Робоча програма з української літератури Рівень : базовий Клас : 7-11 Укладач робочої програмиСторінка15/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.43 Mb.
ТипРобоча програма
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Тематична контрольна робота № 4 з теми «Із новітньої літератури ХХ ст.».

19.05.68
Література рідного краю.В.Титов. «Всім смертям назло» (тема).

23.05.Перелік навчально-методичного забезпечення

Навчально-методичне забезпечення

Назва, автор, видавництво, рік видання

Програми

Примерная образовательная программа по украинской литературе для 5  11 классов общеобразовательных учебных учреждений с преподаванием на украинском языке /Гринева О.В.,Зобаренко В.А., Кагукина И.Н, .Колесникова М.Н., Литинская А.Н., Мухина Е.В., Шевченко Т.Ф., Эсаулова Н. В., под общей редакцией Студеникиной В.П. – Луганск, 2015.

Навчальна література

Українська література, 8 клас. Слоньовска О. К: «Освіта», 2008.


Обладнання

Навчально-наочний посібник «Українські письменники. Портрети та ілюстрації до творів». Кравець О. Дніпропетровськ: ВКФ «Арт-Прес», 2008.

Портрети українських письменників XVIII-XIX століть, 22 шт. Х.: Ранок, 2004.

Портрети українських письменників XX століття, 24 шт. Х.: Ранок, 2004.
РОЗГЛЯНУТО. Протокол засідання методичного об'єднання вчителів від 28.08.2015 року № 2
УЗГОДЖЕНО. Заст. директора по УВР_____________Т.О. Головкова

«_____»____________2015Календарно-тематичне планування

на 2015-2016 навчальний рік

з української літератури

Вчитель: Васильєва Олена Вікторівна

Клас: 9

Кількість годин :всього – 68

на тиждень – 2

Запланованих контрольних уроків – 6, з них:

контрольне тестування – 4,

контрольний твір – 2.

Уроків розвитку мовлення –4, з них:

2 – письмово,

2 – усно.

Урок позакласного читання – 2.

Література рідного краю – 2.п/п

уроку

в темі

Тема уроку

Дата проведення

Примітки

за планом

фактично


Вступ. 1 год.


1

1

Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.

3.09.

Усна народна творчість. 4 год.+ПЧ


2

1

Родинно-побутові пісні. "Місяць на небі, зіроньки сяють", "Цвіте терен, цвіте терен", "Сонце низенько, вечір близенько", "В кінці греблі шумлять верби".

8.09.3

2

"За городом качки пливуть", "Світи, світи, місяченьку", "Лугом іду, коня веду" (на вибір). Виразне читання родинно-побутових пісень. Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя).

10.09.
2 пісні вивчити на вибір

4

3

Українське весілля. Весілля - один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід.

15.09.5

4

Українські народні балади "Бондарівна", "Ой летіла стріла", "Ой на горі вогонь горить", "Козака несуть". Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.)

17.096
П.Ч. Українські народні думи.

22.09.

Давня українська література. 12 год.+К.твір+ТКР


7

1

Українська середньовічна література ХІ-ХУ СТ. Розпиток писемності після хрещення Руси-України (988р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).

24.09.8

2

Перекладна література. Біблія. Легенди та притчі.

29.09.9

3

Біблія - Святе Письмо (Старий і Новий Заповіти) і збірки літературних пам'яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень). Біблійні легенди. Робота над змістом легенд.

1.10.10
Тематична контрольна робота № 1 з теми «Усна народна творчість. Давня українська література» (тема).

6.10.11

4

Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. "Повість минулих літ" - історична книга і збірка епічних творів.

8.10.12

5

Києво-Печерський Патерик як пам'ятка житійної літератури, місце його укладання, головні герої. Зміст оповідання про Прохора чорноризця.

13.10.13

6

Українська література ренесансу і бароко. Перші друковані книги в Україні (Буквар — 1574, Апостол —1574, Біблія — 1581). Іван Вишенський — мислитель, богослов, полеміст.

15.10.14

7

Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи(Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка). “Історія русів” (фрагменти) анонімного автора.

20.10.15

8

Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші ТЛ: фігурні вірші

22.10.16

9

Драматургія. "Владимир" Ф.Прокоповича - зразок шкільної драми.

ТЛ: шкільна драма, вертеп.3.11.17

10

Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя "Сад божественних пісень".

5.11.
Вивчити напам’ять: “Всякому місту

18

11

"Байки харківські". "Бджола і Шершень", "Собака і Вовк". Робота над змістом байок-притч.

10.11.
— звичай і права”; кілька афоризмів

19

12

Повчальний характер і художні особливості притч зб. “Байки харківські”.

10.11.
(на вибір).

20
Контрольний твір на тему: «Філософські роздуми Г. С. Сковороди про людське щастя» (Твір-роздум) (тема).

12.11.

Нова українська література.

8 год.+ 2Р.м.+1.Р.К.+1Т.К.Р.+ЛРК


21

1

Суспільно-історичні обставини наприкінці ХVІІІ ст. Духовне поневолення нації.

17.11.22

2

Життя і творчість І.Котляревського(оглядово). Поема “Енеїда”.

19.11.
уривок з“Енеїди” (на вибір).

23

3

Іван Котляревський. Історія створення "Енеїди". Проблемні мотиви твору.

24.11.24

4

І.П.Котляревський драма "Наталка Полтавка". Наталка як уособлення кращих рис української жінки.

26.11.25
Р.м. (п). Творча робота на тему ”Образ Наталки – яскравий тип українського національного характеру”.

1.12.26

5

Г.Квітка-Основ'яненко.Батько української прози. Основні віхи життя і творчості письменника.

3.12.27

6

"Конотопська відьма". Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни.

8.12.28

7

Іронія та сатира, поєднанняреалізму та фантастики у повісті "Конотопська відьма".

10.12.29

8

Значення Г. Квітки- Основ’яненка для розвитку української культури і духовності.

15.12.30
Р.м.(у). Вітальне слово на честь літуратурного героя.

17.12.31
Література рідного краю. В.Сосюра , вірші.

22.12.32
Тематична контрольна робота № 2 з теми «Нова українська література» (тема).

24.12.

Література українського романтизму.

22 год.+К.твір+2Р.м.+1Т.К.Р.


33

1

Література українського романтизму. П.Гулак-Артемовський. «Рибалка», Є.Гребінка. «Українська мелодія». Виразне читання поезій.

12.01.34

2

Поети-романтики. Н.Забіла. «Соловей», М.Петренко. «Небо», М.Шашкевич. «Веснівка». ТЛ: романтизм, романс.

14.01.35

3

Микола Гоголь. Літературна діяльність митця. Український фольклор - джерело творів письменника.

19.01.36

4

Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана Купала».

21.01.37

5

Тарас Шевченко. Життєвий шлях. Початок творчості.

26.01.38

6

Тарас Шевченко.Ранні твори. «До Основ'яненка», «На вічну пам'ять Котляревському», «Думка» («Нащо мені...»).

28.01.39

7

Т.Шевченко. «Гайдамаки». Історична доля українського народу. Заклик до єднання слов'янських народів.

2.02.
уривок на вибір вивчити

40
Р.м. ( п ). Складання тез літературно-критичної статті.

4.02.41

8

Поема «Кавказ», її ідейна спрямованість. Образ Прометея.

9.02.42

9

«Великий льох». Оцінка поета історичних постатей, історичного минулого України. Вірші «Чигрине, Чигрине...»,«Стоїть в селі Суботові...»

11.02.43

10

Поема «Сон». Сатиричний пафос поеми. його спрямування.

16.02.
уривок на вибір вивчити

44

11

Т.Шевченко. Послання «І мертвим , і живим...» - викриття псевдолібе-ралізму українського панства. Настроєві інтонації твору.

18.02.
уривок на вибір вивчити

45
Контрольний твір за творчістю Тараса Шевченка (тема).

23.02.46

12

Тема жіночої долі у творчості Т.Шевченка. «Катерина», «Наймичка».

25.02.47

13

«На панщині пшеницю жала...», «Марія», «У нашім раї на землі...». Тема матері й дитини.

1.03.48

14

Захоплення поета красою жінки, мрія бачити жінку щасливою. Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка.

3.03.49

15

«Доля», «Росли укупочці, зросли...». Вершинні зразки Шевченкової лірики.

10.03.
вірш «Доля» вивчити

50

16

Т.Шевченко і Біблія. «Ісая. Глава 35». Цикл «Давидові псалми».ТЛ: псалом, гімн. Світова велич українського поета Т.Шевченка.

15.03.51
Тематична контрольна робота № 3 з теми «Література українського романтизму» (тема).

17.03.52

17

Пантелеймон Куліш. Огляд життя і творчості. Поетична творчість. «До рідного народу», «Заворожена криниця», «Троє схотінок».

29.03.53

18

П.Куліш. «Чорна рада». Показ протистояння державотворення й руйнівництва.

31.03.54

19

П.Куліш.«Чорна рада». Історична основа сюжету.

5.0455

20

Характеристика персонажів роману «Чорна рада» П.Куліша.

7.04.56
Р.м. (у). Усний переказ епізоду твору.

12.04.57

21

Марко Вовчок. Огляд життя і творчості. Оповідання «Максим Гримач». Образи оповідання.

14.04.58

22

Поєднання у творах реалізму і романтизму, використання художніх засобів фольклору.(тема)

19.04.

З літератури ХX ст.

7 год.+1П.Ч.+Л.Р.К.+1 Т.К.Р.


59

1

Непростий шлях розвитку української літератури в ХХ ст. Її жанрове, тематичне, стильове розмаїття.

21.04.60

2

Іван Липа. “Практичний ідеалізм” письменника- борця. «У невідому путь».

26.04.61

3

Українська еміграційна література ХХ ст. І. Багряний. «Тигролови» (скорочено). ТЛ: пригодницький роман.

28.04.62

4

Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідея перемоги добра над злом.

3.05.63

5

Сильний тип української людини — головний герой І. Багряного.

5.05.64

6

Візуальна поезія сьогодні, її джерела. М.Мірошніченко “Стогін” ТЛ: візуальна (зорова) поезія

10.05.65
П.Ч. Іван Липа. «Мати»,

12.05.66

7

Василь Герасим'юк.Коротко при митця. «Чоловічий танець», «Перший сніг», «Жива ватра».

17.05.67


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал