Розробник: професор кафедри, доктор економічних наук, професор Виноградова О. ВСкачати 40.14 Kb.

Дата конвертації16.01.2017
Розмір40.14 Kb.

Розробник: професор кафедри,
доктор економічних наук,
професор Виноградова О.В.
Київ - 2016

Пітер Друкер

Предметом вивчення
стратегічного управління є
теоретичні основи й
історичні аспекти
стратегічного управління;
методичні підходи до
стратегічного
цілеутворення,
стратегічного аналізу,
стратегічного планування
діяльності підприємства
та реалізації обраних
стратегій
Об’єктом вивчення
стратегічного
управління є діяльність
підприємства з
формування
організаційної
структури, ресурсно-
компетенційної бази,
сприятливої
організаційної культури
та методів оцінки
ефективності
стратегічних змін.
Мета дисципліни - оволодіння студентами теоретичними
знаннями з питань стратегічного управління підприємства,
інструментарієм, методикою розроблення стратегій розвитку
підприємства та набуття практичних вмінь і навичок щодо
використання концепції стратегічного управління в діяльності
підприємства

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи стратегічного управління
Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління
Тема 2. Стратегія
- основа управління перспективним розвитком підприємства
Тема 3. Моделі стратегічного управління
Змістовий модуль 2. Стратегічне планування
Тема 4. Стратегічне планування у системі стратегічного управління підприємства
Тема 5. Стратегічний аналіз діяльності підприємства та вибір стратегічних позицій
Тема 6. Вибір стратегії і формування стратегічного набору
Змістовий модуль 3. Реалізація стратегії
Тема 7. Організація стратегічного управління на підприємстві
Тема 8. Управління реалізацією стратегій підприємства
Тема 9. Стратегічний контроль в системі стратегічних перетворень на підприємстві
Структура курсу:

Після вивчення курсу студент повинен знати
:
теоретичні основи стратегічного управління
історичні аспекти стратегічного управління методи стратегічного аналізу зовнішнього середовища ефективні прийоми стратегічного цілеутворення методи стратегічного аналізу технології стратегічного планування діяльності підприємства, методичні підходи до реалізації обраних стратегій.

Після вивчення курсу студент повинен вміти
:
аналізувати фактори зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства розробляти стратегічний набір підприємства здійснювати матричний аналіз стратегічних позицій підприємства,
оцінювати ефективність стратегічних заходів приймати та аналізувати стратегічні рішення реалізовувати стратегічне управління організацією

7
Слово
«стратегія»
походить від грецького «
strategia
»
-
«мистецтво або наука бути
полководцем».

Стратегічне управління
- це управління організацією, яке спирається на людський потенціал як на основу організації, яке орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, гнучко реагує і проводить своєчасні зміни в організації, що відповідають збуренням з боку оточення і дозволяють досягти конкурентних переваг, і це дає можливість організації виживати в довготерміновій перспективі і досягти при цьому своїх цілей.
О. Віханський
Стратегічне управління в кожний конкретний момент фіксує, що фірма має робити в сьогоденні, аби досягти поставлених цілей у майбутньому, виходячи при цьому з того, що оточення змінюватиметься і умови життєдіяльності фірми будуть змінюватися також.

Мета стратегічного управління
це побудова такої динамічної системи, яка б дозволяла забезпечувати своєчасне визначення місії, цілей та стратегій, розробку та виконання системи планів, удосконалення підприємства та його окремих підсистем, що є основою для підвищення його конкурентоспроможності та
існування в довгостроковій перспективі.
Вихідною ідеєю, що відбиває
сутність концепції стратегічного
управління, є ідея про необхідність ураховувати взаємозв’язок та взаємовплив зовнішнього і внутрішнього середовища під час визначення цілей підприємства
; стратегії в цьому разі виступають як
інструменти досягнення цілей, а для реалізації стратегій необхідно, щоб усе підприємство функціонувало у стратегічному режимі.

10
Стратегічний менеджмент

це неперервний
і
безупиний процес
,
а не якийсь одноразовий захід
,
виконавши який, можна спокійно займатися іншими справами
Менеджери зобов'язані щодня аналізувати події, що відбуваються,
і
вирішувати питання,
пов'язані
з коректуванням стратегій
Стратегічний менеджмент можна розглядати як
динамічну
сукупність
трьох
взаємопов’язаних
стадій
,
процеси яких логічно складають один цілісний механізм, всередині якого існує стійкий зворотний зв’язок і, відповідно, зворотний вплив кожного процесу на інші і на всю їх сукупність

11
Процес стратегічного менеджменту
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
Стратегічне цілестановлення
Стратегічний аналіз і діагностика
Формування стратегічного набору
СТРАТЕГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Вдосконалення організаційних структур
Розподіл ресурсів стратегічного потенціалу
Реалізація стратегії
СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Оцінка якості розроблених стратегій
Контроль ефективності стратегічних заходів
Коригування стратегічного процесу

Автор навчальної дисципліни
• пройшла стажування у Бредфордській вищій школі бізнесу
(Велика Британія, м
Бредфорд
),
Центрі соціальних досліджень при Коркському університеті (Ірландія, м
Корк
),
університеті
Софія
-
Антиполіс
(Франція,
м
Ніцца),
через участь у
міжнародних проектах “TEMPUS/TACIS”
• учасник програми Академії викладацької майстерності «Лідери майбутнього у МВА» проекту «Бізнес
-
Менеджмент освіта в
Україні», фінансованої Агентством США з міжнародного розвитку
• є дійсним членом Академії економічних наук України
• член Асоціації «Євразійський Клуб учених»
• має понад
360
науково
- методичних робіт, сім навчальних посібників, у тому числі чотири з грифом МОН України,
13
монографій
• підготувала сім кандидатів наук, одного доктора наук, здійснює
керівництво науковою діяльністю
5
аспірантів
• член Експертної Ради з проблем секторального розвитку та підприємництва Департаменту атестації наукових кадрів
МОН
України доктор економічних наук, професор
Професор кафедри менеджменту
і бізнес - моделювання
ДУТ
Виноградова
Олена
Володимирівна
+38 (095) 85-82-888,
+38 (098) 002-98-25
evvi@mail.ru


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал