Робоча програма російська мова як іноземна (назва навчальної дисципліни) 12020101 ФармаціяСторінка7/11
Дата конвертації04.01.2017
Розмір1.35 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Для перевірки кінцевого рівня знань застосовуються граматичні вправи, що складаються із 5 речень. За кожне правильно написане речення студент отримує 1 бал. Отже, максимальний бал за останній етап заняття складає 5 балів.


Отже, максимальний бал, який може отримати студент на заняття становить 20 балів (максимально 5 балів за контроль вихідного рівня знань +

10 балів за роботу на занятті +

5 балів за контроль кінцевого рівня знань).

ІІ МОДУЛЬ
Форми оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизовані та включають контроль теоретичної та практичної підготовки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні другого модуля 200 балів, включаючи «100» балів за контрольну роботу та «100» балів за практичні заняття, які вираховуються шляхом множення максимального позитивного балу «15» за одне практичне заняття на кількість практичних занять (6) у цьому модулі плюс максимального позитивного балу «10» за виконання індивідуальної самостійної роботи.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні одного модуля для допуску до підсумкового модульного контролю складає «100» балів, включаючи мінімально «50» балів за контрольну роботу та «50» балів за практичні заняття.
Розподіл балів за виконання контрольної роботи № 1

Контрольна робота складається з десяти завдань, кожне з яких оцінюється наступним чином:


з/п

Опис завдання


Характеристика відповіді

Макс.

бал

1

Науково-популярний текст російською мовою для читання.

Студент повинен прочитати поданий текст російською мовою.

5

2

П’ять запитань до тексту.

Студент повинен письмово написати запитання. Кожна правильна відповідь – 1 бал

5

3

Міні-текст. Іменні частини мови (10 слів або словосполучень).


Студент повинен розпізнавати частини мови та визначати граматичні категорії

Кожне правильне слово чи словосполучення – 1 бал10

4

Ступені порівняння прикметників та прислівників (10 слів).

Студент повинен правильно утворювати ступені порівняння прикметників або прислівників

Кожна слово – 1 бал10

5

Міні-текст. Числівник. Граматичні категорії числівника. Правопис числівників (10 слів).

Студент повинен правильно записувати числівники або правильно вказувати групи і розряди

Кожне слово – 1 бал10

6

Дієслово. Граматичні категорії дієслова.

Дієвідмінювання дієслів (5 слів).

Складання речень з дієсловами (5 речень).


Студент повинен правильно вказувати особу, дієвідміну, час; вміти дієвідмінювати дієслова

Кожне слово – 1 бал.

Кожне правильне речення – 1 бал


10

7

Займенник. Дописати речення, використовуючи певний розряд займенника (10 займенників)


Студент повинен написати займенники, вказати розряд займенників, повинен вміти ставити запитання до займенників.

Кожне слово – 1 бал.10

8

Утворення речень (5 речень)

Студент повинен вміти граматично правильно складати речення

Одне речення – 1 бал.5

9

Діалог (10 реплік)

Студент повинен вміти складати діалог

Одна репліка – 1 бал10

10

Тестові завдання на перевірку граматики (25 позицій).


Одна позиція – 1 бал


25

ВСЬОГО

100


Розподіл балів на практичному занятті

Підсумковий бал за практичне заняття вираховується шляхом додавання отриманих балів за три різні етапи, з яких складається кожне заняття: 1. контроль вихідного рівня знань (3 бали);

 2. робота на занятті (9 балів);

 3. перевірка кінцевого рівня знань (3 бали).

Для перевірки вихідного рівня знань застосовується словниковий диктант (10 слів – 0.3 бала). Отже, максимальний бал за перший етап заняття складає 3бали.

Максимальний бал за роботу на занятті складає 9 балів.

БалиХарактеристика відповіді


9 балів


Студент в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; не допускає помилок при читанні (включаючи вимову та інтонацію) та перекладі тексту; може вільно дискутувати на тему уроку (дає відповіді на запитання, ставить запитання до тексту; виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; складає діалог; реферує іноземною текст поданий українською мовою).

Студент також володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (без помилок виконує граматичні вправи; чітко аргументує вживання того чи того граматичного матеріалу; вільно перекладає іноземною мовою з української і навпаки). Відповідаючи студент не допускає помилок.8 балів

Студент в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; не допускає помилок при читанні (включаючи вимову) та перекладі тексту; може вільно дискутувати на тему уроку (дає відповіді на запитання, ставить запитання до тексту; виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; складає діалог; реферує іноземною текст поданий українською мовою).

Студент також володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (без помилок виконує граматичні вправи; аргументує вживання того чи того граматичного матеріалу; правильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки).

Відповідаючи студент не допускає помилок, чи робить незначні помилки у вимові чи перекладі окремих слів, що загалом не спотворює змісту тексту; допускає незначні граматичні чи орфографічні помилки.7 балів


Студент володіє активним вокабуляром уроку; не допускає значних помилок при читанні та перекладі тексту; може дискутувати на тему уроку (дає відповіді на запитання, ставить запитання до тексту; виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; складає діалог; реферує іноземною текст поданий українською мовою).

Студент також в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи; аргументує вживання того чи того граматичного матеріалу; перекладає іноземною мовою з укр. і навпаки).

Відповідаючи студент допускає кілька незначних помилок у вимові чи перекладі окремих слів; допускає кілька незначних граматичних чи орфографічних помилок чи робить одну-дві грубі помилки.6 балів


Студент володіє активним вокабуляром уроку; допускає незначні помилки при читанні та перекладі тексту; може з незначними помилками дискутувати на тему уроку (дає відповіді на запитання, з незначними помилками ставить запитання до тексту; з незначними помилками виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; допускає помики при складанні діалогу та реферуванні іноземною мовоютекст поданий українською мовою).

Студент також в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (з незначними помилками виконує граматичні вправи; аргументує вживання того чи того граматичного матеріалу; перекладає іноземною мовою з української і навпаки).

Відповідаючи студент допускає незначні помилки у вимові чи перекладі окремих слів; допускає кілька незначних граматичних чи орфографічних помилок чи робить одну-дві грубі помилки.5 балів

Студент не в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; допускає багато помилок при читанні та перекладі тексту; не може вільно дискутувати на тему уроку (дає неповні або неправильні відповіді на запитання, робить помилки при постановці питань до тексту; виконує зі значними помилками вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє правильно скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий укр. мовою).

Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи з помилками; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки).

Відповідаючи студент допускає кілька значних помилок у вимові чи перекладі окремих слів; допускає ряд значних граматичних чи орфографічних помилок4 бали


Студент не в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; допускає багато помилок при читанні та перекладі тексту; не може вільно дискутувати на тему уроку (дає неповні або неправильні відповіді на запитання, робить значні помилки при постановці питань до тексту; виконує зі значними помилками вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє правильно скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий укр. мовою).

Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи зі значними помилками; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки).

Відповідаючи студент допускає значні помилки у вимові чи перекладі окремих слів; допускає ряд значних граматичних чи орфографічних помилок.3 бали

Студент не в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; допускає багато значних помилок при читанні та перекладі тексту; не може дискутувати на тему уроку (дає неправильні відповіді на запитання, робить багато значних помилок при постановці питань до тексту; виконує зі значними помилками вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий українською мовою).

Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи зі значними помилками; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки).

Відповідаючи студент допускає значні помилки у вимові чи перекладі окремих слів; допускає значні граматичні чи орфографічні помилки.2 бали


Студент не в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; допускає багато значних помилок при читанні та перекладі тексту; не може дискутувати на тему уроку (дає неправильні відповіді на запитання, робить багато значних помилок при постановці питань до тексту; виконує зі значними помилками вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий укр. мовою).

Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи зі значними помилками; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки). Відповідаючи студент допускає значні помилки у вимові чи перекладі окремих слів; не володіє граматичним матеріалом.
1 бал

Студент не володіє активним вокабуляром уроку; неправильно читає та перекладає текст, не дає відповіді на запитання, не вміє поставити запитання до тексту; не виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий українською мовою. Студент також не володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою, не виконує граматичні вправи; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки.


0 балів

Студент не володіє лексико-граматичними аспектами, необхідними для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою та не володіє комунікативними навичками.

Для перевірки кінцевого рівня знань застосовуються граматичні вправи, що складаються із 6 речень. За кожне правильно написане речення студент отримує 0,5 балів. Отже, максимальний бал за останній етап заняття складає 3 бали.


Отже, максимальний бал, який може отримати студент на занятті становить 15 балів (максимально 3 бали за контроль вихідного рівня знань +

9 балів за роботу на занятті +

3 бали за контроль кінцевого рівня знань).

ІII МОДУЛЬ
Форми оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизовані та включають контроль теоретичної та практичної підготовки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні одного модуля 200 балів, які вираховуються шляхом множення максимального позитивного балу «20» за одне практичне заняття на кількість практичних занять (10).

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні одного модуля для допуску до підсумкового модульного контролю складає 100 балів, які вираховуються шляхом множення мінімального позитивного балу «10» за одне практичне заняття на кількість практичних занять (10) у цьому модулі.
Розподіл балів на практичному занятті

Максимальний бал за роботу на занятті складає 20 балів.Підсумковий бал за практичне заняття вираховується шляхом додавання отриманих балів за три різні етапи, з яких складається кожне заняття:

 1. контроль вихідного рівня знань (5 балів);

 2. робота на занятті (10 балів);

 3. перевірка кінцевого рівня знань (5 балів).

Для перевірки вихідного рівня знань застосовується словниковий диктант (10 слів – 1 бал). Отже, максимальний бал за перший етап заняття складає 5балів.

Максимальний бал за роботу на занятті складає 20 балів.
БалиХарактеристика відповіді


10 балів


Студент в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; не допускає помилок при читанні (включаючи вимову та інтонацію) та перекладі тексту; може вільно дискутувати на тему уроку (дає відповіді на запитання, ставить запитання до тексту; виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; складає діалог; реферує іноземною текст поданий українською мовою).

Студент також володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (без помилок виконує граматичні вправи; чітко аргументує вживання того чи того граматичного матеріалу; вільно перекладає іноземною мовою з української і навпаки). Відповідаючи студент не допускає помилок.9 балів

Студент в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; не допускає помилок при читанні (включаючи вимову) та перекладі тексту; може вільно дискутувати на тему уроку (дає відповіді на запитання, ставить запитання до тексту; виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; складає діалог; реферує іноземною текст поданий українською мовою).

Студент також володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (без помилок виконує граматичні вправи; аргументує вживання того чи того граматичного матеріалу; правильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки).Відповідаючи студент не допускає помилок, чи робить незначні помилки у вимові чи перекладі окремих слів, що загалом не спотворює змісту тексту; допускає незначні граматичні чи орфографічні помилки.
8 балів


Студент володіє активним вокабуляром уроку; не допускає значних помилок при читанні та перекладі тексту; може дискутувати на тему уроку (дає відповіді на запитання, ставить запитання до тексту; виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; складає діалог; реферує іноземною текст поданий українською мовою).

Студент також в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи; аргументує вживання того чи того граматичного матеріалу; перекладає іноземною мовою з укр. і навпаки).

Відповідаючи студент допускає кілька незначних помилок у вимові чи перекладі окремих слів; допускає кілька незначних граматичних чи орфографічних помилок чи робить одну-дві грубі помилки.7 балів


Студент володіє активним вокабуляром уроку; допускає незначні помилки при читанні та перекладі тексту; може з незначними помилками дискутувати на тему уроку (дає відповіді на запитання, з незначними помилками ставить запитання до тексту; з незначними помилками виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; допускає помики при складанні діалогу та реферуванні іноземною мовоютекст поданий українською мовою).

Студент також в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (з незначними помилками виконує граматичні вправи; аргументує вживання того чи того граматичного матеріалу; перекладає іноземною мовою з української і навпаки).

Відповідаючи студент допускає незначні помилки у вимові чи перекладі окремих слів; допускає кілька незначних граматичних чи орфографічних помилок чи робить одну-дві грубі помилки.6 балів

Студент не в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; допускає багато помилок при читанні та перекладі тексту; не може вільно дискутувати на тему уроку (дає неповні або неправильні відповіді на запитання, робить помилки при постановці питань до тексту; виконує зі значними помилками вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє правильно скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий укр. мовою).

Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи з помилками; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки).

Відповідаючи студент допускає кілька значних помилок у вимові чи перекладі окремих слів; допускає ряд значних граматичних чи орфографічних помилок5 балів


Студент не в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; допускає багато помилок при читанні та перекладі тексту; не може вільно дискутувати на тему уроку (дає неповні або неправильні відповіді на запитання, робить значні помилки при постановці питань до тексту; виконує зі значними помилками вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє правильно скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий укр. мовою).

Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи зі значними помилками; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки).

Відповідаючи студент допускає значні помилки у вимові чи перекладі окремих слів; допускає ряд значних граматичних чи орфографічних помилок.4 бали

Студент не в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; допускає багато значних помилок при читанні та перекладі тексту; не може дискутувати на тему уроку (дає неправильні відповіді на запитання, робить багато значних помилок при постановці питань до тексту; виконує зі значними помилками вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий українською мовою).

Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи зі значними помилками; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки).

Відповідаючи студент допускає значні помилки у вимові чи перекладі окремих слів; допускає значні граматичні чи орфографічні помилки.3 бали


Студент не в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; допускає багато значних помилок при читанні та перекладі тексту; не може дискутувати на тему уроку (дає неправильні відповіді на запитання, робить багато значних помилок при постановці питань до тексту; виконує зі значними помилками вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий укр. мовою).

Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи зі значними помилками; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки). Відповідаючи студент допускає значні помилки у вимові чи перекладі окремих слів; не володіє граматичним матеріалом.
2 бали


Студент не володіє активним вокабуляром уроку; допускає значні помилки при читанні та перекладі тексту; не може дискутувати на тему уроку (неправильно дає відповіді на запитання, не вміє поставити запитання до тексту; не виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий укр. мовою).

Студент також не володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи зі значними помилками; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки).
1 бал

Студент не володіє активним вокабуляром уроку; неправильно читає та перекладає текст, не дає відповіді на запитання, не вміє поставити запитання до тексту; не виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий українською мовою. Студент також не володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою, не виконує граматичні вправи; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки.


0 балів

Студент не володіє лексико-граматичними аспектами, необхідними для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою та не володіє комунікативними навичками.

Для перевірки кінцевого рівня знань застосовуються граматичні вправи, що складаються із 5 речень. За кожне правильно написане речення студент отримує 1 бал. Отже, максимальний бал за останній етап заняття складає 5 балів.
Отже, максимальний бал, який може отримати студент на заняття становить 20 балів (максимально 5 балів за контроль вихідного рівня знань +

10 балів за роботу на занятті +

5 балів за контроль кінцевого рівня знань).

ІV МОДУЛЬ
Форми оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизовані та включають контроль теоретичної та практичної підготовки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні другого модуля 200 балів, включаючи «100» балів за контрольну роботу та «100» балів за практичні заняття, які вираховуються шляхом множення максимального позитивного балу «15» за одне практичне заняття на кількість практичних занять (6) у цьому модулі плюс максимального позитивного балу «10» за виконання індивідуальної самостійної роботи.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні одного модуля для допуску до підсумкового модульного контролю складає «100» балів, включаючи мінімально «50» балів за контрольну роботу та «50» балів за практичні заняття.
Розподіл балів за виконання контрольної роботи № 2
Контрольна робота складається з десяти завдань, кожне з яких оцінюється наступним чином:

з/п

Опис завдання


Характеристика відповіді

Макс.

бал

1


Науково-популярний текст російською мовою для читання.

Студент повинен прочитати поданий текст.5

2


Скласти анотацію до тексту

Студент повинен коротко передати основний зміст тексту.5

3


Десять термінів, до яких потрібно підібрати антоніми

Правильна відповідь – 1 бал.


10

4


Десять термінів, до яких необхідно підібрати ряд синонімів.

Правильно утворений синонімічний ряд – 1 бал.


10

5


Скласти речення з паронімами

(4 речення)Правильно складене речення – 2,5 бали


10

6


П’ять термінів, яким потрібно дати визначення російською мовою.

Кожне правильне визначення – 1 бал.


5

7

Виправити помилки (10 слів).

Кожна виправлена помилка – 0,5 бала


5

8

Замінити пряму мову непрямою (5 речень).

Одне правильне речення

2 бали.
10

9

Творче завдання.


Повністю розкрита тема без грубих граматичних помилок


15

10

Виконати тестове завдання (25 позицій).

Одне правильне речення – 1 бал.


25

ВСЬОГО

100Теми творчих завдань для контрольної роботи:

 1. Что такое эффект плацебо и как он работает

 2. Психофармакологические эффекты использования лекарственных препаратов.

 3. Этика взаимоотношений провизора и больного. Этическое содержание взаимоотношений провизора и врача.

 4. Этический кодекс фармацевта. Ответственность за его нарушение.

 5. Этический феномен фитотерапии и гомеопатии.

 6. Фитотерапия: преимущества и недостатки.

 7. Фитотерапия: состояние и перспективы развития.

 8. Актуальные вопросы народной и нетрадиционной медицины: здоровье и долголетие.

 9. Гомеопатия: лечение или иллюзия.

 10. Этика продаж лекарственных препаратов.

 11. Лекарства 21 века.

 12. Каким должен быть настоящий провизор.


Розподіл балів на практичному занятті

Підсумковий бал за практичне заняття вираховується шляхом додавання отриманих балів за три різні етапи, з яких складається кожне заняття: 1. контроль вихідного рівня знань (3 бали);

 2. робота на занятті (9 балів);

 3. перевірка кінцевого рівня знань (3 бали).

Для перевірки вихідного рівня знань застосовується словниковий диктант (10 слів – 0.3 бала). Отже, максимальний бал за перший етап заняття складає 3бали.

Максимальний бал за роботу на занятті складає 9 балів.

БалиХарактеристика відповіді


9 балів


Студент в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; не допускає помилок при читанні (включаючи вимову та інтонацію) та перекладі тексту; може вільно дискутувати на тему уроку (дає відповіді на запитання, ставить запитання до тексту; виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; складає діалог; реферує іноземною текст поданий українською мовою).

Студент також володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (без помилок виконує граматичні вправи; чітко аргументує вживання того чи того граматичного матеріалу; вільно перекладає іноземною мовою з української і навпаки). Відповідаючи студент не допускає помилок.8 балів

Студент в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; не допускає помилок при читанні (включаючи вимову) та перекладі тексту; може вільно дискутувати на тему уроку (дає відповіді на запитання, ставить запитання до тексту; виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; складає діалог; реферує іноземною текст поданий українською мовою).

Студент також володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (без помилок виконує граматичні вправи; аргументує вживання того чи того граматичного матеріалу; правильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки).

Відповідаючи студент не допускає помилок, чи робить незначні помилки у вимові чи перекладі окремих слів, що загалом не спотворює змісту тексту; допускає незначні граматичні чи орфографічні помилки.7 балів


Студент володіє активним вокабуляром уроку; не допускає значних помилок при читанні та перекладі тексту; може дискутувати на тему уроку (дає відповіді на запитання, ставить запитання до тексту; виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; складає діалог; реферує іноземною текст поданий українською мовою).

Студент також в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи; аргументує вживання того чи того граматичного матеріалу; перекладає іноземною мовою з укр. і навпаки).

Відповідаючи студент допускає кілька незначних помилок у вимові чи перекладі окремих слів; допускає кілька незначних граматичних чи орфографічних помилок чи робить одну-дві грубі помилки.6 балів


Студент володіє активним вокабуляром уроку; допускає незначні помилки при читанні та перекладі тексту; може з незначними помилками дискутувати на тему уроку (дає відповіді на запитання, з незначними помилками ставить запитання до тексту; з незначними помилками виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; допускає помики при складанні діалогу та реферуванні іноземною мовоютекст поданий українською мовою).

Студент також в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (з незначними помилками виконує граматичні вправи; аргументує вживання того чи того граматичного матеріалу; перекладає іноземною мовою з української і навпаки).

Відповідаючи студент допускає незначні помилки у вимові чи перекладі окремих слів; допускає кілька незначних граматичних чи орфографічних помилок чи робить одну-дві грубі помилки.5 балів

Студент не в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; допускає багато помилок при читанні та перекладі тексту; не може вільно дискутувати на тему уроку (дає неповні або неправильні відповіді на запитання, робить помилки при постановці питань до тексту; виконує зі значними помилками вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє правильно скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий укр. мовою).

Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи з помилками; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки).

Відповідаючи студент допускає кілька значних помилок у вимові чи перекладі окремих слів; допускає ряд значних граматичних чи орфографічних помилок4 бали


Студент не в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; допускає багато помилок при читанні та перекладі тексту; не може вільно дискутувати на тему уроку (дає неповні або неправильні відповіді на запитання, робить значні помилки при постановці питань до тексту; виконує зі значними помилками вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє правильно скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий укр. мовою).

Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи зі значними помилками; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки).

Відповідаючи студент допускає значні помилки у вимові чи перекладі окремих слів; допускає ряд значних граматичних чи орфографічних помилок.3 бали

Студент не в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; допускає багато значних помилок при читанні та перекладі тексту; не може дискутувати на тему уроку (дає неправильні відповіді на запитання, робить багато значних помилок при постановці питань до тексту; виконує зі значними помилками вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий українською мовою).

Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи зі значними помилками; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки).

Відповідаючи студент допускає значні помилки у вимові чи перекладі окремих слів; допускає значні граматичні чи орфографічні помилки.2 бали


Студент не в повному обсязі володіє активним вокабуляром уроку; допускає багато значних помилок при читанні та перекладі тексту; не може дискутувати на тему уроку (дає неправильні відповіді на запитання, робить багато значних помилок при постановці питань до тексту; виконує зі значними помилками вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий укр. мовою).

Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою (виконує граматичні вправи зі значними помилками; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки). Відповідаючи студент допускає значні помилки у вимові чи перекладі окремих слів; не володіє граматичним матеріалом.
1 бал

Студент не володіє активним вокабуляром уроку; неправильно читає та перекладає текст, не дає відповіді на запитання, не вміє поставити запитання до тексту; не виконує вправи на розвиток мовленнєвих навичок на основі базового тексту; не вміє скласти діалог; не може реферувати іноземною текст поданий українською мовою. Студент також не володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою, не виконує граматичні вправи; не може аргументувати вживання того чи того граматичного матеріалу; неправильно перекладає іноземною мовою з української і навпаки.


0 балів

Студент не володіє лексико-граматичними аспектами, необхідними для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою та не володіє комунікативними навичками.

Для перевірки кінцевого рівня знань застосовуються граматичні вправи, що складаються із 6 речень. За кожне правильно написане речення студент отримує 0,5 балів. Отже, максимальний бал за останній етап заняття складає 3 бали.


Отже, максимальний бал, який може отримати студент на заняття становить 15 балів (максимально 3 бали за контроль вихідного рівня знань +

9 балів за роботу на занятті +

3 бали за контроль кінцевого рівня знань).

   1. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми


Залік. Залік з дисципліни виставляється студентам, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (100 балів) та виконали усі види робіт. Тим, хто отримав меншу кількість балів, залік не зараховується. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового залікового контролю за затвердженим графіком. Відповідно до діючої нормативної бази, повторне складання заліку дозволяється не більше двох разів. Студенту, який з поважної причини мав пропуски навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. Для студентів, які пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх відпрацювання приймається керівництвом навчального закладу.

Підсумковий заліковий контроль

Підсумковий заліковий контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем модуля на останньому контрольному занятті.До підсумкового залікового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою з дисципліни, відпрацювали всі практичні заняття.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА НАВИЧОК, ЯКИМИ СТУДЕНТ

ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КУРСУ

Модуль 1. Інтродуктивний

Лексичні теми

 1. Знакомство. Моя семья.

 2. Экскурсия по Ивано-Франковску.

 3. Мой факультет.

 4. Мой город.

 5. Континенты, страны, национальности.

 6. Описание внешности человека.

 7. В квартире. Моя комната.

 8. На занятии.

 9. Продукты питания. В магазине.

 10. Транспорт. В такси.

 11. В салоне красоты. Косметические средства.

 12. Работа по дому. Бытовая техника.

 13. Правила этикета. В ресторане.

 14. Правила этикета. В театре.

 15. Мой любимый актер.

 16. Стили и направления в музыке. Моя любимая музыкальная группа (музыкант, певец…).

 17. В поликлинике.

 18. В аптеке.

 19. Мой рабочий день.

 20. Моя профессия. Мои планы на будущее.
Модуль 2. Основний

Лексичні теми

 1. Валеология – наука о здоровье человека.

 2. Биологические науки, которые изучают организм человека.

 3. Формула здорового образа жизни.

 4. Всемирная организация здравоохранения. Ее цели, фукнции и задания.

 5. Общество Красного Креста и Красного Полумесяца.

 6. Помощь людям с ограниченными возможностями.

 7. Состояние здоровья и болезни. Поомежуточные состояния.

 8. Гипподинамия – болезнь 21 века.

 9. Активный отдых. Виды активного отдыха.

 10. Биоритм. Значение сна для человека

 11. Характер и темпереамент человека.

 12. Влияние эмоций на здоровье человека.

 13. Здоровье и общение.

 14. Здоровье и гигиена.

 15. Рациональное питание.

 16. Актуальные экологические проблемы.

 17. Стихийные бедствия. Оказание первой медицинской помощи.

 18. Службы безопасности населения.

 19. Дорожная аптечка.

 20. Здоровье и генетика.

Модуль 3. Професійно орієнтованийЛексичні

 1. Фармация и фармацевтическая практика. Предмет и задачи клинической фармации.

 1. Фармацевтическое образование в Украине.

 2. Всеукраинская аптечная ассоциация.

 3. Первые аптеки в Украине.

 4. Развитие аптечного дела в Галичине.

 5. Профессиональная мораль как основа фармацевтической этики.

 6. Организация фармацевтического обеспечения в Украине.

 7. Косметология как наука. Основные понятия и термины косметологии.

 8. Плацебо.

 9. Сохранение врачебной тайны. Принцип «Не навреди!».

 10. Этика популяризации и распространения лекарственных средств.

 11. Аптечная практика. Защита прав потребителя.

 12. Закон Украины «О лекарственных средствах». Введение в рецептуру.

 13. Структура рецепта. Самые важные рецептурные сокращения.

 14. Факторы, которые влияют на действие лекарств.

 15. Зависимость эффекта от дозы. Виды доз. Широта терапевтического действия.

 16. Значение возраста и пола для действия фармакологических средств.

 17. Зависимость фармакологического эффекта от индивидуальных особенностей организма. Роль генетических факторов.

 18. Комбинированное действие лекарственных средств. Виды действия лекарственных средств.

 19. Основные механизмы проявления нежелательных эффектов лекарств. Побочное и токсическое действие лекарств. Аллергия.

 20. Выписка, хранение и применение лекарственных средств.

 21. Тонизирующие и общеукрепляющие средства.

 22. Косметология как наука. Основные понятия и термины косметологии.

 23. История развития косметологии.

 24. Лекарственная болезнь – проблема современной медицины и фармации.

 25. Плацебо.

Модуль 4. Державний іспит

Лексичні

 1. Фармакогнозия. Основные понятия фармакогнозии.

 2. Краткий исторический очерк фармакогнозии.

 3. Лекарственные формы из сырья растительного и животного происхождения, которые предназначены для внутреннего, внешнего использования и для инъекций.

 4. Лекарсвенные растения.

 5. Химический состав лекарственных растений.

 6. Виды лекарственного сырья.

 7. Общие правила сбора лекарственного сырья.

 8. Сбор и первичная обработка лекарственного сырья.

 9. Стандартизация лекарственного растительного сырья.

 10. Хранение ЛРС в аптеке. Правила сбора и хранения ядовитых ЛРС.

 11. Лекарственые растения, которые содержат тропановые алкалоиды. Белладонна обычная.

 12. Эфирные масла.

 13. Цветочныи чаи.

 14. Фитотерапия.

 15. Гомеопатия.

 16. Классификация витаминов. Витамины.

 17. Биологически активные пищевые добавки (БАД), изготовленные из ЛРС.

 18. Безопасность и эффективность употребления БАД.

 19. Охрана растительного мира. Редкие и исчезающие виды лекарственных растений. Красная книга Украины.Граматичні теми
Морфология.

1.Имя существительное.

 • название предметов, явлений, лиц, событий, фактов, название предметов действия, вещества, живых существ;

 • собственные и нарицательные существительные, одушевлённые и неодушевлённые существительные;

 • род существительных, число существительных;

 • существительные, употребляемые только в единственном или множественном числе;

 • особые случаи образования множественного числа с мягкой и твёрдой основой;

 • падежная система существительных; падежные формы существительных в единственном и множественном числе.

Значение и функции именительного падежа.

Значение и функции родительного падежа.

Значение и функции дательного падежа.

Значение и функции винительного падежа.

Значение и функции творительного падежа.

Значение и функции предложного падежа.


2.Местоимение.

Разряды местоимений. Функции местоимений.


3.Имя прилагательное.

Полные формы прилагательных. Типы основ полных форм прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Согласование полных прилагательных с существительными в роде и числе в падеже.


4. Глагол

Формы инфинитива (учить – выучить). Употребление инфинитива.

Несовершенный и совершенный виды глаголов. Значение глаголов несовершенного вида: название действия, процесс действия , повторяющееся действие

Значение глаголов совершенного вида: результативность, законченность действия); однократность действия.

I и II спряжение глаголов. Изменение глаголов в настоящем и будущем простом времени. Модели глаголов: читать, рисовать, писать, ждать, мочь, говорить, любить, смотреть, видеть.

Настоящее, прошедшее и будущее время глаголов

Спряжение глаголов: жить, быть, хотеть.

Глаголы движения без приставок: идти-ехать. Спряжение данных глаголов в настоящем времени.

Глаголы движения с приставками.

Инфинитив. Употребление инфинитива несовершенного и совершенного вида (Он советовал мне больше гулять. Он решил помочь Андрею.).

Употребление инфинитива несовершенного вида с фазовыми глаголами начать, кончить, продолжить, с глаголами любить, нравиться, учится, уметь, привыкать Употребление инфинитива совершенного вида с глаголами забыть, успеть (Виктор не успел перевести эту статью.).

Особые случаи образования форм прошедшего времени глаголов: мочь, нести, упасть, привыкнуть, погибнуть, умереть, ошибиться, найти.

Глаголы с частицей -ся :

фазовые глаголы: начинаться, кончаться, продолжаться;

совместные действия: встречаться, знакомиться;

глаголы, не употребляемые без частицы -ся смеяться, улыбаться;

пассивная форма (Дом строится.).
5.Причастие

Понятие о причастии и формах его образования.


6.Имя числительное

Значения имён числительных:


7.Наречие

Значения: место, время, характеристика действия мера и степень, модальность (надо, можно, нельзя); вопросительные.

Предикативные наречия обозначающие

модальность: надо, нужно, можно, нельзя, необходимо;

физическое, эмоциональное состояние: интересно, важно, трудно, скучно, приятно.

Сравнительная степень наречий. .

Отрицательные наречия: никуда, нигде, никогда.
8.Служебные части речи.

Предлоги. Значения предложно-падежных конструкций.

Сочинительные союзы, подчинительные союзы.

Частицы. Значения частиц.


9.Активные и пассивные конструкции.

Глаголы с частицей -ся.

Активные и пассивные конструкции глаголов.

Употребление глаголов с частицей -ся.


10.Понятие о причастии

Образование активных причастий настоящего времени.

Образование активных причастий прошедшего времени.

Образование пассивных причастий настоящего времени.

Образование пассивных причастий прошедшего времени.

Краткая форма причастий.

Употребление причастий в научном стиле речи
11.Причастный оборотПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал