Робоча програма з української літератури Рівень : базовий Клас : 7-11 Укладач робочої програмиСторінка9/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.43 Mb.
ТипРобоча програма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Д л я д о д а т к о в о г о (самостійного) ч и т а н н я:


І.Нечуй-Левицький. “Дві московки”, “Микола Джеря”, “Хмари”, “Над Чорним морем”. Панас Мирний. “Лихі люди”, “Повія”.
І.Карпенко-Карий. “Хазяїн”, «Наймичка» . Б.Грінченко. Оповідання.
М.Старицький. Поезії, «Талан».

І.Франко. “Перехресні стежки”, “Терен у нозі”.


М.Коцюбинський. “Сміх”, “Сон”, “Дебют”, “Хвала життю”, “На острові”, “Під мінаретами”. О.Кобилянська. “Людина”, “Царівна”, “Некультурна”, “У неділю рано зілля копала”. В.Стефаник. “Новина”, “Марія”, “Катруся”, “Святий вечір”.
Леся Українка. Поезії, “Кассандра”, “Одержима”, “Бояриня”. М.Вороний. Поезії.
О.Олесь. Поезії.
В.Винниченко. “Чорна Пантера і Білий Ведмідь”, “Сонячна машина”, “Записки кирпатого Мефістофеля”.
С.Васильченко. “Талант”. С.Черкасенко. “Казка старого млина”. Р.Горак. “Тричі мені являлася любов”. Р.Іваничук. “Шрами на скалі”. Н.Бічуя. “Біла вілла”.
М.Олійник. «Дочка Прометея». В.Суходольський. «Народна артистка».


ХІ КЛАС
Усього – 68 год. На тиждень – 2 год.К-ть

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня
год.загальноосвітньої підготовки учнів
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-

Знати про історичні та суспільні умови1930 рр.

розвитку літератури в ХХ ст., основні
1

ВСТУП

напрями, стильове розмаїття мистецтва 1920-Складні суспільно-історичні умови

х років. Пригадати імена і творирозвитку української літератури ХХ

письменників ХХ ст., що вивчалися раніше.ст., основні стильові напрями

Вміти користуватися довідковими виданнями(модернізм, cоцреалізм,

і словниками. Називати основні літературніпостмодернізм). Українська

організації, угруповання 1920-х років. Знати ілітература ХХ ст. як новий етап в

вміти розповідати про масові репресіїісторії національної культури.

письменників в 1930-ті роки, втручання владиАктуалізація проблем: митець і

в мистецький процес. Вміти пояснювативлада, свобода творчості. Стильове

поняття “розстріляного відродження”.розмаїття мистецтва 1920-х років.


Поняття “розстріляне відродження”,

Розвиток допитливості, вміння шукатидомінування соцреалістичної

необхідну інформацію.естетики в19 30-ті роки.


ТЛ: “розстріляне відродження”.


ПОЕЗІЯ

Розуміти основні тенденції української поезіїПровідна роль поезії у 20-ті роки.

1920-х років, її “вітаїстичність”, вміти цеПотужне ліричне самовираження,

пояснити. Називати провідних поетів 1920-хемоційне переживання

років. Розвивати навички аналізу ліричнихпореволюційної епохи, її духовних

творів.
2

катаклізмів.


Павло Тичина

Знати і вміти розповідати про трагізм творчої“Арфами, арфами...”, “О панно

долі П.Тичини. Називати його ранні збірки.Інно...”, “Ви знаєте, як липа

Характеризувати основні мотиви і стильовішелестить...”(оглядово)

тенденції ранньої творчості. РозвиватиНайбільший модерніст 20-х років.

навички аналізу поезій, виділення основнихЗвернення до “вічних” тем, культура

мотивів, особливих ознак індивідуальноговіршування, потужне ліричне “Я” як

стилю. Вміти давати власну оцінку творчостісимвол нової людини,

П.Тичини.життєствердний пафос, поєднання


тенденцій символізму,

Вивчити напам’ять: “Ви знаєте, як липа


неоромантизму, експресіонізму,

шелестить...” та один вірш напам’ять
імпресіонізму. Феномен

Розвиток естетичного смаку, культури
“кларнетизму”. Наскрізна

образного бачення.
оптимістична тональність,

Осмислення зв’язку внутрішньої свободи
життєствердна настроєвість (зб.

митця з процесом його творчості.
«Сонячні кларнети»). Художнєвідтворення національно-визвольного пробудженнянароду(“Пам’яті тридцяти”).ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм,кларнетизм.

1

Літературний авангард (Михайль

Розуміти авангардні експерименти поезії
Семенко)

1920-х років, їхній новаторський, пошуковий
Авангардні тенденції в українській

характер, уміти розповідати про це.
поезії 1920-х років. Поет-футурист,

Шліфувати вміння виразно й усвідомлено
сміливий експериментатор,

читати вірші, виокремлювати основні мотиви,
впроваджувач Урбаністичні мотиви

головну думку, характеризувати настрій,
його лірики, їхня змістова новизна,

ритм. Пояснити розуміння термінів
деструкція класичної форми

“авангард”, “футуризм”, «деструкція»,
(“Бажання”, “Місто”,

значення творчості М.Семенка.
“Запрошення”)


Розвиток пошукових, експериментаторськихздібностей.
ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.
2

Київські «неокласики». Микола

Знати про групу і творчість київських
Зеров («Київ − традиція»), Максим

“неокласиків”. Основне з творчих біографій
Рильський (“Молюсь і вірю...”,

М. Зерова й М.Рильського.
“Солодкий світ!..”)

Розвивати вміння виразно й усвідомлено
Група київських “неокласиків». Їхнє

читати, аналізувати поезії. Розвивати навички
творче кредо, орієнтація на

визначення основних ознак індивідуального
традицію, класичну форму вірша.

почерку, провідних мотивів і настроїв. Вміти
Приналежність до групи М. Зерова,

пояснювати смислову і настроєву значущість
М. Р ильського. Різногранний

деталі, образу. Висловлювати власні думки з
творчий шлях митців.

приводу поетичної майстерності,
Філософічність, афористичність

філософічності поетичного самовираження
їхньої лірики. Мотиви пошуків

М. Зерова й М. Рильського.
душевної рівноваги, краси в житті тав душі, вітаїзм, сповідальність.

Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).
ТЛ: філософічність, сонет.

Розвиток відчуття естетики поетичногообразу, урівноваженості і філософськоїсамозаглибленості при зіткненні з життєвимипроблемами.


1

Євген Плужник

Знати творчу біографію Є.Плужника, про
“Для вас, історики майбутні...”,

його основні твори. Розповідати про поета,
Вчись у природи творчого

його трагічну долю. Аналізувати вірші,
спокою...”, “Ніч... а човен – як

виділяти основні мотиви, настрої, визначати
срібний птах!..”, “Річний пісок...”

роль у них метафори та інших художніх
Один із провідних поетів

засобів. Вміти порівнювати його поезії з
“розстріляного відродження”.

поезіями М.Рильського, П.Тичини, визначати


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал