Робоча програма з української літератури Рівень : базовий Клас : 7-11 Укладач робочої програмиСторінка4/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.43 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
2

Українська література ренесансу і

Називати перші друковані книги в
бароко

Україні. Мати уявлення про епохи
Роль православних братств, Острозької та

Ренесансу і Бароко. Розуміти місце
Києво-Могилянської академій у розвитку

постаті І. Вишенського в українській
української культури, зокрема

культурі цього часу.
книгодрукування. Перші друковані книги

Виховання толерантності, почуття
в Україні (Буквар — 1574, Апостол —

патріотизму.
1574, Біблія — 1581). Іван Вишенський —мислитель, богослов, полеміст.ТЛ: Ренесанс, бароко.


Мати уявлення про козацькі літописи,
Історично-мемуарна проза

розуміти їхню роль у відтворенні
Загальні відомості про козацькі літописи

історичного минулого України. Знати
(Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка).

час створення “Історії русів”. Вміти
Історія русів” (фрагменти) анонімного

розповісти історію виникнення твору,
автора. Політична і культурна історія

прокоментувати фрагменти з нього.
України, зображення національного і

Розповідати про постаті Б.
релігійного гніту.

Хмельницького, І. Мазепи, зображеніу творі.Виховання поваги до козаків —оборонців України. Осмислення зпозицій сьогодення трагічнихсторінок давноминулої історії рідногонароду.

1

Поезія

Розглядати і пояснювати ідейно-
Іван Величковський. Фігурні (курйозні)

художні особливості фігурних віршів
вірші (із рукописних книг “Зегар з

І. Величковського. Вміти розрізняти
полузегарком” і “Млеко”)

їхню релігійну і світську тематики.
Семен Климовський. “Їхав козак за

Виразно і вдумливо читати вірш
Дунай”

С. Климовського, коментувати його
Зразок давньої любовної лірики. Світова

зміст і версифікаційні особливості.
слава пісні.

Знати про світову славу пісні
ТЛ: фігурний (курйозний) вірш.

С. Климовського.

1

Драматургія

Мати уявлення про шкільну драму,
Час і місце побутування шкільної драми,

зокрема драму Ф. Прокоповича.
її роль, виконавці. “Владимир” Ф.

Вміти розповісти про авторів,
Прокоповича — зразок шкільної драми.

виконавців і дiйових осіб вертепу,
Роль Києво-Могилянської академії в

його композиційні особливості, зміст
розвитку театрального мистецтва.

вертепного дійства.
Вертеп як вид лялькового театрального

Відродження традицій, що
дійства. Автори і виконавці вертепу. Його

уособлюють вселюдські, вічні
євангельська й етнографічно-побутова

цінності.
основи.Відродження вертепної традиції в нашчас.ТЛ: шкільна драма, вертеп.

3

Григорій Сковорода. “Бджола та

Знати і розповісти про життя Г.
Шершень”, “Собака і Вовк”, “Всякому

Сковороди. Вміти проаналізувати
місту — звичай і права”, “Delibertate”,

зміст поезій “Всякому місту — звичай
Вступні двері до християнської

і права”, “Delibertate”, одну з його
добронравності”, афоризми (наявні у всій

байок-притч. Прокоментуватитворчості)

філософський трактат “Вступні двері
Життя і творчість філософа, просвітителя,

до християнської добронравності”,
поета. Його християнські морально-етичні

афоризми митця. Вміти сформулювати
ідеали. “Сад божественних пісень”,

власне розуміння і актуальність для
“Байки харківські”, філософські трактати.

сьогоднішнього життя положень
Біблійна основа творчості Г. Сковороди та

філософії Г. Сковороди.
його вчення про самопізнання і “сродний

Вивчити напам’ять: “Всякому місту
труд”. Повчальний характер і художні

— звичай і права”; кілька афоризмів
особливості притч зб. “Байки харківські”.

(на вибір).
ТЛ: афоризм.

Осмислення важливості длястановлення і реалізації себе якособистості ідей самопізнання тагармонії зі світом.

(35)

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Знати про суспільно-історичний

5

Суспільно-історичні обставини

контекст становлення нової української
наприкінці ХVІІІ ст. Духовне

літератури. Назвати найвизначніших
поневолення нації. Життя народу —

письменників цього часу.
предмет художнього зображення.

Знати про життя і творчість І.
Актуальність фольклорної традиції.

Котляревського. Розуміти його роль у
Розвиток фольклористики, етнографії.

розвитку української літератури, в
Основні художні напрями (класицизм,

розвитку національного
романтизм, початкові форми реалізму).

самоусвідомлення. Аналізувати
Бурлескна стильова течія. Найвидатніші

розділи “Енеїди”: початок мандрів
митці: І. Котляревський, Г. Квітка-

Енея — І, 1—26; Еней у пеклі — ІІІ,
Основ’яненко, М. Шашкевич, Т. Шевченко,

68—130; Еней на березі Тибру — V,
П. Куліш, Л. Глiбов, Марко Вовчок, Ю.

1—10; оплакування вбитих — VІ, 89—
Федькович).

95. Визначати провідні проблеми і
Іван Котляревський. “Енеїда”

мотиви твору. Характеризувати героїв
(скорочено), “Наталка Полтавка”

поеми, образ Енея. Висловлювати
Творчість І. Котляревського — новий етап

власні міркування про його вчинки і
у розвитку національного

характер. Коментувати проблему
самоусвідомлення. Драматург і

війни: погляд автора і героїв.
театральний діяч. Історія створення

Характеризувати головну героїню
“Енеїди”. Національний колорит,

“Наталки Полтавки”, інших
зображення життя всіх верств

персонажів п’єси, аналізувати художні
суспільства, алюзії на українську історію

засоби розкриття внутрішнього світу
в ній. Бурлескний гумор, народна

Наталки, гумористичні засоби у творі.
українська мова. Утвердження народної

Робити порівняльну характеристику
моралі (картини пекла, раю) в дусі

Миколи і Петра, їхніх життєвих
просвітительства.

позицій. Пояснювати роль і функцію
Соціально-побутова драма “Наталка

пісень у драмі. Вміти розкрити
Полтавка” — перший твір нової

значення творчості І. Котляревського в
української драматургії. Її довготривале

українському культурному
сценічне життя. Торжество народної

відродженні.
етики. Наталка як уособлення кращих рис

Вивчити напам’ять: уривок з
української жінки, що відстоює людську

“Енеїди” (на вибір).
гідність, бореться за своє щастя.

Формування активної життєвої
ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.

позиції, розвиток уміння відстоювати
Поглиблення знань про силабо-тонічне

людську гідність, власні принципи,
віршування.

усвідомлення можливості виборотивласне щастя.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал