Роль керівника навчального закладу в упровадженні інноваційних технологій в управлінську діяльністьСкачати 75.15 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір75.15 Kb.
Управління освіти Нововолинської міської ради Волинської області

Міський методичний кабінет

Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2

Роль керівника навчального закладу в упровадженні інноваційних технологій в управлінську діяльність

Виступ підготувала

директор Нововолинської ЗОШ № 2

Кобиш Алла Анатоліївна2014 р.

Слайд1,2

Готуючись до свого виступу я ще раз переглянула документи, що регламентують роботу директора школи, діяльність загальноосвітнього закладу в цілому. Моя увага, відповідно до теми виступу, була зосереджена на ролі керівника щодо удосконалення НВР в школі, оскільки впровадження інноваційних технологій в управлінську діяльність саме це й передбачає. Ст.17 першого розділу Закону України «Про освіту» вказує на право закладів самостійно планувати роботу, вирішувати питання навчально-виховної, науково-дослідної, методичної діяльності. У Положенні про загальноосвітній заклад, затвердженому Кабінетом Міністрів України від 27.08.2010, у п.95 сказано, що «керівник закладу підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи».

Як відомо, одним із напрямків системи реформування освіти є демократизація, гуманізація, впровадження особисто-орієнтованого підходу до процесів управління, оновлення функцій контролю, удосконалення соціально-психологічних факторів взаємодії процесів адміністрування, застосування інноваційних технологій в управлінні.

Слайд3

Освітні інновації, як зазначає Л.І.Даниленко,- це нововведення в освітньому просторі (мета,зміст, принципи,структура, форми, методи, засоби, технології навчання, виховання та управління), ядром якого є нова освітня ідея, шляхом реалізації- експериментальна діяльність, носієм – творча особистість.Слайд4

Основними напрямками інноваційної управлінської діяльності є:

концептуальність в управлінні школою;

цільовий підхід до управління;

управління якістю;

вироблення нових підходів до керівництва закладом.

Традиційні засоби контролю доповнилися інноваційними, такими як моніторингові дослідження якості навчання, моніторинги оздоровчої функції школи, життєдіяльності школярів, що знаходить відображення в планах роботи школи.

У школі формується база для створення єдиного інформаційного освітнього простору. Це стосується й удосконалення технічного оснащення, і розвитку інформаційної культури педагогічних кадрів, і відпрацювання методик використання ІКТ.

Слайд5

Є два комп’ютерні класи, комп’ютеризовані робочі місця адміністрації, соціально-психологічної служби, предметний методичний кабінет учителів української мови, бібліотека, два предметних комп’ютери, змонтована система шкільної локальної мережі, що дозволяє здійснювати швидкий обмін інформацією між усіма членами педагогічного колективу. Наявний інтернет на всіх трьох поверхах школи.

Адміністрація школи надає можливість учителям і учням використовувати ресурси Інтернету для підготовки до уроків та самоосвіти, а також для участі в Інтернет-олімпіадах, турнірах, конкурсах.

Застосування інформаційно-комунікативних технологій в управлінській діяльності надало можливість зменшити час на виконання трудомісткої частини процесів, які циклічно повторюються в управлінській діяльності адміністрації.

Адміністрація школи вважає інформатизацію закладу освіти одним з пріоритетних напрямків розвитку на найближчі роки. Для розширення інформаційного простору й підвищення кваліфікації вчителів планується продовження проходження педагогами курсів інформаційно-комп’ютерного спрямування дистанційно. Застосування інформаційно-комп’ютерного обладнання в управлінні надає можливість оперативно здобувати необхідну інформацію, проводити її аналіз, робити висновки, корегувати плани діяльності закладу.

Слайд6

Важливим, на мою думку, для керівника школи є дотримання певних вимог щодо здійснення інноваційного процесу. А саме: • забезпечення цілісного психолого-дидактичного проектування навчально-виховного процесу

 • спрямування та моделювання освітньо-виховного середовища

 • урахування особливостей сучасного навчального процесу, його змісту і структури, циклів життєдіяльності учнів, їх здібностей, інтересів і нахилів

 • варіативність та соціальна спрямованість навчально-виховного процесу.

Управління інноваційною діяльністю ми розглядаємо як спеціально організовану діяльність, спрямовану на підтримку та запровадження доцільних змін і новацій.

Слайд7

Управління школою, що змінюється, передбачає створення умов для реалізації: • компетентності

 • відповідальності

 • активності

 • особистісного потенціалу

ВСІХ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Хочу зупинитися на такому важливому, на мою думку, аспекті як логіка здійснення роботи. В усьому має бути початок, дія,завершення, яке є фактично початком наступного етапу. Це стосується методичної , дослідно-експериментальної роботи. Ніколи не слід забувати про раціональність та реальність планів. Дуже багато залежить від збалансованості, розподілу обов’язків , визначення функцій відповідно до мети розвитку.

В школі склалася система підготовки проведення педрад, реалізації їх рішень та контроль за їх виконанням.

Підготовка до педради здійснюється за планом, передбачає створення динамічних груп, до функцій яких входить збір інформації, проведення мікродосліджень, анкетування, тестування, співпраця з психологом.

Для проведення педради запрошуються учні старших класів. Форми проведення - інноваційні (круглий стіл, семінар, вільне спілкування та інші).

Обираючи тематику педради, керуємося такими критеріями:

актуальність, нестандартність, перспективність, практична вагомість.

Слайд8

Із 2011року колектив працює над реалізацією науково-методичної проблеми «Від інноваційного змісту й технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня й підготовку його до життя в сучасних умовах».

За цей період , в ході визначених етапів, були проведені засідання педрад:

Слайд9

«Шляхи формування та розвитку ключових компетентностей школяра» (2012р.)

«Модель сучасного випускника: шляхи формування активної, соціально зрілої особистості»(2013р.)

«Система удосконалення педагогічної майстерності вчителя для забезпечення змісту й технологій освіти в навчально-виховному процесі».Слайд10

У нашому закладі здійснюється дослідно-експериментальна робота з теми «Оптимізація мережевих ресурсів для забезпечення екологічної освіти».

Щодо дослідно-експериментальної роботи, то розпочали ми її лише після

вивчення попередньої науково-методичної проблеми «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом диференціації навчання та впровадження інноваційних технологій» (2006-2011р.). Результатом вивчення цього питання було підвищення методичного рівня педагогів.

Лише після цього було розпочато дослідно-експериментальну роботу. Сьогодні ми працюємо над реалізацією ІІІ етапу(формувального). Результати двох попередніх схвалені відповідною комісією, про що свідчать відповідні накази МОН України.

Слайд11

У ході реалізації цих етапів були проведені засідання педрад:

«Про роботу колективу над упровадженням дослідно-експериментальної роботи на першому етапі» (2011 р.)

« Співпраця на уроках і в позаурочний час як умова самореалізації суб’єктів освітнього процесу» (2012 р.)

Наслідком цілеспрямованої роботи є позитивна динаміка результатів навчально-виховного процесу, реалізація проблеми, над якою працює школа.

Ставлячи питання сама собі: «Хто сьогодні директор у школі?», даю відповідь: господарник, що мусить дбати про створення елементарних більш-менш достойних умов навчання та праці, а точніше пошуку коштів для цього. Це особистість, яка в умовах великого соціального напруження, що не спадає, всіляко сприяє забезпеченню хорошого психологічного клімату. Це стратег, що намагається прогнозувати прогресивний розвиток свого закладу, створює своє неповторне обличчя закладу. Тобто, це ви, дорогі колеги.

Але запитуючи себе: «Яким сьогодні хотілося б бути керівником?», відповідаю: таким, що вміє ламати стереотипи педагогічної діяльності, максимально ознайомлювати з новими технологіями, зацікавлювати можливістю їх упровадження, створювати сприятливий клімат для вчителя, котрий шукає, експериментує, дає хороші результати і, звичайно, так хочеться бути щедрим на матеріальні заохочення тих, хто дійсно на це заслуговує.

Керівник відповідає за все. Отже, він - потужна сила в реалізації інноваційних процесів у закладі. Впровадження інноваційних управлінських технологій повинно бути результативним, спонукати вчителя до творчого пошуку, посилювати мотиваційну сферу педагога, бути результатом спільної взаємодії адміністрації, педколективу, батьків, учнів.Використана література

 1. Вдовиченко Р.П. Управлінська компетентність керівника школи. – Харків: Основа, 2007. – 112 с.

 2. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи. – К., 1998. – 144 с.

 3. Мармаза О.І. Менеджемн в освіті: секрети успішного управління. – Харків: Основа, 2005.

 4. Павлютенков Є.М. Основи управління школою. – Харків: Основа, 2006.

 5. Павлютенков Є.М. Організація дослідницько-експериментальної роботи в сучасній школі. – Харків: Основа, 2008.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал