Розпорядження Фастівської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністрації»Скачати 81.89 Kb.
Дата конвертації30.06.2017
Розмір81.89 Kb.
ТипРозпорядження
Аналіз регуляторного впливу проекту

розпорядження Фастівської районної державної адміністрації

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністрації»
1. Визначення проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання.

 

На виконання Закону України  "Про  місцеві  державні   адміністрації", Закону  України  «Про  адміністративні  послуги», Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12.02.2015 № 191-VIII, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», виникла потреба затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністрації у новій редакції.Прийняття даного регуляторного акту забезпечить удосконалення механізму надання адміністративних послуг щодо видачі (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема видачі: експлуатаційного дозволу; експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів; спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток).

 

2. Визначення цілей (мети) державного регулювання.

Основна мета зазначеного проекту розпорядження – це затвердження переліку адміністративних послуг, які надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністрації в новій редакції. Прийняття даного розпорядження надасть змогу організувати роботу Центру надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністрації таким чином, щоб:

1)надання адміністративних послуг відбувалося у найкоротший термін та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спростити процедури отримання адміністративних послуг та поліпшити якість їх надання;

3) забезпечити відкритість, прозорість та обізнаність  суб’єктів звернень щодо вимог та порядок  надання адміністративних послуг, які надаються через адміністратора Центру.

 

3. Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнень встановлених цілей.

Перша альтернатива – збереження існуючого стану щодо отримання адміністративних послуг: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг, що не забезпечує відкритості та прозорості, доступності до інформації по наданню адміністративних послуг, раціональної мінімізації документів та процедурних дій, що вимагається для отримання адміністративної послуги.

Тому від такої альтернативи необхідно відмовитися.

Друга альтернатива – Центр надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністрації – це постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора, шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, що забезпечить виконання принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг:

- верховенства права;

- стабільності;

-рівності перед законом;

-відкритості, прозорості;

-оперативності і своєчасності;

-доступності інформації про надання адміністративних послуг;

-захищеності персональних даних;

-раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій;

-неупередженості і справедливості;

-доступності та зручності для суб’єктів звернень.

Прийняття даного проекту розпорядження вирішить існуючу проблему щодо забезпечення чіткого визначення саме тих послуг, які надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністрації.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Механізмом розв'язання проблеми є затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністрації в новій редакції, створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку надання адміністративних послуг, встановленню чіткого порядку діяльності та взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, уповноважених надавати адміністративні послуги.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг при Фастівській районній державній адміністрації будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законом України «Про адміністративні послуги»,  відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Центром надання адміністративних послуг буде забезпечено надання суб’єктам звернень (фізичним та юридичним особам) адміністративних послуг, відповідно до переліку, який затверджується даним розпорядженням.

Виконання заходів даного регуляторного акта забезпечить:

- спрощення процедури надання адміністративних послуг, їх прозорість;

- скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг;

- отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;

- забезпечення контролю за посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг, строків надання адміністративних послуг;

- тісну та ефективну співпрацю суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.

Прийняття проекту розпорядження та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Проект розпорядження негативних чинників немає. Оприлюднення даного проекту та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості.Вигоди

Витрати
Сфера інтересів держави

Надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг, у відповідності із вимогами Закону України «Про адміністративні послуги.

Реалізація розпорядження не потребує витрат із державного чи місцевого бюджетів.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Створення сприятливих умов надання адміністративних послуг, забезпечення прозорості, доступності, оперативності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Реалізація розпорядження не потребує витрат з боку суб’єктів господарювання.

Сфера інтересів громадян

Захист інтересів громадян шляхом забезпечення доступності та високої якості надання адміністративних послуг через Центр, що дозволить всім верствам населення мати однакові можливості з їх отримання.

Реалізація розпорядження не потребує витрат з боку громадян.
 7. Визначення строку дії регуляторного акта.

Регуляторний акт розробляється на виконання Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12.02.2015 № 191-VIII, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Строк дії пропонується необмежений до внесення змін до нормативно-правових актів.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.


Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів

Не визначено.
Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту.

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання (як на юридичних, так і на фізичних осіб), що мають намір отримати адміністративні послуги.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

 


Достатній. Даний Проект розміщено для ознайомлення на офіційному сайті Фастівської райдержадміністрації Повідомлення про оприлюднення даного проекту розміщено на сайті 24.12.2015
Додатковими показниками результативності даного регуляторного акта є:

-    кількість позитивних та негативних відгуків суб’єктів звернень щодо діяльності Центру;

-    кількість надаваних через Центр послуг, в тому числі в розрізі кожної послуги для формування рейтингу їх затребуваності суб’єктами звернень.

9.   Визначення заходів з допомогою, яких буде відстежуватись результативність регуляторного акту.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання ним чинності за соціологічним методом, шляхом збору пропозицій та зауважень до нього, з їх подальшим аналізом.

Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим актом на основі аналізу та співставлення із відповідним попереднім періодом кількісних показників результативності регуляторного акту.

Визначення якості обслуговування буде здійснюватися на основі відгуків про роботу Центру у місцевих засобах масової інформації та періодичних анкетувань суб’єктів звернень.Періодичні відстеження планується проводити один раз на 3 роки, починаючи з дня повторного відстеження з метою постійного контролю за регуляторним впливом даного розпорядження.

В.о. начальника відділу з питань надання

адміністративних послуг І.А.Сидорчук

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал