Рішенням експертної комісії науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботиPdf просмотр
Сторінка1/8
Дата конвертації10.04.2017
Розмір0.72 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8

1
Департамент освіти і науки, молоді та спорту
Чернівецької обласної державної адміністрації
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Затверджено
Рішенням експертної комісії науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області від 1 листопада 2012р. протокол № 22
Голова Експертної комісії
Романовська Д.Д._______


Програма індивідуальних корекційно-розвивальних
занять для роботи з дітьми з легкою розумовою
відсталістю (9–10 років)
Укладач : практичний психолог
Зеленогайської ЗОШ I-III ст.
Новоселицького району
Сольська У.П.Чернівці 2012

2
ЗМІСТ

1.
Пояснювальна записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.
Навчально-тематичний план та структура занять . . . . . . . . 7 3.
Конспекти занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.1
Заняття 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.2
Заняття 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.3
Заняття 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.4
Заняття 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.5
Заняття 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.6
Заняття 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.7
Заняття 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.8
Заняття 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.9
Заняття 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.10
Заняття 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.11
Заняття 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.12
Заняття 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.13
Заняття 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.14
Заняття 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.15
Заняття 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.16
Заняття 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.17
Заняття 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.18
Заняття 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.19
Заняття 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.20
Заняття 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.21
Заняття 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.22
Заняття 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.23
Заняття 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.24
Заняття 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.25
Заняття 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.26
Заняття 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.27
Заняття 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 3.28
Заняття 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3.29
Заняття 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3.30
Заняття 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4
Методи моніторингової оцінки програми. . . . . . . . . . . . . . 73 5
Методичні рекомендації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 6
Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 7
Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поряд із здоровими дітьми живуть, ростуть, виховуються діти з вадами фізичного та розумового розвитку. Вони, як і всі громадяни нашої держави, мають право на здобуття якісної освіти.
Саме інклюзивна освіта забезпечує навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами разом з їх здоровими однолітками і має мету
інтеграції та соціальної адаптації їх у суспільстві. Таким чином реалізовується право кожної людини на освіту в доступній для неї формі.
Діти з порушеннями розумового розвитку в наш час є найчисельнішою категорією дітей, які мають у своєму розвиткові відхилення від норми та найбільш складною категорією для інтеграції у загальноосвітньому просторі. Це пов’язано з їхніми обмеженими інтелектуальними можливостями в засвоєнні навчальних програм та своєрідністю формування емоційно-особистісної сфери , а отже – і своєрідною соціальною адаптацією.
Розумова відсталість – це особлива форма психічного недорозвинення, яке зумовлене органічним ураження головного мозку та має дифузійний характер.
Розумово відсталі діти різняться станом інтелектуальних порушень і потенційних можливостей. Тому можливості психофізичної та соціальної реабілітації розумово відсталих дітей визначаються ступенем вираженості порушень.
Згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я розумово відсталі діти за ступенем інтелектуального дефекту розподіляються на чотири основні групи: з глибокою, тяжкою, помірною
і легкою розумовою відсталістю.
Встановлення ступеня розумової відсталості має важливе практичне значення для визначення можливостей сприймання навчального матеріалу дітьми, для підбору кореційних та розвивальних вправ, форм та методик, створення відповідних умов навчання. Адже успішність виховання, навчання, соціальної адаптації дитини з розладами розвитку залежить від правильної оцінки її можливостей і особливостей, від знання педагогами й батьками психологічних особливостей дитини, від застосування відповідних методів педагогічної роботи.
Без адекватних кореційно – розвивальних заходів потенційні можливості цих дітей не реалізуються в повній мірі, а завдяки постійній стимуляції пізнавальної сфери, корекції їх емоційно-вольової сфери зменшується різниця між відхиленнями та нормою розвитку, що дає можливість їм адаптуватися в суспільстві.
При системній, цілеспрямованій, комплексній взаємодії педагогів, психологів, лікарів, батьків та наявності науково обґрунтованих програм виховання та навчання позитивна динаміка є реальною.
Дана індивідуальна корекційно-розвивальна програма розроблена для роботи з дітьми з легкою розумовою відсталістю четвертого року навчання в
інклюзивному класі загальноосвітнього закладу.
Дитина, розвиток якої ускладнений дефектом, не просто менш розвинена, ніж її однолітки, але розвинена інакше – вважав Л.С. Виготський, тому і підхід до

4 навчання таких дітей має бути інакшим, особливим. Необхідно враховувати особливості порушень розумового розвитку.
У дітей з легкою розумовою відсталістю спостерігається слабка допитливість та уповільнюється здатність до навчання – здатність опановувати суспільний досвід у вигляді знань, умінь та навичок. У них порушені всі пізнавальні процеси (сприймання, пам’ять, уява, мислення, мовлення, увага), які протікають та формуються уповільнено, у більш пізні терміни і мають певні особливості. Спостерігаються порушення і в розвитку емоційно-вольової сфери діяльності особистості, які вважаються вторинними, похідними, залежними від недоліків пізнавальної сфери.
Але, незважаючи на труднощі формування уявлень і засвоєння знань, навичок, затримки в різних видах діяльності, діти з легкою розумовою відсталістю все ж таки мають можливості для розвитку. У них в основному збережене конкретне мислення, вони здатні розбиратися в практичних ситуаціях, орієнтуватися на дорослих. Рівень їхнього інтелекту достатній для розвитку побутового мислення, для опанування спеціальних програм, що базуються переважно на конкретно-наочному навчанні, яке проводиться в повільнішому темпі, а також для оволодівання трудовими та професійними навичками, відносної адекватності й самостійності поведінки в звичайному оточенні.
Здебільшого легкий ступінь розумової відсталості дозволяє людині адаптуватися до звичайних умов життя.

Мета програми - активізація та стимулювання пізнавальної діяльності, розвиток емоційно-вольової сфери, набуття комунікативних навичок і вмінь, навичок співпраці у дітей з легкою розумовою відсталістю.

Завдання програми:
1.
Корекція та розвиток пізнавальних процесів.
2.
Корекція, активізація та удосконалення розумових операцій.
3.
Розвиток комунікативних умінь і навичок.
4.
Розвиток загальної та дрібної моторики рук.
5.
Збагачення словникового запасу.
6.
Зняття емоційного напруження та створення емоційно-комфортної атмосфери.

Методи та форми роботи:
1.
Вправи на розвиток пізнавальної та емоційно-вольової сфери.
2.
Комунікативні та рухливі ігри.
3.
Вправи на розвиток моторики.
4.
Релаксаційні вправи.

Цільова група:
старші школярі початкової ланки, які потребують корекції розумового розвитку.5
Діагностика:
Діти переводяться на інклюзивну форму навчання відповідно до висновків та рекомендацій обласної ПМПК. Тому метою діагностики є вивчення
індивідуальних особливостей інтелектуальної та когнітивної сфери, «зони актуального розвитку» дитини та визначення її «зони найближчого розвитку».
Структура заняття:
1.
Привітання.
2.
Ігри - розминки.
3.
Вправи розвитку когнітивної сфери :
- корекція та розвиток уваги, пам’яті, уяви, мислення;
- удосконалення розумових операцій;
- розвиток моторики рук.
4.
Рефлексія. Релаксація.
5.
Традиційне прощання.
Організація корекційної роботи:
1.
Форма проведення - індивідуальна,
2.
Загальна кількість занять – 30,
3.
Тривалість занять - 45хв.
4.
Заняття проводяться - двічі на тиждень.

Очікувані результати:
Програма сприяє підвищенню рівня розвитку пізнавальних процесів та загальних інтелектуальних здібностей учня, розвиткові комунікативних навичок та вмінь, навичок співпраці, покращення стану загальної та дрібної моторики.
В процесі занять в дитини створюється позитивний емоційний настрій, формується атмосфера довіри, доброзичливості, позитивного ставлення до оточуючих.


6
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ
заня
ття

Мета заняття

Зміст роботи

Го-
ди-
ни
1
Створення позитивного емоцій- ного настрою, розвиток комуніка- тивних навичок і вмінь, навичок співпраці. Активізація та стимулю- вання пізнавальної діяльності.
Покращення стану загальної та дрібної моторики.
Вправа - привітання
Вправа-гра „Розкажи про себе”
Вправа „Щось тут не так”
Вправа-гра „Знайди помилку
Вправа-завдання
„Спробуй виконати
Вправа-загадка
Вправа „Плутанка.
Вправа для «слухняних» пальчиків
Рефлексія
Релаксація
Традиційне прощання


1
2
Зняття емоційного напруження.
Розвиток пізнавальних психічних процесів: пам’яті, уваги, мислення, уяви. Створення доброзичливої, комфортної атмосфери на занятті.

Вправа - привітання
Гра-лічилка„Хмарка дружить з дощиком”
Вправа «Згадай, що намальовано»
Вправа „Коректурна проба
Гра „Чим відрізняться”
Вправа „Торбинка зподарунками”
Цікаві завдання для«слухняних» пальчиків
Рефлексія
Релаксація
Традиційне прощання


1
3
Розвиток емоційно-вольової та пізнавальної сфери. Формування комунікативних здібностей, навичок співпраці.
Вправа - привітання
Гра – розминка „Квітка настрою
Вправа „Запам’ятай та повтори”
Вправа – Гра „Знайди одинакові малюнки”
Вправа – гра „Виконай доручення”
Пальчикова гімнастика
Вправа „ Четвертий зайвий”
Рефлексія
Релаксація
Прощання
1

7
4
Створення позитивного емоційного настрою. Розвиток логічного та образного мислення, уваги, уяви, пам’яті, дрібної моторики та координації рухів.
Формування комунікативних вмінь, навичок співпраці.
Вправа „Привітання”
Вправа „Вухо - ніс”
Вправа „Знайди схоже”
Вправа Га „Літає не літає”
Вправа

Підбери до букви слово”
Вправа „Пальчики”
Вправа «Четвертий зайвий»
Рефлексія
Релаксація
Прощання

1
5
Розвиток та корекція довільної та активної уваги, пам’яті, уяви, дрібної моторики.
Створення веселого
і життєрадісного настрою.
Вправа „Привітання
Вправа-гра „Cлухай сигнал”
Вправа - гра „Запам’ятай і повтори”
Вправа «Підкажи, що треба купити»
Вправа „Загадкові картини”
Вправа - завдання для „слухняних пальчиків”
Вправа „Закінч слово”
Рефлексія
Релаксація
Прощання

1
6
Створення позитивного емоцій- ного настрою,
формування комунікативних навичок та навичок співпраці.
Розвиток пам’яті, мислення, уваги, тактильних відчуттів, дрібної моторики.
Вправа „Привітання”
Вправа-гра «Дзеркало»
Вправа-гра «Скажи, що в тебе в руці»
Вправа „Допоможи художникові скласти малюнок”
Вправа „Назви сусідів”
Пальчикова гімнастика
Вправа з розвитку пам’яті
Рефлексія
Релаксація
Прощання

1
7
Розвиток емоційно-вольової сфери та загальних
інтелектуальних здібностей дитини. Формування комунікативних вмінь та навичок.
Вправа „Привітання”
Вправа «Тренуємо емоції».
Гра – порівняння « На що схожий мій настрій?»
Вправа „Зумій побачити ”
Вправа „Послухай та запам’ятай”
Вправа-гра „На що схоже:?”
Цікаві вправи для «слухняних» пальчиків
Вправа „Коректурна проба”

1


8
Рефлексія
Релаксація
Прощання
8
Розвиток пізнавальних процесів, загальної та дрібної моторики, координації рухів, комунікативних навичок та збагачення словникового запасу. Створення позитивних психологічних умов для роботи.
Вправа „Привітання”
Гра «Чотири стихії»
Гра „Навпаки”
Вправа „Графічний диктант”
Вправа ”Закінч фразу”
Цікава гра для
„слухняних пальчиків”
Вправа „Знайди предмет”
Рефлексія
Релаксація
Прощання


1
9
Розвиток та корекція пам’яті, просторового сприйняття, мислення, уяви, дрібної моторики.
Активізація емоційної сфери.
Вправа „Привітання”
Вправа „Птах чи комаха”
Вправа „Назви одним словом”
Гра „Гудзик”
Вправа -гра „Чого на світі не буває?”
Цікаві завдання для «слухняних» пальчиків
Вправа «Закінчи речення»
Рефлексія
Релаксація
Прощання

1
10
Активізація процесів мислення, уваги, пам’яті. Розвиток емоційно- вольової сфери.
Формування комунікативних вмінь.
Вправа „Привітання”
Гра-розминка „на одну літеру”
Гра „знайди зайве слово
Вправа „Увага!”
Вправа з розвитку пам’яті
Пальчикова гра «По гриби»
Вправа „Розумне рішення”
Рефлексія
Релаксація
Прощання
1
11
Розвиток спостережливості, образного та словесно-логічного мислення, уваги, уяви, дрібної моторики, вміння погоджувати свої дії з іншими. Активізація емоційно-вольової сфери .
Вправа „Привітання”
Вправа – розминка: „Якщо весело живеться, роби так”
Ігрова вправа „Злови звук”
Вправа
„Назви правильно предмет”
Вправа–роздум„Голодна людина”
Цікаві завданнядля«слухняних»1

9 пальчиків
Вправа«Якби я був чарівником»
Рефлексія
Релаксація
Прощання

12
Розвиток пізнавальних психічних процесів: пам’яті, уваги, мислення, уяви. Створення психологічного комфорту та позитивного емоційного настрою.

Вправа „Привітання”
Вправа „Послухай та відтвори”
Вправа „Назви предмет”
Завдання для розвитку механічної пам’яті
Вправа-гра „Знайди відмінності
Індивідуальні завдання для
«слухняних» пальчиків
Гра „Чим відрізняться”
Рефлексія
Релаксація
Прощання
1
13
Розвиток емоційно-вольової та когнітивної сфери, загальних
інтелектуальних здібностей дитини.
Формування комунікативних навичок і вмінь, навичок співпраці.

Вправа „Привітання”
Гра - розминка „Гра фото”
Вправа „Продовж речення”
Гра „Порівняй предмети”
Вправа „Розподіл чисел у певному порядку”
Цікаві вправи для «слухняних» пальчиків
Вправа „Чарівні слова
Рефлексія
Релаксація
Прощання


1
14
Розвиток пізнавальних процесів: уваги, пам’яті, мислення, дрібної моторики. Формування навичок співпраці та уміння працювати за зразком.
Вправа „Привітання”
Вправа - гра „Літає не літає”
Вправа
“Знайди відмінності”
Вправа „Коректурна проба”
Вправа
“Викладання візерунка з мозаїки”

Гра «Що змінилося?»
Пальчикова гімнастика
Рефлексія
Релаксація
Прощання

1

10
15
Створення позитивного настрою, сприяння зменшенню напруження.
Розвиток пам’яті, уваги, спостережливості, наочно- образного мислення, здатності до узагальнення, дрібної моторики.
Вправа „Привітання”
Вправа – розмика „Стежинка”
Вправа „Запам’ятай”
Гра „Знайди зайве слово”
Вправа - „Ритмічні рухи”
Вправа – зарядка для пальчиків.
Вправа „Графічний диктант”
Рефлексія
Релаксація
Прощання
1
16
Активізація та стимулювання пізнавальної, емоційно-вольової сфери. Розвиток пам’яті, уваги, мислення, дрібної моторики.

Вправа „Привітання”
Гра – розминка „Карлики і велетні
Вправа „Коректурна проба
Вправа: „Наведи лад”
Вправа «Запам’ятай слова»
Цікаві вправи для «слухняних» пальчиків
Вправа „Добери пару”
Рефлексія
Релаксація
Прощання


17
Розвиток пізнавальної сфери: пам’яті, уваги, уяви, мислення, мовлення. Формування вміння встановлювати логічні зв’язки між поняттями, діяти за правилами.
Вправа „Привітання”
Методика „ Так і ні ”
Гра «Малюємо візерунок по пам'яті»
Методика „Прості аналогії”
Гра “Візерунки»
Вправа „Опиши предмет”
Вправа для слухняних пальчиків.
Рефлексія
Релаксація
Прощання

1
18
Активізація та розвиток пізнавальної діяльності.
Формування комунікативних навичок і вмінь, навичок взаємодії.
Вправа „Привітання”
Вправа “Візьми і передай”
Вправа-гра «Що змінилося?»
Вправа „Запам’ятай слова”
Вправа „Зроби, будь-ласка, ось так”
Вправа „Виключи зайве”
Вправа „Долоня - Кулак”
Рефлексія
Релаксація
Прощання


1

11 19
Створення позитивного емоційного настрою, зняття емоційного напруження. Розвиток пізнавальних процесів: пам’яті, уваги, спостережливості, мислення.
Покращення стану загальної та дрібної моторики.
Вправа „Привітання”
Вправа „Стежинка”
Вправа ”Закінч фразу”
Вправа- гра «Знайди відмінності»
Вправа „Чую вас, чую вас”
Вправа „Запам’ятай і намаюй”
Вправа „Черепаха”
Рефлексія
Релаксація
Прощання
1
20
Розвиток емоційно-вольової та комунікативної сфери, навичок порівняння, вміння знаходити спільне та відмінне, стану загальної та дрібної моторики.
Вправа „Привітання”
Вправа ”Якщо весело тобі”
Вправа „Спільне та відмінне”
Вправа „Запам’ятай предмети”
Вправа “Слуховий диктант”
Вправа „Будь уважний”
Вправа „Хрестики і нулики”
Рефлексія
Релаксація
Прощання

1
21
Розвиток емоційно-вольової сфери та пізнавальних психічних процесів.
Корекція уваги, сприймання, пам’яті.
Вправа „Привітання”
Гра «Мімічна гімнастика»
Вправа „Запам’ятай вірш”
Вправа “Підбери пару”
Вправа «Знайди таку, як у мене»
Гра – розминка „Пофантазуй”
Вправа „Веселі маляри
Рефлексія
Релаксація
Прощання

1
22
Розвиток емоційно-вольової та комунікативної сфери. Активізація та розвиток пам’яті, уваги, уявлення, мислення, дрібної моторики.
Вправа „Привітання”
Гра «Чарівний мішечок»
Вправа „Запам’ятай слова”
Вправа – гра „На що схоже” Гра
«Куди підеш?»
Вправа„Назви п’ять предметів
”Пальчикова гімнастика
„Сестрички”
Рефлексія
Релаксація
Прощання

1

12
23
Активізація емоційно-вольової та комунікативної сфери.
Розвиток уваги, пам’яті, уяви, мовлення й операцій мислення, вміння виділяти суттєві ознаки предметів.
Вправа „Привітання”
Вправа «Зображення емоції»
Вправа „Знайди зайве слово”
Вправа „Запам’ятай розповідь”
Вправа –гра „Мозкова гімнастика”
Вправа „Наш малюк”
Рефлексія
Релаксація
Прощання

1
24
Створення позитивного емоційного настрою, зняття емоційного напруження.
Розвиток пізнавальних психічних процесів: пам’яті, уваги, мислення, уяви.
Вправа „Привітання”
Вправа – гра „Прогноз погоди”
Вправа
„Що зображено на малюнку”
Вправа „назви одним словом”
Вправа „Цифри”
Вправа
Нанизування намистинок

Вправа „Їжачки”
Рефлексія
Релаксація
Прощання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал