С. О. КириченкоСкачати 329.06 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір329.06 Kb.
1   2   3
Конфіденційність
Всі учасники зобов’язуються у власних інтересах залишати в своєму колі і не виносити за його межі інформацію особистого характеру.
9
Правило «стоп»
Дає можливість кожному учаснику не виконати якусь тренінгові дію
(«пропустити хід») без додаткових пояснень причин цього.
10
Правило піднятої руки
Сигнал про наявність повідомлення учасник подає лише мовчки, підіймаючи руку вгору.
11
Зворотний зв’язок
Зворотній зв’язок – це висловлювання учасників щодо своїх міркувань стосовно сенсу та способів вирішення завдань, власного стилю навчальної діяльності, пошуку ефективних шляхів вирішення проблем тощо. Тренер має стежити, щоб висловлювання були описовими, а не оціночними; конструктивними, мали позитивну спрямованість, не містили негативних вказівок тощо..
12
Загальна мова
Мова повинна бути зрозумілою. Всі висловлювання повинні бути простими, зрозумілими без спеціальних термінів.


Правила приймаються на початку тренінгу всіма учасниками групи. Основні правила пропонує тренер.
Правила потрібні для того, щоб кожний міг: працювати в комфортних умовах; отримувати інформацію самому і не заважати отримувати інформацію іншим у зручний для кожного засіб;
відверто, без побоювань висловлювати думки; дозволити собі спонтанні, попередньо не зважені ретельно вислови, що наближатиме тренінг до реального життя; бути впевненим, що надана інформація буде використана в інтересах учасників.
Правила записуються на великому аркуші паперу (зображуються малюнком, піктограмою тощо) і розташовуються на видному місці.
Після написання кожного правила (або всіх разом) важливо, щоб кожний учасник погодився з цим (для того тренером використовуються доречні формулювання на кшталт того: «Правило приймається? Приймається! Дякую!»).
У випадку порушення правил ведучій або учасники групи нагадують порушнику про це, посилаючись на перелік.
Вимоги до тренера
Тренер – це людина, що організовує роботу та несе відповідальність за її наслідки. Особисті якості тренера мають сприяти тому, щоб під час роботи тренер був спрямований на досягнення мети тренінгу та допомогу учасникам у досягненні змін.
Тренер спілкується з учасниками «на рівних», тобто є таким самим учасником тренінгової групи, як і інші учасники, але рівень знань тренера щодо теми тренінгу має перевищувати той, що безпосередньо надається учасникам, у кілька разів.
Тренер відрізняється від інших учасників тим, що:
володіє інформацією щодо означеної теми; знає методику проведення тренінгових занять; володіє навчальними методиками і вміє працювати з аудиторією; володіє навичками ведення тренінгової групи (регулює групові процеси, знає, як зацікавити учасників, зняти напруження, спрямувати групу на конструктивне вирішення проблеми тощо); постійно підвищує свій тренерський потенціал; знає методи оцінювання результатів тренінгу і вміє їх застосовувати та
інтерпретувати; знає про відстрочені результати впливу тренінгу, як очікувані, так і неочікувані.
Проведення тренінгу відбувається за чітко визначеною структурою (Таблиця
2).
Таблиця 2.
Типова структура тренінгу
Частина
Завдання
Вправи
Тривалість
Вступна
Створення сприятливого психологічного простору. Засвоєння правил роботи групи.
Налагодження зворотного зв’язку
«учасник-група» та «група-учасник».
Створення ситуації рефлексії.
Знайомство.
Правила.
Очікування.
Вправи на рефлексію.
До
15 хвилин для тренінгів тривалістю 1,5-
3 год.
До 30 хв. Для тренінгів тривалістю 6-8 год.
Основна
Оцінка рівня поінформованості щодо проблеми.
Актуалізація проблеми та конкурентних завдань для
її вирішення.
Надання
інформації, засвоєння знань.
Інтерактивні техніки.
Вправи на оцінку групових процесів, стани групи.
Розраховується як різниця загального часу тренінгу та часу, потрібного для проведення вступної та заключної частини разом.

Прищеплення умінь, навичок.
Підведення підсумків щодо змісту роботи.
Завершальна
Підведення підсумків щодо процесу роботи.
Оцінка отриманого досвіду.
Налаштування учасників на атмосферу звичайного життя.
Вправи на рефлексію та відновлення сил учасників. Прощання.
До 15 хв. Для тренінгів тривалістю 1,5-3 год.
До 30 хв. Для тренінгів тривалістю 6-8 год.
На завершення інформаційного матеріалу може надаватися анкета учасника тренінгу або проводиться усне опитування (на розсуд тренера).

Анкета учасника
1. Що на тренінгу Вам найбільше сподобалося і чому (тематика навчання, процес навчання, учасники, місце проведення)?
2. Оцініть роботу тренера за п’ятибальною шкалою (1 – мінімальна, 5-ть максимальна оцінки).
3. Що Вам не сподобалося, і чому (тематика, побудова програми, робота тренера, організація тренінгу, місце проведення тощо)?
4. Чи отримали Ви відповіді на питання, з якими прийшли на тренінг?
5. Шляхом позначки відповідного числа дайте оцінку корисності для Вас наданої під час тренінгу інформації (у відсотках) або напишіть своє число:
100 80 60 40 20 0
6.
Ваші побажання організаторам тренінгу.
Дякуємо!


ІІ. Робоча програма виконання соціально-психологічного тренінгу
“АДАПТИВНІСТЬ”
1. Мета і головні завдання

Метою проведення соціально-психологічного тренінгу “Адаптивність” є прискорення адаптації молодих військовослужбовців до нових специфічних умов військової життєдіяльності та підвищення їхньої мотивації до проходження військової служби. Тренінг сприяє згуртованості підрозділу, підвищує колективну позитивну мотивацію на виконання підрозділом завдань за призначенням.
Головними завданнями соціально-психологічного тренінгу виступають:
1. Створення позитивного соціально-психологічного клімату та згуртованості у підрозділі.
2. Створення почуття єдності нового колективу. Дати можливість відчути приналежність до групи кожного її члена;
3. Допомога військовослужбовцям правильно зрозуміти себе та своє місце у колективі і в житті;
4. Підвищити свою самооцінку та ставлення до самого себе;
5. Сформувати настанови щодо подолання різного роду конфліктів між військовослужбовцями.
2. Організаційно-методичні вказівки
Тренінг виключно проводиться професійними психологами!

На вивчення навчального матеріалу відводиться приблизно 5 годин 30 хв. (1 година – 45 хвилин) практичних видів занять у вільний від служби час (вечірній час, вихідні дні тощо).
Під час тренінгу застосовуються такі методи активізації навчальної діяльності військовослужбовців: розминки, мозкові штурми, розбір конфліктів в ігрових ситуаціях, рольові ігри, вправи, аутотренінг, обговорення тез.
Після тренінгу проводиться контроль шляхом спостереження за службовою діяльністю і поведінкою військовослужбовців.
Організовуються додаткові заняття для підтримки і супроводження діяльності військовослужбовців, а також визначення ефективності впровадження ними здобутих навичок і настанов в практику. У разі необхідності проводяться
індивідуальні консультування.

3. Розгорнутий план соціально-психологічного тренінгу

Найменування, та зміст питань,
які відпрацьовуються в ході заняття

Час
(хв.)

Додаткові
матеріали та інші
відомості

Вступна частина

30


Оголосити тему тренінгу, актуальність, мету, зміст вправ і рольових ігор та порядок їх відпрацювання.
10

Можна використати слайдпроектор, або фліп- чарт.

1. Провести розминку “Снігова грудка” (варіант
“Асоціації”).
Як відомо для людини саме приємне слово – це його ім’я.
Мета: познайомити учасників у неформальній обстановці, зняти первинну напругу, дати можливість відчути приналежність до групи.
Процедура: гра проводиться в колі.
Перший учасник називає власне ім’я і слово, яке починається з першої букви його імені та відповідає тому, що він любить.
(Наприклад: “Мене звати Дмитро, я люблю друзів”).
Наступний повторює його ім’я і те, що він любить.
(Наприклад: “Дмитро любить друзів, мене звати
Олег, я люблю океан” тощо).
Останній учасник намагається назвати всі імена і відповідні до них слова.
10


2. Провести розминку “Приємне побажання”.
Мета: розряджає напружену атмосферу, створює дружелюбний позитивний настрій у групі.
Процедура: гра проводиться сидячи на місцях.
Перший учасник звертається до сусіда поруч і бажає йому щось приємне. Наприклад: “Миколо, я бажаю тобі винести із цього тренінгу щось корисне для себе”.
Учасник, до якого звертаються, дякує за побажання і звертається до наступного. Наприклад:
“Ігорю, я бажаю тобі допомоги від добрих людей” і т.і.
10Останній учасник дає побажання першому, хто розпочинав.
Основна частина

205

Розбір теоретичних і практичних питань.
Визначаємо такі основні поняття тренінгу: індивід, особистість група,
колектив, адаптація, конфлікт, самооцінка
“Індивід” це біологічне визначення людини як представника виду homo sapiens. У цьому понятті зафіксовано факт належності до людського роду. Саме тому індивідом називають будь-яку людину з притаманними лише їй природними особливостями. Тобто кожна людина, доросла або немовля, здорова чи хвора, незалежно від її якостей є індивідом біологічною істотою.
Дитина, розпочинаючи спілкування з людьми в процесі активної діяльності, стає соціальною сутністю, тобто особистістю. Особистість категорія соціальна. Таким чином, якщо поняття “індивід” вказує на зв’язок людини з природою, то поняття “особистість” на зв’язок людини та суспільства, на набуття людиною соціального досвіду.
«Особистість» – це соціально зумовлена система психічних якостей
індивіда, що розглядається з огляду на найсуттєвіші соціально значущі властивості, які визначають його поведінку і діяльність.
«Група» - людська спільність, яка виокремлюється в соціальному цілому на основі певної ознаки (класова приналежність, наявність чи характер спільної діяльності, рівень розвитку міжособистісних відношень, особливості організації і т.і.)
«Колектив» - (від лат. – «збірний») – група високого рівня розвитку, де міжособистісні стосунки опосередковані суспільно цінним і особистісно- значущим змістом спільної діяльності. Першою ознакою колективу є його спрямованість, друга – соціально-схвалена мета, третя – наявність добровільного характеру об’єднання. Також істотною ознакою колективу являється його цілісність, тобто, колектив виступає єдиною системою.
«Адаптація» соціальна процес і результат пристосування індивіда до умов нового соціального середовища.
Поняття “конфлікт” походить від латинського слова konfliktus, що означає зіткнення. “Конфлікт – зіткнення протилежно спрямованих, несумісних між собою тенденцій у свідомості окремо взятого індивіду, у міжособистісних взаємодіях або в міжособистісних взаємовідносинах індивідів чи груп людей, пов’язаних з гострими емоційними переживаннями”.
«Самооцінка» - це особиста оцінка себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. За допомогою самооцінки відбувається регуляція поведінки особистості.
20

(Метод мозкового штурму)
Можна використати фліп-чарт.

3 Вправа “Що я хочу в собі змінити або яким
стати”.
Із техніки створення нової індивідуальності (за І.
Добротворським)
Інструкція для проведення.
На початку вправи учасникам потрібно роздати папір і олівці. Розділити лист на дві колонки. Одну колонку назвіть так: “Риси, яких я хотів би позбутися”, а другу – так: “Риси, які я хочу придбати”.
Покладіть перед собою папір, розслабтеся (бажано зменшити світло, це буде сприяти зосередженню).
Через декілька хвилин розслаблення…
Подивіться на першу колонку, і швидко напишіть усі ті риси, яких ви хочете позбутися.
Записуйте все, що вам спадає на думку, не намагайтеся розмірковувати над тим, чи реально для вас позбутися цих якостей.
Продовжуйте, поки не напишете хоча б п’ять якостей або поки процес не почне сповільнюватися.
Потім таким же чином швидко запишіть риси і якості, які б хотіли набути. Вони можуть бути прямо протилежними тим, яких хотіли позбутися.
Але не розмірковуйте, пишіть все, що вам приходить на думку, не намагайтеся критикувати або оцінювати.
Крім того, не намагайтеся розмірковувати над тим, чи зможете ви надбати ці якості. Продовжуйте до тих пір, поки не напишете хоча б п’ять, або процес не сповільниться.
Коли Ви закінчите, подивіться спочатку список
15
Матеріали:
папір для відповідей, олівці.


тих рис, яких хочете позбутися. Для кожної з них висуньте протилежну рису, яку ви хотіли надбати і запишіть її у другій колонці. Наприклад, якщо ви записали: “Стати менш негативно мислити і не бути критичним”, протилежною рисою було б “стати більш позитивним і прихильним”. Після того, як ви записали цю рису, закресліть ту рису, якої хотіли б позбутися. Якщо ви вже записали протилежну рису у другій колонці, просто закресліть її.
Для встановлення пріоритетів по черзі розгляньте кожну із рис у списку і визначте наскільки вона важлива для вас, присвоюючи букви:
А (дуже важлива), Б (важлива) і В (бажано мати, але не така важлива). Напишіть ці букви поряд з кожною рисою.
Нарешті, подивіться на риси, які відмічені буквою А. Якщо у цій категорії у вас більше чим одна риса, оцініть їх за пріоритетністю: 1, 2, 3 тощо.
Якщо у вас немає рис А, зробіть те ж саме для Б.
Зараз ви встановили пріоритетні в першу чергу будете працювати над розвитком найбільш важливих для вас рис. Але працюйте над розвитком максимум трьох рис одночасно. Як тільки ви відчуєте впевненість, що зробили їх своїми
індивідуальними якостями, переходьте до наступних у вашому списку в порядку їх пріоритетності
(працюйте по порядку над усіма рисами А, потім над рисами Б і, нарешті, над рисами В). Або якщо ви відчуваєте, що сильно змінились, складіть новий список пріоритетів.
Наступні стадії створення нової індивідуальності треба запропонувати на інших тренінгах щодо вирішення внутрішньо-особистісних конфліктів.
Друга стадія – це створення уявного сценарію створення нової
індивідуальності.
Третя
– впровадження свого сценарію в життя.
Обговорення.
4 Вправа “Кращі і гірші події мого життя”.
Вступ. Ця вправа надасть вам можливість чесно поглянути на себе з боку. За її допомогою ви зможете перевірити деякі свої думки і почуття. Ви отримаєте можливість визначити, яким ви були, хто ви зараз і ким хочете бути, до чого ви йдете. Мета цієї вправи – самопізнання. Ви маєте бути терпеливими і готовими до того, що можуть виникати перешкоди, невдачі, занепокоєння. Проте невдачі тільки додадуть вам досвіду, якщо ви не віднесетеся до них як до невідворотніх, але тимчасових обставин на шляху до нового.
Інструкція для проведення.
Все у нашому житті визначається подіями й оточуючими нас людьми. Ця вправа допоможе визначити їх вплив на ваше життя.
Перелічіть п’ять кращих моментів вашого життя.
Поряд з кожним пунктом напишіть, хто або що сприяло цьому.
Після цього напишіть п’ять гірших моментів
15
Матеріали: листи для відповідей, олівці.

вашого життя. Поряд з кожним випадком напишіть, хто або що сприяло цьому. У скількох випадках ви були відповідальні за цю ситуацію?
Обговорення
5 Гра “Наукова конференція”
Мета: сприяти усвідомленню кожним військовослужбовцем, що треба саме йому, щоб його поведінка була більш впевненою.
Інструкція для проведення.
Уявіть, що всі ви – група вчених: психологи, педагоги, соціологи тощо. Вам треба скласти рекомендації щодо впевненої поведінки людини.
Для цього ви всі разом зібрались на наукову конференцію. “Наукова конференція” у нас невелика, час досить обмежений – 10-ма хвилинами.
Тому негайно приступайте до роботи (всі рекомендації учасники записують, можна розділити групу на дві команди).
Коли час вичерпано зачитують і затверджують рекомендації для впевненої поведінки.
20
Матеріали:
Папір, ручки (олівці).

6 Гра на відволікання “Суворий лицар”.
Правила гри: один із гравців сідає на стілець у центр кола, а решта повинні розсмішити його. Гравець умовно може називатися “Суворим лицарем”.
Виграє той, хто довше за всіх зуміє не засміятися
(час засікає тренер). Обмеження для головного гравця: не закривати очі, не відвертатися, дивитися на гравця, який намагається його розсмішити.
Заборонено також підходити до “Лицаря” ближче чим на метр, не можна доторкатися.
15
Матеріали:
використовувати секундомір

7 Гра “Про мене навпаки”.
Вступ. Ставлення до самого себе впливає на всі напрямки нашого життя. Люди, які оцінюють себе позитивно, володіють впевненістю і зберігають спокій, які відображають їх внутрішнє задоволення.
Такі люди не потребують заохочень і похвали від
інших, так як вони мають особисті стимулятори й підсилювачі. Вони отримують все краще, що створено у суспільстві.
Люди, які переживають самоповагу, знайшли свій захист у житті. Вони не страждають від критики або від того, що їх не сприймають. Вони вдячні вам за “конструктивну пораду”. Коли вони отримують відмову, то не відносять її на свій рахунок. Причина відмови ніколи не розглядається ними як результат персональних якостей людини, вона тільки результат відповідних обставин і умов. Таки людям легко бути оптимістами і досягати поставлених цілей.
Мета: створити передумови до того, щоб учасники тренінгу відійшли від деяких звичних самооцінок; придбали новий емоційний досвід, що може бути потужним засобом зміни самоставлення; вплив на рівень домагань; розширення горизонтів устремлінь військовослужбовців; зміна структури і змісту внутрішнього локус-контролю.
45

Матеріали: папір, ручки
(олівці)


Інструкція для проведення.
Ця гра є однією з форм впровадження ідей Ф.
Перлза, тут використовується “гарячий стілець”.
“Гарячий стілець” займає учасник М. Він отримує три типи зворотних зв’язків, тобто повідомлень від групи (кіл інформації).
Перше коло інформації – це взаємопов’язана система мікророзповідей про учасника М., які присвячені його перевагам.
Члени тренінгової групи, передаючи естафету, розповідають один одному, діляться враженнями про переваги, про позитивні сторони, риси характеру
і вчинки М., які здатні викликати захоплення, схвалення, почуття вдячності оточуючих. При чому вони прагнуть до того, щоб із їхніх розповідей складалася цілісна картина, взаємопов’язана система якостей М.
У додаток, приймаючи естафету розповідей, кожний наступний учасник намагається перевершити попереднього розповідача в описуванні переваг М.
Апофеозом захоплення по відношенню до М. розряджається останній із гравців, який замикає коло.
М. Слухає все мовчки.
Друге коло інформації організується таким же чином, але естафета розповідей передається в другому напрямку. Тільки зараз описуються недоліки М., його непорядні вчинки і прояви.
І знову кожний наступний гравець намагається показати найбільш вразливі негативні риси М.
Третє коло інформації може бути умовно назване
“анти-М”. Розповідаючи про переваги і недоліки, учасники повинні дотримуватися наступної умови.
Маючи на увазі будь-яку перевагу М., вони зобов’язані казати про нього як про недолік і навпаки.
Наприклад, всі знають М. як замкнену людину.
Дотримуючись завдання, один із учасників може повідомити групі, що М. відомий йому як надзвичайно балакучий, надзвичайно відкритий і товариський і так далі.
Закінчивши третє коло інформації, група надає можливість висловитися учаснику, який займає
“гарячий стілець”.
М. може підійти до кожного з присутніх і виказати власне ставлення до нього невербально, за допомогою засобів тактильного контакту. Тут можна використати мімічні
і пантомімічні засоби спілкування.
Загальне обговорення гри.
8 Гра «Виконання недотепних наказів»
Мета: сприяти більш швидкому знайомству військовослужбовців у колективі.
Правила гри:
Всім військовослужбовцям групи роздаються та присвоюються номери. Група розміщується колом

35
«Скринька для номерів», два комплекти номерів.
або півколом.
Той, хто перший тягне номер зі скриньки умовно називається командиром, та віддає розпорядження людині («підлеглому») під цим номером.
Ролі командира та виконавця повинні пройти всі члени групи.
Наприклад: «Командир» тягне зі скриньки номер та віддає наказ: «Наказую, номеру 5, проспівати куплет пісні М. Поплавського «Кропива», або віджатися від підлоги 20 разів!).
Наступним «командиром» стає той, хто щойно виконав завдання.
9 Аутотренінг “Чарівний ліс”.
Мета: Релаксація, навчання аутотренінгу як способу зміни психічних та емоційних станів, розвиток перцепції і креативності.
Інструкція для проведення.
Систематичне заняття аутотренінгом дає тілесний і душевний спокій, допомагає долати стрес та тривожність, краще зосереджувати увагу. Під час аутотренінгу важливо, щоб оточуюча обстановка мала як можна менше подразників.
Займіть зручну позу, розправте плечі. Руки
положить вільно на коліна, щоб вказівні і великі
пальці не торкалися один одного. Налаштуйтеся на
те, щоб відкласти на певний час свої хвилювання та
емоції. Закрийте очі. Залиште будь-які думки,
очікування і фантазії, зосередьтеся на власному
тілі. Розслабте м’язи обличчя. Відрегулюйте
дихання, воно повинно стати рівним.
Глибоко і рівно дихайте. Промовляйте про себе
“вдих” при вдиханні і “видих” під час видиху.
Супроводжуйте цими словами кожний вдих і видих.
Якщо ви помітите, що замислилися про щось,
нагадайте собі завдання, яке стоїть перед вами і
знову починайте промовляти, - “вдих-видих”.
Зосередьте увагу на диханні. Відчуйте як ваші
легені заповнює і покидає повітря. Зосередьтесь на
диханні приблизно 5 хвилин.
Ваше дихання рівне і спокійне. Ви опинились у
чудовому теплому лісі. Він не лякає вас, а навпаки,
здається привітним і гостинним. Яскраво світить
сонце, його теплі промені пробиваються через
листя багатовікових дерев-велетнів і ласкаво
торкаються вашого волосся, обличчя…
Повітря
свіже,
насичене
різноманітними
ароматами лісу. Спробуйте відчути лісові аромати
різнотрав’я та квітів, хвойних та листяних дерев
(пауза).
Ви чуєте співи птахів? Прислухайтесь, ліс
повний звуків (пауза).
Перед вами стежка. Йдіть по ній. Стежинка
вузенька, йдіть повільно, насолоджуйтесь красою.
Підійдіть до будь-якого дерева, доторкніться до
кори, на ній моховиння, підійміть голову до верху і
роздивіться його крону. Теплий вітер ніжно грає
вашим волоссям і заспокоює Вас, Ви почуваєте себе


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал