Робоча програма з української літератури Рівень : базовий Клас : 7-11 Укладач робочої програмиСторінка10/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.43 Mb.
ТипРобоча програма
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17“Громадянський інтим”,

спільне і відмінне. Обмірковувати і
сповідальність, ліричність,

висловлювати власні судження з приводу
філософічність лірики.

втрати душевної гармонії та способів її
Урівноваженість душевного стану

повернення.
ліричного героя, мотив туги заминущістю краси, гармонією світу і

Усвідомлення зовнішнього спокою,
людини, мить і вічність у чуттєвому

урівноваженості як ознак душевного
вираженні.

стоїцизму, опірності неприйнятливимжиттєвим обставинам. Розвиток уміннясприймати явища, події у зіставленні,порівнювати їх.
ТЛ: поглиблення поняття проліричного героя.ПРОЗА

Знати про розвиток української прози 20-х
Жанрово-стильове розмаїття. Нові

років, її представників.
теми, проблеми. Частковаідеологічна заангажованість, її

Розповідати біографію М.Хвильового, про
експериментаторські модерністичні

його провідну роль у літературному житті
пошуки, опертя на національну і

1920-х років. Розглядати зміст творів, вміти

2

європейську традиції. Зв’язок із

аналізувати їх. Визначати стильові
поезією.

особливості, проблеми.
Микола Хвильовий (М. Фітільов)

Пояснювати присвяту до новели,
“Я (Романтика)”

символічність образу матері, проблему
Життєвий і творчий шлях. Провідна

вибору героя. Вміти визначати жанр твору,
роль у літературному житті 1920-х

відрізняти реальне і уявне в ньому,
рр. Романтичність світобачення.

характеризувати образ ліричного “Я”.
Участь у ВАПЛІТЕ, у проведеннідискусії 1925-1928 рр. Тематичне і

Усвідомлення переваги гуманізму над будь-
стильове розмаїття його прози. “Я

якими ідеологіями, складності морально-
(Романтика)”—новела про добро і

етичного вибору, вміння передбачити його
зло в житті та в душі. Проблема

наслідки.
внутрішнього роздвоєння людиниміж гуманізмом і обов’язком.
2

Григорій Косинка (Г. Стрілець)

Знати творчу біографію прозаїка. Розуміти
“В житах”

позаідеологічність його творів, психологізм
Трагічна доля митця. Змалювання

художньої деталі. Розвивати вміння
строкатої картини життя крізь

переказувати сюжет новели, коментувати її
призму долі й душі людини.

зміст, визначати основні мотиви, коментувати
Перевага імпресіонізму в стильовій

показ переваги загальнолюдського над
палітрі. “В житах” -- зупинена мить,

класово-ідеологічним. Вміти виокремлювати
пошуки порушеної гармонії.

й коментувати зорові й слухові образи,
Вітаїстичний пафос,

художні деталі.
імпресіоністична настроєвість.


Прагнення гармонії душі і світу. Розуміння
ТЛ: поглиблення поняття про

великої сили синівських почуттів.
імпресіонізм.

3

Юрій Яновський

Знати творчу біографію письменника, про
“Подвійне коло”, “Дитинство”,

його найосновніші твори, про Ю.Яновського.
“Шаланда в морі”

Знати зміст творів, переказувати окремі
(з роману “Вершники”)

епізоди. Розвивати навички аналізу текстів.


Шліфувати вміння пояснювати художні
Творча біографія митця.

засоби (відшукувати реалістичне й умовне
Романтичність світовідчуття і стилю

зображення, елементи фольклору, поетичні
в ранній творчості. Роман у новелах

прийоми в епічному описі), “відкритість”
“Вершники” як «реабілітаційний

фіналу (новели). Виокремлювати епізоди й
двійник» «Чотирьох шабель».

художні деталі як втілення національних
Умовність зображення (“Подвійне

атрибутів. Висловлювати своє ставлення до
коло”), ідея протиставлення

проблеми збереження своїх коренів,
загальнолюдських вартостей

небезпеки їхньої втрати.
класовим. Проблема розпаду роду,родини як трагедія народу. Ідея

Усвідомлення важливості збереження
нетлінної вартості національних

родових, родинних зв’язків, духовного опертя
основ буття, спадковості поколінь,

на вселюдські, гуманістичні цінності.
духовної пам’яті (“Дитинство”).Утвердження високихзагальнолюдських ідеалів вірності йкохання, відданості громадянськомуобов’язку (“Шаланда в морі”).ТЛ: роман у новелах, художній час іпростір, умовність зображення.

3

Валер’ян Підмогильний

Знати найосновніші події творчої біографії,
“Місто”

про трагічну загибель митця. Розуміти вплив
Автор інтелектуально-психологічної

цивілізаційних процесів на людину,
прози, перекладач. Світовий мотив

психологічну мотивацію вчинків Степана
підкорення людиною міста,

Радченка та інших дійових осіб, іронічність
самоутвердження, інтерпретовані на

авторської оповіді. Характеризувати
національному матеріалі.

маргінальний образ українського інтелігента.
Зображення “цілісної” людини: в

Вміти аналізувати світоглядну і психологічну
єдності біологічного, духовного,

еволюцію його характеру, пояснювати роль
соціального.

жіночих образів у романі. Висловлювативласну думку про способи самоствердження
ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність,

людини.
психологізм, іронія.


Усвідомлення моральних, психологічнихаспектів самоствердження людини.

2

Остап Вишня (Павло Губенко)

Розуміти, що гумор – одна з провідних рис
“Моя автобіографія”, “Сом”, “Як

характеру українців. Знати про гумористичну,
варити і їсти суп із дикої качки”

сатирично-викривальну традицію української
Трагічна творча доля українського

літератури (фольклор, С.Руданський,
гумориста, велика популярність і

Л.Глібов, І.Нечуй-Левицький, І.Карпенко-
значення його усмішок у 1920-ті

Карий, В.Самійленко). Вміти аналізувати
роки.

усмішки, художні засоби (портрет, пейзаж,
Оптимізм, любов до природи,

засоби характеротворення, використання
людини, м’який гумор як риси

народних прикмет, прислів’їв, приказок).
індивідуального почерку Остапа

Порівнювати мисливські усмішки з
Вишні.

пейзажними описами в інших творах.Виконання творчої роботи з вираженням
ТЛ: усмішка.

власної оцінки прозового твору.Усвідомлення оптимістичної ролі гумору в


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал