Шановні читачі! Будемо гідні слави героїв на допомогу патріотичному вихованню молодіСкачати 342.38 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір342.38 Kb.

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКАШановні читачі!


БУДЕМО ГІДНІ

СЛАВИ ГЕРОЇВ

НА ДОПОМОГУ ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННЮ МОЛОДІ

Методико-бібліографічні матеріалиСуми - 2016
Актуальність патріотичного виховання зумовлюється процесом розвитку суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною. Виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення незалежності, активної громадянської позиції визнано проблемами загальнодержавного масштабу. Сьогодні, як ніколи, необхідна висока патріотична самосвідомість, чітка громадянська позиція кожного українця, готовність до захисту Батьківщини та територіальної цілісності держави.

З огляду на актуальність теми патріотизму працівниками читального залу для юнацтва розроблений методико-бібліографічний матеріал на допомогу патріотичному вихованню молоді «Будемо гідні слави героїв». Видання буде корисним викладачам навчальних закладів, бібліотечним працівникам, учням, студентам, а також фахівцям, які працюють із молоддю.
Сучасні аспекти патріотичного виховання
Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!..

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

О. Олесь
Нині перед нашою державою стоїть завдання – формувати в молодого покоління високу патріотичну свідомість, готовність виконувати громадянський і конституційний обов’язок, захищати національні інтереси, незалежність України, сприяти становленню правової, демократичної, соціальної держави. Патріотичне виховання молоді є одним з найважливіших напрямків сучасної державної політики, що включає систематичну діяльність по формуванню у підростаючого покоління духовно-моральних та громадянських цінностей, почуття відданості та любові до Вітчизни.

Сьогодні патріотичне виховання здійснюється на правових підставах: «Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки», затверджена Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року та «Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді», затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року.

Метою патріотичного виховання є формування в підростаючого покоління високих моральних почуттів і переконань, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, бажання самовіддано розбудовувати суверенну, незалежну державу, забезпечувати національну безпеку, сприяти єднанню українського народу, миру та злагоді в суспільстві.

В основу системи патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення української державності, формування ціннісних орієнтирів, самосвідомості молоді, які здійснюються на прикладах героїчної боротьби народу за самовизначення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, а також на прикладах мужності, героїзму учасників революційних подій в Україні.

Патріотизм (гр. patriotes – батьківщина) – любов до своєї батьківщини, відданість, гордість за свій народ, прагнення захистити його надбання, продовжити збагачення загальнолюдських і національних духовних цінностей. Видатний український педагог В. Сухомлинський зазначав: «Виховання патріотичної свідомості, почуттів і переконань підростаючого покоління неможливо відокремити від складного, цілісного процесу формування особистості».

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності, виникла нагальна необхідність переосмислення та посилення патріотичного виховання – формування нового українця на підставі національних та європейських цінностей. Патріотизм українців покликаний захистити інтереси держави, дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню суспільства, яке передбачає громадянську свідомість, моральну, правову культуру особистості, розквіт національної самосвідомості, ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини.

Патріотизм є нагальною потребою держави, адже дуже важливо, щоб молодь виросла національно свідомими громадянами – патріотами, здатними у майбутньому забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, а у випадку військової загрози – відстояти її незалежність, своєю любов’ю до Батьківщини створити умови для вільного саморозвитку і збереження індивідуальності.

Носієм патріотизму є український народ, завдяки його творчій праці, відданості розвивається це почуття. Джерелами патріотичного виховання є рідне слово батька і матері, колискова пісня, рідна оселя, садиба, батьківщина і Батьківщина, героїчне минуле народу, життя і діяльність видатних українців. Процес національного відродження України потребує від молоді віри, любові до народу, усвідомлення своєї відповідальності перед суспільством. Важливою ознакою патріотизму є виконання конституційних норм, дотримання чинних законів, знання прав і обов’язків. Патріот той, хто своє право вимірює своїм обов’язком.

Визначальною характеристикою патріотизму є його гуманістична моральність, притаманна громадянському суспільству. Вияв співчуття, милосердя – важлива цінність толерантного громадянина-патріота, яка не сумісна з сепаратизмом, шовінізмом, расизмом. Для становлення і утвердження незалежної України потрібно формувати свідомість юної особистості в поєднанні з пристрасною любов’ю до рідного краю, почуттям поваги до інших народів. Головною тенденцією патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення до українського народу, держави, нації.

Національне відродження, розбудова української держави нерозривно пов’язані з опануванням української мови. Ще за часів Тараса Шевченка мову України – мелодійну, чисту, барвисту, намагалися знищити, сплюндрувати, бо немає мови – немає народу і нації. Сьогодні наші патріоти відвойовують її як державну. Рідна мова – це духовне багатство народу, а мовленнєва культура людини – дзеркало її духовної культури.

Головною складовою патріотичного виховання є військово-патріотичне виховання, яке орієнтоване на формування у молоді готовності до захисту Вітчизни, бажання здобувати військові професії, проходити службу в Збройних Силах України. Його зміст визначається національними інтересами України, сприяє забезпеченню активної участі підростаючого покоління у збереженні безпеки від зовнішньої загрози, грунтується на духовно-моральних цінностях суспільства, охоплює підготовку з основ військової служби. Військово-патріотичне виховання сприяє обороноздатності держави, яка разом із міжнародною спільнотою бере участь у миротворчих і гуманістичних операціях, протистоїть міжнародному тероризму, запобігає військовим конфліктам.

Патріотичне виховання – систематична та скоординована діяльність, яка включає в себе:


 • організацію соціокультурної роботи бібліотеки в активній співпраці з школою, молодіжними громадськими організаціями;

 • комплекс виховних заходів з формування патріотичного світогляду;

 • повагу до бойових традицій Вітчизни;

 • виховання міцних фізичних якостей молоді;

 • самовдосконалення молоді, готової до виконання завдань із забезпечення збройного захисту Вітчизни, її національних інтересів.

Пріоритетними напрямами патріотичного виховання у бібліотеках є:

 • духовно-моральний напрям, який передбачає формування моральної стійкості молоді, мужності, любові до Батьківщини, свого народу;

 • громадянсько-патріотичний напрям реалізує вивчення державної символіки України, ціннісного ставлення до національних інтересів країни, її суверенітету, незалежності і цілісності;

 • культурно-історичний напрям зосереджений на вихованні любові до рідного краю, збереженні культурних та історичних пам’яток, національної гордості, самосвідомості;

 • військово-патріотичний напрям передбачає вивчення військової історії, традицій України, формування позитивного образу Збройних Сил, готовності до виконання військового обов’язку;

 • спортивно-патріотичний напрям спрямований на розвиток морально-вольових якостей молоді, виховання витривалості, мужності, готовності до захисту Вітчизни;

 • культурно-патріотичний напрям передбачає вивчення усної народної творчості, звичаїв і традицій українського народу.

Історія України – це історія народу, який протягом багатьох віків боровся за свою свободу і незалежність. Це славні лицарі Петро Сагайдачний, Іван Сірко, Богдан Хмельницький, Максим Залізняк, Іван Мазепа, Олекса Довбуш, Устим Кармелюк, які віддали своє життя за щастя народу. Це відомі всьому світові діячі української культури: Тарас Шевченко і Іван Франко, Леся Українка і Олександр Довженко, Микола Лисенко і Оксана Петрусенко, Марія Заньковецька і Соломія Крушельницька, Микола Костомаров і Михайло Грушевський. Без збереження такої визначної культурної та історичної пам’яті народу не може бути вихованої, по-справжньому патріотичної особистості. У неймовірно складний для нашої держави час у серці кожного – невимовна тривога та біль за майбутнє неньки-України, тому в підростаючого покоління необхідно плекати найкращі людські якості, що дозволять їм у майбутньому стати гідними громадянами своєї Батьківщини.

Сучасний патріотизм – це гідність і відповідальність, збереження пам’яті про кожного солдата і офіцера, які загинули, захищаючи Україну. Успішно здійснюються загальноукраїнські заходи, акції, спрямовані на активізацію патріотичних, моральних позицій молоді, кращих надбань національних і світових народних традицій.

Сумщина започаткувала традицію проведення патріотичного літнього табору «Сєвєр» імені Сергія Табали – загиблого земляка, учасника АТО. Символічним девізом у таборі став життєвий девіз Сергія: «Хто, як не ми; коли, як не зараз». На конкурсі молодіжних організацій обласного управління молоді та спорту проект проведення табору отримав підтримку і фінансування. Його учасниками є молоді люди віком від 14 до 20 років. У таборі активний ритм життя і сувора дисципліна, категорично заборонено: паління, алкоголь, наркотики. Дні, проведені в таборі, інтенсивні і насичені навчанням, спортом, тренуваннями, туризмом, розвідкою, маскуванням, прочісуванням території, загартовують волю і виховують патріотизм.

Сумський осередок громадського об’єднання «Молодіжний націоналістичний конгрес» щорічно проводить патріотичний наметовий табір для дітей і підлітків «Коловрат» імені Романа Атаманюка, який був його головним організатором і учасником. У таборі Роман виконував роль «бунчужного», суворо слідкував за дисципліною. До дітей був справедливий, з вражаючим почуттям гумору. У таборі «Коловрат» – сувора дисципліна, вишколи змінюються розвагами: може бути оголошена нічна тривога і табір вирушить у похід, а можуть підняти на прибирання території, якщо у таборі насмітили. Головне – атмосфера дружби, взаємопідтримки та українськості. Так у таборі «Коловрат» закладаються основи патріотизму і виховуються патріоти.

Сьогодення ставить перед бібліотечними працівниками важливе завдання – виховання юного громадянина, патріота рідної землі. Події останніх років надали багато життєвих уроків та вплинули на свідомість українців. Наш моральний обов’язок – не забувати ці сторінки історії, розповідати молоді про героїчний подвиг земляків, прищеплювати любов до Батьківщини, виховувати гідних громадян України. Бібліотеки повинні долучати молодь до політичного життя країни, популяризувати видатні досягнення в галузях культури, науки, спорту, економіки, підвищувати правову культуру громадян, використовувати державні символи в патріотичному вихованні.

Бібліотека завжди живе проблемами країни, її турботами, болем і втратами, становленням і творенням. Це – своєрідне «багатошарове дзеркало», яке збирає і ретельно зберігає для нащадків їх власну історію. Саме працівникам бібліотечних закладів відведена місія – розповісти молоді про славні віхи нашої історії.

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека завжди проводила систематичну роботу по формуванню патріотичної свідомості з багатьох напрямків: історико-культурному, краєзнавчому, духовно-моральному, військово-патріотичному, яка активізувалася після прийняття Указів Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» та «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки».

Важливою складовою в процесі роботи по патріотичному вихованню є фонд бібліотеки, який дозволяє ефективно інформувати молодих читачів про історичне минуле нашої Батьківщини, пропонуючи користувачам твори письменників: М. Андрусяка, Ю. Андруховича, Ю. Винничука, В. Голобородька, Л. Дашвара, О. Забужко, С. Жадана, Р. Іваничука, А. Кокотюхи, братів Капранових, Л. Костенко, М. Матіос, В. Шкляра, Ю. Щербака та ін. Фонд періодичних видань історичної та військової тематики дозволяє інформувати молодь про сучасні події в зоні АТО.

Складний процес патріотичного виховання здійснюється шляхом різноманітних форм роботи. Працівники читального залу для юнацтва організовують виставки, перегляди літератури, які розкривають історичну тематику, визначні ювілейні дати в історії України, щорічно проводять масові заходи для молоді міста.

Протягом останніх років знайшли гідне відображення в соціокультурній роботі відділу такі пам’ятні дати як: День захисника Вітчизни, День українського козацтва, День Збройних Сил України, День Гідності та Свободи, День Соборності, День пам’яті Героїв Крут, пам’яті Героїв Небесної Сотні. Ці заходи мають величезний емоційний вплив на підлітків, викликають почуття гордості за своїх близьких, учасників визначних історичних подій, спонукають пишатися своєю Батьківщиною.


c:\users\elena\pictures\2016-02-19 11.45.09.jpg
Загальнобібліотечний перегляд до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні

«Небесна Сотня – то в серцях вогонь,

Він гаряче палав за Україну»

c:\users\elena\pictures\4.jpg
Книжкова інсталяція до Дня українського козацтва

«Козацька слава не тьмяніє, і дух козацький не згаса!»


c:\users\elena\pictures\5.jpg
До Дня пам’яті Героїв Крут – загальнобібліотечний перегляд

«Крути: і сум, і біль, і вічна пам’ять»Вислови про патріотизм
Ми об’їхали землю навколо,

Пропливли океани й моря,

Та тебе не зрікались ніколи,

Україно ясна, як зоря!

І. Багряний


Молюсь за тебе Україно,

І свої сили віддаю,

Щоб відродити із руїни

Наш дух і славу бойову.

М. Бажан


Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не зможе.

Дж.  Байрон


Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас.

Л. Костенко


В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім – Батьківщина.

Л. Костенко


Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло – праведне й святе!

Бо хто за що, а ми за Незалежність.

Отож – нам так і важко через те.

Л. КостенкоМи з тих ясних зір,

Ми з тих чистих вод,

Ми одна душа,

Ми один народ.

Г. Лютий


Україно моя, мені в світі нічого не треба,

Тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти.

А. Малишко


Ми всі одна сім’я,

Єдина ми родина –

Мільйони різних «я»,

А разом – Україна!

А. Матвійчук


Уся моя слава – Україна...

Панас Мирний


Я знаю вас, нащадки запорожців,

Я вірю вам і низько б’ю чолом.

Дивлюсь на вас і вірою займаюсь,

І б’ю поламаним крилом.

О. ОлесьЛюблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя.

Сенека
Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!

В. Симоненко
Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

В. Симоненко
Кожному мила своя сторона.

Г. СковородаДзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води – моя Україна.

В. Сосюра


Не можна любити народів других,

Коли ти не любиш Вкраїну!..

В. Сосюра


Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була.

П. Тичина
Моя Україно, колиско-калино,

Пізнати тебе мені щастя дано.

М. Ткач
Немає в нас бандерівців чи москалів, східних та західних. Всі ми – народ України.

В. Чорновіл
Свою Україну любіть. Любіть її... Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть.

Т. Шевченко


***


«Герої не вмирають!»
Вечір-реквієм пам’яті Героїв Небесної Сотні та воїнів АТО
(Звучить пісня «Україна» Т. Петриненка)
Ведучий І. У глибину століть сягає історія нашої держави. Україна може гордитись своїм народом, пишатися синами і доньками за їх почуття глибокого патріотизму, щиру любов і вірність.
Моя Україно,

Я чую твій голос,

Пшеничний твій колос

У душу мені засіває зерно,

Моя Україно,

Колиско-калино,

Пізнати тебе мені щастя дано.

М. Ткач
Ведучий ІІ. Ми живемо у найкращій країні на Землі: із зеленими лісами і гаями, блакитними ріками, озерами, щедрими полями і садами. Україна – це неозорі простори рідної землі, що простягнулися від Карпат до Чорного моря, це країна хвилюючої краси, радості і печалі, розкішний вінок із рути, барвінку, чорнобривців і калини. Україна – це історія мужнього народу, який віками боровся за свою свободу, волю і незалежність. В її історії є різні сторінки – веселі і трагічні, різні часи – занепаду і піднесення. Україна міцніє, гартується, дивує світ своєю величчю.

Немає життя без України, бо Україна – це мати, яку не вибирають, Україна – це доля, яка випадає один раз на віку, Україна – це пісня, яка вічна на цій землі. Україна – це рідна мова, яка, долаючи перешкоди і всілякі перепони, стала однією з найрозвинутіших мов світу. Ми любимо нашу мелодійну мову, пісні, народні традиції, пишаємось своєю історією. Найдорожче в нашому серці, найсвятіше почуття – це любов до нашої неньки – України!


Моя Україна

На світі багато чудових країн,

Мені наймиліша, найкраща країна,

Яка піднялася, мов Фенікс, з руїн,

Безсмертна моя Україно.

Ти з давніх віків непокірна була

І волю свою боронила невпинно.

Нарешті збулося – її здобула

Звитяжна моя Україно.

Тепер ще не легко живеться тобі,

Є в тому, мабуть, особлива причина.

Та все подолає в тяжкій боротьбі

Незламна моя Україна.

Квітуй, мов калина, над плесами вод,

Будь в дружбі і праці міцна та єдина,

Хай буде щасливим твій вільний народ,

Прекрасна моя Україно!

М. Верещак


Ведучий І. Немає на світі кращого неба, ніж небо рідної України! Воно благословляє свою країну, береже у віках її материнську любов, його ніколи не відділити від матінки-землі. Як не можна відділити небо від землі, так і не можна відділити Захід України від Сходу, Карпати від Світязя, Чорне море від Дніпра. Це все – Україна – єдина, суверенна, незалежна. Кожен, хто живе в Україні, повинен пам’ятати, що він громадянин цієї держави, і від кожного залежить, яке життя ми в ній побудуємо.
Єдина Україна

Нехай ніхто не половинить,

Твоїх земель не розтина,

Бо ти єдина, Україно,

Бо ти на всіх у нас одна.

Одна від Заходу й до Сходу,

Володарка земель і вод –

Ніхто не ділить хай народу,

Бо не поділиться народ.

Д. Чередниченко


Ведучий ІІ. Рідний край... Він починається від батьківського порогу, твоїх воріт, стежини, стрункої тополі, з барвінку, який ніжно стелиться по садочку. Кожна людина з любов’ю і душевним трепетом згадує те місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство з дивосвітом-казкою, з материнською ласкою у затишній, батьківській оселі. Родинне вогнище, маленька батьківщина кожної людини, то її «Я», з якого починається родина, Батьківщина і вся наша велична й неповторна у світі Україна. Її красою захоплювались відомі всьому світу діячі української культури: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Марія Заньковецька, Михайло Грушевський, Леонід Курбас, Василь Стус – всіх не перелічити.
(Звучить пісня «Квітуча Україна» Н. Май)
Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, мамо, горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік...

Україно, ти моя молитва,

Ти моя розлука вікова...

Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права.

В. Симоненко


Ведучий І. Важко назвати країну, яка пережила б те, що пережила Україна за більш ніж півтисячолітнє поневолення. Колосальна і багаторічна справа сучасного державотворення розпочата на фундаменті, який закладався впродовж віків. За нами – величне героїчне минуле, позначене звитягою і випробовуваннями, здобутками і протиріччями, болісними помилками, трагедіями і втратами. Шлях України до волі був довгим і тернистим. Чорні хмари ламали гілля, гнули стовбур українського дерева, але його коріння у глибині рідної землі виживало і проростало. Козаччина внесла в українське життя елемент хоробрості і завзяття. Запорізька Січ – це колиска національної освіти і мудрості, а Пилип Орлик створив першу в Європі конституцію. Наш народ і сьогодні виявляє незламний дух і гідність. На Сході України точаться криваві бої, у яких гинуть військові, мирне населення і діти. Нова Україна народжується у боротьбі, її свободу відстоює увесь український народ. Ми захищаємо нашу єдність держави, територію, кордони, незалежність. І все це – наша історія – провісник майбутньої свободи.

Події останніх років змусили кожного українця відчути причетність до своєї країни і зрозуміти, що ми господарі на власній землі. Нині не залишилось байдужих людей до долі України, а слова «патріот», «герой», «незалежність» набули для нас особливого значення. Світ визнав українців найбільшими патріотами, адже кожен із нас усвідомлює, що доля країни в наших руках і ми можемо зробити свій внесок у захист Вітчизни незалежно від віку, статі і національності.Ведучий ІІ. 21 листопада 2013 року студенти міста Києва вийшли на Майдан Незалежності на підтримку євроінтеграції, за Європейську Україну. Почалася масова довготривала акція протесту, яка увійшла в історію під назвою Євромайдан. Це була реакція народу на відмову керівництва держави підписати угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. У багатьох містах на майдани і площі вийшли тисячі українців. Далі – покалічені людські тіла та серця, Михайлівський собор, Майдан, залитий кров’ю, барикади, шини, Революція Гідності. Центром революційних подій став Майдан міста Києва. 18 лютого 2014 року представники влади дали вказівку зачистити Майдан від протестувальників, проти мирних демонстрантів було застосовано вогнепальну зброю. Вівторок 18 лютого 2014 року назвали «кривавим вівторком», а четвер 20 лютого – «чорним четвергом». Саме в ці дні помирали герої Небесної Сотні – ті, хто віддав життя за кожного з нас. Але герої не вмирають, вони завжди житимуть у наших серцях.
(Демонструється відеокліп про Євромайдан)

(https://www.youtube.com/watch?v=sINSTpBmCLo)

Героям Небесної Сотні

Як журавлі, що ринули у небо,

Покинувши цей грішний світ

Лишили по собі кривавий,

Та героїчний слід...

Вони не думали, що буде

Не думали про щастя чи добро.

Вони ішли... Ішли назустріч смерті,

І страху зовсім не було.

Небесна Сотня – герої незборені,

Найкращі, найвідважніші сини,

Яскравим сяйвом в небі засвітились,

Щоб інші мріяли, любили і жили...

О. Дзюба
Ведучий І. Свідомість українців постійно змінюється. Плинуть роки, народжуються нові покоління. Кожне наступне покоління дивиться на минуле очима свого часу. Майдан та Революція Гідності вразили не лише Україну, а й увесь світ. Зігріта палкими серцями мільйонів національно свідомих патріотів з усіх регіонів, незалежна демократична держава Україна продемонструвала Європі і всьому світові, що українці – міцна духом волелюбна нація, яка навчилася поважати себе і відстояла свій демократичний вибір. Це єднання, пробудження і консолідація українського народу. Майдан став центром революції, місцем правди і свободи, площею добра, тепла, дружби, любові, братерства і гідності. Наші серця стали частиною могутнього серця, наші голоси – нотами потужного гімну волі. У пам’яті людей залишилися назавжди молоді патріоти нашої держави.


Любов у нас до Батьківщини

Іде із серця глибини.

Ми – патріоти України,

Її ми дочки і сини!

Хоч за походженням людини

Й тече у жилах інша кров,

Ми – громадяни України,

До неї вірна в нас любов!

Тут народились ми й живемо,

Тут щастя випало рости.

Палку любов в серцях несемо

Ми – українці, я і ти!

І сила, й мудрість до людини

Від матері-Вітчизни йде.

Ми – патріоти України

І кращої нема ніде!

Нам наймиліша і єдина

Вітчизна за усі світи!

Чарівна, рідна Україна,

Ми – українці, я і ти!

Н. Красоткіна


Ведучий ІІ. Революція Гідності 2014 року довела, що українці не бажають миритися з кланово-олігархічною системою управління державою і здатні відстояти свої права. Ми продемонстрували світові, що ми велична нація, яка прагне жити у вільній країні з європейськими цінностями. Антикримінальне повстання, уособленням якого став Майдан Незалежності міста Києва і майдани всієї України, проходило трагічно, криваво, болісно. За нас загинули чудові сини і доньки України. Втрати непоправні і від того ще сильніше болить душа кожного з нас. Герої Небесної Сотні нині є духовною совістю нашої нації, що не дасть жодному кар’єристу зловживати владою чи ідеями Майдану. Кожному варто пам’ятати: «Герої Небесної Сотні загинули за велику і чесну Україну».

(Звучить пісня «Найкращих забирають небеса» М. Мирка)
Ведучий І. З березня 2014 року наша країна знаходиться в стані неоголошеної війни, спровокованою Росією та сепаратистами. Іде боротьба за цілісність і незалежність держави. Багато страждань випало на долю нашого народу за цей час, але ми проявили свій незламний дух.
Знову здригнулась земля

Від вибухів, плачу й прокльонів,

Знову московська орда

Полізла до наших кордонів.

Знову земля наша в горлі

Кісткою їм мабуть стала,

Знову гартуємо зброю,

Щоб стати на захист держави.

І. Бжезинська


На Сході України йдуть військові дії, точаться криваві бої. Сили АТО намагаються протистояти терористам, там вирішується доля і майбутнє України. На полі битви – захисники, воїни – мужні, сміливі, хоробрі, не шкодуючи власного життя, захищають неньку-Україну. Це бійці, що зі зброєю в руках охороняють крихкий східний кордон України, лікарі допомагають пораненим воїнам, волонтери, на плечах яких тримається наша армія. У нелегкі для нашої країни часи українці проявляють небувалий патріотизм, чудеса хоробрості, відданості своїй Батьківщині. Ми пишаємося проявами справжньої любові до своєї рідної землі, гордимося, що наша молодь надзвичайно патріотична і це довела своїми справами. Добровольцями ідуть в армію юнаки, увесь народ матеріально підтримує наші Збройні сили.

Ведучий ІІ. Що означає бути українцем, патріотом? Оберігати свою державу, працювати на її благо, процвітання, пишатися своєю Вітчизною, красою української природи, древніми традиціями і мудрістю предків, найбагатшою культурною спадщиною. Бути українцем – значить вірити в Україну, як вірили в неї безстрашні захисники українського народу. Лише почуття любові і гордості за Вітчизну, разом із вірою у її величне майбутнє, дає кожному право стверджувати – це моя країна, мій народ, моя Україна!

Ведучий І. Прикладом героїзму і національної мужності стала оборона Донецького аеропорту, яка тривала 242 дні. Російсько-терористичні бандитські формування вражені стійкістю і мужністю наших солдат настільки, що прозвали їх «кіборгами». Щодня вони пекельним вогнем палили аеропорт, обстрілювали з усіх боків, але захисники міцно тримали оборону, відбивали атаки. Здавалось, що ніхто не зможе вижити в цьому пеклі.

Одним із наймолодших «кіборгів» Донецького аеропорту був сум’янин, боєць 5-го окремого батальйону Добровольчого Українського корпусу «Правий сектор» легендарний Сергій Табала з позивним «Сєвєр». З юних літ Сергій мав власний високий поріг відповідальності і честі, був активним учасником подій в країні. Особливо захоплювався історією України, часами козаччини та визвольних воєн, вивчав життя і побут жителів Півночі і скандинавських народів. Через це і отримав позивний – «Сєвєр». Мріяв стати істориком. Але так сталося в житті, що обрав фах кухаря-кондитера в центрі професійно-технічної освіти. Сергій завжди приходив на допомогу, друзі знаходили в нього вдома тепло та розуміння. Був активним, неординарним, розумним і здібним, завжди відстоював власну точку зору.Ведучий ІІ. До війська Сергій пішов добровільно. Своє перше поранення «Сєвєр» отримав 28 серпня 2014 року. Ушкодження середньої важкості: у груди і руку, один із осколків залетів під бронежилет, зупинившись біля сонної артерії. Хірурги із Дніпропетровського військового шпиталю тоді казали, що юнак народився в сорочці. Підлікувавшись, знову вирушив до Донецька, до своїх побратимів боронити аеропорт. «Хто, як не я, і коли, як не зараз?» – так відповідав юнак на пропозиції утриматися від поїздки у зону АТО – від цього його відмовляли рідні, друзі і знайомі.

У лютому 2015 року, у своєму навчальному закладі він мав отримати диплом, але на самісінькому злеті закінчилося його земне життя. Під час одного з обстрілів ворожої артилерії снаряд дивом оминув групу бійців, серед яких був і Сергій. Тоді він сказав, що то добрий знак і все буде гаразд. Але... Відбиваючи черговий штурм, його життя перервалося в аеропорту Донецька. «Небесне Воїнство найхоробрішого Українства поповнилося видатним бійцем. Він не вмер, покинувши земний світ, він став легендою!» – написали друзі у повідомленні про загибель Сергія. До свого 19-річчя юнак не дожив рівно 40 днів. Чорний і фатальний збіг: замість святкових привітань – сороковини по його молодій душі. Поховали Сергія на Алеї Слави Центрального кладовища міста Суми.

Щоб попрощатися з мужнім земляком прийшли тисячі людей з букетами у траурних стрічках. Переважно молодь – студенти, учні коледжів, старшокласники. Страшно, коли гинуть солдати, ще страшніше, якщо ці солдати – майже діти.

«Він був хорошою людиною», – згадують всі, хто знав Сергія. Залишилися світлини, відеокадри, на яких він навіки 18-річний, і слова із його щоденника, які закарбувалися в пам’яті рідних, друзів: «Якщо загину, то не треба нікому плакати. Бо віддаю життя за найдорожче – рідних, кохану дівчину, майбутнє своїх ровесників і всієї України».Ведучий І. Друзі Сергія – Ян Жилавий і Денис Титарчук розповідають із сумом: «Український світогляд Сергія почав формуватися раніше, але Майдан став каталізатором цього процесу. Це була цілеспрямована особистість, він сам створив себе таким. Воїн за натурою, намагався постійно читати, розвиватися, ставати кращим. З нами, побратимами свого віку, спілкувався з позиції учителя». Сергій Табала – уособлення незламного духу і патріотизму. Незважаючи на складні життєві обставини – не зрадив того, що було для нього по-справжньому важливим – віру у шляхетну і горду країну, у справедливість. Його життя – приклад для молоді, адже саме в юності формуються переконання та ідеали.

Громадський діяч Сумщини, учасник АТО – Олександр Бойко говорить: «Це велика втрата для сумського патріотичного руху. Через кілька років він став би дуже помітним у громадському, політичному середовищі. На пам’ять про нього можна називати вулиці, ставити монументи, збирати його однодумців і згадувати про нього – це найкраще». Герою встановлені меморіальні дошки на спеціалізованій школі № 9, в якій навчався, на будинку, де проживав, його іменем названо одну із вулиць міста. Нагороджений орденом «Народний Герой України», присвоєне звання Почесний громадянин міста Суми (посмертно).Ведучий ІІ. Сум’янин Роман Атаманюк – учасник Революції Гідності, доброволець батальйону «Айдар», потім стрілець 93-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України, позивний «Берест». Молодий, чесний, патріотичний – еталон відвертості, загостреного відчуття справедливості. Роман навчався у Сумському державному університеті на факультеті економіки та менеджменту. У 2012 році захистив магістерську дипломну роботу англійською мовою. Після завершення навчання працював у фінансовому департаменті корпорації «Артеріум» міста Києва у службі планування та контролінгу. Захоплювався грою в регбі, був одним із засновників і головним популяризатором регбійного спорту у нашому місті. Професійно грав у складі київської команди «Ведмеді». Активіст українського націоналістичного руху, член Студентського братства Сумщини та Молодіжного націоналістичного конгресу. Вихованець патріотичного наметового табору «Січ», потім – головний організатор та відповідальний за проведення на Сумщині дитячого наметово-патріотичного табору «Коловрат». Він був тим, хто закриє собою дзот, поведе літак на таран, тому і пішов до війська. 28 травня 2015 року поблизу села Опитне Ясинуватського району на Донеччині почався мінометний обстріл. В окоп потрапила міна, від якої Роман загинув. Похований у місті Суми на Алеї Слави Центрального кладовища. Розпорядженням міського голови від 19 лютого 2016 року іменем Романа Атаманюка названо одну із вулиць міста. Нагороджений нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту», орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Посмертно присвоєне звання Почесний громадянин м. Суми. Ось так, із прикладів і пам’яті, формується патріотизм молоді, покоління безстрашних ровесників Української Незалежності.

Ведучий І. Ви – майбутнє України, енергійні, окрилені надіями і дуже важливо, щоб знали і пам’ятали про тих, хто не шкодуючи сил, здоров’я воював за незалежність країни. Народжені жити, любити, творити – пішли з життя, для них війна закінчилася не салютом, а свинцем у серці. Вони заповіли нам берегти, пам’ятати і любити свою Батьківщину, свою землю, народ, культуру. Завдання нашого покоління – не забути про людей, які прославили Україну своїм героїзмом.

Ведучий ІІ. Нашу Батьківщину, нашу Україну зламати не можна. Наче казковий птах Фенікс, вона відроджується з попелу, розправляє гордо крила, стає міцнішою, сильнішою, кращою. Ми – українці! Це звучить гордо! Наша рідна Україна живе, цвіте каштановим цвітом, молодіє вербовими гілками, співає солов’їним голосом, говорить рідною мовою. Як тополя, гордо стоїть серед Європи. І цей край ми повинні зробити найпрекраснішим. Бо це – наша рідна земля, яка дає нам силу, наснагу, життя. Україна в нас одна, а сила наша – в єдності. Своїми знаннями, працею, здобутками піднесемо її культуру, своїми досягненнями прославимо її. Будьте гідними пам’яті героїв, любіть рідну землю, бережіть волю та незалежність України, поважайте свій народ і його мелодійну мову. У Ліни Костенко є чудові рядки: «А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер, Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни».
Розквітай, прекрасна Україно!

Рідна земле, матінко моя.

Хай лунає мова солов’їна,

Пісня неповторная твоя.

Н. Голуб
Ведучий І. Незалежність... Нові часи, нові завдання, нові вимоги... Це мрія наших предків про рівність між людьми, почуття гордості за свій народ і державу. Незалежність України дає можливість кожному з нас стати справжнім патріотом своєї землі. Ми є свідками великих перетворень, що відбуваються в нашій країні. Які б буревії не проносилися над Україною, які б незгоди не спіткали, ніколи не розчаровуйтесь в Україні, вірте в неї, захищайте, любіть її, адже щастя рідної країни залежить від кожного з нас.


Не розчаровуйсь в Україні!

Вір, що мине важка пора.

Розквітне пишний цвіт калини

В садах достатку і добра!

Р. Керик
Ведучий ІІ. Ви, молодь, її сьогодення і майбутнє, саме ви творите долю Батьківщини. Хочеться, щоб кожен із вас завжди відчував себе частинкою нашої славної держави, патріотом України і рідної Сумщини.


Ми візьмемо усе найкраще в себе,

Пронесемо нащадкам крізь віки.

І щоб вони сказали нам «Спасибі»

За державу, яку побудувати ми змогли.

О. ІгнатенкоСписок рекомендованих джерел
Бриченко О. Батуринський хрест. Україна в огні: роздуми про долю України / О. Бриченко. – Суми : ФОП Ткачов О. О., 2015. – 192 с.

Героям Cлава. Книга пам’яті героїв АТО. Сумська область. – Суми : Еллада S, 2016. – 112 с.

Ми є. Були. І будем ми!: виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури : навчально-методичний посіб. / за ред. Н. Й. Волошиної. – К. : Ленвіт, 2003. – 215 с.

Мироненко В. С. У полум’ї свічі. Подих сьогодення : поезії / В. С. Мироненко. – Суми : Білий птах, 2015. – 144 с.

Рудневич М. Я з Небесної Сотні : повість / М. Рудневич. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 182 с.

Стасюк О. Молимося. Віримо. Чекаємо : поезія / О. Стасюк. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2015. – 24 с.

Стасюк О. Не хочу стояти осторонь (Стежками Революції) : поезія / О. Стасюк. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2014. – 36 с.
* * *

Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді : постанова Верховної Ради України від 12 трав. 2015 р. № 373 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 41. – С. 9–10

Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді : указ президента України від 12 черв. 2015 р. № 334 // Уряд. кур’єр. – 2015. – 16 черв. – С. 7.

Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки : указ президента України від 13 жовт. 2015 р. № 580 // Уряд. кур’єр. – 2015. – 17 жовт. – С. 10.
* * *

Артюшкіна Л. М. Педагогічні основи патріотичного виховання учнівської молоді за умови поліетнічності / Л. М. Артюшкіна // Освіта Сумщини. – 2011. – № 2. – С. 49–53.

Бачурська Т. Форми та методи патріотичного виховання дітей у системі навчально-виховної роботи гімназії / Т. Бачурська // Виховна робота в школі. – 2016. – № 1. – С. 9–13.

Большакова Н. Проектування системи національно-патріотичного виховання в школі / Н. Большакова // Виховна робота в школі. – 2015. – № 12. – С. 18–26.

Боярчук О. Сучасний патріотизм : мода чи життєва необхідність? / О. Боярчук // Шкільний світ. – 2015. – № 21. – С. 10–18.

Вербицька П. В. Виховання громадянина і патріота України як суспільно-педагогічний виклик / П. В. Вербицька // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 3. – С. 58–63.

Вертіль О. Прощавай, кіборгу «Сєвєр»! / О. Вертіль // Україна молода. – 2014. – 21 лист. – С. 9.

Войтків Г. Національно-патріотичне виховання учнів на уроках фізики / Г. Войтків // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2015. – № 5. – С. 5–7.

Волинець І. Патріотичне виховання засобами українознавства / І. Волинець // Світова література. – 2015. – № 7–8. – С. 63–70.

Волинко Н. Розмаїта Україно, в нашім серці ти – єдина! / Н. Волинко // Шкільний світ. – 2015. – № 18. – С. 6–7 (вкладка).

Волкова Н. Виховання патріотизму в родині / Н. Волкова // Виховна робота в школі. – 2016. – № 3. – С. 34–36.

Вони – поміж нас, живі!: в пам’ять про загиблих на Майдані // Позакласний час. – 2016. – № 2. – С. 19–21.

Ганський О. «Кіборги» для нашої перемоги / О. Ганський // Україна молода. – 2015. – 5 лют. – С. 6.

Гарнійчук В. Конференція на тему: «Герої на варті. Ти віддячиш їм, якщо житимеш гідно» / В. Гарнійчук // Історія в школі. – 2014. – № 10–11. – С. 31–35.

Гарнійчук В. Патріотичне виховання в сучасній загальноосвітній школі України / В. Гарнійчук // Історія в школі. – 2014. – № 8–9. – С. 33–42.

Гарнійчук В. Школа виживання: «Юні патріоти напоготові» : виховний захід з елементами квесту / В. Гарнійчук // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 11. – С. 11–14.

Гетьман О. Україно моя, ти одна, як життя / О. Гетьман // Позакласний час. – 2015. – № 10. – С. 5–6.

Гонтарук О. Д. Україна… Край моєї втіхи і сльози / О. Д. Гонтарук // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 2–4.

Грицай І. Краща мова єднання – це українська : усний журнал / І. Грицай // Виховна робота в школі. – 2016. – № 4. – С. 22–25.

Железник О. Ми – свідки історії України : урок мужності / О. Железник // Шкільний світ. – 2015. – № 5. – С. 39–40.

Журба К. Ніхто, крім нас! : година спілкування у 5–6-х класах / К. Журба // Шкільний світ. – 2015. – № 16. – С. 17–20.

Затхєєва Л. Вітчизна у серці / Л. Затхєєва // Позакласний час. – 2015. – № 9. – С. 32–33.

Захарченко О. Рабів до раю не пускають : літературно-музична композиція, присвячена річниці Революції Гідності / О. Захарченко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 61–63.

Зелений В. Військово-патріотичне виховання учнів 10–11 класів у процесі заняття хортингом / В. Зелений // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 4. – С. 36–38.

Івашковський В. В. Військово-патріотичне виховання школярів як соціально-психологічна проблема / В. В. Івашковський // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 1. – С. 28–30.

Ігнатюк Т. Формування соціального досвіду дітей та учнівської молоді шляхом національного виховання / Т. Ігнатюк // Рідна школа. – 2015. – № 7–8. – С. 63–67.

Капнік О. Жіночі обличчя Майдану / О. Капнік // Україна молода. – 2015. – 16 груд. – С. 11.

Капнік О. Янголи Інститутської / О. Капнік // Україна молода. – 2016. – 19–20 лют. – С.13.

Кардашова І. Виховуємо патріотів України / І. Кардашова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 5. – С. 60–64.

Кириленко Л. Вірші, що ранять душу і серце / Л. Кириленко // Шкільний світ. – 2015. – № 21. – С. 31–32.

Коляда О. Чим зарадить матерям? : літературно-музична композиція, присвячена пам’яті героїв, які полягли в АТО / О. Коляда // Початкова школа. – 2016. – № 1. – С. 1–2.

Короденко М. Патріотизм – запалити, не дати згаснути: знайомимося з Концепцією національно-патріотичного вихова-ння дітей і молоді / М. Короденко // Освіта України. – 2015. – 7 верес. – С. 8–9.

Кубай Н. Проект «Герої нашого часу. Надія Савченко як символ честі, відваги та боротьби за свободу своєї країни» / Н. Кубай // Виховна робота в школі. – 2015. – № 9. – С. 46–53.

Кубай Н. Та що є смерть, якщо це за народ? І що життя, якщо без України?!! / Н. Кубай // Виховна робота в школі. – 2015. – № 11. – С. 39–44.

Кулик Н. Обличчям до війни / Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – 27 квіт. – С. 10.

Литвиненко Н. Патріотичне виховання – обов’язкова складова гармонійного розвитку особистості / Н. Литвиненко // Завуч. – 2013. – № 9 (трав.). – С. 12–14.

Матат Д. Уроки патріотизму / Д. Матат // Освіта України. – 2015. – 9 лют. – С. 9.

Нежуріна О. На захист рідної землі / О. Нежуріна // Позакласний час. – 2015. – № 11. – С. 22–23.

Ніколенко О. Патріотичне і моральне виховання учнів у процесі викладання світової літератури / О. Ніколенко // Світова література. – 2015. – № 9–10. – С. 9–13.

Носачова Т. Патріотизм плекається в родині / Т. Носачова // Дошкільне виховання. – 2016. – № 6. – С. 10–12.

Освітянський загін Небесної Сотні // Освіта України. – 2016. – 15 лют. – С. 11.

Павлів І. Провісник духовної свободи : година пам’яті для старшокласників / І. Павлів // Дивослово. – 2012. – № 12. – С. 22–26.

Паркулаб М. Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе / М. Паркулаб // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 11. – С. 36–41.

Пасацька С. Національно-патріотичне виховання ліцеїстів засобами позакласної роботи / С. Пасацька // Рідна школа. – 2015. – № 3. – С. 38–40.

Петрочко Ж. З відданістю Україні в серці : година спілкування з елементами тренінгу у 9–11-х класах / Ж. Петрочко // Шкільний світ. – 2015. – № 16. – С. 32–33.

Півень М. Г. Патріотичне виховання в умовах сучасного навчального закладу / М. Г. Півень // Освіта Сумщини. – 2013. – № 4. – С. 60–65.

Піддубрівна М. Уклонімось низько до землі тим, хто в серці буде вічно жити... / М. Піддубрівна // Виховна робота в школі. – 2015. – № 3. – С. 37–40.

Позняк-Хоменко Н. «Плине кача» над Майданом / Н. Позняк-Хоменко // Україна молода. – 2015. – 24 лют. – С. 4.

Присяжнюк В. Патріотизм у світогляді української інтелігенції / В. Присяжнюк // Дивослово. – 2010. – № 1. – С. 27–29.

Революція Гідності 2013–2014 р.р. та агресія Росії проти України // Історія в рідній школі. – 2015. – № 5. – С. 21–32.

Романюк Н. Війна робить людей правдивішими, а значить – кращими / Н. Романюк // Україна молода. – 2016. – 9 лют. – С. 8–9.

Скрипник О. Сучасні аспекти патріотичного виховання через забезпечення розвитку музейної справи в закладах освіти / О. Скрипник // Виховна робота в школі. – 2015. – № 8. – С. 42–48.

Сорока В. «Джура» піде Україною / В. Сорока // Освіта України. – 2015. – 11 трав. – С. 5.

Стефанчук Г. За Україну, за її долю : виховний захід, присвячений пам’яті героїв Небесної Сотні та воїнам АТО / Г. Стефанчук // Шкільний світ. – 2015. – № 11. – С. 5–11.

Стрільчук В. Урок пам’яті Небесної Сотні / В. Стрільчук // Виховна робота в школі. – 2016. – № 1. – С. 33–35.

Федорина А. Орієнтація – «Сєвєр» / А. Федорина // Україна молода. – 2015. – 9 лип. – С. 3.

Федорина А. Чи просто прищеплювати патріотизм? / А. Федорина // Україна молода. – 2015. – 10 черв. – С. 6.

Федорина А. Чиї ви, хлопці, будете? / А. Федорина // Україна молода. – 2015. – 25 лют. – С. 7.

Чернописька А. Україно моя – я для тебе на світі живу / А. Чернописька // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 7. – С. 41.

Чистух В. Національно-патріотичне виховання на уроках фізики / В. Чистух // Фізика. – 2016. – № 1. – С. 11–31.

Шаповалова Н. Патріотичне виховання студентів педагогічного коледжу з використанням засобів ІКТ / Н. Шаповалова // Рідна школа. – 2011. – № 11. – С. 64–67.

Шелест Л. Україна – єдина країна / Л. Шелест // Виховна робота в школі. – 2015. – № 11. – С. 35–38.

Шулікін Д. Про патріотичне виховання і зарубіжну літературу / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. – 6 квіт. – С. 6.

Я – громадянин України : виховний захід // Позакласний час. – 2015. – № 10. – С. 26–27.
Електронні ресурси з питань патріотичного виховання
Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки : [Електронний ресурс] :  указ президента України від 13 жовтня 2015 р. №580. – Режим доступу:  http://www.president.gov.ua/documents/580201519494 (дата звернення: 2016.07.14). – Назва з екрана.

Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді [Електронний ресурс] : указ президента України від 12 черв. 2015 р. № 334. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/334/2015 (дата звернення: 2016.08.15). – Назва з екрана.

Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні [Електронний ресурс] : указ президента України від 11 лютого 2015 р. № 69. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/692015-18468 (дата звернення: 2016.07.08). – Назва з екрана.

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс] : наказ МОН від 16 червня 2015 р. № 641. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/9 (дата звернення: 2016.08.03). – Назва з екрана.

Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді [Електронний ресурс] : постанова Верховної Ради України від 12.05.2015 р. № 2394. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/37319 (дата звернення: 2016.08.25). – Назва з екрана.  

ЗМІСТ


Шановні читачі! 2

Сучасні аспекти патріотичного виховання 2

Вислови про патріотизм 7

«Герої не вмирають!»: вечір-реквієм пам’яті Героїв Небесної Сотні 9Список рекомендованих джерел 16

Будемо гідні слави героїв : на допомогу патріотичному вихованню молоді : методико-бібліографічні матеріали / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; уклад. О. М. Плигун – Суми, 2016. – 20 с.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал