Розробник програмиСторінка4/7
Дата конвертації07.01.2017
Розмір1.79 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА 4

СИСТЕМА ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА

ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ
4.1. Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми
4.4.1.Основні етапи формування собівартості за методом «директ-костинг».

4.4.2. Переваги та ефективність застосування методу «директ-костинг» на підприємствах України.

4.4.3. Відмінності між обліком повної та неповної собівартості

4.4.4. Простий і розвинутий «директ-костинг», відмінні та спільні риси.


4.2.Тестові завдання до теми 4.
1. Директ-костинг (калькулювання змінних витрат) – це система

 1. Обчислення собівартості тільки на основі прямих виробничих витрат.

 2. Обчислення змінних витрат на виробництво і визначається за окремими видами продукції;

 3. Обчислення собівартості усіх виробничих витрат на її виготовлення.

 4. Усі відповіді вірні.

2. Визначити основні ознаки директ-костингу 1. Облік і планування собівартості за змінними затратами, визначення взаємозв’язку між обсягом, затратами і прибутком, оцінювання залишків за змінними витратами.

 2. Оцінювання залишків готової продукції й незавершеного виробництва проводиться за змінними витратами.

 3. Збільшення прибутку та формування асортименту продукції.

 4. Усі відповіді вірні.

3. Ким і коли було запроваджено систему „директ-костинг” 1. Джонатаном Гаррісоном у 1936 р.

 2. Т.Джонсон і Р.Каплан, середина XIX ст.

 3. Дж.Кларком, 1926 р.

 4. Усі відповіді вірні.

4. Маржинальний дохід – це: 1. Різниця між доходом від реалізації продукції та змінними

витратами.

 1. Різниця постійних витрат та суми покриття.

 2. Різниця між ціною реалізації та змінними затратами.

 3. Усі відповіді вірні.

5. Суть методу директ-костингу 1. Поділ витрат на постійні та змінні залежно від зміни обсягу виробництва.

 2. Поділ витрат на прямі та непрямі;

 3. Поділ постійних витрат.

 4. Усі відповіді вірні.

6. Визначити, які рішення приймають в системі обліку сум покриття: 1. Оптимізація асортименту продукції при наявності вузьких місць, прийняття додаткового замовлення за цінами, нижчими за звичайні, або закупівлі їх зі сторони, оптимального розміру закупівлі партії.

 2. Визначення оптимального розміру закупівлі партії товарно матеріальних цінностей, серії деталей.

 3. Оцінка економічної доцільності виготовлення.

 4. Усі відповіді вірні.

7. Переваги методу „директ-костингу”: 1. Визначення собівартості продукції, оцінка економічної доцільності виготовлення чи закупівлі їх зі сторони, прогноз щодо обсягів виробництва, оптимізація цін, скорочення постійних затрат, оптимального співвідношення обсягу та прибутку.

 2. Прогноз щодо обсягів виробництва, прогноз, щодо обсягів

реалізації.

 1. Зменшення точності калькулювання.

 2. Усі відповіді вірні.

8. Суть принципу точності калькуляції 1. Включення до собівартості витрат, що пов’язані з випуском конкретної продукції, інформація для регулювання виробництва.

 2. Сприяння оперативному отриманню необхідної інформації для регулювання виробничого процесу.

 3. Оперативність отриманої інформації.

 4. Усі відповіді вірні.

9. Постійні витрати за ступенем специфічності класифікують 1. Загальні постійні витрати, специфічні постійні витрати.

 2. Умовно- постійні витрати.

 3. Постійні виробничі витрати.

 4. Усі відповіді вірні.

10. На основі чого формується в системі „директ-костинг” показник напівмаржі 1. Класифікації постійних затрат за ступенем специфічності.

 2. Використанні основних показників калькулювання собівартості продукції.

 3. Відношення маржинального доходу до ціни реалізації.

 4. Усі відповіді вірні.

11. До постійних специфічних належать витрати: 1. Пов’язані з виробництвом і реалізацією конкретного продукту.

 2. Витрати, що безпосередньо відносяться на той чи інший вид виробу.

 3. Пов’язані з функціонуванням підприємства в цілому.

 4. Усі відповіді вірні.

12. До загальних постійних належать витрати: 1. Витрати на управління та організацію підприємства.

 2. Пов’язані з функціонуванням підприємства в цілому.

 3. Постійні виробничі витрати.

 4. Усі відповіді вірні.

13. Напівмаржа визначається як: 1. Різниця між сумою покриття та прямими специфічними постійними витратами.

 2. Відношення величини змінних затрат до ціни реалізації;

 3. Різниці планового або фактичного й беззбиткового обсягу реалізації на виручку.

 4. Усі відповіді вірні.

14. Визначити чи правильно розраховано маржинальний дохід, якщо дохід від реалізації шкільних парт – 100 тис. грн., змінні витрати на виробництво парт – 30 тис. грн., постійні витрати – 60 тис. грн. 1. 90 тис.

 2. 70 тис.

 3. 40 тис.

 4. Усі відповіді вірні.

15. Визначити чи правильно розраховано суму покриття, якщо дохід від реалізації офісних крісел – 200 грн., змінні витрати на виробництво складають – 50 грн., постійні витрати – 95 грн. 1. 145 грн.

 2. 55 грн.

 3. 250 грн.

 4. Усі відповіді вірні.

16. Визначити чи правильно розраховано суму покриття, якщо виручка від реалізації чобіт на лотку – 200 грн., змінні витрати становили – 50 грн., постійні витрати – 150 грн. 1. 250 грн.

 2. 150 грн.

 3. 50 грн.

 4. Усі відповіді вірні.
 1. Визначити чи правильно розраховано результат, використовуючи систему “директ – костинг“, якщо дохід від реалізації крісел складає 3 000 грн., змінні витрати на виробництво крісел – 1000 грн., постійні витрати – 1500 грн.

 1. 200 грн.

 2. 100грн.

 3. 500 грн.

 4. Усі відповіді вірні.
 1. Визначити чи правильно розраховано напівмаржу, використовуючи систему “директ – костинг“, якщо виручка від реалізації пальто складає 2600 грн., змінні витрати на виробництво крісел – 500 грн., постійні витрати – 2 000 грн.

 1. 160 грн.

 2. 500 грн.

 3. 100 грн.

 4. Усі відповіді вірні.

19. Запас фінансової міцності (зона безпеки), в грн.: 1. Різниця між плановим або фактичним та беззбитковим обсягом реалізації.

 2. Частка від ділення різниці планового або фактичного й беззбиткового обсягу реалізації на виручку.

 3. Перевищення маржинального доходу центру відповідальності, виробу над специфічними затратами.

 4. Усі відповіді вірні.

20. Запас фінансової міцності (зона безпеки), в процентах.: 1. Різниця між плановим або фактичним та беззбитковим обсягом реалізації.

 2. Частка від ділення різниці планового або фактичного й беззбиткового обсягу реалізації на виручку.

 3. Перевищення маржинального доходу центру відповідальності, виробу над специфічними затратами.

 4. Усі відповіді вірні.

21. Визначити методи, які застосовують для обліку виробітку прямих трудових витрат 1. Інвентарний, за кінцевою виробничою операцією, за кожною виробничою операцією, розрахунковий.

 2. Метод розрахунковий, партіонного розкрою.

 3. Метод директ-костингу, АВС –метод.

 4. Усі відповіді вірні.

22. Основні принципи простого директ-костингу: 1. Групування затрат на змінні та постійні, визначення собівартості продукції на основі змінних затрат, постійне зіставлення змінної собівартості з ціною реалізації; визначення рентабельності конкретного виду продукції.

 2. Відшкодування постійних затрат за рахунок маржинального доходу для визначення рентабельності продукції.

 3. Групування та розподіл виробничих витрат.

 4. Усі відповіді вірні.

23. Основні переваги методу простого директ-костингу: 1. Простота розрахунків, відсутність потреби в розподілі постійних затрат, визначення мінімальної ціни продукції, визначення абсолютних і відносних сум покриття, визначення найбільш рентабельних видів продукції, визначення критичної точки.

 2. Визначення точки беззбитковості для кожного виду продукції.

 3. Складність розподілу витрат на змінні та постійні.

 4. Усі відповіді вірні.

24. Коефіцієнт маржинальних надходжень – це: 1. Надлишок надходжень після відшкодування змінних витрат за конкретним центром відповідальності, сегментом діяльності, окремим видом продукції.

 2. Відношення різниці між ціною реалізації та змінними витратами, маржинального доходу до ціни реалізації.

 3. Перевищення маржинального доходу центру відповідальності, виробу над специфічними затратами.

 4. Усі відповіді вірні.

25. Коефіцієнт змінних витрат – це: 1. Відношення величини змінних витрат до ціни реалізації;

 2. Відношення різниці між ціною реалізації та змінними витратами, маржинального доходу до ціни реалізації.

 3. Перевищення маржинального доходу центру відповідальності, виробу над специфічними затратами.

 4. Усі відповіді вірні.

26. Визначити суть методу простого директ-костингу: 1. Включення у собівартість продукції лише прямих змінних

витрат.

 1. Включення у собівартість продукції крім прямих змінних витрат, прямих постійних витрат на виробництво та реалізацію продукції.

 2. Включення у собівартість продукції лише прямих постійних витрат.

 3. Усі відповіді вірні.

27. Визначіть суть методу розвиненого директ-костингу: 1. Включення у собівартість продукції лише прямих змінних

витрат.

 1. Включення у собівартість продукції крім прямих змінних витрат, прямих постійних витрат на виробництво та реалізацію продукції.

 2. Включення у собівартість продукції лише прямих постійних витрат.

 3. Усі відповіді вірні.

28. Основні недоліки простого директ-костингу: 1. Складність розподілу затрат, ризик відшкодування загальних постійних затрат, неможливість обчислення повної собівартості, врахування витрат щодо ціни продукції.

 2. При формуванні ціни враховують змінні та постійні затрати.

 3. Уникнення умовного розподілу постійних витрат.

 4. Усі відповіді вірні.

29. Відмінність розвинутого директ-костингу від простого: 1. Визначення результатів діяльності за сегментами.

 2. Рішення приймаються щодо ціни реалізації, величини затрат та прибутку за кожним видом продукції.

 3. Врахування специфічного характеру постійних витрат.

 4. Усі відповіді вірні.

30. Сфера застосування простого (однопередільного) методу обліку витрат і калькулювання: 1. Наявність залишків незавершеного виробництва.

 2. Відсутність залишків незавершеного виробництва.

 3. Випуск кількох видів продукції.

 4. Усі відповіді вірні.

31. Сфера застосування позамовного методу обліку витрат і калькулювання: 1. Наявність залишків незавершеного виробництва.

 2. Відсутність залишків незавершеного виробництва.

 3. Випуск продукції з тривалим циклом виробництва.

 4. Усі відповіді вірні.

32. Об’єкт обліку витрат при застосуванні позамовного методу обліку витрат і калькулювання: 1. Окреме замовлення.

 2. Окремий вид продукції.

 3. Окремий переділ (стадія) виробництва;

 4. Усі відповіді вірні.

33. Об’єкт обліку витрат при застосуванні попередільного методу обліку витрат і калькулювання: 1. Окреме замовлення.

 2. Окремий вид продукції.

 3. Окремий переділ (стадія) виробництва.

 4. Усі відповіді вірні.

34. У зведеній відомості витрат виробництва є дані: 1. Тип і характер виробництва, обсяг і кількість видів продукції.

 2. Регістри синтетичного обліку. 

 3. Калькуляція собівартості окремих видів продукції (послуг).

 4. Усі відповіді вірні.

35. Зведений облік – це: 1. Система узагальнення витрат виробництва за статтями витрат у розрізі цехів, переділів, видів продукції (робіт, послуг) і в цілому по підприємству з метою підготовки інформації для обчислення собівартості окремих видів продукції і всієї викупленої продукції підприємства, а також з метою розподілу понесених підприємством витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом.

36. Частина технологічного процесу (сукупність технологічних операцій), яка завершується отриманням готового напівфабрикату, що може бути відправлений на наступний переділ або реалізований на сторону.

 1. Вимірювач об’єкта калькуляції, який застосовується під час визначення його собівартості.

 2. Усі відповіді вірні.

37. Система обліку і калькулювання – це: 1. Науково обґрунтована сутність прийомів, які застосовуються під час калькулювання собівартості продукції (як усієї товарної продукції, так і окремих її видів).

 2. Система обліку, що забезпечує калькулювання і контроль собівартості об’єктів витрат.

 3. Вимірювач об’єкта калькуляції, який застосовується під час визначення його собівартості.

 4. Усі відповіді вірні.

38. Калькуляційна одиниця – це: 1. Частина технологічного процесу (сукупність технологічних операцій), яка завершується отриманням готового напівфабрикату, що може бути відправлений на наступний переділ або реалізований на сторону.

 2. Вимірювач об’єкта калькуляції, який застосовується під час визначення його собівартості.

 3. Система обліку, що забезпечує калькулювання і контроль собівартості об’єктів витрат.

 4. Усі відповіді вірні.

39. Метод калькулювання – це: 1. Науково обґрунтована сутність прийомів, які застосовуються під час калькулювання собівартості продукції (як усієї товарної продукції, так і окремих її видів).

 2. Система обліку, що забезпечує калькулювання і контроль собівартості об’єктів витрат.

 3. Вимірювач об’єкта калькуляції, який застосовується під час визначення його собівартості.

 4. Усі відповіді вірні.

40. Переділ – це: 1. Система узагальнення витрат виробництва за статтями витрат у розрізі цехів, переділів, видів продукції (робіт, послуг) і в цілому по підприємству з метою підготовки інформації для обчислення собівартості окремих видів продукції і всієї викупленої продукції підприємства, а також з метою розподілу понесених підприємством витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом.

 2. Частина технологічного процесу (сукупність технологічних операцій), яка завершується отриманням готового напівфабрикату, що може бути відправлений на наступний переділ або реалізований на сторону.

 3. Вимірювач об’єкта калькуляції, який застосовується під час визначення його собівартості.

 4. Усі відповіді вірні.

41. Система обліку і калькулювання – це:

1. Система обліку, що забезпечує калькулювання і контроль собівартості об’єктів витрат.

2. Частина технологічного процесу (сукупність технологічних операцій), яка завершується отриманням готового напівфабрикату, що може бути відправлений на наступний переділ або реалізований на сторону.

3. Вимірювач об’єкта калькуляції, який застосовується під час визначення його собівартості.

4. Усі відповіді вірні.


42. Виробництво продукції певного виду в короткому періоді є доцільним, якщо показник маржинального доходу для неї:

 1. Дорівнює нулю.

 2. Перевищує постійні витрати.

 3. Перевищує змінні витрати.

 4. Усі відповіді вірні.

43. Яка з економічних категорій не відповідає визначенню директ-костинг: 1. Облік змінної собівартості.

 2. Облік часткової собівартості.

 3. Облік маржинальної собівартості.

 4. Усі відповіді вірні.

44. У чому полягає основна особливість методу директ-костинг: 1. Калькулюванні виробничої собівартості продукції.

 2. Класифікації витрат на змінні та постійні.

 3. Нормуванні витрат виробництва.

 4. Усі відповіді вірні.

45. Що є основною передумовою виникнення методу розвинутого директ-костингу: 1. Поява категорії специфічних (прямих) постійних витрат.

 2. Виникнення категорії «однорідних секцій».

 3. Поява категорії «маржинальний дохід».

 4. Усі відповіді вірні.4.3.Актуалізація опорних знань

1. Особливості застосування системи обліку директ-костинг на вітчизняних підприємствах.

2. Сутність системи обліку і калькулювання собівартості за

змінними затратами.

3. У чому суть та значення змінної собівартості ?

4. Порядок формування собівартості за методом «директ- костинг».

5. У чому особливості системи «директ-костинг» ?

6. Які переваги системи «директ-костинг»?

7. У чому суть та значення маржинального доходу?

8. Яке значення коефіцієнта змінних затрат?

9. У чому суть та значення коефіцієнта маржинальних надходжень?

10. Яке значення показника «напівмаржа» («маржа постійна»)?

11. У чому суть та значення показника «запас фінансової міцності» («маржа безпеки») ?

12. В чому суть методу простого «директ-костингу»?

13. В чому суть методу розвинутого «директ-костинг»?

14. Які основні етапи розрахунку фінансового результату за методом простого «директ-костингу»?

15. Який порядок розрахунку сум покриття та результату діяльності в умовах виробництва кількох видів продукції на основі використання простого «директ-костингу» ?

16. В чому суть та особливості розрахунку фінансового

результату за американською та французькою методиками?

17. Яке значення специфічних і загальних постійних затрат, їх використання у системі розвинутого «директ-костингу»?

18. В чому полягає суть двоступеневого розрахунку (маржинального доходу) сум покриття?

19. Як Ви розумієте таку перевагу методу «директ-костингу»: «оптимізація цін на різні види продукції, що сприяє підвищенню продуктивності різних сегментів бізнесу»?

20. Як Ви розумієте таку перевагу методу «директ-костингу»: «звільнення прибутку від впливу змін запасів».

21. В чому полягає суттєва відмінність розвинутого директ –костингу від простого?ТЕМА 5.

СИСТЕМА ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА

НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ
5.1. Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми
5.5.1. Суть та значення системи обліку та калькулювання собівартості за нормативними затратами.

5.5.2. Нормативні прямі матеріальні витрати.

5.5.3.Нормативні прямі витрати на оплату праці і Нормативні загальновиробничі витрати.

5.5.4. Класифікація та аналіз відхилень фактичних витрат від нормативних, як засіб контролю

5.5.5. Значення нормативного часу на випуск продукції. Переваги та недоліки методу.

5.5.6. Суть системи «стандарт-кост», переваги та недоліки її використання.5.2.Тестові завдання до теми 5.
1.Визначити суть системи обліку та калькулювання за нормативними витратами:

 1. Відображення фактичних витрат, наявність облікових цін і норм, облік відхилень від норм, облік змін норм, формування звітів про витрати, аналіз відхилень за причинами і винуватцями.

 2. Облік витрат і калькулювання нормативної собівартості продукції та надання інформації про відхилення фактичних витрат від нормативних.

 3. Наявність норм і облікових цін на ресурси..

 4. Усі відповіді вірні.

2. Система обліку та калькулювання за нормативними витратами використовується 1. Для складання кошторисів, спрощення оцінки матеріально-виробничих запасів, прогнозування витрат майбутніх періодів, прийняття рішень, а також для контролю за ефективним використанням ресурсів та оцінки діяльності підприємства в цілому.

 2. Для удосконалення методики прийняття управлінських рішень;

 3. Для калькулювання змінних витрат.

 4. Усі відповіді вірні.

3. Система обліку та калькулювання за нормативними витратами застосовується 1. Для технологічних процесів, які складаються з великої кількості операцій, що постійно повторюються.

 2. Калькулювання собівартості залежно від зміни ринкової кон’юнктури та інших зовнішніх чинників.

 3. Для удосконалення методики прийняття управлінських рішень.

 4. Усі відповіді вірні.

4. Визначити суть організації нормативного методу 1. На підприємстві на кожний виріб складається попередня нормативна калькуляція, обчислена по діючих на початок місяця нормам витрати матеріалів і трудових витрат.

 2. Процес розподілу витрат на змінні та постійні, ризик відшкодування загальних постійних затрат, неможливість обчислення повної собівартості готової продукції/незавершеного виробництва;

 3. Виготовлення одиниці продукції за умови використання прогресивної технології.

 4. Усі відповіді вірні.

5. Норма – це: 1. Кількісний вираз ресурсу на виготовлення одиниці продукції за умови використання прогресивної технології та організації виробництва.

 2. Кількісний вираз ціни реалізації, величини затрат та прибутку за кожним видом продукції.

 3. Кількісний вираз величини затрат та прибутку.

 4. Усі відповіді вірні.

6. Базові норми – це: 1. Норми, які не змінюються протягом тривалого періоду.

 2. Норми, які розробляються відповідно до певних умов.

 3. Норми, які розробляють відповідно до ідеальних умов.

 4. Усі відповіді вірні.

7. Ідеальні норми – це: 1. Норми, які розробляються з врахуванням спеціальних умов функціонування підприємства.

 2. Норми, які розробляють відповідно до ідеальних умов(не включають непродуктивні втрати).

 3. Норми, які не змінюються протягом тривалого періоду.

 4. Усі відповіді вірні.

8. Досяжні норми – це: 1. Норми, які розробляються з врахуванням нормальних умов функціонування підприємства та включають витрати залежно від специфіки технології та організації виробництва.

 2. Норми, які розробляються з врахуванням спеціальних умов функціонування підприємства в залежності від специфіки організації виробництва.

 3. Норми, які не змінюються протягом тривалого періоду.

 4. Усі відповіді вірні.

9. Нормальна виробнича потужність – це: 1. Очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умови звичайної діяльності протягом кількох років або операційних циклів.

 2. Обсяг діяльності з врахуванням спеціальних умов функціонування підприємства в залежності від специфіки організації виробництва;

 3. Обсяг, який не змінюється протягом тривалого періоду.

 4. Усі відповіді вірні.

10. На основі чого розраховується нормативна калькуляція: 1. Технічно обґрунтованих норм витрат матеріальних і трудових ресурсів.

 2. Визначення критичної точки для кожного виду продукції та всього асортименту продукції.

 3. З врахуванням спеціальних умов функціонування підприємства.

 4. Усі відповіді вірні.

11. Нормативна калькуляція використовується: 1. Для визначення фактичної собівартості продукції, оцінки браку у виробництві і розмірів незавершеного виробництва, складають на всі види продукції.

 2. Для визначення критичної точки для кожного виду продукції та всього асортименту продукції.

 3. Для визначення рентабельності підприємства.

 4. Усі відповіді вірні.

12. Як здійснюють розрахунок нормативної собівартості товарної продукції: 1. Як добуток кількості відвантаженої продукції на діючі в звітному періоді норми витрат по кожній статті калькуляції.

 2. Як відношення фактичної собівартості продукції до нормативної.

 3. Визначають за допомогою індексів відхилень, розрахованих як відношення фактичної собівартості продукції до нормативної.

 4. Усі відповіді вірні.

13. Як здійснюють розрахунок фактичної собівартості одиниці продукції: 1. Як відношення фактичної собівартості продукції до нормативної за допомогою індексів відхилень.

 2. Як добуток кількості відвантаженої продукції на діючі в звітному періоді норми витрат.

 3. Розраховують за кожною виробничою операцією для виготовлення конкретного продукту.

 4. Усі відповіді вірні.

14. Нормативні витрати – це: 1. Витрати, необхідні для виробництва певної продукції або послуг за нормальних умов діяльності.

 2. Витрати для визначення фактичної собівартості продукції, оцінки браку у виробництві, розмірів незавершеного виробництва.

 3. Витрати для виготовлення конкретного продукту.

 4. Усі відповіді вірні.

15. Нормативний метод обліку витрат передбачає класифікацію обліку відхилень за ознаками: 1. За видами витрат та причинами відхилень.

 2. Відхилення за рахунок зміни цін, відхилення за рахунок зміни норм, відхилення за рахунок зміни обсягу виробництва.

 3. Відхилення за рахунок зміни норм, відхилення за рахунок зміни обсягу виробництва.

 4. Усі відповіді вірні.

16. Базові стандарти – це: 1. Стандарти витрат, які встановлюються на строк від двох до п’яти років, щоб вивчити динаміку цін та продуктивності праці.

 2. Стандарти, які відображають рівень, що його можна досягти за наявних умов діяльності.

 3. Стандарти, що відображають витрати, необхідні для виготовлення продукції у звітному періоді.

 4. Усі відповіді вірні.

17. Теоретичні стандарти – це: 1. Стандарти витрат, які можуть бути досягнуті лише за ідеальних умов діяльності.

 2. Стандарти, які відображають рівень, що його можна досягти за наявних умов діяльності.

 3. Стандарти, що відображають витрати, необхідні для виготовлення продукції у звітному періоді.

 4. Усі відповіді вірні.

18.Поточні стандарти – це: 1. Стандарти (нормативи витрат), що відображають витрати, необхідні для виготовлення продукції у звітному періоді за наявних умов діяльності.

 2. Стандарти, які відображають рівень витрат, що його можна досягти за наявних умов діяльності.

 3. Стандарти витрат, які можуть бути досягнуті лише за ідеальних умов діяльності.

 4. Усі відповіді вірні.

19. Мотивуючі стандарти – це: 1. Нормативи витрат, які можна витримувати, докладаючи розумних зусиль в нормальних виробничих умовах.

 2. Нормативи витрат, які встановлюються на строк від двох до п’яти років, щоб вивчити динаміку цін та продуктивності праці.

 3. Стандарти витрат, які можуть бути досягнуті лише за ідеальних умов діяльності.

 4. Усі відповіді вірні.

20. Реальні стандарти – це: 1. Відображають нормативні витрати, яких можна очікувати при даних ймовірних умовах функціонування виробництва.

 2. Відображають нормативні витрати, які можна витримувати, докладаючи розумних зусиль в нормальних виробничих умовах.

 3. Стандарти витрат, які можуть бути досягнуті лише за ідеальних умов діяльності.

 4. Усі відповіді вірні.

21. Відхилення від норм витрат матеріалів за рахунок цін – це: 1. Різниця між фактичною і стандартною ціною, помноженою на фактичну кількість витрачених на виробництво матеріалів.

 2. Сума (різниця)нормативної собівартості та відповідної питомої ваги відхилень від норм за кожною статтею.

 3. Відхилення фактичної собівартості від нормативної.

 4. Усі відповіді вірні.

22. Основною метою обліку нормативних витрат є: 1. Точніший розподіл фактичних витрат;

 2. Контроль витрат і управління ними;

 3. Визначення нормативної собівартості готової продукції.

 4. Усі відповіді вірні.

23. У системі обліку нормативних витрат за методом стандарт-кост усі записи на рахунках запасів і витрат ведуться:  1. Тільки за нормативами.

  2. За нормативами, відхиленнями і разом (фактично).

  3. Тільки за фактичними витратами.

  4. Усі відповіді вірні.

24. Управління за відхиленнями ґрунтується на: 1. Визначенні й аналізі абсолютно всіх відхилень.

 2. Нехтуванні відхиленнями.

 3. Визначенні й аналізі тільки значних відхилень від норм.

 4. Усі відповіді вірні.

25. Техніка виявлення й аналізу незвичайних результатів діяльності називається: 1. Аналіз відхилень.

 2. Управління за відхиленнями.

 3. Цільове управління.

 4. Усі відповіді вірні.

26. У системі обліку нормативних витрат за вітчизняною практикою записи на рахунках запасів і витрат ведуться: 1. Тільки за нормативами.

 2. Тільки за фактичними витратами.

 3. За фактичними витратами і відхиленнями від норм.

 4. Усі відповіді вірні.

27. Сприятливим відхиленням вважають: 1. Перевищення норм витрат.

 2. Фактичні витрати, менші за нормативні.

 3. Перевитрати ресурсів.

 4. Усі відповіді вірні.

28. Несприятливим відхиленням вважають: 1. Перевищення норм витрат.

 2. Фактичні витрати більші за нормативні.

 3. Перевитрати ресурсів.

 4. Усі відповіді вірні.

29. Відхилення від норм за ціною основних матеріалів визначають як добуток від множення: 1. (Фактична ціна – нормативна ціна)  фактичну кількість витраченого матеріалу.

 2. (Фактична кількість – нормативна кількість матеріалу)  нормативну ціну.

 3. (фактична ціна – нормативна ціна)  кількість матеріалу за нормою.

 4. Усі відповіді вірні.

30. Відхилення від норм за використанням основних матеріалів визначають як добуток від множення:
 1. (Фактична ціна – нормативна ціна)  фактичну кількість витраченого матеріалу;

 2. (Фактична кількість – нормативна кількість матеріалу)  нормативну ціну.

 3. (Фактична ціна – нормативна ціна)  кількість матеріалу за нормою.

 4. Усі відповіді вірні.

31. Відхилення від норм за ставкою оплати прямих трудозатрат визначають як добуток від множення: 1. (Фактична ставка – нормативна ставка)  фактичний час роботи.

 2. (Фактична ставка – нормативна ставка)  нормативний час роботи.

 3. (Фактичний час роботи – нормативний час роботи)  нормативну ставку оплати праці.

 4. Усі відповіді вірні.

32. Відхилення від норм затрат за продуктивністю праці визначають як добуток від множення: 1. (Фактична ставка – нормативна ставка)  фактичний час роботи.

 2. (Фактична ставка – нормативна ставка)  нормативний час роботи.

 3. (Фактичний час роботи – нормативний час роботи)  нормативну ставку оплати праці.

 4. Усі відповіді вірні.

33. Реалістично визначені наперед (заздалегідь) витрати прямих матеріалів, прямої праці та загальновиробничих витрат на одиницю продукції відомі як: 1. Змінні витрати.

 2. Постійні витрати.

 3. Нормативні витрати.

 4. Усі відповіді вірні.

34. Для визначення нормативного коефіцієнта постійних загальновиробничих витрат загальна сума планових постійних загальновиробничих витрат ділиться на: 1. Максимальну потужність.

 2. Мінімальну потужність.

 3. Нормальну потужність.

 4. Усі відповіді вірні.

35. Переоцінка незавершеного виробництваце: 1. Вимога застосування одних і тих самих норм для обчислення нормативної величини всіх елементів руху витрат протягом місяця.

 2. Перерахунок залишків незавершеного виробництва на початок місяця зі старих норм на нові у разі їх зміни.

 3. Відхилення від норм, яке справляє позитивний ефект на операційний прибуток підприємства.

 4. Усі відповіді вірні.

36. Принцип рівності нормативів – це: 1. Відхилення від норм, яке справляє позитивний ефект на операційний прибуток підприємства.

 2. Вимога застосування одних і тих самих норм для обчислення нормативної величини всіх елементів руху витрат протягом місяця.

 3. Перерахунок залишків незавершеного виробництва на початок місяця зі старих норм на нові у разі їх зміни.

 4. Усі відповіді вірні.

37.Сприятливе відхилення — відхилення від норм, яке справляє позитивний ефект на операційний прибуток підприємства. 1. Відхилення від норм, яке справляє позитивний ефект на операційний прибуток підприємства.

 2. Вимога застосування одних і тих самих норм для обчислення нормативної величини всіх елементів руху витрат протягом місяця.

 3. Перерахунок залишків незавершеного виробництва на початок місяця зі старих норм на нові у разі їх зміни.

 4. Усі відповіді вірні.

38. Стандарт-кост – це: 1. Відхилення від норм, яке справляє позитивний ефект на операційний прибуток підприємства.

 2. Вимога застосування одних і тих самих норм для обчислення нормативної величини всіх елементів руху витрат протягом місяця.

 3. Система обліку і калькулювання, що ґрунтується на жорсткому нормуванні всіх витрат і дає змогу визначити «стандартну» (нормативну) собівартість.

 4. Усі відповіді вірні.

39. Підприємство бажає замінити старе обладнання. Вкажіть, які дані є релевантними для прийняття такого рішення:

1. Ліквідаційна вартість старого обладнання;

2. Можлива ціна продажу старого обладнання;

3. Ннакопичений знос старого обладнання;

4. Ціна придбання нового обладнання.


40. Загальні витрати на виробництво однієї комплектуючої становлять 5 грн, з яких 30 % припадає на постійні витрати. Для прийняття рішення щодо виготовлення напівфабрикатів у власному виробництві чи придбання їх на стороні величина релевантних витрат становитиме:

 1. 5 грн.

 2. 1,5 грн.

 3. 3,5 грн.

 4. Усі відповіді вірні.

41. Які чинники можуть виступати у ролі «обмежень»: 1. Попит на продукцію.

 2. Час роботи обладнання.

 3. Час роботи основного виробничого персоналу.

 4. Усі відповіді вірні.

42.  Сегмент діяльності – це: 1. Додаткові доходи, отримані внаслідок зростання обсягу продажу.

 2. Дохід, який залишається після вирахування з валового прибутку прямих операційних витрат центру.

 3. Організаційна одиниця, в межах якої регулярно порівнюються можливості з їх реалізацією по витратах, доходах і результатах.

 4. Усі відповіді вірні.

43. Перевірити чи правильно обчислено перевитрату фонду заробітної плати, якщо на оббивку крісел було фактично витрачено 640 год, а стандартний робочий час складає – 571,20 год. Стандартна тарифна ставка на оббивку крісел складає – 5грн. 1. 320 грн.

 2. 334 грн.

 3. 640 грн.

 4. Усі відповіді вірні.

44. Перевірити чи правильно обчислено перевитрату на підприємстві за рахунок зміни тарифних ставок, врахувавши, що на початок місяця затверджено стандартну тарифну ставку на оббивку крісел – 5грн., підприємство працювало 80 днів, а також було змінено тарифну ставку і фактично вона склала – 5,50грн. 1. 640 грн.

 2. 320 грн.

 3. 334 грн.

 4. Усі відповіді вірні.

45. Перевірити чи правильно обчислено відхилення від норм витрат матеріалів за рахунок ціни, якщо фактична кількість тканини на оббивку крісел складає 50 м, а відхилення ціни за 1м тканини складає 5грн. 1. 250 грн.

 2. 130 грн.

 3. 55грн.

 4. Усі відповіді вірні.

46. Сутність системи стандарт-кост – це: 1. Заздалегідь визначені або передбачені кошториси витрат на виробництво одного виробу або декілька виробів одного виду протягом певного звітного і попереднього періоду, з якими порівнюють фактичну собівартість.

 2. Заздалегідь визначена нормативна собівартість та відповідна питома ваги відхилень від норм за кожною статтею.

 3. Включення у собівартість лише змінних виробничих витрат.

 4. Усі відповіді вірні.

47. Визначіть методи включення непрямих витрат в стандартну собівартість 1. Ставки розподілу на кожний станок цеху, ставки, встановленої для кожного цеху; загальної ставки.

 2. Загальної (уніфікованої) ставки.

 3. Ставки розподілу непрямих витрат.

 4. Усі відповіді вірні.

48. Особливості системи „стандарт-кост”: 1. Використання спеціальних рахунків для обліку відхилень, відсутність документування відхилень,

 2. Встановлення суттєвості в разі виявлення відхилень.

 3. Контроль за виробництвом і управління.

 4. Усі відповіді вірні.

49. Напрями підвищення доходності підприємства за системою

стандарт-кост:


 1. Виявлення несприятливих відхилень, мінімізація облікової роботи, надання даних про собівартість.

 2. Надання менеджерам точних даних про собівартість виробництва,

 3. На підставі яких відділ збуту плануватиме обсяги продажу та встановлюватиме оптимальні ціни. Контроль за витратами.

 4. Усі відповіді вірні.

50. Недоліки методу стандарт-кост: 1. Складання стандартів згідно з технологічною картою виробництва.

 2. Незручність в обчисленні стандартів на кожне замовлення,

 3. Неможливість встановлення стандартів на усі витрати.

 4. Усі відповіді вірні.

51. Базисною стандартною собівартістю є: 1. Стандарти, які застосовуються протягом тривалого часу незалежно від істотних змін в методах виробництва.

 2. Ставки розподілу на кожний станок цеху та ставки, встановленої для кожного цех.

 3. Стандарти розподілу непрямих витрат.

 4. Усі відповіді вірні.

52. Визначити суму відхилень у використанні матеріалів, якщо стандартна ціна за 1м тканини складає 30 грн, а перевитрата матеріалу – 10 м. 1. 300 грн.

 2. 200 грн.

 3. 40 грн.

 4. Усі відповіді вірні.

  1. Актуалізація опорних знань
 1. У чому полягає мета обліку та калькулювання за нормативними витратами ?

 2. У чому полягає облік нормативних витрат?

 3. Що ви розумієте під нормативними витратами ?

 4. Для чого використовують нормативні витрати?

 5. Дайте характеристику нормативних витрат.

 6. Дайте характеристику нормативного методу обліку як ефективного інструменту планування, контролю та аналізу.

 7. Які відхилення від норм вам відомі ?

 8. Які ознаки класифікації відхилень ?

 9. Як визначають відхилення від нормативних матеріальних витрат ?

 10. Якими є причини таких відхилень? Наведіть приклади.

 11. Як визначити відхилення від нормативних витрат на оплату праці ?

 12. Як здійснюють аналіз відхилень постійних та змінних накладних витрат ?

 13. Яка сфера застосування нормативної калькуляції ?

 14. У чому полягає суть системи «стандарт-кост» ?

 15. Охарактеризуйте переваги системи «стандарт-кост» порівняно з нормативним методом обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

 16. Якого підходу потрібно дотримуватись, приймаючи рішення про те, чи витрачати кошти на дослідження конкретного відхилення ?

 17. Чим відрізняються поняття «сприятливі відхилення» і «несприятливі відхилення»?

 18. Назвіть причини появи позитивного відхилення за ціною матеріалів.

20.Чи згодні ви з твердженням, що «встановлення контрольних показників на основі результатів діяльності інших компаній дозволить виявити виробника з найменшими витратами і в наступному році закласти їх в бюджет»?Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал