Робоча програма навчальної дисципліни екологіяСкачати 307.75 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір307.75 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3
14. Рекомендована література

Базова
1. Академенко О.М., Косенко Я.В. та ін. Основи екології. – К., Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.
2. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань (підручник). - К., Либідь, 2000. – 336 стор.
3. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посібник – К.,
Лібра, 2004. – 368с.
4. Богобоящий В.В. Принципи моделювання та прогнозування в екології. – Підручник,
2004, - 216 стор.
5. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2002. – 284 с.
6. Бровдій В.М., Гаца О.О. Екологічні проблеми України (проблеми ноогеніки). – К.:НПУ,
2000. – 110 с.
7. Бровдій В.М. Охорона природи (посібник), Генеза, Генеза, 2003 8. Гардашук Т. Екологічна політика та екологічний рух: сучасний контекст. К.:2000.
9. Гапонова С.В. Екологія. – К.: Ленвіт, 2000. – 64 с.
10. Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи: Навч. посіб. – Рівне: РДТУ, 2000. – 239с.
11. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. - К.: Либідь,1993.-224 с.
12. Дідух Я.П. Популяційна екологія. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 192 с.
13. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник. –
К., „Знання”, КОО, 2000. – 309 с. ? (2000. – 203 с.+)
14. Джигирей В.С. Основи екології та охорони навколишнього середовища. – „Афіша”, 2001,
- 272 с.
15. Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібн. – К.: „Знання”, КОО, 2002. – 203 с. ?
16. Добровольский В.В. Екологічні знання. – Навчальний посібник, 2005

24 17. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Балова О.К. та ін Екологія: навчально-методичний посібник. –К.: КНЕУ, 1999. – 152 с.
18. Заверуха Н.М., Серебряков А.В., Скиба Ю.А. Основи екології:Навч. посібник – К.:
Каравела, 2006. – 368 с.
19. Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник. / За загальною редакцією М.Д.
Гродзинського, М.П. Стеценка. – К.: Географіка, 2003. - 306 с.
20. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. – К.: Вища школа, 2004. – 382с.
21. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.
22. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія. – Суми: Університетська книга, 2003.
23. Ільєнко Р.Ю. Екологія для всіх. – Словник-довідник, 2005, -156 стор.
24. Корсак К.В., Плахотнік О.В Основи сучасної екології: Навч. посіб., К.: МАУП, 2004. –
340 стор.
25. Крисаченко В., Хилько М. Екологія. Культура. Політика. – К.: Знання України, 2001.
26. Кучерявий В.П Екологія – Львів: Світ, 2000 – 500 стор.
27. Лаптєв О.О. Екологія з основами біогеоценології. – К.: Фітосоціо-центр, 2001. – 144 с.
28. Лук’янова Л.Б. Основи екології. – К.: Вища школа, 2000 р.
29. Масляк Л.О. Степаненко А.В. Олійник Я.Б. Словник-довідник з економічної і соціальної географії України, - Лібра, 1996. – 405 с.
30. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник – довідник – К., Т-во „Знання”, КОО, 2000 – 550 стор.
31. Назарук М. Основи екології та соціоекології. – „Афіша”, 2000. – 256 с.
32. Популярный экологический словарь. / Под ред. А.М.Гилярова. Изд. 2-е, перераб. и доп. –
М., 2002 33. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г. Козак З.Я. Екологія: теоретичні основи і практикум, -Львів: Новий світ-2000, 2006. – 328 с.
34. Промислова екологія: Навчальний посібник / С.О.Апостолюк та ін. – К.: Знання, 2005. –
474 с.
35. Пруцакова О.Л., Пустовіт Н.А., Колонкова О.О. Екологія для дітей. – К.: ГНОЗІС, 2007.-
68 с.
36. Радьо Т. Динаміка Землі та глобальні екологічні проблеми. – „Основа”, 2003. – 256 с.
37. Романенко В.Д. Основи гідро екології. Підручник. – К.: Обереги, 2001. – 728 с.
38. Салтовський О.І. Основи соціальної екології, - Навчальний посібник, 2004, - 352 стор.
39. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник. – Львів:
Новий Світ, 2000. – 248 с.
40. Сидоернко Л.І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси. Ніч. посібник.
– К.: ПАРАПАН, 2002. – 152 с.
41. Сухарев С.М. Чудак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони довкілля:
Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 394 с.
42. Федоренко О.І., Бондарчук О.І. Основи екології. – К., 2006.
43. Яцик А.В. Екологічна ситуація в Україні і шляхи її подолання.– К.:Оріяни, 2003.–93с.
44.
Допоміжна
1. Вернадский В.И. Биосфера. – М.: Мысль, 1967. – 326с.
2. Вернадский В.И.Философские мысли натуралиста. М.:1988.
3. Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. – М.: Наука, 1991. – 271 с.
4. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. – М.: Наука, 1994. – 672 с.
5. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли.- М., 1997. - 638 с.
6. Комонер Б. Замыкающийся круг,- Л.: Гидрометеоиздат, 1974.
7. Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. – М.: Наука, 1987. – 303 с.
8. Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы (Эколого- политологический анализ).- М.: Изд-во МНЭПУ, 1994.- 47 с.
9. Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума.- М.: Изд-во МНЭПУ, 1998.

25 10. Одум Ю. Экология. Т 1, 2. – М.: Мир, 1986.
11. Реймерс М. Ф. Экология. Теория, законы, правила, принципы и гипотезы. – М.: Розсип молодая, 1994. – 366 с.
12. Сытник К.М., Брайон А.В. и др. Словарь-справочник по экологии. – К.: Наукова думка,
1994. – 667 с.
13. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М., 1987. - 240 с.
Спеціальна:
1. Апостолюк С.О. Захист атмосфери від шкідливих промислових викидів. – „Основа”, 2005.
– 272 с.;
2. Баландин Р.К. Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие. – М., „Знание”, 1979. – 175с.
3. Білорус О. Глобалізація і національна стратегія України. – К.: „Батьківщина”, 2001. – 300с.
4. Величко О.М., Гало М., Дудич І.І., Шпеник Ю.О. Основи екології та моніторинг довкілля.
Навчальний посібник. –Ужгород, 2001, - 285 с.
5. Величко О.М., Зеркалов Д.В. Екологічний моніторинг. К.: Науковий світ, 2001.-205с.
6. Величко О., Зеркалов Д. Контроль забруднення довкілля. – „Основа”, 2002. – 256с.
7. Голубець М.А. Екосистемологія. – Львів: Поллі, 2000. – 315 с.
8. Екологічний словник: Навч. посібник/ В.В.Прежко та ін. –Харків, ХДАМГ, 1999. – 416 с.
9. Клименко М.О., Прищепе А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. Підручник – К.:
Видавничий центр „Академія”, 2006. – 360с.
10. Рудько Г., Адаменко О. Екологічний моніторинг геологічного середовища, - Львів, ЛНУ
ім. І.Франка, 2001. – 260с.

26


Робоча програма навчальної дисципліни
«Екологія»
Укладач:
Георгій Васильович Кобеньок
, викладач кафедри анатомії і фізіології людини Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка
____________________________
Б 72
Екологія
. Програма навчальної дисципліни / Укладач Г.В.Кобеньок. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. – 26с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал