Робоча програма з української літератури Рівень : базовий Клас : 7-11 Укладач робочої програмиСторінка6/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.43 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17реалістичний плани твору. Поетова оцінкаісторичних постатей (з точки зору їхніхролей для України).ТЛ: містерія.Сон” (“У всякого своя доля...”)

Коментувати зміст твору, визначити
Поема (“комедія”) “Сон” і сучасна поетові

головні ідеї, контрастні картини в
суспільно-політична дійсність.

ньому. Схарактеризувати змалювання
Композиційний прийом “сну”, його роль

поетом морально звироднілих
для розширення можливостей поетичного

“землячків” і власне ставлення до
зображення.. Сатиричний пафос поеми,

таких людей. Визначити фрагменти
його спрямування.

поеми, що справили найбільше
ТЛ: алегорія, гротеск, поетика контрасту,

враження, вміти пояснити свій вибір.
умовність.

Вивчити напам’ять: фрагмент (навибір).

І мертвим, і живим, і

Розуміти культурні й політичні
ненарожденним...”

чинники, що спонукали поета до
Продовження теми “земляків” у посланні.

написання цього твору. Виразно і
Викриття конформізму значної частини

усвідомлено читати твір. Визначити і
української еліти. Бичування комплексу

схарактеризувати адресата послання,
меншовартості. Критичний перегляд

провідну думку твору. Орієнтуватись
національної історії задля перспективи її

у складній композиції твору, виявляти
кращого майбутнього. Настроєві інтонації

його різні настроєві інтонації.
твору (суперечка, пересторога, погроза,

Вивчити напам’ять: фрагмент (на
заклик тощо).

вибір).

Тема жіночої долі у творчості Т.

Розуміти становище жінки в
Шевченка (“Катерина”, “Наймичка”,

кріпацькій Україні часів Шевченка.
На панщині пшеницю жала...”,

Знати новозавітний переказ про
Марія”, “У нашім раї на землі...”)

Богородицю Марію. Вміти
Одна з провідних тем Шевченкової

порівнювати різні типи втілення теми
творчості.

жіночої долі у
Захоплення поета красою жінки, мрія

творчості поета (на прикладі творів).
бачити жінку щасливою. Еволюція

Виділити біблеїзми в поемі “Марія”,
жіночого образу в поезії Шевченка. Тема

пояснити їхню стильову функцію.
матері й сина. Творча інтерпретація

Формування шанобливого ставлення до
поетом образу жінки і пієтет християнина.

жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати,
Різні типи втілення теми жіночої долі:

жінка-кохана та ін.). Усвідомлення
романтичний (“Катерина”), реалістично-

того, що жінка — уособлення краси на
побутовий (“Наймичка”, “На панщині

землі, що Свята Мати — джерело
пшеницю жала...”), символічно-

добра, яке змінює світ.
узагальнений (“Марія”).Доля”, “Росли укупочці, зросли...”

Вміти розповісти про обставини
Лірика Т. Шевченка періоду арешту й

написання цих творів.
заслання і після повернення із заслання.

Проникнути уявою у настрої, у
Вершинні зразки Шевченкової лірики.

внутрішній світ героїв Шевченка,
Риси автобіографізму в образі ліричного

вчитися бачити красу особистості.
героя. Ностальгія за ідилією родинного

Назвати зразки поетичної образності,
життя, висока філософія життя людини на

визначити їхню роль у структурі
землі (“Садок вишневий коло хати...”.

творів.
Самотність і пошуки її долання. Підбиття

Вивчити напам’ять: “Доля”.
підсумків чесно прожитого життя.

Формування переконань, що контактТЛ: поглиблення поняття про ліричного

із друзями, однодумцями, зі світом є
героя, психологізм у літературі, жанр

підтримкою особистості, що
ліричної медитації.

прожити життя треба чесно, в добріта взаємоповазі.
Тарас Шевченко і Біблія. “Ісаія. Глава

Вміти обґрунтувати розуміння
35”

Шевченком ідеї Бога. Мати уявлення
Духовна присутність Біблії в усій

про її стильове і образне вираження у
творчості поета. Цикл “Давидові псалми”.

творчості поета. Зуміти зiставити
Ставлення Шевченка до Біблії (суперечка,

переспів Шевченка і оригінальні
захоплення, творче наслідування,

біблійні тексти псалмів, визначити
переосмислення, віра і натхнення).

домінанти поетового почуття.
Осмислення поетом Бога, України,

Осмислення беззаконня життя “без
власного життя крізь біблійні тексти.

Бога”. Усвідомлення Бога як високого
Переспіви і “подражанія” у творчій

духовного оплоту особистості,
спадщині поета.

щасливого майбутнього при
ТЛ: псалом, гімн.

благословенні Бога, на шляхахправедних.
Підсумковий урок: Світова велич

Розуміти той великий духовний
українського поета

імпульс, який подала діяльність
Огляд вивченої поетичної спадщини Т.

Шевченка у боротьбі за політичну
Шевченка і його малярського доробку,

незалежність і культурне збагачення
прози, драматургії, міркувань із

України. Вміти схарактеризувати
“Щоденника”. Визначні діячі світової

внесок Т. Шевченка у скарбницю
культури про Шевченка. Його вплив на

української поезії, у розвиток
літератури інших народів. Шевченко та

української літературної мови, у
історичний поступ України. Вшанування

світовий мистецький поступ.
пам’яті поета.

Усвідомлення краси українськогохудожнього слова, представленого впоезії Шевченка; того, що Т.Шевченко — гордість України.

5

Пантелеймон Куліш.“Троє схотінок”,

Знати основні віхи життєвого і
Заворожена криниця”, “Чорна рада”

творчого шляху письменника.
П. Куліш — письменник, перший

Вміти визначити і пояснити провідні
український професійний літературний

ідеї поезій, аналізувати художні
критик, перекладач (“Біблія”, твори В.

засоби. Висловлювати власні
Шекспіра, Й. В. Ґете), автор підручників

міркування з приводу актуальності
для школи, першого українського

порушених у віршах проблем.
правопису “кулішівка”.

Вміти розрізняти жанри: роман,
Романтичний світогляд. Кредо митця,

історичний роман, роман-хроніка.
його романтична лірика (“Троє схотінок”,

Вміти розрізняти історичну і художню
“Заворожена криниця”).

правди у романі. Визначати основний
“Чорна рада” — перший україномовний

конфлікт твору. Пояснити роль образу
історичний роман. Версії тлумачення його

Чоловіка Божого.
назви. Історична основа сюжету. Показ

Вміти розкрити образи і символи
протистояння сил державотворення і

твору, пояснити особливості оповіді,
руїнництва. Чоловік Божий — носій

різноманітність засобів розкриття
основної ідеї. Хутір — символ

образів, історичний колорит.
українського способу життя; Черевань —

Робити порівняльну характеристику
уособлення щасливого хутірського життя;

образів Якима Сомка та Іванця
Іван Шрам і Яким Сомко — носії ідеї

Брюховецького. Співвідносити образи
державності України; Леся і Петро

твору з художніми образами інших
Шраменко — уособлення сімейної ідилії,

історичних творів вітчизняних і


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал