Робота психологічної служби протягом 2014-2015 н рСкачати 146.12 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір146.12 Kb.
Робота психологічної служби протягом 2014-2015 н.р.

Психологічна служба в структурі освіти, як зазначено в Положенні про психологічну службу системи освіти України, є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань з Наказом МОН N 439 ( z0570-01 ) від 07.06.2001).

Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-вр), Декларацією прав людини (995_015), Конвенцією про права дитини (995_021), Законами України «Про освіту» (1060-12), «Про загальну середню освіту» (651-14), чинним законодавством України та Положенням про психологічну службу системи освіти України (за N 922/4215) від 30.12. 1999 р.

Основними видами діяльності психологічної служби є:

- діагностика - психологічне обстеження дітей і підлітків,

їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку дітей та учнівської молоді,

- визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

- корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально

корисної життєвої перспективи;

- реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

- профілактика - своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості,

міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо;

- практичному, на якому забезпечує безпосередню роботу психологів, соціальних педагогів у навчальних закладах.

Діяльність психологічної служби включає такі головні напрямки:

- консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей і підлітків, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;

- просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та сім’ї;

- превентивне виховання (через засоби масової інформації, в ході вивчення шкільних предметів в рамках навчальних програм або як окремий предмет), метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, суїциду, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх.
Головні напрямки діяльності психологічної служби:

- психологічне обстеження учнів під час вступу до гімназії;

- психодіагностика особистісних рис характеру особистості учнів середніх та старших класів;

- визначення індивідуального розвитку з метою допомоги в адаптації до навчання в нових умовах профільного закладу;

- вивчення класних колективів;

- виявлення та психологічний супровід обдарованих дітей;

- своєчасне попередження відхилень у психічному розвитку та становленні особистості;

- запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;

- профорієнтаційна робота з учнями 8-11 класів;

- попередження негативних звичок;

- психокорекція поведінки учнів (ігри, бесіди, тренінги);

- консультативно-методична допомога учням, вчителям, вихователям та батькам з питань навчання, виховання, міжособистісних стосунків;

- психологічна просвіта (участь у психолого-педагогічному семінарі, засіданні методичних об’єднань вихователів та вчителів, виступи на батьківських зборах, ділові ігри, бесіди).

Практичний психолог протягом 2014-2015 навчального року здійснювала психодіагностику та спостереження за адаптацією та формуванням колективів у новостворених 5 класі та 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г класах. За допомогою психологічних методик вивчались індивідуальні особливості учнів, їхні риси характеру, темперамент, творчі здібності, рівень вихованості учнів. Велику увагу Якимчук Г.В. приділяла діагностиці, анкетуванню та профілактичним бесідам з попередження негативних звичок (куріння, наркоманії, алкоголізму) та суїциду. Психолог приділяє увагу роботі з такими категоріями дітей, як учні «групи ризику». Також проводила роботу по профілактиці бездоглядності дітей. З цією метою практичний психолог провела такі заходи:

- створення Карти спостережень «Дитина очима вихователя», куди ввійшли діти, що потребують підсиленої уваги;

- створення психолого-педагогічних характеристик на учнів, що потребують підсиленої уваги ( «групи ризику») ;

- анкетування « Ти і твої батьки»;

- індивідуальна робота психолога з учнями, що потребують підсиленої уваги.

Значне місце у роботі психолога займає діагностика, розвиток і супровід обдарованої дитини в умовах комплексу. Тісно співпрацює з вихователями та вчителями-предметниками по виявленню обдарованих дітей. В своїй роботі психолог використовує такі алгоритми психодіагностичного обстеження обдарованої дитини:

- спостереження, анкетування,

- використання діагностичних методик, що оцінюють загальний рівень розвитку дітей під час групового обстеження,

- використання діагностичних методик, що оцінюють рівень розвитку пізнавальної активності та здібностей у сфері логічного мислення та уяви під час індивідуального обстеження,

- використання діагностичних методик, що показують рівень розвитку розумових здібностей для визначення профілю навчання в старших классах,

- надання психологічної допомоги обдарованим дітям.

Важливе місце у роботі практичного психолога комплексу займає профорієнтаційна робота з учнями 8-11-х класів з метою поглиблення знань про професії та вивчення здібностей учнів. Професійна орієнтація – це система науково-практичної діяльності загальноосвітнього навчального закладу, метою якого є професійне самовизначення учнів, що відповідає індивідуальним особливостям кожної особистості й потребам суспільства в кадрах. Психолог розробила профорієнтаційні тренінги: «Самостійний вибір майбутньої професії» (8-9 кл.) та «Карта життя : самостійний вибір майбутньої професії» (10-11 кл.).

Відповідно до вимог часу в Кіровоградському обласному навчально-виховному комплексі створене профільне навчання, що покликане сприяти професійному самовизначенню учнів, насамперед виявленню й розвитку їх схильностей і здібностей, формуванню мотивів вибору професії, професійних інтересів, моральних та інших якостей, важливих для майбутньої трудової діяльності.

У сучасних умовах для формування спрямованості старшокласників на майбутній професійний успіх і його реалізацію у навчально-виховній роботі старшокласників профорієнтаційна робота орієнтується на такі концептуальні засади: організація інформаційного середовища, яка передбачає друк матеріалів з профорієнтації на сайті «Шкільного порталу», оформлення слайдів, плакатів; використання засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення, Інтернет, бібліотеки); співпраця з міською службою зайнятості; залучення до профорієнтаційної роботи батьків учнів та випускників; включення у зміст навчальних та профільних предметів інформації профорієнтаційного характеру; психологічний супровід  вибору старшокласниками професії; виховна робота (години спілкування, профорієнтаційний тренінг очно-заочні екскурсії на підприємстства, у вищі навчальні заклади, зустрічі з представниками різних професій); проведення бесід та тренінгів у профільних класах з профорієнтації; співпраця з Малою академією наук та Кіровоградським державним педагогічним університетом імені В.Винниченка.

У нашому комплексі психологічний супровід профільного навчання полягає в наступному. На першому етапі психологічний супровід профільного навчання відбувається  в напрямку поглибленого знайомства учнів зі світом професій: а) визначається зміст і структура світу професій: орієнтація у світі професій; поняття про професію; загальні поняття про галузеву кваліфікацію професій і ії класифікація щодо предметів праці; б) знайомство з поняттям психічних процесів і індивідуальних особливостей учнів: особливості мислення і його роль під час вибору професії; вивчення особливостей пам’яті та уваги за допомогою різних методик і їхній вплив на професійну діяльність.

Виявлення, розпізнавання великих можливостей розвитку дитини в майбутньому є важливою проблемою педагогічних працівників. Існує багато методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з креативністю її мислення. Зокрема: 

- Анкета з визначення здібностей учнів за методикою американських вчених Хаана і Кафа, яка допоможе визначити особливості спрямованості характеру даної особистості 

- Методика «Віддалені асоціації» - виявить оригінальність і гнучкість мислення, уміння перекомбінувати дані елементи в нові комбінації. 

- Методика «Прогресивні матриці Равена» допоможе визначити рівень аналітико-синтетичних умінь.

- Методика Векслера допоможе визначити рівень інтелектуальних здібностей. 

- Методика Кетелла допоможе оцінити інтелектуальні можливості дитини. 

- Методика Айзенка допоможе визначити рівень інтелекту.

- Методика «Особливості творчої уяви» (В.Ф.Маценко) допоможе виявити рівень словесно-логічного мислення. 

- Методика «Виключення понять» спрямована на дослідження рівня розвитку почуття мови, індуктивного мовленнєвого мислення,

- Методики «Аналогії», «Аналіз відношень понять», які спрямовані на дослідження рівня розвитку здатності комбінувати, рухливості і мінливості мислення, розуміння відношень- Методика «Узагальнення» спрямована на вивчення здатності до абстракції, утворення понять, розумової освіченості, уміння грамотно виражати і оформлювати зміст своїх думок.

На другому етапі супровід практичним психологом профільного навчання продовжується психологічною просвітою: поняття про темперамент, його типи, значення типу темпераменту при виборі професії; поняття про характер, риси характеру і його значення в досягненні життєвої мети. Визначаються особливості характеру, темпераменту учнів, інтереси і нахили, їх роль під час вибору професії. Надається консультація учням, батькам щодо професійного самовизначення.

Інформацію про характер професійного самовизначення, рівень сформованості власної  готовності до усвідомленого вибору професії  старшокласник може отримати також від батьків. Батькам надаються консультації щодо того, як у підлітковому віці привчати дитину до думки про те, що їхня робота – це не тільки спосіб заробити на життя, а й покликання, обов’язок, соціальна позиція.  Розповіді батьків про професії, особиста участь у суспільно корисній, продуктивній праці активно впливає на формування професійних інтересів.

Профорієнтаційна робота з учнями комплексу здійснюється систематично і планово на протязі всього терміну навчання. Ця особливість передбачає послідовність дій, диференційований підхід в процесі управління професійним самовизначенням школярів.

Можна виділити два головних напрямки роботи практичного психолога з профорієнтації:

1. Проведення інформаційно-просвітницької роботи, яка спрямована на розвиток психологічної культури учнів, поглиблення знань з психології. Розрізняють чотири види профконсультації:

- довідкову, в ході якої з’ясовуються шляхи працевлаштування, вимоги до прийому на роботу і навчання, можливості оволодіння різними професіями, терміни підготовки, перспектива професійного росту;

- діагностичну, яка спрямована на вивчення особистості, інтересів, нахилів, здібностей з метою виявлення її відповідності особливостям професії;

- формуючу, що має на меті керівництво, корекцію вибору учнями професії і передбачає систематичну реєстрацію змін особистості учня стосовно професійного самовизначення;

- методичну, яка спрямована на виявлення стану здоров’я учнів, їхніх психологічних властавостей щодо вподобаної професії, і, в разі потреби - на переорієнтацію на іншу, близьку по суті діяльність.

Профконсультація передбачає цілком певні організаційні форми: групову роботу з класом та індивідуальну з кожним учнем.

Під час групової роботи проводяться бесіди про вибір професії та профорієнтаційні тренінги, мета яких полягає у широкому ознайомленні учнів з професіями та спрямований на активізацію інтересу учнів до самостійного вибору майбутньої професії на основі індивідуальних властивостей, схильностей, здібностей та вимог до сучасного ринку праці; оволодіння інструментами для свідомого і відповідального вибору професійної діяльності. Індивідуальна робота з кожним учнем передбачає консультування з тестуванням на запити самих учнів з метою допомогти розібратися в своїх уміннях, здібностях та допомогти зорієнтуватися на виборі професії.

2. Проведення групової діагностики та індивідуальних консультацій з підлітками і юнаками, які передбачають діагностику, корекцію і власне консультацію та проведення профорієнтаційних тренінгів.

Організація індивідуальної профконсультації дає можливість шляхом діагностики здібностей виявити індивідуальність, потенційні можливості і в певній мірі впливати на їх формування. Надання допомоги учням у виборі професії здійснюється на основі їх всебічного вивчення в процесі навчальної, суспільної та трудової діяльності. На протязі всього періоду навчання учнів практичний психолог, вихователі та вчителі вивчають інтереси та нахили учнів, активно впливають на їх розвиток. Для вивчення та формування готовності школярів до вибору професії використовується комплекс психолого-педагогічних методів, які включають спостереження, анкетування, тестування, індивідуальні та групові бесіди, тренінги, проекти. Спостереження за учнями проводяться постійно, на протязі всього часу навчання, як практичним психологом так і вихователями та вчителями.

Ефективність навчання та виховання інтересу до професії багато в чому залежить від потреб старшокласників, їх інтересів, нахилів, ідеалів. У зв’язку з цим психолог проводить діагностику за методиками:

1. Анкета інтересів. // В.Бортницький, Д.Закатнов, Н.Жемера, М.Тименко. Твоя майбутня професія. Київ, 1999, «Українська книга»

2.Методика «Карта інтересів» // В.Бортницький, Д.Закатнов, Н.Жемера, М.Тименко. Твоя майбутня професія. Київ, 1999, «Українська книга»

3. Диференційно-діагностичний питальник інтересів (ДДП за Е.Клімовим) // В.Бортницький, Д.Закатнов, Н.Жемера, М.Тименко. Твоя майбутня професія. Київ, 1999, «Українська книга»

4.Методика Л.Йовайші. // В.Бортницький, Д.Закатнов, Н.Жемера, М.Тименко. Твоя майбутня професія. Київ, 1999, «Українська книга»

5.Тест «Квадрат інтересів» // В.Бортницький, Д.Закатнов, Н.Жемера, М.Тименко. Твоя майбутня професія. Київ, 1999, «Українська книга»

6.Питальник професійної готовності (ППГ за Л.Кабардовою) // В.Бортницький, Д.Закатнов, Н.Жемера, М.Тименко. Твоя майбутня професія. Київ, 1999, «Українська книга»

7. Диагностика структуры сигнальных систем. (Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.О. Садовникова)//http://www.rspb.ru/index.php?view=article&id=230&option=com_content&Itemid=140

8. Матрица выбора профессии (методика Г.В.Резапкина) //http://www.rspb.ru/index.php?view=article&id=230&option=com_content&Itemid=140

Так, протягом 2014-2015 навчального року в комплексі були проведені виховні заходи практичного психолога та вихователів з учнями на такі теми: «Світ професій та професійна придатність» (бесіда з елементами тренінгу в 11-А, 11-Б, 11-В, 11-Г); «Куди піти навчатися? Аналіз сучасного ринку праці й освіти» (бесіда з тестуванням у 11-А, 11-Б, 11-В, 11-Г); «Типові помилки при виборі професії» ( диспут, 8 кл.); «Самостійний вибір майбутньої професії» та «Карта життя: самостійний вибір майбутньої професії» (тренінги у 8, 9, 10-А, 10-Б, 10-В. 10-Г, 11-А, 11-Б, 11-В, 11-Г).

Відповідно до вікових особливостей учнів Якимчук Г.В. проводила бесіди, ділові ігри, тренінги з учнями підліткових та старших класів. Наприклад, з учнями 5-9 проводились бесіди з тестуванням та з елементами тренінгу на теми: «Чи справжній ти друг?»(5, 6 кл.), «Дружба – це безцінний дар» (6-9 кл.), «Моральні цінності»(7, 8 кл.); бесіди на теми: «Здоровий спосіб життя» та «Що ми знаємо про толерантність?», «Психологічні особливості підліткового віку» (8, 6 кл.). Практичний психолог працює над реалізацією Програми Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації», Програми Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Фонду Народонаселення ООН України «Дорослішай на здоров’я».З цією метою у 6 та 8 класах було проведено тренінг на тему «Здоров’я та здоровий спосіб життя», у 10 класах - тренінг «Бути здоровим – значить бути сучасним!», бесіди з елементами тренінгу на тему: «Сімейне виховання», «Моральний світ сучасної дівчини», «Емоційний стан людини»; бесіда з елементами тренінгу з учнями 11 класів: «Сімейне виховання. Що треба знати про шлюб?». З учнями 11- В класу було проведено тренінги на тему: «Спілкування в групі. Як привернути до себе увагу?», «Як я реагую на критику?», «Моделі поведінки у конфлікті», а також психологічні ігри згідно вікових особливостей учнів.

В гімназії були проведені заходи психологічної служби щодо профілактики суїциду: виступи психолога на класних батьківських зборах 5-9 та 10-11 класів на тему: «Суїцид та засоби його попередження»; психолого-педагогічний семінар на тему» Суїцид. Ознаки та допомога при потенційному суїциді»; бесіди психолога з учнями 10-11 класів згідно з віковими особливостями на тему: «Профілактика суїциду серед учнів старших класів»; «Життя без смаку смерті», «Що таке торгівля людьми?», «Психологічний захист від насильства над дітьми в сім’ї».

У комплексі організовано регулярні індивідуальні психологічні консультації для учнів, на яких вчасно виявляються проблеми дітей та проводиться робота з психокорекції. Добре впливає на обдарованих дітей проведення тренінгів, спрямованих на підвищення емоційної стійкості, формування навичок самостійного аналізу власного психічного стану і факторів, що впливають на нього, вміння включати стимулюючі психічні механізми. Тематика тренінгів різноманітна: розвиток уяви, творчого мислення, удосконалення навичок активного мовлення, збагачення словникового запасу, розвиток гнучкості й оригінальності мислення, розвиток уваги та пам’яті, формування прагнення до самовдосконалення. Для психокорекції дуже вдало використовуються проективні методики, серед яких і тренінг «Проективні методики як засіб саморегуляції», автором якого є психолог Якимчук Г.В.

Практичний психолог сприяє розвитку психологічної культури, формування культури поведінки та взаємовідносин на засадах психологічних знань. Серед учителів та батьків проводиться просвітницька робота з психологічних знань. З педагогічним колективом проводяться засідання психолого-педагогічного семінару, де обговорюються актуальні проблеми щодо розвитку особистості та формування національної свідомості учнів комплексу. Психолог виступає на засіданнях методичних об’єднань, батьківських зборах з актуальних питань. У 2014-2015 навчальному році були розглянуті такі питання: «Психологічні відмінності традиційної та інноваційної стратегій організації освіти», «Психолого-педагогічне забезпечення морального виховання учнів», «Психолого-педагогічні основи запровадження інноваційних технологій», «Комунікативні засоби спілкування». На батьківських зборах розглядалися такі теми: «Адаптація до навчання учнів 5 класу», «Особливості підліткового віку», «Практичний психолог - батькам підлітків», «Профілактика негативних звичок та девіантної поведінки».

На сторінках газети «Пролісок» та сайті Шкільного порталу розміщено такі матеріали психологічної служби:

1. Стаття у газеті Кіровоградського облкомплексу «Пролісок» № 2 (152) жовтень 2014 «Моральні цінності сучасної молоді» - практичний психолог Якимчук Г.В.;

2. «Нове поповнення гімназійної родини» за 5.09.2014 на сайті «Шкільного порталу» гімназії-інтернату-школи мистецтв;

3. «Попередження та надзвичайних ситуацій» за 24.09.2014 на сайті «Шкільного порталу» гімназії-інтернату-школи мистецтв;

4. «Всесвітній день психічного здоров’я» за 10.10.2014 на сайті «Шкільного порталу гімназії-інтернату-школи мистецтв;

5. «Бути сучасним – значить бути здоровим» за 27.01.2015 на сайті «Шкільного порталу» гімназії-інтернату-школи мистецтв;

6. «Дружба – це безцінний дар» за 11.03.2015 на сайті «Шкільного порталу» гімназії-інтернату-школи мистецтв

7. Бесіда з учнями 11-х класів «Моє майбутнє доросле життя» за 13.05.15 на сайті «Шкільного порталу» гімназії-інтернату-школи мистецтв. Якимчук Г.В. залучає обдарованих дітей до написання творчих робіт з психології. Наприклад, учні 10-11 класів у 2014-2015 навчальному році опрацювали такі теми:

1. Алєксіонов Євген (11-А) «Засоби дисципліни та їх вплив на формування особистості у шкільному віці»;

2. Мельничук Марія (11-А) «Мова рухів тіла»;

3. Касіротська Катерина (11-Б) «Вплив читання та розвиток мислення молоді»;

4. Вісторопська Анастасія (11-В) «Дружба і кохання у юнацькому віці»;

5. Данченко Віталій (11-В) «Психїхологічний аналіз впливу комп’ютерних ігор на соціальну адаптацію, шкільну тривожність та рівень агресії підлітків»;

6. Ільченко Вікторія (10-В) «Ідеалізація підлітків та вплив батьків та їх формування»;7. Сагун Ольга (10-В) «Молодіжна субкультура».

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал