Рішенням Великої Козацької Ради від 23 лютого 1993 року №2 конституція великосорочинської дитячоїСкачати 372.74 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір372.74 Kb.
ТипРішенняЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

№2


КОНСТИТУЦІЯ ВЕЛИКОСОРОЧИНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА”
( Нова редакція)

Затверджено

рішенням Великої Козацької Ради

від 12 травня 2004 року

2
Конституція “Козацької Держави”- нормативний документ, прийнятий в Козацькій Держві для виконання Статутних завдань, має педагогічно- освітнє значення та спрямований на знаходження шляхів і засобів реалізації Статуту Великосорочинської дитячої громадської організації “Козацька Держава” як базового юридичного документу.
Розділ 1.Загальні засади.

Стаття 1.Козацька Держава є добровільною, неприбутковою місцевою дитячою громадською організацією (Державою) з республіканською формою правління.

Стаття 2. Діяльність Козацької Держави поширюється в межах села Великі Сорочинці Миргородського району, Полтавської області.

Стаття 3. Члени Козацької Держави становлять шкільну козацьку родину, товариство, сім’ю, до яких входять учні школи-інтернату та педагоги. В Козацькій Державі найвищою цінністю визначаються здоров’я, честь, особиста гідність, безпека та соціальні права її членів.

Стаття 4. Козацька Держава є республікою. Носієм суверенітету і джерелом влади в Козацькій Державі є ШКІЛЬНА РОДИНА (товариство), яка здійснює владу безпосередньо і через органи Козацької Держави.

Стаття 5. Державною мовою в Козацькій Державі є українська.

Стаття 6. Козацька Держава сприяє консолідації та розвитку шкільної родини, української нації, розвитку її історичної свідомості, традицій і культури України.Стаття 7. Правовий порядок у Козацькій Державі грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що непередбачено чинним законодавством України.

Органи влади Козацької Держави, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією Козацької Держави.Стаття 8. Державними символами Козацької Держави є:

 • державний Прапор (корогва), який являє собою малинове полотнище розміром 1,5 м- 0,80 м. У верхній частині прапора розташований напис: “Козацькому роду нема переводу”. Під написом – гербовий знак школи. Внизу полотнища -символічні предмети козацького вжитку: шабля і булава, які символізують передачу молодому покалінню козацької історії та слави;

 • Герб, що являє собою зображення розгорнутої книги на фоні сонця як символу рідної землі. Над книгою – зображення школи- майбутнього Української держави;

 • Гімн (слова Леоніда Томи, музика Анатолія Помернацького);

 • Печатка, що являє собою відбиток із зображенням кола з написами реквізитів Козацької Держави, в центрі якого – два козаки;

 • Бунчук, що являє собою деревяну палю 2,5 м, на верхньому кінці якої прикріплені пасма кінського волосся із вплетеними в них кольоровими стрічками;

 • Мала та Велика державні булави, що являють собою палиці з кулями на одному з кінців, і різняться за розмірами.Розділ 2. Права та обовязки членів Козацької ДержавиСтаття 9. Усі члени Козацької Держави є вільними і рівними у своїх гідності та правах.

Стаття 10.Права членів Козацької Держави є невідчуджуваними та непорушними.

Стаття 11. Права і свободи членів Козацької Держави, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових рішень або внесенні змін до чинних Законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 12. Кожний член Козацької Держави має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та обов’язки перед товариством, в якому забезпечується її вільний і всебічний розвиток.

Стаття 13. Члени Козацької Держави мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед Законами.

Рівність прав козаків і козачок забезпечується: наданням козачкам рівних з козаками можливостей у здобутті освіти, в праці, культурній діяльності та винагородах.Стаття 14. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий грубому поводженню, що принижує гідність.Стаття 15. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя та здоров’я інших людей від протиправних посягань.

Стаття 16. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.Стаття 17. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів влади Козацької Держави та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь.

Стаття 18. Кожен має право на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Стаття 19. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу.

Козацька Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту.Стаття 20. Усім гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Стаття 21. Права і свобода членів Козацької Держави захищаються її судочинними органами.

Кожен має право звертатись за захистом своїх прав до Суду Лицірської Козацької Честі, Конституціїного Суду, Малої Козацької Ради, Великої Козацької Ради, Гетьмана у встановленій послідовності.Стаття 22. Кожному гарантується право знати свої права і обовязки.

Рішення та інші нормативно-правові акти повинні бути доведені до відома товариства.Стаття 23. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

Стаття 24. Кожен має право на правову допомогу. Ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Стаття 25. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

Стаття 26. Особа вважається невинною у вчиненні протиправних дій, правопорушення і не може бути піддана покаранню, доки її вину не буде доведено і встановлено рішенням Великої Козацької Ради

Стаття 27. Кожен зобов’язаний не завдавати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

Стаття 28. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції Козацької Держави, не посягати на права і свободу, честь і гідність інших членів товариства.

Незнання законів не звільняє від відповідальності перед законом.Стаття 29. Член Козацької Держави дотримується вимоги: “Український козак --душа правдива, справедлива і незрадлива”.

Стаття 30. Члени Козацької Держави мають право:

 • вирішального голосу на козацьких радах;

 • обирати і бути обраними до керівних органів Козацької Держави всіх рівнів (згідно положення про вибори);

 • виносити на розгляд Великої Козацької Ради питання про діяльність держави; отримувати козацькі звання і нагороди, інформацію про діяльність держави, моральну, духовну, а при потребі і матеріальну допомогу.

Стаття 31. Членами Козацької Держави мають право бути учні школи-інтернату віком від 6 до 18 років та члени педколективу, які виявили себе як такі, що мають бажання бути її членами, погоджуються з її Статутом і Конституцією, прийняли присягу і здійснюють реалізацію статутних та конституційних завдань.

Стаття 32. Усе товариство забов’язане:

 • виконувати вимоги Статуту, постанов і рішень Гетьмана, Великої Козацької Ради, Малої Козацької Рада, накази своїх Курінних, Кошового і Головного Отаманів, та старшини;

 • дотримуватись здорового способу життя, піклуватись про Козацьку Державу, козацьку родину-сім’ю;

 • гартувати себе духовно, морально і фізично, бути відданими українському народу, Україні;

 • зберігати і розвивати українські козацькі звичаї та традиції, оберігати честь і гідність козацького імені, займатись суспільно корисною для Козацької Держави та українського народу діяльністю;

 • дотримуватись принципів і норм козацької моралі, козацької етики і етикету.

Стаття 33. Членство в Козацькій Державі припиняється за власним бажанням особи, виявленим у формі письмової чи усної, публічної (на зборах Великої Козацької Ради) заяви.

Рішення про виключення, прийняте Судом Лицарської Козацької Честі за поведінку, несумісну зі званнямї члена Козацької Держави затверджується Великою Козацькою Радою. Рішення Суду Козацької Честі про виключення може бути оскарженим у Конституційнім Суді протягом одного тижня з дня прийняття. Підставою для безумовного виключення з членів Козацької Держави є вчинений злочин або грубе правопорушення.

Членство в“Козацькій Державі припиняється автоматично з моменту закінчення навчання або при вибутті на навчання до іншої школи.
Розділ 3. Вибори до керівних органів Козацької Держави.
Стаття 34. Волевиявлення товариства здійснюється через вибори та інші форми безпосередньої демократії.

Стаття 35. Право голосу мають члени товариства, починаючи з другого класу, які прожили в Козацькій Державі не менше одного місяця.

Стаття 36. Вибори до органів влади Козацької Держави є

вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.Стаття 37. Вибори проводяться згідно Конституції та Положення про вибори до керівних органів Козацької Держави.


Розділ 4. Велика Козацька Рада.

Стаття 38.

 1. Велика Козацька Рада є вищим керівним органом Козацької Держави.

 2. Визначає і затверджує принципи, стратегію, завдання і напрямок діяльності Козацької Держави.

 3. Затверджує Статут Козацької Держави, вносить до нього зміни і доповнення.

 4. Обирає Гетьмана, Генеральну Контрольно-ревізійну інспекцію.

 5. Визнає повноваження обраних під час прямих виборів до Козацької Держави Кошового отамана, членів Конституційного Суду, Суду Лицарської Козацької Честі, Голови Національного банку, Генерального писаря, Прапороносців, Скарбника.

 6. Створює за потребою (розпускає) допоміжні утворення соціального спрямування, які у своїй діяльності керуються окремими Положеннями;

 7. Затверджує зміни в положеннях по Суд Козацької Честі, Конституційний Суд та інших організаційних документах.

 8. Затверджує розпорядження Гетьмана щодо використання майна і коштів держави.

 9. Дає накази Гетьману і . Малій Козацькій Рада на поточний рік у вигляді Універсалів.

 10. Затверджує річні звіти, підсумки козацьких змагань, склад делегацій, зразки печаток, штампів, емблем, символіку Козацької Держави.

 11. Затверджує склад Ради Старійшин, повноваження якої визначені окремим положенням.

 12. Затверджує річний кошторис Козацької Держави.

 13. Затверджує зміни в Конституції Козацької Держави та інших організаційних нормативно-правових документах.

 14. Вирішує питання загального значення щодо здійснення мети і завдань Козацької Держави.


Розділ 5. Мала Козацька Рада.
Стаття 39. Мала Козацька Рада є постійно діючим представницьким органом держави, до якого входять Гетьман, Кошовий та Курінні Отамани і делегати всіх козацьких товариств.

Стаття 40. Мала Козацька Рада скликається не рідше одного разу на місяць. Позачергове скликання здійснюється на вимогу одного куреня, Великої Козацької Ради або Гетьмана.

Стаття 41. Рішення Малої Козацької Ради є чинним, коли за нього проголосувало не менше двох третин учасників засідання.

Стаття 42. Мала Козацька Рада:

- виносить рекомендації на Велику Козацьку Раду стосовно внесення змін до нормативно-правових документів держави;

- пропонує затвердити Великій Козацькій Раді склад Ради Старійшин, повноваження якої визначається окремим положенням;

- обговорює і подає на затвердження Великій Козацькій Раді річні звіти, підсумки козацьких змагань, склад делегацій, зразки печаток, емблем, символіки;

- вирішує поточні питання життя держави.
Розділ 6. Правосуддя.

Стаття 43. Правосуддя в Козацькій Державі здійснюється виключно Судом Лицарської Козацької Честі та Конституційним Судом, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що складаються в Козацькій Державі.

Стаття 44. Найвищим судовим органом у держави є Конституційний Суд, рішення якого остаточно затверджується на Великій Козацькій Раді.

Стаття 45. Система судів працює відповідно до Положення про Суд Лицарської Козацької Честі та про Конституційний Суд.

Розділ 7. Гетьман Козацької Держави.

Стаття 46. Гетьман Козацької Держави є її вищою посадовою особою. Обирається Великою Козацькою Радою з обов’язковим щорічним підтвердженням повноважень в день свята Покрови Пресв’ятої Богородиці. Символом його влади є Велика козацька булава.
Розділ 8. Кошти і майно Козацької Держави

Стаття 47. Козацька Держава здійснює свою фінансово-господарську діяльність в порядку, визначеному Законодавством України. Кошти Козацької Держави складаються з:

- коштів, що надані відповідно до ст.10 Закону України в порядку підтримки діяльності Козацької Держави як молодіжної організації черех відповідні органи виконавчої влади, що працюють з молоддю, органами місцевого самоврядування та Спілкою всеукраїнськиї молодіжниї громадських організацій; • відрахувань від прибутків, одержаних від видавничої і виробничої діяльності структур Козацької Держави;

 • надходжень від добродійних організацій, спонсорів, інших добровільних пожертв, добровільних внесків приватниї осіб, що не є членами Козацької Держави, підприємств України та з –за кордону;

 • інших надходжень, які не суперечать чинному Законодавству України.

Стаття 48. Кошти Козацької Держави використовуються у відповідності до чинного Законодавства для проведення заходів, передбачених Статутом, забезпечення організаційно-господарських потреб, походів, екскурсій, поїздок тощо.

Стаття 49. Право оперативного управління коштами та майном Козацької Держави належить Гетьману відповідно до вимог Статуту та ст. 48 Конституції.
Припинення діяльності Козацької Держави.

Стаття 50. Припинення діяльності Козацької Держави відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації.

Стаття 51. Реоргшанізація Козацької Держави відбувається за рішенням Великої Козацької Ради, якщо за нього проголосувало 2/3 учасників зібрання.

Стаття 52. Ліквідація Козацької Держави проводиться в установленому Законом України порядку за рішенням Суду.

Стаття 53. У разі припинення діяльності і ліквідації Козацької Держави кошти і майно не можуть перерозподілятися між її членами, а передаються на баланс Великосорочинської санаторної школи-інтернату.

Додаток 4ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

3
Закон про нагородження в Козацькій Державі


 1. Основними нагородами Козацької Держави є: пам'ятний значок “Козак—душа правдивая”, занесення імені вихованця до книги «Гордість Козацької Держави», туристичні поїздки до міст України, листи -подяки батькам.

 2. Нагрудним знаком «Козак—душа правдивая» нагороджуються учні, які досягли значних успіхів у навчанні і приймають активну участь у суспільно-громадському житті Козацької Держави. Рішення про нагороду приймає Мала Козацька Рада і затверджує Велика Козацька Рада.

 3. Рішення про занесення прізвища вихованця до книги «Гордість Козацької Держави» приймає Мала Козацька Рада і затверджує педагогічна рада школи у випадку, якщо вихованець закінчив школу із «Золотою» або «Срібною» медаллю, брав активну участь в учнівському самоврядуванні і є зразком для інших вихованців школи.

 4. Учні класу та вихованці куреня- “сім’ї”, що займає перше місце у щорічному Козацькому змаганні за рішенням Малої Козацької Ради нагороджуються туристичними поїздками до різних міст України.

 5. Учні, що закінчили навчальний рік на «відмінно» та мають зразкову поведінку, нагороджуються грошовими преміями у національній козацькій валюті.

 6. За успіхи у навчанні, за добросовісне ставлення до своєї справи і виявлення творчої ініціативи, за активну участь у громадському житті школи та Козацької Держави батькам вихованця направляються листи -подяки від імені Малої Козацької Ради, педагогічного та дитячого колективів.

 7. Учням і вихованцям, що проявляють творчу активність і відповідальність, досягають значних успіхів у різних шкільних справах, в окремих загальношкільних заходах та конкурсах, виноситься подяка на Великій Козацькій Раді і за рішенням Малої Козацької Ради вони нагороджуються преміями та подарунками.Затверджено

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

4ЗАКОН ПРО СУД ЛИЦАРСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ЧЕСТІ ТА КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ ВЕЛИКОСОРОЧИНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ I-III СТУПЕНЯ

Згідно з Конституцією правосуддя в Козацькій Державі здійснює тільки суд на засадах рівності всіх перед Законами Козацької Держави.

Суд Лицарської Козацької Честі та Конституційний суд покликані охороняти, слідкувати за виконанням Конституції Козацької Держави, забезпечувати неухильне виконання Правил для учнів, Кодексу Лицарської Козацької Честі та законів Козацької Держави.

Організація і порядок дії судів визначається Законами Козацької Держави.

Суд Честі та Конституційний Суд утворюються на засадах виборності голів судів, членів Конституційного Суду та судочинців козацьких куренів.

Голови судів та члени Конституційного Суду обираються учнівським колективом Держави на основі рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на один рік.

Судочинці від куренів до Суду Честі обираються на курінних зборах відкритим голосуванням на 1 рік.

Голови судів, члени Конституційного Суду та судочинці від куренів є підзвітними Великій Козацькій Раді та куреням, що їх обирали, звітують перед ними й можуть бути ними відкликані в установленому Законом порядку.

Судді і судочинці є незалежними й підпорядковуються тільки законам Козацької Держави.

Розгляд справ у Суді Честі та Конституційному Суді є відкритим, здійснюється колегіально; судочинці куренів при здійсненні правосуддя користуються всіма правами суддів.

СУД ЛИЦАРСЬКОЇ ЧЕСТІ – засідає один раз на тиждень, встановлює провину і визначає покарання вихованцям за порушення Правил для учнів, Кодексу Лицарської Честі та законів Козацької Держави. Рішення суду є законом для всіх і підлягають незаперечному виконанню. В разі незгоди з рішенням учень може апелювати до Конституційного Суду.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД є найвищим судовим органом Козацької Держави, скликається в разі потреби, покликаний здійснювати нагляд за виконанням Конституції Козацької Держави, за судовою діяльністю Суду Честі, за точним і однаковим виконанням законів всіма членами учнівського колективу, розглядає їх апеляцію в разі порушення конституційних прав. Конституційний Суд здійснює свої повноваження незалежно від будь-яких органів учнівського самоврядування, розглядає їх апеляцію в разі порушення конституційних прав, підлягаючи тільки Гетьману Козацької Держави.
ЗАТВЕРДЖЕНО


рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

5Закон про Суд Лицарської Козацької Честі

Суд Лицарської Козацької Честі є вищим дисциплінарним органом, повноваження, склад і обов’язки якого визначаються окремим Положенням, яке затверджується Гетьманом і Великою Козацькою Радою.

Члени Суду Лицарської Козацької Честі обираються під час виробів до керівних органів Козацької Держави шляхом прямого таємного голосування з повноваженнями на один рік.


 1. Суд Лицарської Козацької Честі у своїй діяльності керується Статутом, Конституцією, Законом про судоустрій Козацької Держави та Кодексом Лицарської Козацької Честі.

 2. Судді незалежні у прийнятті рішень і підпорядковуються лише діючим нормам Козацької Держави.

 3. Всі члени Козацької Держави є рівними в правах у процесі судочинства.

 4. Суд дотримується принципу презумпції невинуватості: недоведена вина є доведеною невинуватістю.

 5. Суд Лицарської Козацької Честі за Законом передбачає підтримку звинувачення і здійснення захисту, порядок набрання чинності рішень і їх оскаржень.

6.Суд Лицарської Козацької Честі засідає один раз на тиждень, встановлює провину і визначає міру покарання вихованцям за порушення Правил для учнів, Кодексу Лицарської Козацької Честі та законів Держави. Рішення суду є законом для всіх. В разі незгоди з рішенням учень або педагог мають право подати апеляцію до Конституційного Суду.

7.Під час суду порушник має право на захист адвоката, якого вона вибирає сама перед судом або під час суду.

8.Адвокат може відмовитись від захисту обвинуваченого, але це рішення повинне бути прийняте до початку розгляду справи у вигляді письмового пояснення, яке складається у двох примірниках, один із яких залишається у порушника, інший у захисту.

9.Суд Лицарської Козацької Честі своєчасно повідомляє обвинуваченого про розгяд його справи, та її причину.

10.Під час процесу Суд Лицарської Козацької Честі вислуховує звинувачення, потім захист і аж потім порушника, після чого приймає і повідомляє своє рішення.

11.Рішення Суду Лицарської Козацької Честі не повинні виходити за межі Конституції Козацької Держави.ЗАТВЕРДЖЕНО


рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

6


Закон про Конституційний Суд Козацької Держави


Конституційний Суд Козацької Держави згідно зі Статутомї є її вищим регуляторно-правовим органом, який стежить за дотриманням Статуту, Конституції Козацької Держави та чинного Законодавства України в процесі прийняття рішень всіма керівними органами дитячої громадської організації.

1.Повноваження, склад і обов’язки Конституційного Суду визначаються і затверджуються Великою Козацькою Радою.

2.Склад Конституційного Суду ( з трьох осіб) обирається шляхом прямого таємного голосування під час виборів до керівних органів Козацької Держави шляхом прямого таємного голосування з повноваженнями на один рік.

3.Конституційний Суд здійснює свої повноваження , підкоряючись тільки Великій Козацькій Раді та Гетьману Козацької Держави.

4.Конституційний Суд розглядає апеляційні справи, які подаються учнями або педагогами, і виносить рішення щодо розглянутої справи згідно із Статутом, Законами і Конституцією Козацької Держави.

5. Рішення суду має право змінити Велика Козацька Рада та Гетьман.

6.Суд зобов’язаний заслуховувати обвинувачення, захист та самого звинуваченого

7.Конституційний Суд та обидві із сторін мають право викликати на слухання справи інших осіб, які причетні до неї.

8.Конституційний Суд слідкує за неухильним виконанням його рішень.

Затверджено

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

7


Кодекс Лицарської Козацької честі.

1.Любов до батьків, до рідної мови, вірність у дружбі, побратимстві, у ставленні до Батьківщини – України.

2. Готовність захищати слабших, турбуватися про молодших.

3. Шляхетне ставлення до дівчини, жінки, бабусі.

4. Непохитна вірність ідеям, принципам народної моралі, духовності (правдивість і справедливість, працьовитість, скромність, тощо).

5. Відстоювання повної свободи і незалежності особистості, народу, держави.

6. Турбота про розвиток національних традицій, звичаїв та обрядів, бережливе ставлення до рідної природи, землі.

7. Цілеспрямований розвиток власних і духовних сил, волі, можливостей свого організму.

8. Уміння скрізь і всюди чинити благородно, шляхетно, виявляти лицарські чесноти.


Затверджено

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

8ЗАКОН ПРО ВИБОРИ ДО КЕРІВНИХ ОРГАНІВ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Розділ 1

Загальні положення

Стаття 1. Основні засади і принципи виборів.

 1. Керівні органи Козацької Держави обираються козаками на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 2. Таємним голосуванням обираються: кошовий отаман, голова Суду Честі, Конституційний Суд (3 особи), голова Національного банку, казначей, генеральний писар, прапороносці. Всі інші обираються на засіданні Малої Козацької Ради за поданням різновікових загонів і затверджуються на Великій Козацькій Раді.

 3. Кожний курінь має право висувати кандидатів на ці посади, свободу агітації, обговорювати передвиборні програми кандидатів.

 4. Участь козаків у виборах є добровільною.


Стаття 2. Види виборів.

Вибори можуть бути чергові, позачергові, а також замість вибулих керівників.Стаття 3. Право козаків обирати та бути обраними.

 1. Здійснення козаками права обирати і бути обраними не залежить від їх раси, кольору шкіри, статі, майнового стану, мовних або інших ознак.

 2. Право голосу мають козаки, починаючи з другого класу, які прожили в Козацькій Державі не менше 2 місяців.

 3. До керівних органів Козацької Держави може бути обраний козак, починаючи з 6 класу, який проживав в Державі не менше року.

Стаття 4. Проведення виборів.

 1. Вибори проводить виборча комісія у складі 9 осіб: один представник від педагогічного колективу (адміністратор) і вісім від куренів (від кожного по одному).

 2. Вибори є прямими. Керівні органи вибираються безпосередньо виборцями. Голосування є таємним; тиск на виборців не допускається.

Стаття 5. Право висувати кандидатів у керівні органи.

Право висувати кандидатів у керівні органи належить козакам, які мають право голосу, членам педагогічного колективу, по куренях- козачатам, об'єднаним у групи, і самовисунення.


Розділ 2

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ

Стаття 1. Вибори проводяться в останню неділю вересня місяця на початку навчального року.

Стаття 2. Виборча комісія вибирається за 15 днів до початку виборів шляхом делегування і рекомендацій від куренів та педагогічної Ради.

Стаття 3. Виборча комісія на своєму засіданні обирає голову виборчої комісії, заступника та секретаря.

Стаття 4. У разі потреби можуть проводитись позачергові вибори.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ.

Стаття 1. Оновною формою роботи виборчої комісії є її відкриті засідання. Засідання комісії проводить її голова або заступник.

Стаття 2. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів.

Стаття 3. На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головуючим та секретарем.

Стаття 4. Рішення виборчої комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковим.

Стаття 5. Адміністрація школи повинна надавати допомогу виборчій комісії в організації і проведенні виборів: допомогти скласти списки виборців (секретар школи), виготовити бюлетні, обладнати приміщення для проведення таємного голосування, організувати дозвілля в день виборів: дискотеку, кав'ярню.
Розділ 3

СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 1. Списки виборців складаються виборчою комісією не пізніше як за 10 днів до початку виборів.

Стаття 2. До списку виборців вносяться прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження, клас, відмітка про голосування

Стаття 3. Списки виборців складаються у зручному для голосування порядку (по куренях).

Стаття 4. По виборах курінних отаманів утворюються виборчі округи відповідно до кількості куренів. Кожен курінь голосує за своїх кандидатів.

Стаття 5. Список виборців затверджує директор школи, скріплюючи печаткою і підписом.

Стаття 6. На новоприбулих козаків складається додатковий список.

Стаття 7. За п'ять днів до виборів списки виборців вивішуються для ознайомлення і уточнення записів.
Розділ 4

ВИСУНЕННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У КЕРІВНІ ОРГАНИ

Стаття 1. Висунення кандидатів у керівні органи проводиться не пізніше як за 10 днів до виборів.

Стаття 2. Право висунення мають усі козаки, які мають право голосу від куреня, від окремої групи, блоку, класу, шляхом самовисунення на зборах колективу.

Стаття 3. Реєстрація кандидатів у керівні органи та складання бюлетнів і списків для таємного голосування проводить виборча комісія.
Розділ 5

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Стаття 1. Усі виборці мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, вести агітацію “за” або “проти” кандидатів.

Стаття 2. Кандидати у керівні органи, їх довірені особи проводять зустрічі з виборцями у зручній для них формі.

Стаття 3. Передвиборна агітація може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами: випуск плакатів, газет, використання шкільного радіовузла, промови, заклики.
Розділ 6

ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРЧОЇ КОМПАНІЇ

Стаття 1 Проведення і підготовку виборів фінансує адміністрація школи. Виділяє матеріал для оформлення кабін для таемного голосування, папір для виготовлення списків виборців та бюлетнів, закуповує канцприладдя.

Стаття 2. Кандидати у керівні органи для передвиборної агітації можуть використовувати кошти спонсорів, якщо вони є.

Розділ 7


ГОЛОСУВАННЯ

Стаття 1. Про день і час виборів повідомляє виборча комісія за три дні до виборів. Вибори проводяться з 9 години ранку до 12 години дня.

Стаття 2. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається.

Стаття 3. Виборчі бюлетні – це документ для звітності. На вибори виготовляється чотири бюлетні окремо по виборах кошового отамана, голови Суду Честі, Конституційного Суду, голови Центрального банку.

Стаття 4. Кожен виборець отримує для голосування чотири бюлетні. У кожному бюлетні, крім виборів Коституційного Суду, залишається по одній кандидатурі, а там – по 3.
Розділ 8

ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ І ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ

Стаття 1. Підрахунок голосів здійснюється виключно членами виборчої комісії на засіданні. Під час підрахунку голосів ніхто не має права робити будь-які позначки, записи на бюлетнях для голосування.

Стаття 2.Після закінчення голосування на підставі списку виборців виборча комісія встановлює загальну кількість виборців та кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, яку кількість голосів набрав кожний з кандидатів.

Стаття 3. Виборча комісія складає протокол по наслідках голосування. Вважається обраним той, за кого проголосувало найбільше виборців.

Стаття 4. Виборча комісія реєструє осіб, обраних на керівні посади, і видає їм посвідчення на засіданні Великої Козацької Ради (на шкільній лінійці).

Розділ 9


ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Після опублікування результатів голосування та підсумків виборів виборча комісія передає виборчу документацію на зберігання завучу по виховній роботі.

Стаття 2. Виборчі бюлетні і протоколи з наслідками голосування зберігаються до наступних виборів.

Додаток 5


Затверджено

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

9


Положення про функціональні права та обов’язки Гетьмана Козацької Держави.
Гетьман Козацької Держави є її вищою посадовою особою. Обирається Великою Козацькою Радою з обов’язковим щорічним підтвердженням повноважень в день свята Покрови Пречистої Богородиці. Володіє Великою Козацькою Булавою як символом влади.

Гетьман має право:

- накладати «вето» на рішення Генеральної Канцелярії і повертати їх на повторний розгляд. В разі повторної незгоди ці рішення передаються на розгляд Малої Козацької Ради. Якщо рішення Малої Козацької Ради, з якими не погодився Гетьман, повертаються до нього на підпис третій раз, він забовязаний визнати їх і затвердити;

- представляє без довіреності інтереси Козацької Держави у всіх органах представницької, виконавчої і судової влади в установах, підприємствах усіх форм власності, в громадських і міжнародних організаціях, політичних партіях, рухах;

- має право першого підпису на всіх документах в тому числі і фінанасових, які виходять від Козацької Держави;

- призначає Головного отамана, Генерального інспектора за поданням Великої Козацької Ради, Курінних отаманів за поданням первинних козацьких товариств або за власною ініціативою з наступним затвердженням на відповідному рівні;

- контролює виконання власних рішень через Головного тамана , Генерального інспектора, Кошового отамана;

- перевіряє діяльність Кошового отамана і в разі виявлення порушеня статуту Козацької Держави призупиняє його повноваження, порушує питання про його перебування на посаді;

- визначає своїм указом коло осіб, які мають право вирішувати поточні справи Козацької Держави;

- видає накази на виконання статутних вимог і рішень Великої Козацької Ради, обов’язкові для всіх членів Козацької Держави.
Гетьман зобов’язаний:

- організовувати діяльність Козацької Держави відповідно до Статуту та козацьких звичаїв;

- звітувати і нести відповідальність за свою діяльність перед Великою Козацькою Радою .


Положення про функціональніобов’язки і права

Головного отамана


Головний отаман зобов’язаний:

- виконувати обов'язки Гетьмана в разі його відсутності;

- звітувати про свою роботу перед Гетьманом та Великою Козацькою Радою;

- відповідати за роботу Малої Козацької Ради, фінансово – господарську діяльність Генеральної концелярії та всіх її служб;

- керуватися Статутом Держави та її Конституцією .


 • зберігати пернач, який вручив йому Гетьман.


Має право:

 • подавати позови до Конституційного Суду та до Великої Козацької Ради;

 • за необхідності збирати Велику Козацьку Раду, Малу Козацьку Раду, Раду Старійшин;

- проводити контроль за роботою всіх рівнів існуючих органів у Козацькій Державі.

Затверджено

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

10Положення про функціональні права і обов’язки

Кошового отамана


 1. Кошовий отаман відповідає за роботу Козацької Держави.

 2. Разом із Радою Старійшин та Гетьманом складає план роботи Держави.

 3. Планує і проводить засідання Малої Козацької Ради.

 4. Перевіряє виконання роботи куренів.

 5. Нагороджує переможців змагань та конкурсів.

 6. Приймає участь в організації походів та екскурсій.

 7. Представляє інтереси Козацької Держави в адміністрації школи.Положення про функціональні права та обов’язки Куріного отамана


 1. Курінний отаман обирається на курінних зборах; вибір куреня є спільною думкою, яку ніхто із інших членів товариства не має права оскаржити.

 2. Кошовий отаман підзвітний керівним органом Козацької Держави на Малій Козацькій Раді та загальним зборам куреня, де має право вирішального голосу.

 3. Визначає поточні завдання і напрямки діяльності куреня, забезпечує виконання рішень Малої Козацької Ради з питань господарсько-фінансового та побутового характеру, затверджує кошторис куреня.

 4. Організовує виконання Статутних завдань в межах діяльності куреня.


Затверджено

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

10


Положення про повноваженння Ради Старійшин 1. Рада Старійшин обирається Малою Козацькою Радою і затверджується Великою Козацькою Радою.

 2. До складу Ради Старійшин мають право бути обрані всі, хто в минулому займав керівну посаду в Козацькій Державі, а також педагоги, які були прийняті до Козацької Держави.

 3. Рада Старійшин має право бути присутньою на Малій Козацькій Рада, Великій Козацькій Раді та збиратися окремо.

 4. Рада Старійшин допомагає вирішувати питання , які потребують передачі досвіду.

 5. Рада Старійшин складається із необмеженої кількості осіб.

 6. Рішення Ради Старійшин приймається до розгляду Малою Козацькою Радою і Великою Козацькою Радою, коли за нього проголосувало не меньше двох третин Ради Старійшин.

 7. Виключення із членства Ради Старійшин відбувається самою Радою Старійшин, коли на протязі п’ятьох її засідань, член чи члени проявили пасивність або малу активність у вирішення поставленої проблеми.

 8. Рада Старійши обирається на невизначений термін.

 9. Зміна членів Ради Старійшин проводиться за рішенням Великої Козацької Ради.

 10. Члени Ради Старійшин мають право безпосередньо морально впливати на протиправні дії із боку інших членів Держави.

Затверджено

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

11


Положення про права і обов’язки Генерального

інспектора Контрольно-ревізійної інспекції


 1. Генеральний інспектор спрямовує та контролює роботу семи інспекторів контрольно –ревізійної комісії.

 2. Веде облік всієї підконтрольної роботи.

 3. Складає звіти та звітує перед Гетьманом Держави.

 4. Має право подавати позов до Конституційного Суду на протиправні дії ,направлені на роботу контрольно-ревізійної комісії.

 5. Веде статистичний облік усіх порушень, виявлених при перевірках Контрольно-ревізійної інспекції.

Положення про функціональні права та обов’язки інспекторів контрольно-ревізійної інспекції


 1. Мають право в любий час провести контроль та ревізію всієї звітності по Козацькій Державі.

 2. Ведуть точні записи проведеної роботи.

 3. Проводять роботу по виявленню порушень при веденні документації.

 4. Зобов’язані звітувати перед вищими керівними органами Козацької Держави.Затверджено

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

11


Положення про Національний банк Козацької Держави
1.Національний банк -це фінансова структура, яка створена для збереження, видачі, нараховування внутрішньо-шкільної грошової одиниці “сорінт” та інших правомірних фінансових дій.

2.Національний банк постійно діючий орган Козацької Держави.

3.Колообіг фінансових послуг відбувається у межах “грошового фонду” Козацької Держави.

4.Національний банк має свій банківський рахунок за межами Козацької Держави.

5.Працівниками Національного банку є Голова Національного банку, бухгалтери, головний економіст, скарбник.

6.Національний банк здійснює контроль за платежездатністю Козацької Держави, емісією “грошей” та їх збереженням.


Положення про функціональні обов’язки
Скарбника
 1. Скарбник відповідає за збереження та видачу грошових одиниць (сорінтів).

 2. Слідкує за збереженням цілісності купюр «сорінта».

 3. Звітує про кількість втрачених та пошкоджених номіналів перед Головою Національного банку.

 4. Веде облік кількості тих сорінтів, що залишилося у Державній скарбниці та тих, які видані для оплати праці.

 5. Підписує відомості на оплату праці.

 6. Скарбник вибирається на загальношкільних виборах терміном на один рік.

 7. У випадку неохідності Скарбник переобирається.Затверджено

рішенням Великої Козацької ради

від 23 лютого 1993 року

12Положення про функціональні обов'язки

Генерального писаря


 1. Генеральний писар обирається на загальношкільних виборах Козацької Держави терміном на один рік.

 2. Писар завідує всіма писемними справами Козацької Держави.

 3. Складає Грамоти, подання до Констутиційного Суду, Великої Козацької Ради.

 4. Веде облік документів по козацькому змаганню.

 5. Складає протоколи засідань Малої Козацької Ради.

 6. Веде книгу Пошани Козацької Держави.

 7. Пише листи –подяки батькам своєчасно розсилає накази по куреням.

 8. Веде книгу наказів Козацької Держави.


Затверджено

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

13Положення про функціональні права та обов’язки прапороносця (хорунжого)

Прапороносці в кількості 2-х осіб та двох їх асистентів обираються загальношкільними виборами терміном на один рік.

Прапороносець зобовязаний:

- піднімати та опускати прапор на щоденних і урочистих лінійках та при проведенні інших загальношкільних свят і міроприємств;

- оберігати державний прапор України та Козацької Держави.

- знаходитись поряд з прапором під час походів та змагань за межами Коша.

Затверджено

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

№14

Положення про маленьких козачат.

Процедура посв’яти в маленькі козачата проходить під час свята Покрови Пресвятої Богородиці. Козацька старшина перевіряє, чи добре майбутні козачата знають про Січ, козацькі звичаї та заповіді козаків, закони Козацької Держави. Кошовий отаман просить козачат заприсягтися, що вони будуть любити Україну. Маленькі козачата приймають Присягу, підходять до прапора Козацької Держави , стають на праве коліно і цілують його. Генеральний писар зачитує наказ про прийняття їх в козачата.Маленькі козачата мають право:

 1. Вирішального голосу на Козацьких Радах.

 2. Виносити на розгляд Великої Козацької Ради питання про діяльність Козацької Держави.

 3. Отримувати козацькі звання і нагороди та інформацію про роботу органів Козацької Держави.

 4. Робити запити та одержувати відповіді на свої пропозиції і заяви до Козацької Держави.

 5. Працювати у структурах Козацької Держави.

 6. Отримувати від Козацької Держави моральну, духовну, а при потребі матеріальну допомогу.

 7. Брати участь у виборах Козацької Держави згідно Положення про вибори.

 8. На самоудосконалення своїх інтелектуальних, фізичних, творчих та інших здібностей в гуртках, клубах, об’єднаннях за інтересами.

 9. На рівноправне користування об’єктами суспільної власності Козацької Держави.

 10. На свободу думки, совісті, релігії, захист.


Малі Козачата зобов’язані:

 1. Виконувати вимоги Статуту, Конституції Козацької Держави.

 2. Виконувати Постанови і рішення Гетьмана Козацької Держави , Великої Козацької Ради , накази своїх Курінних, Кошового, Головного отамана та старшини.

 3. Дотримуватися здорового способу життя, піклуватися про Козацьку Державу, шкільну козацьку “родину-сім’ю”; гартувати себе фізично, духовно, морально.

 4. Зберігати, вивчати і розвивати українські народні звичаї та традиції, оберігати честь і гідність козацького імені, займатися суспільно корисною для Козацької Держави та українського народу діяльністю, дотримуватись принціпів і норм козацької моралі, казацької етики і етикету.

 5. Сумлінно навчатися і прагнути до самоудосконалення.

 6. Вивчати історію і традиції козацтва, своєї сім’ї, родини, країни.

 7. Вивчати культуру та мистецтво України.

 8. Бути гідним звання козака.


Положення про функціональні права та обов’язки джурів

Козаки і козачки 10—14 років посвячуються у джури. Старшина дає напутнє слово джурам: шанувати старших та берегти козацьку славу, працювати благо рідної України. Кошовий отаман зачитує “Заповіді джурів”, які вони приймають перед прапором Козацької Держави, цілуючи його.


Джури мають право:

1.Вирішального голосу на Козацьких Радах.

2.Виносити на розгляд Великої Козацької Ради питання про діяльність Козацької Держави.

3. Отримувати козацькі звання і нагороди та інформацію про діяльність Козацької Держави.

4. Робити запити та одержувати відповідь на свої пропозиції і заяви до Козацької Держави.

5. Працювати у структурах Козацької Держави.

6. Отримувати від Козацької Держави моральну, духовну, а при потребі матеріальну допомогу.

7. Обирати та бути обраними до керівних органів Козацької Держави згідно з Положенням про вибори.

8. На самоудосконалення своїх інтелектуальних, фізичних, творчих та інших здібностей в гуртках, клубах, об’єднаннях за інтересами.

9. На рівноправне користування об’єктами суспільної власності Козацької Держави.

10.На свободу думки, совісті, захист.

11.Бути призначеним помічником старшин Козацької Держави згідно пунктів 4,11,6 Статуту.

12. Створювати на короткий і довготривалий термін загони по ремонту і збереженню майна Козацької Держави та для термінової лицарської допомоги згідно пунктів 4,13,7 Статуту

Джури зобов’язані:

1. Виконувати вимоги Статуту, Конституції Козацької Держави. 1. Виконувати Постанови і рішення Гетьмана Козацької Держави , Великої Козацької Ради , накази своїх Курінних, Кошового, Головного отамана та старшини.

 2. Дотримуватися здорового способу життя, піклуватися про Козацьку Державу, шкільну “родину-сім’ю”; гартувати себе фізично, духовно, морально. Бути здоровими і відданими українському народу, Україні.

 3. Зберігати, вивчати і розвивати українські народні звичаї та традиції, оберігати честь і гідність козацького імені, займатися суспільно корисною для Козацької Держави та українського народу діяльністю, дотримуватись принціпів і норм козацької моралі, казацької етики і етикету.

 4. Сумлінно навчатися і прагнути до самоудосконалення.

 5. Вивчати історію і традиції козацтва, своєї сім’ї, родини, країни.

 6. Вивчати культуру та мистецтво України.

 7. Бути гідним звання козака.

 8. Захищати честь членів Козацької Держави.Процедура посвяти в козаки

Вихованці 14-18 років посвячуються в козаки і козачки. Генеральний писар зачитує присягу, козаки стоять, схиливши голови і поклавши руку на серце. Потім піднімають голови, роблять крок вперед і проголошують: “Щоб козацькому роду не було переводу – присягаєм на вірність Вітчизні, народу”. По черзі стають перед прапором на праве коліно і цілують його, вітаючи один одного і братаючись.


ПРИСЯГА

“Присягаюсь перед Україною,

Богом Всевишнім і Святою Покровою


Ім’ям своїх кровних батька й матері,

Святою землею нашою і людом рідним,

Що буду стояти до смерті,

Захищаючи споконвічні вольності народу,


Дідівські вікові порядки та звичаї.

Присягаюсь, що буду слугувати, скільки матиму сил і вміння, Моєму людові,

Робити й чинити для нього лише все найсправедливіше

І не допускати помислів, противних цьому сказаному,


Коли порушу цей зарік,

Нехай не прийме мене свята земля,

Нехай проклятим буду і родом, і людом,

Без прощення навіки!”


Додаток 6

Затверджено

рішенням Великої Козацької Ради

від 23 лютого 1993 року

№14


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БЕЗПЕРЕРВНУ ЕКОНОМІЧНУ ОПЕРАЦІЮ “Бізнес-марафон”
Безперервна економічна операція проводиться з метою:

 • дати учням уявлення про ринкові перетворення, що відбуваються в Україні;

 • максимально активізувати творчий потенціал учнів;

 • організувати більш ефективну роботу органів дитячого самоврядування;


ПРАВА ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

Кожен член товариства має право: • найнятися на роботу, з якої заявлені вакансії на певний термін або одноразово;

 • користуватися грошовими одиницями республіки, використовуючи їх за особистим бажанням та потребами;

 • відвідувати магазин та кав’ярню;

 • робити грошові заощадження в Банку і отримувати певні суми за першою вимогою;

 • подати апеляцію до Суду Козацької Честі в разі незгоди з накладеним штрафом.


ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

Кожний член товариства зобов’язаний : • якісно, добросовісно, вчасно виконувати роботу, на яку він наймався на Біржі праці;

 • доводити до відома економгрупи всі зауваження, отримані на протязі тижня, та накладені штрафи;

 • акуратно вести записи в трудовій книзі, вчасно подавати її до економцентру;

 • в разі вагомих причин повідомляти інспектора Біржі праці про неможливість виконання роботи.КЕРІВНИЦТВО “БІЗНЕС-МАРАФОНОМ” ЗДІЙСНЮЮТЬ:


 • служба зайнятості;

 • служба вибіркового контролю;

 • вихователі, старший вихователь;

 • замовники разових робіт.


КЕРІВНІ ОРГАНИ “БІЗНЕС- МАРАФОНУ”

Генеральний директор

Секретарі-референти

Економісти

Працівники банку

Інспектор Біржі праці

Бухгалтери по загонах

Найм по Біржі праці проводиться щонеділі з 14.00 до 20.00 години.

Економцентр приймає трудові книжки для нарахування заробітної плати щовівторка з 15,00 до 18.00
ЩО ТАКЕ “СОРІНТ”


 • СОРІНТ”- внутрішкільна валюта, яку одержують учні школи за добросовісну працю, виконану по найму. “Сорінт” конвертується через магазин, кав’ярню, дискотеку.СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ


 • дає роботу на Біржі праці ;

 • організовує роботу Біржі праці;

 • контролює виконання роботи на робочих місцях;

 • нараховує заробітну плату;

 • подає матеріали на штрафування до Козацької Ради;

 • виплачує заробітну плату за добросовісну роботу;

 • організовує роботу магазину та кав’ярні.ЕКОНОМІЧНИЙ ЦЕНТР ПРОВОДИТЬ


 • підрахунок зароблених “сорінтів”;

 • ведення діловодства по “Бізнес-марафону”;

 • ведення відомостей на зарплату, банківських операцій, книг, відомостей, реалізації товару;

 • занесення відомостей про хід “Бізнес-марафону” на загальношкільний стенд.


ФОРМА ТРУДОВОЇ УГОДИ
Я,………., укладаю трудову угоду з адміністрацією товариства “Надія” Козацької Держави Великосорочинської санаторної школи-інтернату 1-Ш ступенів, у особі директора товариства Фесенка І.О. та секретарів-референтів –Шурло Н.М.., Рябка А.В., Усатої Н.І.. Зобов’язуюся виконувати доручену на Біржі роботу вчасно, якісно, добросовісно.

Адміністрація зобов’язується: вчасно її оплачувати й отоварювати через магазин і кав’ярню.

При неякісному виконанні роботи вона не облікується і не оплачується.

З розцінками, з системою оплати, штрафів згоден.

Печатка Підпис

КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО “НАДІЯ”


Найм

Конвертація шкільної валюти

Оплата за збереження

Біржа праці

Інспектор по Біржі праціМагазин, кав’ярня

Розрахунковий відділБанк

(найм і контроль)

Головний економіст

Бухгалтер різновікового загонуГолова Національного Банку

Казначей
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТРУДОВОЇ УГОДИ
1.Вибір робочого місця.

2.Схвалення вихователя.

3.Оформлення трудового договору.

4.Заповнення трудової книжки.

5.Затвердження договору адміністрацією.

6.Ознайомлення з функціональними обов’язками.

7.Виконання роботи.

8.Відмітка вихователя про виконану роботу.

9.Здача трудових книжок в економцентр.

10.Нарахування заробітної плати.

11.Видача заробітної плати, робота магазину, кав’ярні.
Об’єм робіт та система оплати по Біржі праці

товариства “Надія” Козацької Держави

Кошовий отаман

Замісники Кошового отамана % від прибутку МКР

Економіст

Голова Національного банку

Скарбник 1. Зав. читальним залом – 20 сор.

 2. Господарські одноразові роботи – 5-100 сор.

 3. Робота бухгалтера – 30 сор.

 4. Робота художника – 1-50 сор.

 5. Інспектор Біржі праці – 30 сор.

 6. Робота фізрука – 20 сор.

 7. Генеральний писар – 25 сор.

 8. Голова Суду Лицарської Козацької Честі – 35 сор.

 9. Курінні отамани - % від прибутку сім’ї

 10. Старости класів – 15 сор.

 11. Старости спалень – 30 сор.

 12. Чергові у шкільному та спальному корпусі – 35 сор.

 13. Офіціанти (за годину роботи) – 25 сор.

 14. Продавці ( за годину роботи ) – 25 сор.

 15. Зав. магазином, товарознавець ( за годину роботи ) – 25 сор.

 16. Дискжокей – 3% виручки від дискотеки.

 17. Сантрійка – 20 сор.

 18. Чергування у спальні – 30 сор.

Оплата за навчання

“1” – 0,3 сор. “4” – 1,2 сор. “7” –2,1 сор. “10” –3,0 сор.

“2” – 0,6 сор. “5” – 1,5 сор. “8” – 2,4 сор. “11” – 3,3 сор.

“3” – 0,9 сор. “6” – 1,8 сор. “9” – 2,7 сор. “12” – 3,6 сор.

Премія за відмінне навчання, стипендія відмінникам:


 • за семестр – 500 сор.

 • за рік -1000сор.


СИСТЕМА ШТРАФІВ, ЩО ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ В КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ

1. За запізнення на лінійку. - 3 сор.

2. За прогули уроків, самопідготовок - 6 сор.

3. За запізнення на уроки, самопідготовки - 1-4 сор.

4. За пошкодження шкільного майна - 1-1000 сор.

5. За неякісну роботу по найму на Біржі праці - 2 сор.

6. За погане чергування в їдальні - 2-3 сор.

7. За куріння, бійки, грубіянство, нецензурщину - 2-1000 сор.

8. За засмічування шкільної території, приміщень - 4 сор.

9. Безладдя в тумбочках, особистих речах - 4 сор.

10. Втечі, крадіжки - 1000 сор.

11. За брехню - 100 сор.

12. Самовільний вихід за територію школи - 6-2 сор.

13. За зовнішній вигляд - 1-2 сор.14. Порушення правил поведінки на уроці - 1-6 сор.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал