С. О. КириченкоСкачати 329.06 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір329.06 Kb.
1   2   3

20
Бажано проводити у тихому місці з використанням відповідних аудіо звуків.


у цьому лісі як дома… Ви йдете далі по стежині і
виходите на галявину, оточену могутніми деревами.
У центрі галявини росте невелике дерево. Мабуть
дуже старе, воно невисоке, але стовбур масивний і
широкий, крона розлога, міцні гілки (пауза)…
Придивіться уважно до лісу. Яких тварин Ви
бачите? Вони викликають у Вас почуття страху?
Чи може Ви хочете їх ближче роздивитися або
доторкнутися до них? (Пауза).
Вам час повертатися. Ви ще повернетеся сюди,
в цей чарівний ліс.
Глибоко вдихайте та видихайте повітря (5
хвилин). Повільно порахуйте до 7-ми і відкрийте очі.
Обговорення. Які у вас відчуття? (Зверніть увагу, щоб висловились усі бажаючі, поділилися своїми враженнями, відкриттями, емоціями тощо…).

10 Вправа «Скринька побажань».
Мета: завершити тренінг на позитивній ноті, сформувати енергію єдності та взаємоповаги в команді.
Інструкція для проведення:
Кожному учаснику тренінгу включаючи тренера роздаються скриньки побажань
(у вигляді конвертів), олівець або ручка і папірці для побажань
(щоб входили у конверт) за кількістю учасників.
Наш тренінг добігає кінця, ми добре попрацювали і на згадку про нашу групову роботу напишіть добрі побажання один одному і вкладіть у скриньки. Скриньки ви можете відкрити будь-коли і залишити собі на згадку. Завдяки цим скринькам Ви можете отримувати натхнення та гарний настрій. А тепер потисніть руку один одному, подякуйте за співпрацю.
Дана вправа не потребує обговорення в тренінговій групі.

15
«Скриньки побажань», олівець або ручка, листки паперу для побажань.

Заключна частина
5

Нагадую тему тренінгу і його зміст. Відповідаю на запитання учасників тренінгу.Ш. Матеріальне забезпечення

Фліп-чарт, олівці, ручки, секундомір, папір, конверти, скриньки, номери.

Інформаційно-методичне забезпечення
1.
Добротворский И.Л. Золотые правила повседневной жизни: Мысли в пути. –
М., 1997.
2.
Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. Эффективная команда: шаги к созданию.
Руководство для тех, кто хочет создать свою команду – СПб.: Речь, 2003. – 128 с.
3.
Перлз Ф. Опыты психологии самопознания: Практикум по гештальттерапии. –
М., 1993.
4.
Семиченко В.А. Психология личности. - К.: Издатель Ешке О.М., 2001. – 427 с.
5.
Ягупов В.В. Військова психологія: Підручник. – К.: Тандем, 2004. – 656 с.

ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО
КЛІМАТУ В ПІДРОЗДІЛАХ
(рекомендації військовому психологу щодо прийомів, методів та методик дослідження соціально-психологічного клімату у військових колективах)
Важливою умовою могутності любої держави є висока бойова готовність її
Збройних Сил, здатних стояти на сторожі державних кордонів та відстоювати
інтереси країни в міждержавних стосунках.
Бойова готовність має багато складових. Матеріальною основою її виступає зброя і військова техніка, які відповідають рівню розвитку військової справи. Однак не має потреби доводити, що вирішальна роль належить особистості військовослужбовця, тому велике значення має саме психологічна основа бойової готовності, від якої залежить психологічна готовність бойового складу до вступу в бій.
В Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) Збройних Сил України сказано, що важливою складовою бойової готовності та боєздатності військ є високий моральний дух особового складу. В цьому контексті набуває актуальності проблема формування сприятливого соціально-психологічного клімату в підрозділах та частинах Збройних Сил України, як важливої складової формування психологічної готовності особового складу до виконання професійних завдань за призначенням та в особливих умовах, підтримання їх морального духу та боєздатності.
Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в військових колективах має за мету розкриття професійного потенціалу військовослужбовців, підвищення їх авторитету та престижу проходження служби у Збройних Силах
України.
Дані рекомендації містять інформацію про сутність соціально-психологічного клімату у військовому колективі, фактори які впливають на його стан та практичні методи його вивчення та покращення.
Сутність соціально-психологічного клімату, фактори які впливають на
його стан
В психологію поняття «клімат» прийшло з метереології та географії. Зараз це усталене поняття, яке характеризує непомітну, тонку і делікатну грань людських взаємовідносин.
Клімат соціально-психологічний (СПК) (від грецької klіma [klimatos] — нахил)
— якісний бік міжособистих відносин, виявляється у вигляді сукупності психологічних умов, які сприяють чи перешкоджають продуктивності сумісної діяльності та всебічному розвитку особистості в групі.
Можна відокремити чотири структурних елементи психологічного клімату, які відображають ставлення членів колективу до:
1) загальної справи;
2) один до одного;
3) світу в цілому;
4) самих себе.

У свою чергу, всі прояви психологічного клімату мають два основних параметри: а) предметний
(спрямованість уваги та характер сприйняття військовослужбовцями їхньої діяльності); б) емоційний (задоволення чи незадоволення військовослужбовцями цією діяльністю).
Серед факторів, які впливають на формування соціально-психологічного клімату військового колективу виділяють наступні:
Фактори макро середовища — це той загальний фон, на якому будуються та розвиваються людські відносини в цілому. До факторів макро середовища належать:
1.
Громадсько-політичний стан в країні — прозорість та чіткість політичних та економічних програм, довіра до уряду тощо;
2.
Економічний стан суспільства — баланс між рівнями технічного і соціального розвитку;
3.
Рівень життя населення — баланс між заробітною платою та рівнем цін, споживацька спроможність населення;
4.
Організація життя населення — система побутового та медичного обслуговування;
5.
Соціально-демографічні фактори — задоволення потреб суспільства і виробництва у трудових ресурсах;
6.
Регіональні фактори — наявність чи відсутність міжетнічних конфліктів.
Фактори мікро середовища — це матеріальне та духовне оточення особистості у військовому колективі.
До мікро факторів належать:
1.
Об’єктивні — комплекс технічних, санітарно-гігієнічних, управлінських елементів в кожному окремому військовому колективі;
2.
Суб’єктивні (соціально-психологічні фактори): а) формальна структура — характер офіційних та організаційних зв’язків між членами військового колективу, офіційні ролі і стосунки членів групи; б) неформальна структура — наявність товариських стосунків, співробітництва, взаємодопомоги, стиля керівництва, особистих психологічних властивостей кожного члена військового колективу (групи), та їх психологічна сумісність.
Взагалі, психологічний клімат може різнитися за своїм змістом і спрямованістю, так у психології визначають види психологічного клімату: за
позитивною, негативною та нейтральною спрямованістю. Клімат, який має
позитивну спрямованість називають - сприятливим, або здоровим. З негативною спрямованістю — несприятливим, або не здоровим. Спрямованість, якого чітко не визначена — нейтральним.
Кожен із зазначених видів клімату має характерні ознаки — як суб’єктивного
(внутрішнього), так і об’єктивного (зовнішнього) характеру.

Характеристика сприятливого соціально-психологічного клімату у
військових колективах
Сприятливий СПК є ідеальним для повноцінної життєдіяльності військового колективу та виконання поставлених завдань.
Сприятливий СПК характеризується певними суб’єктивними ознаками, які розкривають його внутрішню суть:
1.
Довіра і висока вимогливість членів колективу;

2.
Взаємоповага і ділова критика;
3.
Повага, але водночас вимогливість командира у ставленні до кожного члена колективу;
4.
Достатня інформованість усіх членів про основні завдання та стан їх виконання;
5.
Створення в колективі умов для активної службової реалізації та саморозвитку кожного військовослужбовця;
6.
Задоволення від служби та приналежності саме до цього колективу;
7.
Злагоджена взаємодія, взаємодопомога членів колективу в критичних ситуаціях;
8.
Прийняття на себе відповідальності за стан справ у колективі, уболівання за честь колективу, бажання зробити посильний внесок у його процвітання.
Такий внутрішній психологічний клімат в колективі зумовлює і відповідні
(зовнішні) об’єктивні показники сприятливого психологічного клімату, зокрема, це:
1.
Переважає бадьорий, життєрадісний, оптимістичний настрій у взаємовідносинах між військовослужбовцями; стосунки будуються на основі співробітництва, взаємної допомоги, доброзичливості; членам колективу подобається брати участь в сумісних справах, разом проводити вільний час; у взаємовідносинах переважає підтримка, критика висловлюється із добрими побажаннями (розвиваюча критика);
2.
У військовому колективі існують норми справедливого та шановного відношення до всіх його членів (при цьому відбувається дотримання субординації);
3.
В колективі високо цінують такі риси особистості, як: принциповість, чесність, працелюбність, безкорисливість;
4.
Військовослужбовці активні, повні енергії, вони щиро відгукаються, якщо необхідно зробити корисну для всіх справу, і отримують високі службові показники;
5.
Успіхи та невдачі окремих членів колективу не викликають роздратування, не застосовується психологічне та фізичне насильство, новачкам надається необхідна допомога щодо гідного проходження служби;
6.
У стосунках в середині колективу (структурними підрозділами) існує взаєморозуміння, співробітництво.

Показники які визначають стан соціально-психологічного клімату
військових колективів
Соціально-психологічний клімат, як інтегральний стан групи вбирає в себе цілий комплекс різноманітних характеристик. Тому його не можливо вимірювати по якомусь єдиному показнику. Розроблена певна система показників, на базі яких з’являється можливість оцінити рівень і стан соціально-психологічного клімату.
Наприклад, при дослідженні соціально-психологічного клімату у військовослужбовців за допомогою анкетного опитування, головними показниками являються
1.
Задоволеність членів військового колективу характером та змістом служби;
2.
Задоволеність стосунками із співслужбовцями та командирами;
3.
Відношення до виконання поставлених завдань, співслужбовців, командирів;
4.
Задоволеність системою морального та матеріального стимулювання;

5.
Стиль керівництва;
6.
Настанови та цінності орієнтації військовослужбовців;
7.
Службова та громадська активність військовослужбовців;
8.
Рівень конфліктності — причини конфліктів, їх напруженість, спрямованість, типи, швидкість і якість їх вирішення;
9.
Реальна та потенційна плинність кадрів;
10.
Професійна підготовка.
Після обробки та аналізу отриманої інформації з`являється можливість виявити коло проблем в колективі.
Прийоми та методи дослідження соціально-психологічного клімату у
військових колективах
При дослідженні СПК необхідно вжити ряд організаційних та соціально- психологічних прийомів.
Організаційні прийоми передбачають:
1.

Проведення конкретного емпіричного дослідження з метою виявлення причин негативних стосунків серед військовослужбовців.
2.

Інформування командирів про результати досліджень.
3.

Прийняття факторів, які негативно впливають на СПК.
4.

Регулярний контроль стану СПК.
Соціально-психологічні прийоми спираються на результати проведеного
дослідження та передбачають в основному наступне:
1.

Визначення неформальної структури групи, виявлення лідера та його ролі в колективі. Необхідно дати відповідь на запитання про те, спрямована діяльність лідера на позитивні вчинки — захист інтересів членів своєї групи, створення сприятливого клімату, підвищення рівня розвитку групи, чи навпаки, лідер переслідує егоїстичні цілі — підвищення свого статуту, престижу приносячи шкоду
інтересам групи.
2.

Корекція формальної та неформальної структури групи.
3.

Діагностування рівня розвитку групи, соціально-психологічне корегування групових процесів та станів.
4.

Визначення причин конфліктів в групі і втілення соціально-психологічних засобів їх конструктивного вирішення.
5.

Соціально-психологічне корегування стосунків у військовому колективі
(проведення соціально-психологічних тренінгів, ігрових вправ та психологічних консультацій).

Для діагностування та дослідження СПК використовують такі методи:
1. Спостереження;
2. Інтерв’ю та бесіда;
3. Опитування за спеціально розробленою анкетою;
4. Аналіз документації, яка відтворює картину проходження служби військовослужбовцями;
5. Тестування (існує багато методик по дослідженню СПК, в даному методичному посібнику рекомендовані наступні варіанти):

тест «Експрес – методика» дослідження СПК О.С. Михалюк, А.Ю. Шалито;

тест «Оцінка СПК в колективі»;

тест «Визначення індексу групової згуртованості Сішора».

тест «Самопочуття – активність – настрій (САН)»; )

тест «Оцінка психологічної атмосфери в організації» А.Ф. Фідпера;


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал