Робоча програма навчальної дисципліни ділове адміністрування (частина ІІ)Скачати 405.87 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації07.01.2017
Розмір405.87 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра управління
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор з науково-методичної

та навчальної роботи

_______________О. Б. Жильцов

__________________2015 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИДілове АДМІНІСТРУВАННЯ

(частина ІІ)

спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

(шифр і назва напряму підготовки)

інститут, факультет, відділення Інститут суспільства

(назва інституту, факультету, відділення)

2015 – 2016 навчальний рік

Робоча програма « Ділове адміністрування» (частина ІІ) для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки_______________, спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» .

Розробник: Акіліна Олена Володимирівна, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат економічних наук, доцент(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма схвалена на засіданні кафедри управління Інституту суспільства


Протокол від «26» серпня 2015 року №1

Завідувач кафедри управління _________________Т.В. Поспєлова

© Акіліна О.В., 2015 р.

© КУ імені Бориса Грінченка, 2015 р.


  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

0306 «Менеджмент та адміністрування»

(шифр і назва)Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

___________________

(шифр і назва)


Модулів – 1

Спеціальність: 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

(шифр і назва)Рік підготовки

Змістових модулів – 5

5Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 210

9Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 5.9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:другий магістерський

рівень20 год.

год.

Практичні, семінарські

20 год.

год.

Самостійна робота:

100 год.

год.

Модульний контроль:

10 год.

год.

Семестровий контроль:

30 год.

Курсова робота:

30 год.

Вид контролю:

іспит


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал