Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 5 липня 2012 року вища кваліфікаційна комісія суддів україни програмаСторінка3/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.65 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4

5.10. Відшкодування шкоди

Підстави відповідальності за завдану моральну і майнову шкоду. Відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди. Відшкодування шкоди державою.

Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Особливості підстав відповідальності за шкоду, завдану діяльністю, що є джерелом підвищеної небезпеки. Особливості відповідальності за шкоду, завдану товарами, що мають недоліки. Відповідальність за шкоду, завдану каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. Проблеми правопорушення, шкоди, причинного зв’язку, вини. Відповідальність без вини, обмеження відповідальності, відповідальність за шкоду, завдану законними діями. Особливості відшкодування шкоди за окремі види деліктних порушень. Відповідальність за дії інших осіб. Джерело підвищеної безпеки. Особливості зобов’язань, що виникають з пошкодження здоров’я, спричинення смерті.

5.11. Спадкове право

Загальна характеристика спадкового права. Поняття, види і правила спадкування. Склад спадщини. Спадкування права на відшкодування збитків, завданих у договірних зобов'язаннях, і права на відшкодування шкоди. Спадкування права на участь у товариствах.

Спадкоємці за заповітом і законом. Правила та перешкоди спадкування за законом. Правила та перешкоди спадкування за законом та заповітом. Спадкування за правом представлення. Спадкування спадщини, не охопленої заповітом. Юридична сила заповіту, яким порушується право на обов'язкову частку у спадщині. Відумерла спадщина. Проблеми спадкового договору.

5.12. Сімейне право

Співвідношення Сімейного кодексу України і Цивільного кодексу України.

Проблеми шлюбного права. Шлюб як основна підстава виникнення сімейних прав та обов'язків. Відмежування шлюбу від фактичних шлюбних відносин.

Право на шлюб та його реалізація в сучасних умовах. Шлюбний вік. Дочасна можливість реєстрації шлюбу. Прізвище подружжя Особливості реєстрації шлюбу із особами, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, з іноземними громадянами та особами без громадянства.

Правове закріплення фактичних шлюбних відносин в Україні. Поняття та значення інституту недійсності шлюбу. Поняття, проблеми та значення інституту припинення шлюбу. Поділ майна подружжя, що є їх спільною сумісною власністю. Здійснення і захист майнових прав у фактичному шлюбі. Питання аліментних зобов’язань подружжя.

Сімейне договірне право. Шлюбний договір як інструмент договірного регулювання відносин подружжя. Укладення, зміна, розірвання і припинення шлюбного договору. Укладення, зміна, розірвання і припинення аліментного договору, договору про участь у вихованні дітей, договору про патронат, договору про прийомну сім’ю, договору про поміщення дитини на виховання в дитячий будинок сімейного типу.

Правовідносини між батьками та дітьми. Походження як підстава виникнення правового зв'язку між батьками і дітьми. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою, дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю, дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі. Визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини. Проблеми визнання батьківства та материнства за рішенням суду, встановлення факту батьківства та материнства за рішенням суду. Оспорювання батьківства та материнства.

Особливості здійснення і захисту особистих немайнових прав батьків і дітей. Інститут позбавлення батьківських прав. Інститут відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав та його правові наслідки. Проблеми здійснення і захисту майнових прав та обов'язків батьків і дітей. Право дитини на утримання та його здійснення. Управління майном дитини. Дід, баба та онуки: система сімейних правовідносин між ними.

Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Система форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Проблеми інституту усиновлення. Право на таємницю усиновлення та його реалізація в сучасних умовах. Проблемні питання встановлення та припинення опіки та піклування. Патронат над дітьми. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу.

Проблеми регулювання сімейних відносин за участю іноземного елемента. Поняття, сутність та проблеми сімейних правовідносин з іноземним елементом. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства у сімейних правовідносинах в Україні. Проблеми регулювання шлюбних відносин за участю іноземного елемента. Колізійні питання визнання батьківства в Україні та за межами України. Проблеми правовідносин усиновлення за участю іноземного елемента. Проблеми застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів. Проблеми визнання в Україні актів цивільного стану, зареєстрованих за законами іноземних держав.5.13. Земельне право

Правове регулювання земельних відносин, об'єктами яких виступають земельні ділянки та нерухоме майно. Співвідношення стандартів та інших нормативно-технічних документів з джерелами земельного права. Практичні питання реалізації норм Земельного кодексу України.

Гарантії права власності на землю. Набуття та припинення права власності на земельну ділянку. Набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю. Проблеми змісту права власності на землю. Суб'єктно-об'єктний склад та проблеми реалізації права приватної, державної та комунальної власності на землю. Приватизація земельних ділянок. Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод. Особливості продажу земельних ділянок із земель державної та комунальної власності. Особливості розмежування земель державної та комунальної власності. Виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).

Право постійного землекористування. Проблеми земельних орендних та земельних сервітутних відносин. Актуальні питання правовідносин у сфері застосування емфітевзису та суперфіцію як інститутів земельного права.

Розподіл і перерозподіл земель як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель. Планування використання земель. Землеустрій як функція управління в галузі використання, відтворення та охорони земель. Державний земельний кадастр. Здійснення контролю за використанням та охороною земель. Проблеми державної реєстрації прав на землю. Розгляд земельних спорів.

Класифікація земельного фонду України за цільовим призначенням: поняття та правовий режим окремих категорій земель.

Способи захисту прав на земельні ділянки. Поняття земельного правопорушення. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення та механізм її реалізації.

5.14. Житлове право

Підстави надання громадянам житлової площі.

Випадки надання громадянам жилої площі незалежно від перебування на обліку для поліпшення житлових умов. Першочергове надання жилих приміщень. Позачергове надання жилих приміщень. Норма жилої площі, її значення. Норма жилої площі, що надається громадянам. Співвідношення норми жилої площі, що надається громадянам, з іншими нормами (нормою жилої площі, обліковою нормою, нормою середньої забезпеченості житлом). Порядок забезпечення громадян доступним житлом.

Співвідношення ордера на жиле приміщення з рішенням на його надання. Правове значення ордера на вселення у квартиру в будинках житлових і житлово-будівельних кооперативів. Правові підстави визнання ордера на жиле приміщення недійсним.

Правовий механізм приватизації державного житлового фонду.

Користування жилими приміщеннями за договором оренди приміщення.

Нормативне регулювання порядку обміну жилих приміщень. Умови, за яких обмін жилими приміщеннями не дозволяється.

Особливості правового регулювання користування службовими жилими приміщеннями та гуртожитками. Право власності на жилі приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів.

Правове регулювання створення та діяльності ОСББ.

Правові підстави припинення права на жиле приміщення.

Підстави виселення з жилого приміщення. Порядок виселення громадян у зв’язку із визнанням ордера на жиле приміщення недійсним. Припинення права на користування квартирою у будинках житлових і житлово-будівельних кооперативів

VI. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС


6.1. Загальні положення

Сутність цивільного судочинства (процесу) та його завдання. Суть та значення цивільно-процесуальної форми. Засади цивільного судочинства. Виникнення, розвиток, зміна та припинення цивільних процесуальних правовідносин. Система та структура цивільних-процесуальних правовідносин.

6.2. Суб‘єкти цивільного процесу.

Класифікація суб'єктів цивільного процесу. Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Процесуальне становище прокурора у цивільному процесі. Участь у цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Представництво в цивільному процесі. Законні представники.

Визначення процесуального становища сторін у цивільному процесі. Треті особи у справі. Особи, які сприяють суду у здійсненні правосуддя.

Процесуальна співучасть та її види. Заміна неналежного відповідача.

Процесуальне правонаступництво.

Інші учасники цивільного процесу: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, особа, яка надає правову допомогу, їх правове становище.

6.3. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ

Цивільна юрисдикція. Відмежування від інших видів судової юрисдикції. Наслідки порушення правил про цивільну юрисдикцію.

Підсудність справ. Види підсудності.

Порядок передачі справи в інший суд, порядок вирішення спорів між судами про підсудність. Наслідки порушення правил підсудності.6.4. Доказування і докази в цивільному процесі

Поняття доказів та засобів доказування. Предмет та мета доказування. Критерії класифікації доказів та їх аналіз. Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників, допитаних як свідків. Теорія та практика щодо речових доказів, їх дослідження та оцінки. Заява про фальшивість доказу, реакція суду на неї. Процедура судових доручень щодо збирання доказів. Практичні питання забезпечення доказів. Належність та допустимість доказів.

6.5. Процесуальні строки. Судові виклики та повідомлення. Судові витрати

Види процесуальних строків. Обчислення та зупинення процесуальних строків. Поновлення та продовження процесуальних строків. Наслідки пропущення процесуальних строків.

Судові виклики та повідомлення. Зміст повістки. Порядок вручення повісток.Види судових витрат. Судовий збір. Визначення розміру та порядок сплати судового збору. Ціна позову. Відстрочення та розстрочення сплати судових витрат. Розподіл судових витрат між сторонами.

6.6. Процесуальні форми захисту цивільних прав: звернення до суду, відкриття провадження, судовий розгляд.

Елементи позову. Сутність співвідношення права на позов, права на пред'явлення позову та процесуального порядку його реалізації. Практика об'єднання та роз'єднання позовів. Зустрічний позов. Позов третьої особи із самостійними вимогами: процедура пред'явлення та прийняття до розгляду.

Забезпечення позову, зміна виду та скасування заходів щодо забезпечення позову: проблеми судової практики.

Відкриття провадження у справі. Провадження у справі до судового розгляду. Попереднє судове засідання. Стадія судового розгляду та ускладнень у цивільному процесі. Заочний розгляд справи як один із способів оптимізації цивільного процесу. Наслідки неявки до суду осіб, викликаних у судове засідання. Відводи суддів (судді) та інших учасників процесу (підстави і порядок вирішення). Закінчення справи без ухвалення судового рішення: закриття провадження по справі; залишення заяви без розгляду.

Фіксування судового процесу технічними засобами. Протокол судового засідання, його зміст та значення. Журнал судового засідання, його зміст та значення. Зауваження на технічний запис або журнал.

Судові дебати. Форма і зміст судового рішення. Ухвалення і оголошення судового рішення.6.7. Особливості розгляду справ позовного провадження

Розгляд та вирішення трудових спорів. Судовий розгляд справ, які виникають з сімейних правовідносин. Особливості цивільних справ, пов’язаних із вихованням дитини. Судовий розгляд справ, які виникають із житлових правовідносин. Судовий розгляд справ про спадкування. Підсудність справ про спадкування. Розгляд судами справ про відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю фізичної особи: юрисдикція та підсудність. Цивільні справи про відшкодування шкоди, завданої життю й здоров’ю фізичної особи. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

Розгляд справ про захист особистих немайнових прав фізичної особи. Застосування судами законодавства про захист честі, гідності та репутації. Судовий захист при розгляду відомостей у службових документах, виробничих характеристиках, рішеннях колегіальних органів, засобах масової інформації, постановах слідчих, прокурорських та судових органів. Виконання рішення про захист особистих немайнових прав фізичної особи.

Розгляд справ, які виникають із земельних правовідносин. Юрисдикція. Підсудність. Особи, які беруть участь у справі, які виникають із земельних правовідносин. Виконання судового рішення.

Поняття та сутність заочного провадження. Відмінність заочного та змагального провадження. Порядок заочного провадження. Зміст заочного рішення. Оскарження заочного рішення. Перегляд заочного рішення. Оскарження заочного рішення.

6.8. Особливості розгляду цивільних справ наказного провадження

Поняття та правова природа наказного провадження. Судовий наказ як особлива форма судового рішення. Підстави для видачі судового наказу. Форма та зміст заяви про видачу судового наказу. Порядок видачі судового наказу. Скасування та оскарження судового наказу. Видача та виконання судового наказу.6.9. Особливості розгляду та вирішення справ окремого провадження

Загальний склад справ окремого провадження. Дія принципів цивільного процесуального права у справах окремого провадження. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження. Відкриття провадження у справах окремого провадження. Особливості підготовки справи окремого провадження до судового розгляду. Особливості судового розгляду та вирішення справ окремого провадження. Особливості перегляду судових рішень у справах окремого провадження. Особливості виконання судових рішень у справах окремого провадження.

Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання фізичної особи недієздатною. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення померлою. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Усиновлення. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. Визнання спадщини відумерлою. Надання психіатричної допомоги у примусовому порядку. Примусова госпіталізація до протитуберкульозного закладу. Розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Розгляд справ окремого провадження, особливості процесуального порядку розгляду та вирішення яких не визначено Цивільним процесуальним кодексом України.6.10. Процесуальні рішення суду

Процесуальні рішення, пов’язані з відкриттям провадження у справі. Процесуальні рішення, спрямовані на розвиток провадження у цивільній справі. Процесуальні рішення, які застосовуються в процесі доказування в цивільних справах. Процесуальні рішення, якими оформляються ускладнення в цивільному процесі. Процесуальні рішення, якими оформляється закінчення провадження у цивільній справі у зв’язку з вирішення справи по суті. Цивільні процесуальні рішення, які застосовуються при оскарженні та перегляді постанов суду першої інстанції.


Усунення недоліків судового рішення судом, який його постановив. Додаткове рішення. Роз’яснення рішення. Виправлення описок і явних арифметичних помилок.

6.11. Перегляд рішень у зв‘язку із нововиявленими обставинами

Поняття нових та нововиявлених обставин. Підстави перегляду судових актів у зв'язку із нововиявленими обставинами. Процесуальний порядок розгляду заяви про перегляд судових постанов за нововиявленими обставинами.

Процесуальні питання виконання судових рішень.

VIІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО


7.1. Загальні положення відносин у сфері господарювання

Господарські відносини: поняття, види, відмежування від суміжних видів. Господарська діяльність. Господарське законодавство. ЦК і КГ: проблемні аспекти практичного застосування до господарських відносин. Спеціальні законодавчі акти, які регулюють окремі види господарської діяльності. Державно-приватне партнерство як особлива форма співпраці держави/територіальної громади з приватним бізнесом. Методи господарського права, їх особливості, відмінності від методів цивільного та адміністративного права. Судова практики та звичаїв у системі господарського права.7.2. Основні напрями та форми участі держави у сфері господарювання

Ліцензування господарської діяльності. Повноваження державних органів щодо здійснення контролю за наявності ліцензій у суб'єктів господарювання. Стандартизація і сертифікація. Обов'язкова сертифікація. Відповідальність органів з сертифікації. Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення стандартів. Захист державою економічної конкуренції.

Державний контроль і нагляд за господарською діяльністю. Компетенція державних органів щодо здійснення контролю і нагляду.

7.3. Суб'єкти господарських правовідносин

Суб'єкти господарювання та суб'єкти організаційно-господарських повноважень: спільні та відмінні риси, їх відображення в господарському законодавстві. Поняття та обсяг правосуб'єктності суб'єктів господарювання. Проблеми визначення правового статусу суб'єктів господарських правовідносин.

Особливості правового становища підприємства за Господарським та Цивільним кодексами України. Проблеми ліквідації підприємств.

Господарські товариства як суб'єкти господарювання та суб'єкти організаційно-господарських повноважень. Типи/види акціонерних товариств відповідно до законів України «Про господарські товариства» та «Про акціонерні товариства». Особливості правового становища державних акціонерних товариств та акціонерних товариств з різним ступенем участі держави в статутному капіталі.

Корпоративні відносини в господарських товариствах: поняття, суб'єктний склад, зміст, проблеми вдосконалення.

Господарське об'єднання як суб'єкт організаційно-господарських повноважень. Специфіка правового статусу холдингових компаній. Проблеми захисту інтересів залежних підприємств у відносинах контролю-підпорядкування.

Особливості правового становища міністерств/відомств як суб'єктів організаційно-господарських повноважень. Специфіка правового становища органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій як суб'єктів організаційно-господарських повноважень.

7.4. Майнова основа господарювання

Поняття та види майна у сфері господарювання, порядок його використання. Правові титули майна суб'єктів господарських відносин: основні, додаткові правові титули, основні засади їх використання.

Корпоративні права: поняття, види, порядок набуття та використання, проблеми вдосконалення правового режиму корпоративних прав.

Особливості правового режиму (в т.ч. засобів захисту) державної власності. Основні проблеми приватизації державного та комунального майна.

Особливості використання природних ресурсів у сфері господарювання.

7.5. Загальні положення про господарські зобов'язання і господарські договори

Розмежування понять «цивільне зобов'язання» та «господарське зобов'язання».

Поняття, ознаки, види господарських договорів та форми/шляхи регулювання договірних відносин. Господарський, цивільний і адміністративні договори: проблеми розмежування. Проблеми тлумачення господарських договорів.

Співвідношення понять «істотні умови договору» та «обов'язкові умови договору». Форма господарського договору та особливості електронної модифікації письмової форми договору.

Проблеми забезпечення виконання господарських договорів.

7.6. Окремі види господарської діяльності

Господарсько-торговельна діяльність. Система договорів у сфері господарсько-торговельної діяльності.

Застосування положень Цивільного кодексу до господарських договорів купівлі-продажу.

Поставка.

Фінансовий лізинг та його особливості.

Перевезення. Система господарських зобов'язань з приводу перевезення.

Капітальне будівництво. Позовна давність за вимогами, що випливають із неналежної якості робіт, виконаних за договором підряду на капітальне будівництво.

Договір комерційної концесії. Загальна характеристика договору комерційної концесії.

Договір концесії. Сторони концесійного договору.

Банківська діяльність. Правове регулювання відсотків за банківським кредитом. Наслідки нецільового використання кредиту за Господарським і Цивільним кодексами.

Лізингові операції банків. Розміщення резидентами валютних цінностей в іноземних банках.

Страхова діяльність. Види діяльності, які мають право здійснювати страховики.

Зовнішньоекономічна діяльність. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Відповідальність держави перед суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іншими суб'єктами господарської діяльності.

7.7. Антимонопольно-конкурентне регулювання

Економічна конкуренція та монополізм: проблеми співвідношення. Державне регулювання відносин у сфері економічної конкуренції: причини, мета, принципи та органи. Проблема визначення та класифікації порушень у сфері економічної конкуренції.

Економічна концентрація: поняття, види, випадки обов'язкового отримання попереднього дозволу.

Монополістичні зловживання: суб'єкт/суб'єкти, заборонені дії, відповідальність та порядок її застосування.

Недобросовісна конкуренція. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання. Зловживання монопольним становищем. Антиконкурентні узгоджені дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.

Особливості застосування відповідальності за порушення вимог антимонопольно-конкурентного законодавства7.8. Господарська відповідальність

Особливості господарсько-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності. Господарське правопорушення як підстава для застосування господарсько-правової відповідальності. Відмежування господарсько-правової відповідальності від інших видів юридичної відповідальності. Проблеми застосування господарсько-правової відповідальності.

Співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції». Спільні та відмінні риси неустойки (ЦК) та штрафних санкцій (ГК). Особливості відповідальності за прострочення виконання грошових зобов'язань. Адміністративно-господарські санкції та їх відмінність від адміністративної відповідальності.

7.9. Інститут банкрутства в системі господарювання

Інститут банкрутства в ринковій системі господарювання: поняття, призначення. Проблеми, пов'язані з суб'єктами та іншими учасниками провадження у справі про банкрутство. Арбітражний керуючий: роль у справі про банкрутство, особливості правового статусу.

Судові процедури, що застосовуються у справі про банкрутство: види, призначення, підстави та порядок застосування, зміст. Мораторій на задоволення вимог кредиторів: проблеми застосування. Спільні та відмінні риси ліквідаційних процедур, що застосовуються в процесі припинення/ліквідації господарської організації – юридичної особи у справі про банкрутство. Співвідношення загального та спеціального порядків визнання боржника банкрутом.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал