Робоча програма українська література 12010102 «Сестринська справа», 12010101 «Лікувальна справа» ( фельдшер)Сторінка4/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.76 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

2.3.2.Методичні вказівки для студентів для самостійної роботи студентів
Запитання і завдання

1. Розкажіть про життєвий і творчий шлях Юрія Яновського.

2. Які, на вашу думку, події особливо вплинули на формування світобачення майбутнього письменника?

З Що ви знаєте про значення кіно в творчості Ю. Яновського?

4. Які засоби кіностилістики використовував письменник у своїх творах?

5. Що можете розповісти про творчу співпрацю Яновського і Довженка?

6. Що спільне, а що відмінне у творах цих двох романтиків?

7. Підготуйте реферат на тему: «Юрій Яновський і ВАПЛІТЕ».

8. У чому проявляється романтичне світобачення митця?

9. У чому полягає трагедія Ю. Яновського як творчої особистості? Наведіть факти на підтвердження своїх міркувань. Скористайтеся щоденниковими записами митця, листуванням.

10. Ознайомтеся з поетичною спадщиною письменника. Чи Яновський-поет відбувся?

11. За стильово-родовими ознаками Яновський більше поет чи прозаїк?

12. Перечитайте новелу «Поворот». Які стильові тенденції переважають у ній?

13. Простежте за текстом, якими засобами передано в ній внутрішні переживання героя?

14. Які стильові тенденції переважають у новелі «В листопаді»?

15. За якими ознаками називаємо «Майстер корабля» романтичним твором?

16. Схарактеризуйте образ Прекрасної Дами в ньому — танцівниці Тайах. Чому, на вашу думку, вона вибрала саме матроса Богдана?

17. Простежте за роздумами письменника про майбутню долю українського народу, що їх він висловлює вустами своїх героїв у «Майстрі корабля».

18. Схарактеризуйте образи головних героїв «Чотирьох шабель». У чому їхня романтичність? Хто міг стати їх прообразами?

19. Чому в «Чотирьох шаблях» так мало уваги приділено жіночим образам?

20. Знайдіть у романі об рази-символи.

21. Яка роль пейзажу в композиції «Чотирьох шабель»?

22. Проаналізуйте пісенні зачини до кожного з розділів.

23. Хто ще з митців, окрім Ю. Яновського, є представником романтичної течії в українській літературі XX ст.?

24. Як би ви визначили тему «Вершників»? Чи вона така, як у «Чотирьох шаблях»?

25. Який твір, на ваш погляд, можна вважати вершинним у творчому доробку Ю. Яновського?

26. Самостійно проаналізуйте новелу «Подвійне коло» за таким планом: 1) Проблематика. 2) Історичне тло зображуваних подій. 3) Місце твору в творчості Ю. Яновського і в українській літературі XX ст. 4) Характеристика образів новели. 5) Жанрові та стильові особливості твору. 6) Символічне значення назви. Ваша версія. 7) Образ автора в новелі.

27. Що об'єднує новели «Подвійне коло», «Шаланда в морі», «Дитинство»?

28. Як ви гадаєте, чому «Вершники» не розпочинаються новелою «Дитинство» ? За хронологією подій вона мала б бути першою...

29. Напишіть твір-роздум на одну з тем: «Доля українського народу в художньому осмисленні Юрієм Яновським», «Визвольний пафос роману "Чотири шаблі"», «Мрія і передбачення Юрія Яновського».

30. Ваш коментар вислову Г. Костюка про Ю. Яновського; «Лицар культури нації».

Рекомендована література

1. Яновський Ю. Твори: У 5т.—К., 1982—1983.

2. Яновський Ю. Чотири шаблі: Романи. Оповідання.—К., 1990.

3. Яновський Ю. Поворот// Оповідання. Романи. П'єси. — К., 1984.

4. Лист Ю. Яновського до М. Хвильового//Новини кіноекрану. — 1989.— № 6.

5. Яновський Ю. Тоді дмухав трамонтан: (Із подорожніх нотаток письменника) // Україна. — 1984.— № 49.

6. «І як нам мало треба...»: Листування з дружиною // Єллсавет. — 1993.— 14 жовтня.

7. Лист у вічність: Спогади про Юрія Яновського. — К., 1980.

8. Жевченко-Яновська Т. Карби долі // Київ. — 1985.— № 3.

9. Островський Г. Все, що залишилось... // Вітчизна. — 1993.— N3 3—4.

10. Плачинда С. Юрій Яновський: Біографічний роман.-—К., 1986.

11. Бабишкін О. Кіноспадщина Юрія Яновського — К., 1987.

12. Костюк Г. Лицар культури нації; Маланюк Є. Юрій Яновський // Єлисавет,—1992.— 19 серпня.

13. Панченко В. « ...І думав я не тільки те, що написав у книжках»: (Перечитуючи молодого Юрія Яновського) // Магічний кристал. — Кіровоград, 1995.

14. Р. В. Мовчан, Ю. І. Ковалів, В. Ф. Погребенник, В. Є.П анченко. Українська література 11 клас

План біографії письменника

1. Характеристика епохи, в яку жив письменник.

2. Сім’я, оточення, в якому він ріс.

3. Портрет письменника.

4. Світогляд, риси характеру.

5. Де, коли й за яких обставин здобув освіту.

6. Роль книги в духовному становленні письменника.

7. Життєві віхи біографії (дати).

8. Люди, з якими спілкувався, дружив.

9. Естетичний ідеал письменника.

10. Головні твори (стиль, жанри).

11. Громадська діяльність письменника.

12. Значення життя і творчість письменника для його сучасників та для нашого часу.


Література для вивчення напамять
1. Іван Франко «Чого являєшся мені у сні…».

2. Іван Франко «Розвивайся ти, високий дубе».

3. Леся Українка «Contra spem spero!».

4. Леся Українка «Лісова пісня» (останній діалог Мавки).

5. Микола Вороний «Блакитна Панна».

6. Олександр Олесь «Чари ночі».

7. Павло Тичина «Гей, вдарте в струни, кобзарі».

8. Максим Рильський «Запахла осінь в’ялим тютюном».

9. Володимир Сосюра «Любіть Україну».

10. Олег Ольжич «Господь багатий нас благословив».

11. Василь Симоненко «Лебеді материнства».

12. Дмитро Павличко «Був день, коли ніхто не плаче…».

13. Ліна Костенко «Життя іде і все без коректур».

14. Ліна Костенко «Маруся Чурай» ( монолог Івана Іскри).

15. Василь Стус «Мені зоря сіяла нині вранці».

16. Юрій Андрухович «Пісня мандрівного спудея».


2.3.3. Теми творчих робіт


 1. Тематичне багатство й жанрове розмаїття українського фольклору.

 2. Повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» як енциклопедія народознавства.

 3. Вибір життєвого шляху героями роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного.

 4. Актуальність п’єси «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого.

 5. Іван Франко як письменник, перекладач, учений.

 6. Проблематика роману Василя Барки «Жовтий князь».

 7. Ліричний герой поетичної драми «Зів’яле листя» Івана Франка.

 8. Михайло Коцюбинський – майстер психологічної новели.

 9. Проблематика повісті «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського.

 10. Творчість Лесі Українки - визначне явище світової культури.

 11. Глибина і щирість переживань ліричного героя в поезії «Contra spem spero».

 12. Проблема боротьби за вільне, красиве, духовно багате життя в драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки.

 13. Трагедія людини, відірваної від рідної землі, у драмі «Бояриня» Лесі Українки.

 14. Твори Василя Стефаника у світовій новелістиці.

 15. Ольга Кобилянська – тонкий знавець людської душі. Розкрити на матеріалі вивченого твору.

 16. Реалістичність зображення людських характерів у творах Володимира Винниченка.

 17. Трагізм життєвої долі Миколи Хвильового та його героїв.

 18. Із забуття - в безсмертя: письменники «Розстріляного відродження».

 19. Поетичне відтворення історії України , любові до рідної землі в поезії Максима Рильського « Слово про рідну матір».

 20. Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся.

 21. Проблеми чорнобильської трагедії в українській літературі.

 22. Образ матері в сучасній поезії (Андрій Малишко, Борис Олійник, Василь Симоненко та ін.).

 23. Образ України у творчості сучасних українських поетів( Дмитро Павличко, Іван Драч, Борис Олійник, Ліна Костенко та ін.).

 24. Історія українського народу на сторінках художніх творів.

 25. Українська еміграційна література.

 26. Проблема боротьби добра і зла в романі Уласа Самчука «Марія».

 27. Відтворення настроїв людини через образи природи у збірці «Сонячні кларнети» Павла Тичини.

 28. Проблема національного відродження українського народу у творчості Павла Тичини.

 29. Інтимна лірика Володимира Сосюри.

 30. Ліризм, гумор і сатира у творах Остапа Вишні.

 31. Трагедія роду Половців у романі « Вершники» Юрія Яновського.

 32. Художнє відтворення проблеми українізації у комедії «Мина Мазайло».

 33. Людина і природа в ліричних віршах Максима Рильського.

 34. Образ людини-трудівника в повісті «Зачарована Десна» Олександра Довженка.

 35. Трагічна доля українського народу в творчості Олександра Довженка.

 36. Вольовий характер ліричного героя творів Євгена Маланюка.

 37. Собор – символ духовної краси людини в однойменному романі Олеся Гончара.

 38. Образ України у творчості Василя Симоненка.

 39. Художня деталь у зображенні людських характерів (за творчістю Гр. Тютюнника).

 40. Краса і щирість почуттів в інтимній ліриці Василя Симоненка.

 41. Пісенна творчість українських поетів (Олександр Олесь, Андрій Малишко, Дмитро Павличко, Микола Сингаївський, Дмитро Луценко).

 42. Поетичне вираження глибокої любові до рідної мови в поезії Максима Рильського, Павла Тичини, Дмитра Павличка та ін.

 43. Відображення традицій українського народу у романі Івана Багряного «Тигролови».

 44. Духовні цінності людини в поезії Ліни Костенко.

 45. Найяскравіші риси національного характеру героїв роману «Маруся Чурай» Ліни Костенко.

 46. Творчість письменників рідного краю.

 47. Мужність і стійкість ліричного героя у нерівній боротьбі зі злом і неправдою (на прикладі поезії Василя Стуса).

 48. Краса духовного світу героїв Олеся Гончара.
 1. Матеріальне забезпечення навчального процесу

З метою активізації уваги студентів і глибокого засвоєння ними програмового матеріалу з « Української літератури» використовуються такі види матеріально-технічного і навчального забезпечення занять:


- мультимедійні презентації;

- портрети письменників;

- виставка літератури;

- виставка кращих рефератів з «Літератури рідного краю»;

- підручники;

- тексти лекцій;

- тексти програмованих творів для вивчення напам’ять.

- тести;


- методичні рекомендації до тем із навчальної дисципліни.

- Перелік питань підсумкового контролю (диференційованого заліку).


Тестові завдання по творчості Юрія Яновського

1. Де народився Юрій Яновський?

А) на Єлисаветградщині

Б) на Чернігівщині

В) на Херсонщині

Г) на Рівненщині

2. Де жив Юрій Яновський до 5 років?

А) у батька Івана

Б) у бабусі Олени

В) у діда Василя

Г) у діда Миколи

3. З скількох років почав писати вірші Юрій Яновський?

А) з 8

Б) з 15


В) з 10

Г) з 30

4. Який твір для Юрія Яновського вечорами читала мати?

А) „Ромео і Джульєтта” Шекспіра

Б) „Тарас Бульба” Гоголя

В) „Майстер і Маргарита” Булгакова

Г) „Золота рибка” Пушкіна

5. Де навчався Юрій Яновський після закінчення Єлисаветградського реального училища

А) в Києві в політехнічному університеті

Б) в Єлисаветграді в педагогічному училищі

В) в с. Маєровому в гуманітарному училищі

Г) в Одесі в драматичному училищі

6. Перший друкований твір Юрія Яновського?

А) „Завойовники”

Б) „Море”

В) „Дзвін”

Г) „Рейд”

7. Де і ким працював Юрій Яновський після навчання в Києві?

А) в Харкові редактором газети „Більшовик”

Б) в Одесі на фабриці електромеханіком

В) в Харкові редактором у сценарному відділенні ВУФКУ

Г) в Одесі на посаді головного редактора кінофабрики

8. Перша книжка оповідань Юрія Яновського.

А) „Кров землі”

Б) „Туз і перстень”

В) „Історія попільниці”

Г) „Мамутові бивні”

9. Твір, який був написаний Юрієм Яновським до 20-річчя Жовтневої революції

А) „Дума про британку”

Б) „Жива вода”

В) „Чотири шаблі”

Г) „Завойовники”

10. Який твір після смерті автора було надруковано під назвою „Мир”

А) „Дума про британку”

Б) „Жива вода”

В) „Чотири шаблі”

Г) „Завойовники”

11. За що Юрію Яновському дали Державну премію СРСР?

А) за роман „Жива вода”

Б) за збірку „Мамутові бивні”

В) за збірку „Кров землі”

Г) за цикл „Київські оповідання”

12. Після прем’єри якого твору Юрій Яновський помер?

А) „Дочка прокурора”

Б) „Майстер корабля”

В) „Байгород”

Г) „Вершники”

Еталони відповідей

1. а


2. г

3. в


4. б

5. а


6. б

7. в, г


8. г

9. а


10.б

11.г


12.а

Літературний диктант до твору Ю. Яновського „Вершники”


1. З скількох частин складається роман „Вершники”? ( з 8)

2. Перша частина роману „Вершники”.(„Подвійне коло”)

3. Родина, життя якої змальовується в романі. (родина Половців)

4. Скільки синів було у Мусія Половця? (5)

5. Назвіть імена синів-Половців. (Андрій, Оверко, Панас, Іван, Сашко)

6. Хто з братів пішов служити до Петлюри? (Оверко)

7. Хто з братів подався до махновців? (Панас)

8. Хто з братів пішов до більшовиків? (Іван)

9. Через що воювали брати? (через різні політичні погляди)

10. Хто з братів „виграв” у бою? (Іван)

11. Слова батька Половця, які згадував кожен із братів. („Тому роду не буде переводу, де браття милують згоду...”)

12. У чому трагедія роду Половців? (у братовбивчій громадянській війні)Перелік питань підсумкового контролю (диференційованого заліку)
Література 70-90-х років ХІХ ст.

1. Вступ. Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст.

2. Іван Семенович Нечуй-Левицький. „Кайдашева сім’я”

3. Панас Мирний (П.Рудченко). „Хіба ревуть воли, як ясла повні?..”

4. Іван Карпенко-Карий (І.Тобілевич). „Хазяїн”.

5. Михайло Петрович Старицький. «Не судилось».

6. Іван Франко. Поезії. „Гімн”, „Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, „Чого являєшся мені у сні?”, „Декадент”, „Розвивайся ти, високий дубе”. Поема „Мойсей”. Повість „Перехресні стежки”.

Українська література 10-х років ХХ ст.

7. Література 10-х років ХХ ст. Борис Грінченко. „Каторжна”.

8. Михайло Коцюбинський. „Intermezzo”, „П’ятизлотник”, „Що записано в книгу життя” „Тіні забутих предків”.

9. Ольга Кобилянська. „Земля”.

10. Василь Стефаник. „Камінний хрест”, „Новина.”

11. Леся Українка. Поезії. „Contra spem spero”, „І все-таки до тебе думка лине...”,”Стояла я і слухала весну...”, „Все, все покинуть до тебе полинуть...”. „Лісова пісня”.

12. Микола Вороний. Поезії. „Іванові Франкові”, „Блакитна Панна”, „Інфанта”.

13. Олександр Олесь (О.Кандиба). Поезії „З журбою радість обнялась...”, „Чари ночі”, „О слово рідне! Орле скутий !..”

14. Володимир Винниченко. „Малорос-європеєць”.

Українська література 20-30 х років ХХ ст.

15. Вступ. Поезія. Павло Тичина. Поезії „Арфами, арфами...”, „Гей, вдарте в струни, кобзарі...”, „Пам’яті тридцяти”.

16. Максим Рильський. Поезії. „Молюсь і вірю...” ( або „Коли усе в тумані життєвому...”), „Запахла осінь в’ялим тютюном...”, «Слово про рідну матір».

17. Володимир Сосюра. Поезії . „Білі акації будуть цвісти”, „Васильки”, „Любіть Україну”.

18. Євген Плужник. Поезії. “Для вас, історики майбутні...”, “Вчись у природи творчого спокою...”.

19. Проза. Загальний огляд : Григорій Косинка(Стрілець). „На золотих богів”, „Мати”.

20. Микола Хвильовий (М.Фітільов). „Мати”.

21. Юрій Яновський. Роман «Вершники». Новели :„Подвійне коло”, “Шаланда в морі”.

22. Валер’ян Підмогильний. „Місто ”.

23. Остап Вишня (П. Губенко) „Моя автобіографія”, „Зенітка”, „Як варити і їсти суп із дикої качки”, „Бенгальський тигр”.

24. Драматургія. М. Куліш. „Мина Мазайло”.

Українська література за межами України

25. Література в Західній Україні (до 1939 р.).

Еміграційна література

26. Євген Маланюк. Загальний огляд творчості . Поезія. “Під чужим небом”, “Істотне”, “Стилет чи стилос?..”, “Земна мадонна”.

27. Олег Ольжич. „Господь багатий нас благословив...”, „Захочеш – і будеш” (Із циклу „Незнайомому воякові”).

28. Олена Теліга. „Сучасникам”, „Радість”, „Пломінний день”.

Українська література 40-50 х років ХХ ст.

29. Вступ. О.Довженко. „Зачарована Десна”, „Україна в огні”.

Українська література за межами України

30. Василь Барка (Очерет). „Жовтий князь”.

31. Іван Багряний. „Тигролови”.

32. Улас Самчук. „Марія”.Українська література другої половини ХХ ст. - початку ХХІ ст.

33. Вступ. Поети-шістдесятники. В.Симоненко. „Лебеді материнства”, „Задивляюсь у твої зіниці”, „Є тисячі доріг...”, „Я...”, „Ікс плюс ігрек”, „Ну скажи, хіба не фантастично...”.

34. Іван Драч. „Крила”, „Балада про соняшник”, „Балада про вузлики”.

35. Микола Вінграновський. „У синьому небі я висіяв ліс...”, „Сеньйорито акаціє, добрий вечір...”.

36. Дмитро Павличко. Поезія. „Два кольори”», „Це Ти створив мене таким...”, „Був день, коли ніхто не плаче...”, „Сріблиться дощ...”, „Два кольори”.

37. Ліна Костенко. Поезія. „Страшні слова, коли вони мовчать», „Вже почалось, мабуть, майбутнє” (або „Життя іде і все без коректур”), „Хай буде легко. Дотиком пера...”: „Недумано, негадано...”. „Маруся Чурай”.

Українська проза

38. Олесь Гончар. „Собор”.

39. Григір Тютюнник. „Зав’язь”, „Три зозулі з поклоном”.

Постшістдесятництво

40. Василь Стус. Поезії. „Мені зоря сіяла нині вранці...”, „Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...”, „О земле втрачена, явися...”.

41. Українська „химерна проза” ХХ ст.

Традиція бароко в ХХ ст.

42. Література „українського бароко” ХХ ст. Валерій Шевчук. „Дім на горі ”.Українська історична проза

43. Павло Загребельний. „Диво” (уривки з розділів).Сучасна „молода” українська література

44. Сучасна „молода” українська література .45. Література рідного краю.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал