Робота педагогічного колективу пзш №7 над методичною проблемоюСкачати 75.88 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір75.88 Kb.
робота педагогічного колективу пзш №7

над методичною проблемою
У загальноосвітніх школах склалася певна система методичної роботи з педагогами, яка включає як масові й групові, так і індивідуальні форми, що перебувають в органічній єдності, взаємодіють, доповнюють одна одну. Колективне обговорення, вирішення питань передбачає попередню індивідуальну роботу з кожним педагогом, а реалізація колективних рішень вимагає, у свою чергу, творчої індивідуальної роботи, самооцінки.

Ми обрали оптимальний (за змістом і формою) варіант науково-методичної роботи, виходячи з директивних і нормативних документів, перспектив розвитку школи, умов і специфіки її роботи, стану навчально-виховного процесу та окремих напрямів діяльності школи, враховуючи якісний склад педагогічних кадрів, колективу, його запити, інтереси та особливості переходу закладу освіти на 11-річний термін навчання.

У 2010-2011 навчальному році педколектив Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 ім.Т.Г.Шевченка Полтавської міської ради Полтавської області розпочав роботу над методичною проблемою «Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі як необхідна передумова творчого росту вчителя, розвитку здібностей учня».

Саме вирішення цієї проблеми здатне об’єднати однією ідеєю педагогів, які працюють в інноваційному режимі. Створити умови, дати вчителеві й учневі змогу реалізувати себе – це складова науково-методичної проблеми, над якою працює школа.


Очікувані результати:

 1. Дотримання єдиного педагогічного кредо. Визначення загальних цінностей, ритуалів, традицій школи.

 2. Удосконалення змісту, форм і методів внутрішкільної методичної роботи.

 3. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.

 4. Використання набутого досвіду на практиці.

 5. Поширення за межами школи кращого досвіду.

 6. Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів.

 7. Підвищення результативності участі в творчих конкурсах, предметних олімпіадах, МАН.

 8. Створення сприятливих умов для навчання і розвитку обдарованих та талановитих дітей.

Етапи методичної роботи над проблемою:
«Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі як необхідна передумова творчого росту вчителя, розвитку здібностей учня»
1етап (діагностичний)
2010-2011 н. р.
Мета. Вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми освоєння наявного досвіду, досягнення високої компетентності в суті проблеми, яка вивчається.


 1. Аналіз результатів педагогічного процесу:

 • Аналіз роботи школи за 2009-2010 н.р.

 • Діагностування вчителів з метою вивчення рівня їх професійної компетентності.

 • Анкетування учнів та батьків.

 1. Опрацювання та систематизація результатів анкетування, діагностування та визначення мети, завдань, методів реалізації вибраної проблеми.

 2. Теоретичне обґрунтування проблеми:

 • Ознайомлення всіх членів педколективу з аналітичним матеріалом щодо визначення проблеми, остаточний вибір проблеми для педагогічного колективу (засідання педагогічної ради, серпень)

 • Інформація про науково-педагогічну літературу з проблеми на засіданнях ШМО (Вересень-травень 2010-2011 н. р.)

 • Ознайомлення педколективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, ППД (Вересень-травень 2010-2011 н. р.)

 • Підготовка та проведення засідань педагогічних рад «

 • Визначення провідних напрямків діяльності шкільних МО з питань реалізації загальношкільної проблеми вересень 2010 р.)

 • Оформлення довідково-інформаційних матеріалів ШМО (травень 2011 р.)

 1. Вивчення адміністрацією школи стану викладання предметів згідно з перспективним планом вивчення стану викладання (протягом року)
2етап (практичне дослідження проблеми)
2011-2012 н. р.
Мета. Розробка моделей, схем, рекомендацій,порад із застосуванням на практиці досягнень науки, конкретизація практичних рекомендацій, розроблених ученими, стосовно специфіки контингенту вчителів, школи, класу.


 1. Спрямування всіх напрямків внутрішкільної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу вчителя у контексті реалізації проблемного питання.

 2. Розробка творчою групою програми роботи з обдарованими та талановитими дітьми.

 3. Створення банку даних на обдарованих дітей.

 4. Розробка алгоритмів, пам᾽яток, порад для обдарованих дітей.

 5. Скласти картотеку науково-педагогічної літератури.

Вересень-грудень 2011 р. , Остапієнко С.В.

 1. Розробка моделей, схем, порад, конкретизація практичних рекомендацій стосовно застосування сучасних освітніх технологій.

Голови м/о, вересень-травень 2011-12 н. р.

 1. Проведення педагогічних рад «Самоосвіта – одна із умов формування компетентностей педагога», «Художньо-естетичне виховання як засіб розвитку особистості. Гурткова робота як шлях реалізації художньо-естетичного виховання учнівської молоді», «Формування позитивної мотивації учнів на здоровий спосіб життя».

 2. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із зазначеної проблеми.

 3. Застосування на практиці досягнень науки з проблеми школи. Семінар для

 4. Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, здійснення заходів щодо їх поліпшення.

 5. Вивчення адміністрацією школи стану викладання предметів згідно з перспективним планом вивчення стану викладання (протягом року)3 етап (практичне дослідження проблеми)
2012- 2013 н. р.
Мета. Апробація рекомендацій, розроблених на основі теоретичних положень, корегування їх у процесі практичного застосування, створення власного досвіду з проблеми.


 1. Спрямування роботи педагогічного колективу на підвищення якості навчально-виховного процесу.

 2. Активізація діяльності ШМО у контексті роботи над проблемою

 3. Трансформування інноваційних технологій, ППД в практичну діяльність.

 4. Проведення педагогічних рад «Робота педагогічного колективу щодо формування специфічних умінь і навичок учнів як необхідних складових профільного навчання», «Громадянське виховання особистості – шлях до самовизначення і самоствердження», «Діагноз: неуспішність. Причини неуспішності та шляхи її подолання», «Формування різнобічно розвиненої гармонійної особистості вчителя та учня з високим рівнем творчого, морального і фізичного розвитку. Робота з обдарованими дітьми», «Виховна система школи – підґрунтя розвитку компетентності особистості школяра. Виховна система школи «Учнівське самоврядування – демократизація суспільства».

 5. Провести практичну конференцію «Розвиток творчих здібностей учнів через інтерактивні конкурси, інтелектуальні ігри, експериментальні програми, олімпіади» (лютий)

 6. Провести науково – практичний семінар « Основні правила створення, основи дизайну та макетування при створенні мультимедійних презентацій та текстових документів для використання їх в педагогічній діяльності» (жовтень)

 7. Провести психолого-педагогічний семінар «Розвиток творчих здібностей учнів –передумова успішного навчання» (листопад)

 8. Провести педчитання «Проектна діяльність учнів та вчителів» (січень)

 9. Проведення педагогічних читань «Комп’ютерні динамічні моделі як засіб дидактичного забезпечення навчального процесу»

 10. Випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над проблемою (квітень)

 11. Залучення педагогічних працівників до участі в міських творчих групах.

 12. Групові консультації з вирішення проблеми.

 13. Відкриті уроки, заняття гуртків, курсів за вибором з науково-методичної проблеми.

 14. Вивчення адміністрацією школи стану викладання предметів згідно з перспективним планом вивчення стану викладання (протягом року)


4 етап (практичне дослідження проблеми)

2013 – 2014 н. р.
Мета. Поширення набутого досвіду, демонстрування його широким масам учителів.


 1. Опис власного досвіду з проблеми школи.

Квітень, учителі – предметними.

 1. Семінар-практикум «Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі як необхідна передумова творчого росту вчителя, розвитку творчих здібностей учнів. Досвід і проблеми педагогічної практики».

Травень

 1. Спрямування роботи методичних формувань на формування у школярів навичок пошуково-дослідницької діяльності.

 2. Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою.

 3. Відкриті уроки, заняття гуртків, курсів за вибором з науково-методичної проблеми для вчителів міста.

 4. Підготовка і проведення педради «Впровадження нових прогресивних технологій навчання у практику роботи педагогічного колективу».

 5. Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів.

 6. Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.

 7. Вивчення адміністрацією школи стану викладання предметів згідно з перспективним планом вивчення стану викладання (протягом року)5 етап (підсумковий)
2014 – 2015 н. р.
Мета. Виступи з лекціями, повідомленнями про власний досвід, майстер-класами, узагальнення досвіду роботи.


 1. Педагогічні читання.

Грудень

 1. Науково-практична конференція «Використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі».

Квітень

 1. Узагальнення та аналіз роботи над проблемою, підготовка практичних рекомендацій.

 2. Проведення творчих звітів шкільних МО про наслідки роботи над проблемою.

 3. Проведення майстер-класів кращих вчителів школи.

 4. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад.

 5. Створення банку перспективного (кращого) педагогічного досвіду.

 6. Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей «Сучасний урок - спільна творчість учителя й учнів».

 7. Проведення педради-панорами методичних знахідок «Взаємообумовленість творчих можливостей учителя і результативність його педагогічної діяльності.

 8. Проведення підсумкової методичної конференції за підсумками роботи над проблемою.

 9. Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал