Робоча програма з української літератури Рівень : базовий Клас : 7-11 Укладач робочої програмиСторінка3/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.43 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

IX КЛАС


Усього — 68 год. На тиждень — 2 год.К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
1

ВСТУП

Вміти пояснювати відмінність усноїРоль і місце літератури в житті нації.

словесності від “книжної” літературиРозвиток літератури. Творча

(повторення вивченого).індивідуальність митця. Художній твір —

Усвідомлення національного інова естетична дійсність, що “вбирає”

вселюдського значення мистецтва.свій час і є носієм загальнолюдських


вартостей. Аналіз твору в історичному та


естетичному контекстах.


ТЛ: аналіз художнього твору, контекст,


естетика.(4)

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Вміти розрізняти види і жанри усної
2

Родинно-побутові пісні. “Місяць на

народної творчості, розкрити рольнебі, зiроньки сяють”, “Цвіте терен,

фольклору в житті українськогоцвіте терен”, “Сонце низенько, вечір

народу, його місце в розвиткублизенько”, “В кінці греблі шумлять

літератури.верби”, “За городом качки пливуть”,

Розрізняти види родинно-побутовихСвіти, світи, місяченьку”, “Лугом іду,

пісень. Вміти аналізувати тексти,коня веду” (на вибір)

визначати їхні мотиви, тематику,Процес виникнення фольклору. Багатство

художньо-поетичні засоби, зокремаі розмаїття українського фольклору

образи-символи.(повторення і узагальнення вивченого).

Вивчити напам’ять: 2 пісні (наВиди родинно-побутових пісень (про

вибір).кохання, про сімейне життя). Культ

Усвідомлення значення давньоїромантизованих почуттів,

культурної спадщини свого народу.сентиментальний пафос, традиційна


символіка.


ТЛ: поглиблення знань з поетики


народної пісні.1

Українське весілля

Мати уявлення про обрядВесілля — один із провідних жанрів

українського весілля. Виразно читатиродинно-обрядової творчості. Основні

весільні пісні, вміти їх аналізувати,етапи весілля та їхній пісенний супровід.

звертаючи увагу на мотиви, настрій,Весільні пісні: “До бору, дружечки, до

художні засоби.бору”, “А брат сестрицю та й розплітає”,

Усвідомлення значення збереження“Розвий, сосно, сімсот квіток”, “Летять

звичаїв і традицій свого народу.галочки у три рядочки”, “Ой матінко, та


не гай мене” — (на вибір). Естетична


специфіка весільної пісні як обрядової.


Використання елементів народної


обрядовості у творах українських


письменників (Г. Квітка-Основ’яненко,


І. Котляревський, Т. Шевченко, Марко


Вовчок, П. Куліш, М. Стельмах,


У. Самчук та ін. ).1

Українські народні балади

Вміти розкривати зміст поняттяБондарівна”, “Ой летіла стріла”, “Ой

“балада”. Розрізняти види балад.


на горі вогонь горить”, “Козака несуть”

Аналізувати тексти за змістом і
Тематичні та стильові особливості,

стильовими особливостями.
сюжет, герої українських балад.

Пояснювати драматизм колізії,
Класифікація балад (легендарні,

специфічність закінчення, реалістичне
історичні, сімейні, любовні та ін.).

і фантастичне в баладі.
ТЛ: балада.

Усвідомлення понять трагічного іоптимістичного, їхнє місце в життілюдини.

(12)

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Пригадати і переказати легенду про

3

Українська середньовічна література

хрещення Руси-України.
ХІ—ХV ст.

Розуміти роль християнства (Біблії) в
Розвиток писемності після хрещення Руси-

духовному житті українського народу.
України (988 р.) Найдавніші рукописні

Мати уявлення про найдавніші книги
книги Київської Русі (Остромирове

Київської Русі.
Євангеліє, Ізборник Святослава).Перекладна література

Називати і мати уявлення про біблійні
Біблія (фрагменти)

книги в давній Україні, знати
Легенди: про створення світу, про

перекладачів Біблії українською
перших людей Адама і Єву, про потоп

мовою. Вміти розповісти про Старий і
на землі, про Вавилонську вежу, про

Новий Заповіти. Переказувати і
Мойсея. Десять заповідей. Притча про

тлумачити біблійні легенди, притчі.
блудного сина. Притча про сіяча.

Пізнання і засвоєння християнської
Біблія — Святе письмо (Старий і Новий

моралі: ідеалів правди, чесності,
Заповіти) і збірки літературних пам’яток

патріотизму, скромності, любові до
(Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня

ближнього.
пісень).

Зацікавлення й повага до літератури
Біблійні книги в давній Україні: Псалтир

інших народів, зокрема стародавнього
(молитви), Євангелії (про Ісуса Христа),

Сходу як невід’ємної складової
Апостол (про Його учнів). Українські

української національної культури.
переклади Біблії (П. Куліш, І.Пулюй,

Усвідомлення універсальності
І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко

євангельських істин людського буття.
та ін.). Використання біблійних тем,сюжетів, мотивів, образів у світовій таукраїнській літературах.ТЛ: поглиблення поняття про притчу.
2

Оригінальна література княжої Руси-

Вміти розповісти основні відомості
України.

про “Повість минулих літ” і
Літописи як історико-художні твори

легендарного автора Нестора
“Повість минулих літ” — історична книга

Лiтописця, про виникнення Києво-
і збірка епічних творів. Виникнення

Печерського монастиря. Мати
Києво-Печерського монастиря.

уявлення про Києво-Печерський
Києво-Печерський Патерик як пам’ятка

патерик. Переказувати і тлумачити
житійної літератури, місце його

зміст оповiдання про ченця Прохора.
укладання, головні герої. Зміст

Вміти пояснити значення давніх
оповідання про Прохора чорноризця... .

літописів для збереження відомостейпро життя, культуру, звичаї нашихпращурів.Виховання поваги до історичногоминулого нашого народу, до йогокультурних пам’яток. Усвідомленняпереваг праведного життя ченцівКиєво-Печерської лаври.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал