Робоча програма з української літератури Рівень : базовий Клас : 7-11 Укладач робочої програмиСторінка5/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.43 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
4

Григорій Квітка-Основ’яненко.

Знати основні віхи життя і творчості
Конотопська відьма”

письменника. Розуміти причини
Батько української прози, один із перших

написання перших творів російською
у Європі “творців людової повісті” (І.

мовою і необхідність його виступів на
Франко). Гуманістичний пафос,

захист рідної мови. Мати уявлення про
християнські ідеали, етнографічне тло

художні засоби сентименталізму,
творів. “Маруся” — перша україномовна

християнські ідеали повісті “Маруся”.
повість нової української літератури,

Вміти коментувати зміст
взірець сентименталізму. Головні

“Конотопської відьми”, виокремити і
персонажі твору — уособлення високих

пояснити художні засоби сатиричного
морально-етичних якостей простої

зображення персонажів, елементи
людини. Картини життя українського

реалізму і фантастики.
суспільства за часів Великої Руїни в

Схарактеризувати роль оповідача.
“Конотопській відьмі”. Іронія і сатира у

Оцінити значення Г. Квітки-
ній, поєднання реалізму і фантастики.

Основ’яненка для розвитку
ТЛ: літературний напрям, течія, поняття

української культури і духовності.
про сентименталізм, реалізм.

Усвідомлення необхідності соціальноактивної позиції в житті.

2

Література українського романтизму

Вміти визначити головні мотиви
Ідейно-художні особливості романтизму.

поезій, прокоментувати їх у зв’язку з
Поглиблення бачення розбіжності між

художніми особливостями і
ідеалом і дійсністю. Зв’язок із

народнопісенною лірикою. Вивчити
національним рухом.

напам’ять: одну з поезій (на вибір).
Поети-романтики

Усвідомлення того, що романтик —
П. Гулак-Артемовський, “Рибалка”,

духовно багата, творча людина.
Є. Гребінка, “Українська мелодія”,

Виховання шанобливого ставлення до
М. Костомаров, “Соловейко”, В. Забіла,

засад народної моралі й етики:
Соловей”, М. Петренко, “Небо”

працелюбності, щирості, любові йповаги до батьків. Краса вірності в
ТЛ: романтизм, елегія, романс.

коханні.

2

Микола Гоголь. “Вечір проти Івана

Знати біографію М. Гоголя, мати
Купала”

уявлення про його основні твори.
Літературна діяльність М. Гоголя, її

Розуміти місце творчості письменника
значення для української культури.

на порубіжжі культур двох народів —
Вираження глибин національного духу у

українського і російського. Розуміти
творчості Гоголя. Український фольклор —

культурно-історичні обставини, що
джерело творів митця української

впливали на мовний вибір
тематики.

письменника. Знати думку Т.
Романтична умовність оповідання “Вечір

Шевченка про М. Гоголя. Вміти
проти Івана Купала”. Зв’язок з “нечистою

переказувати зміст оповідання,
силою” як метафора злодіяння.

пояснювати його зв’язок зфольклором, етичними уявленнямиукраїнського народу. Розкритиморальні мотиви твору і його ідейнийзміст. Вміти визначати основне усюжеті твору, формулювати провіднудумку, виражену в ньому.Усвідомлення того, що Україна —країна визначних мистецькихталантів, які зробили великий внесок укультуру інших народів.Формування переконання, що чистота


душі, остереження гріха — божий ілюдський заповіти.

15

Тарас Шевченко

Знати біографію і основні віхи
Геніальний поет, мислитель, пророк

творчості поета. Розуміти його
національного відродження в Україні.

життєвий подвиг в умовах
Його винятково велике значення. Рання

підневільного становища нації в
творчість. Перші поетичні твори

першій половині ХІХ ст.
баладного та елегійного жанрів. Вісь

Вміти розрізняти лірику й ліро-епіку,
неперервності історичного часу (“До

визначати жанрову групу, до якої
Основ’яненка”, “На вічну пам’ять

належить твір. Розрізняти елементи,
Котляревському”, “Думка” (“Нащо

що посилюють емоційну напругу
мені чорні брови...”). Умовність у

елегії (думки) та балади. Виразно
баладі, тривога за жіночу долю

читати поезії, коментувати їх ідейно-
(“Причинна”, “Лілея”).

художній зміст.
ТЛ: елегія, поглиблення поняття пролірику й ліро-епіку.Гайдамаки”

Розглядати і вміти прокоментувати
Складність історичної долі українського

окремі фрагменти з “Гайдамаків”
народу, невідворотність його боротьби за

(“Вступ”, “Конфедерати”, “Червоний
визволення. Повсталий народ як герой

бенкет”, “Бенкет у Лисянці”, “Епілог”,
поеми. Одна з її головних ідей — “крила”

“Гонта в Умані”, “Передмова”).
особи у злитості її боротьби за щастя із

Вміти визначати основні сюжетні лінії
боротьбою свого народу (образ Яреми).

твору, кульмінаційні вершини.
Необхідність перегорнути трагічну

Характеризувати героїв поеми (Ярема,
сторінку історії, по-сучасному оцінити

Гонта).
минуле. Заклик до єднання слов’янських

Вивчити напам’ять: фрагмент (на
народів.

вибір).

Творчість Т. Шевченка періоду “Трьох

Вміти коментувати фрагменти поеми,
літ”

визначати епізоди з ліричним,
Кавказ”

іронічним, інвективним
Продовження теми національно-

забарвленнями. Вміти пояснювати
визвольної боротьби. Узагальнена ідея

узагальнену ідею твору.
поеми — неприйняття насильства,

Виховання почуття солідарності з
поневолення людей, осуд загарбницьких

боротьбою народів за визволення від
воєн.

гніту. Формування світогляднихпереконань неприйняття насильства,осуду загарбницьких воєн.

Чигрине, Чигрине...”, “Великий льох”

Вміти співвіднести містерійні образи
Глибокі роздуми поета про минуле й

твору з історичними реаліями.
майбутнє України (“Чигрине, Чигрине...”).

Пояснити суворість авторської позиції
Епізод культурної історії (проведення

щодо найменших відступів від
археологічних розкопок російськими

почуття національної єдності.
вченими із залученням наглядачів-

Розкрити символічний образ
поліцейських), що став поштовхом до

“великого льоху”.
написання містерії “Великий льох”. Йогообразне переосмислення. Моральна йполітична оцінка “розкопаного”історичного минулого. Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний,

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал