Рішення педагогічної ради від «30» серпня 2013 рСторінка5/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.24 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4   5   6   7

1.5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педпрацівників
Школа-інтернат працює за новими правила внутрішнього розпорядку для всіх учасників навчально-виховного процесу, розроблено та затверджено посадові обов’язки для педагогів. Прийнято зміни до колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом школи. Працюючим жінкам, які мають неповнолітніх дітей, та особам, що працюють ненормований робочий день, надаються додаткові відпустки. Моральне заохочення вчителів здійснюється за наслідками атестації, результативності в роботі, участі в професійних конкурсах, з нагоди ювілейних свят.

Всі нормативні акти, накази та розпорядження адміністрації, які стосуються навчального навантаження вчителів, відпусток, доплат, режиму роботи школи та графіків роботи окремих працівників, узгоджуються з профспілковим комітетом.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством.

Щорічно станом на 5.10 складаються дані про соціально-побутові умов життя і виховання кожного учня, що надають вихователі та класні керівники. Це дає змогу вчасно виявити дітей та сім’ї, які потребують соціальної підтримки.

У школі розроблено систему заходів стосовно соціально-правового захисту дітей, профілактики бездоглядності.

З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок вихователями, класними керівниками, соціальним педагогом, психологом та адміністрацією школи-інтернату.

Організовуються зустрічі з представниками соціальних служб, пенсійного фонду, управління праці та соціального захисту населення по наданню консультацій для опікунів, соціально незахищених та пільгових категорій. На жаль, значний відсоток учнів виховується у неповних сім’ях, кількість яких щороку зростає.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний блок, який складається із кабінету лікаря-педіатра і медичної сестри та процедурного кабінету. Кабінети оснащені обладнанням, що передбачене типовим Положенням. Працюють стоматологічний кабінет та кімната психологічного розвантаження. У закладі працює лікар-педіатр та 4 медичні сестри, які організовують систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечують профілактику дитячих захворювань. Щорічно протягом вересня-жовтня та квітня-травня всі учні проходять поглиблений медичний огляд, де проводиться огляд вузькими спеціалістами. Після цього учні, які потребують поглибленого огляду чи лікування, та ті, що стоять на Д-обліку, направляються до відповідного лікаря-спеціаліста. Щомісячно проводиться огляд дітей професором кафедри ортодонтії післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА Смаглюк Л.В. з подальшим наданням планової ортодонтичної допомоги. Відповідно до результатів медичного огляду, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Згідно довідок ЛКК в школі – інтернаті навчається 2 дитини-інваліда. Для певної категорії дітей організоване дієтичне харчування. Медичне обслуговування працівників школи організовано на базі лікарень за місцем проживання. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком, а поглиблений психіатричний один раз на 5 років в обласному психдиспансері. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік.

Організація харчування учнів школи-інтернату регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами всі учні охоплені п’ятиразовим харчуванням. Середня вартість харчування за минулий навчальний рік складає 36-40 грн. Дієтичним харчуванням забезпечено 34 дітей, згідно поданих медичних довідок.

Шкільна їдальня має 200 посадових місць. У серпні місяці придбано картоплечистку. Навчальний заклад має свою систему щодо поліпшення стану організації харчування. В штаті посада дієтичної сестри та шефа-повара.

Наявні відповідні інструктивно-нормативні матеріали щодо порядку організації харчування дітей; шкільні накази щодо організації харчування з врахуванням учнів пільгових категорій; документи, що підтверджують статус дітей пільгових категорій. Якість харчування учнів перевіряється адміністрацією, черговими педагогами, міською санстанцією. Результати перевірок доводяться до відома учнів, вчителів.

Робота з охорони праці , техніки безпеки, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 року № 63 та погоджених листом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2001 року № 1/12-1459. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та техніки безпеки у закладі, створено службу з охорони праці , до якої ввійшли члени колективу, які пройшли відповідне навчання.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу . Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, олімпіадами, чергуванням у їдальні тощо. У школі в наявності всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові, батьківських зборах.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в школі-інтернаті здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Проте кількість випадків травматизму учнів під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час з кожним роком зростає. Разом з тим залишаються високими показники побутового травматизму. В школі розроблено низку заходів щодо попередження побутового травматизму учнів. Всі нещасні випадки що трапилися під час навчально – виховного процесу та в побуті беруться на облік. Причини їх виникнення з’ясовуються, аналізуються, відповідно до чого проводяться профілактичні заходи. Метою, яку ставить педколектив в основу всієї системи роботи у 2013-2014н.р. – виховання стійких навичок в усіх членів навчально-виховного процесу з питань безпеки життєдіяльності та здорового способу життя, профілактика дитячого травматизму.

Щороку наказом по школі на підставі даних про стан здоров’я і фізичного розвитку учнів створюються медичні групи для занять фізкультурою. Розуміючи, що здоров’я дитини – це ключ до здоров’я дорослої людини, педколектив значну увагу приділяє формуванню основ культури здоров’я. У школі введено третій урок фізкультури Діє ряд спортивних секцій, на уроках початкових класів обов’язковими є фізкультхвилинки на уроках та на перервах.

Адміністрацією та педагогами школи створені належні умови для якісного проведення спортивно-оздоровчої роботи, в якій задіяну більше 80% учнів закладу. За звітній період у шкільних змаганнях взяло участь 67% учнів від загальної кількості (відсоток учнів рахувався з можливою участю одних і тих же учнів в декількох змаганнях). Про якість стану фізичного виховання свідчать результати участі учнів у змаганнях різного рівня.

Аналізуючи роботу школи-інтернату за 2012-2013 навчальний рік можна з впевненістю сказати про те що проблема «Забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів шляхом впровадження освітніх інноваційних технологій.» залишається актуальною над вирішенням якої ми з вами і будемо працювати. Розв’язання проблеми школи буде здійснено шляхом вирішення проблемних питань які в першу чергу були поставлені на колегії Міністерства освіти і науки України та обласній конференції педагогічних працівників, а саме:


 1. Продовжити роботу над проблемою «Забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального. Психологічного і соціального становлення особистості школярів шляхом впровадження освітніх інноваційних технологій»

(Вчителі, вихователі, постійно)

 1. Шляхом застосування інноваційних педагогічних технологій оновлювати зміст і форми навчально-виховного процесу. (Вчителі, вихователі, постійно)

 2. Забезпечити стовідсоткове охоплення дітей, які направлені до школи-інтернату на навчання.

(До 15 вересня, класні керівники, вихователі)

 1. Продовжувати створювати належні умови перебування дітей в інтернатному закладі.

(вчителі, вихователі, постійно)

 1. Впроваджувати у навчально-виховний процес сучасні інформаційні технології, передовий педагогічний досвід

(вчителі, вихователі, постійно)


 1. Удосконалювати подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадської активності, організації здорового способу життя.

(вчителі, вихователі, постійно)

 1. Забезпечувати належний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів.

(бухгалтерія, постійно)

 1. Удосконалювати та покращувати роботу по медичному обслуговуванню дітей. Систематично проводити санітарно-просвітницьку роботу.

(лікар, медичні сестри, постійно)


ІІ. ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ НА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІКп/п

Основні заходи

Тиждень

Відповідальні

1

2

3

4
СЕРПЕНЬ1.

Засідання педагогічної ради школи:

4

Директор
 1. Педагогічний аналіз результативності навчально-виховного процесу в школі за 2013-2014 навчальний рік.

 2. Затвердження річного плану школи на 2013/2014 н.рік.

 3. Розподіл педагогічного навантаження.2.

Перевірка готовності навчальних кабінетів, класних і спальних кімнат до початку навчального року.

3

Заступники директора

3.

Аналіз працевлаштування випускників 11-их класів та подальшого навчання випускників

9-их класів.4

Заступник директора з НМР, класні керівники

4.

Зарахування учнів в 1 і 10-ті класи і прибулих учнів.

4

Заступники директора

5.

Комплектування класів та виховних груп.

4

Заступники директора

6.

Складання розкладу занять та графіка роботи вихователів на перший семестр згідно з методичними та санітарно-гігієнічними вимогами.

4

Заступники директора

7.

Інструктування педагогічних працівників щодо правильного оформлення журналів і планів.8.

Нарада при директорові:


1. Забезпечення організованого початку навчального року.


2. Охорона праці в навчальному закладі.


3. Календарне планування навчальних предметів.

4

Директор

9.

Методичний семінар учителів 1 – 4 класів і класних керівників 5 – 11-х класів з питань організації роботи.

4

Заступники директора

10.

Засідання предметних кафедр. Основні вимоги щодо вивчення предметів у 2013/14 н.році.

4

Керівники кафедр

11.


Підготовка до Дня знань.


4

Заступники директора

12.

Проведення консультацій з педагогами щодо правильного оформлення журналів і планів.

3

Заступники директора

13.

Проведення консультацій для батьків майбутніх першокласників.

3-4

Психолог, заступник директора з НВР

14

Вступне інструктування з правил ТБ персоналу школи та ознайомлення з посадовими обов’язками.

4

Заступники директора
ВЕРЕСЕНЬ1.

Засідання методичної ради школи.

2

Заступник директора з НМР
1. Затвердження плану роботи на рік.


2. Про організацію методичної роботи та наставництво.2.

Складання і затвердження календарно-тематичних планів та планів виховної роботи на І семестр 2013/14 н.року.

2

Заступники директора

3.

Складання графіка тематичного оцінювання знань, контрольних і лабораторних робіт.

2

Заступники директора з НВ і НМР

4.

Організаційна робота з учнями 5-х, 10-х класів. Проблеми адаптації.

3

Заступники директора з НМР та НВР

5.

Організація навчання у перші дні занять, уроки, дотримання правил внутрішнього розпорядку.

1 - 2

Заступники директора

6.

Оновлення та доповнення банку відомостей про обдарованих дітей.

3

Заступник з НМР

7.

Складання графіків відкритих уроків, творчих звітів учителів, вихователів.

3 - 4

Заступники директора

8.

Організація роботи з обдарованими дітьми у новому навчальному році.

3

Заступник директора з НМР

9.

Організація роботи атестаційної комісії.

4

Заступник директора з НМР

10.

Корекція розкладу уроків.

1-2

Заступники директора

11.

Тематичний контроль «Організація роботи органів дитячого самоврядування (наказ).

4

Заступник директора з ВР

12.

Організація індивідуального навчання в 1-4 – х класах.

2

Заступники директора з НВР

13.

Класні батьківські збори «Дотримання режиму школи-інтернату».

1

Класні керівники

14.

Контроль-зріз знань у 5-х, 10-х класах з основних предметів (наказ).

3 - 4

Заступники директора з НВР та НМР

15.

Організація повторення навчального матеріалу учнями 1 - 11-х класів.

3 - 4

Заступники директора з НВР та НМР

16.

Перевірка класних журналів з метою правильності їх оформлення.

4

Заступники директора з НМР та НВР

17.

Тематичний контроль: «Шкільна адаптація перщокласників»

4

Заступники директора з НВР

18.

Контроль за дотриманням єдиних орфографічних вимог (українська мова, математика).

3 – 4

Заступник директора з НМР

19.

Нарада при заступниках директора з науково-методичної та навчально-виховної роботи:

1.Ведення шкільної документації.

2.Виконання єдиного орфографічного режиму.


1

Заступники директора з НВР та НМР

20.

Засідання Ради школи.

1. Завдання школи на новий навчальний рік.3

Голова ради школи.

21.

Складання розкладу всіх навчальних та виховних занять в школі: гуртків, секцій; графіків чергування вчителів і вихователів.

2-4

Заступники директора

22.

Організація учнівського самоврядування.

2

Заступник директора з ВР
ЖОВТЕНЬ1.

Засідання педагогічної ради школи.

3

Психолог, заступник директора з ВР
1. Змістовне дозвілля – фактор розвитку інтелектуального та творчого потенціалу особистості учнів.


2. Запобігання та профілактика насильства у дитячому колективі.2.

Проект наказу про організацію та проведення І етапу всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

2

Заступник директора з НМР.

3.

Наказ про проведення атестації педагогічних працівників, затвердження графіка атестації.

2

Директор

4.

Стан викладання пофільних предметів у 11-х класах (наказ).

1 - 4

Заст. директора з НМР

5.

Виконання єдиних вимог щодо письмових робіт і перевірки зошитів у 2 – 4, 5 – 7 класах (довідка).

2

Заст. директора з НВР

6.

Зустріч за круглим столом учителів-предметників 11-х класів: «Рівень готовності випускників до ЗНО».

4

Заступник директора з НМР

7.

Психологічний коментар до адаптації учнів 10-х класів.

3

Психолог

8.

Тиждень кафедри вчителів трудового навчання, ОБЖ, музики, малювання.

3

Заступник директора з НМР, керівник кафедри

9.

Стан організації класних колективів та рівень сформованості учнівського самоврядування у 10 класах (наказ).

4

Заступник директора НМР

10.

Нарада при заступниках директора з НМР та НВР:

1.Про проведення першого етапу всеукраїнських олімпіад.

2.Вивчення узагальнення ППД.


3

Заступники директора

11.

Перевірка стану ведення класних журналів(наказ).

4

Заступники директора

12.Учнівські збори і лінійки за підсумками І чверті.

3

Заступники директора, класні курівники.

13.

Організація і проведення шкільних предметних олімпіад.

2-3

Заступник директора з НМР

14.

Організація участі учнів у роботі МАНу

2-3

Заступник директора з НМР

15.

Проведення першого етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика.

2

Заступник директора з НМР
ЛИСТОПАД1.

Вивчення стану навчально-виховної роботи у 6-х класах(наказ).

1-2

Заступник директора з НВР.

2.

Аналіз роботи вчителів-предметників і класних керівників зі слабко встигаючими учнями (рекомендації).

3

Заступники директора з НВР та НМР.

3.

Тиждень історії, географії, правознавства.

3

Керівник кафедри

4.

Підведення підсумків шкільного етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, формування команди на обласні олімпіади (наказ).

1

Заступник директора з НМР

5.

Виконання єдиних вимог щодо ведення зошитів з української мови у 5 – 11 класах (наказ).

4

Заступники директора з НВР та НМР.

6.

Тематичний контроль: «Аналіз успішності та рівня знань учнів претендентів на нагородження медалями» (довідка).

3

Заступник директора з НВР.

7.

Вивчення роботи вчителів і вихователів, які атестуються.

2 - 3

Заступник директора, керівники кафедр.

8.

Профілактичний контроль «Виконання учнями Правил внутрішньо шкільного розпорядку».

3

Заступники директора

9.

Організація участі учнів у заочних обласних олімпіадах.

2

Заступники директора з НМР

10.

Нарада при заступниках директора з НМР та НВР:

1.Шляхи підвищення ролі позакласної роботи з предметів.

2.Наступність і перспективність у навчанні.


3

Заступник директора з НВР та НМР

11.

Вибіркова перевірка поурочного планування.

4

Заступники директора

12.

Проведення дня відкритих дверей у профільних класах.

4

Заступники директора

13.

Контроль за режимом дня школярів та за проведенням роботи з профілактики шкідливих звичок (довідка).

2

Заступники директора.
ГРУДЕНЬ

4

Заступники директора

1.

Засідання педагогічної ради школи:

1.Виконання рішень попередньої педагогічної ради.2.Перспективність і наступність у роботі початкової і середньої ланок освіти.

2

Заступник директора з НВР.

2.

Перевірка техніки читання у 2 – 4 класах (наказ).

2

Заступники директора з НВР.

3.

Проведення контрольних зрізів знань з основних базових дисциплін за І семестр.

1-2

Заступники директора з НМР та НВР

4.

Контроль за виконанням навчальних планів і програм.

3

Заступники директора з НМР та НВР

5.

Перевірка за І семестр тематичного обліку знань (наказ).

3

Заступники директора з НВР.

6.

Вибіркова перевірка роботи вчителів з метою контролю рівня знань учнів 4, 9 класів (довідка).

3

Заступник директора з НМР, НВР.

7.

Декада педагогічної майстерності: «Інноваційні методи навчання і виховання в дії»

1-2

Заступники директора

8.

Нарада при директорові:

 1. Результати роботи школи за І семестр.

 2. Дотримання правил з техніки безпеки під час зимових канікул.

3

Директор

9.

Профілактичний контроль: «Організація безпечного проведення Новорічних свят».

2

Заступники директора

10.

Малі педагогічні ради по класах: «Підсумки І-го семестру».

3

Класні керівники

11.

Нарада при заступниках директора:

1. Результати рівня навчальних досягнень учнів за І семестр.

2. Звіт учителів які атестуються.4

Заступник директора з НВР та НМР

12.

Засідання методичної ради:

1. Аналіз питання про результати впровадження елементів інноваційних технологій.

2. Виявлення педагогічних знахідок і досягнень у роботі вчителів, які атестуються.


3

Заступники директораЗаступник з НМР

13.

Поточний контроль індивідуальних занять з учнями початкових класів.

1-2

Заступник директора з НВР

14.

Засідання ради школи: Підсумки роботи за І семестр.

4

Голова ради школи

15.

Огляд-конкурс шкільних навчальних кабінетів.

3

Заступники директора
СІЧЕНЬ1.

Корекція і затвердження необхідної навчально-виховної документації на ІІ семестр.

На протязі місяця

Заступник директора з НВР

2.

Корекція розкладу занять на ІІ семестр.

2

Заступники директора.

3.

Засідання предметних кафедр та МО:

1.Аналіз роботи за І семестр і завдання на ІІ-й.

2.Творчі звіти вчителів і вихователів, які атестуються.


2

Керівники кафедр.

4.

Творчий тиждень іноземних мов та світової літератури.

4

Керівник кафедри.

5.

Затвердження календарних планів та планів виховної роботи на ІІ-й семестр.

3

Заступники директора

6.

Класноузагальнюючий контроль у 9-их класах (наказ).

3-4

Заступник директора з НМР

7.

Тематичний контроль: «Підвищення якості знань учнів 5-9-х класів з математики» (довідка).

4

Заступники директора з НМР та НВР.

8.

Вивчення профнамірів випускників.

3

Заступники директора з НМР, класні керівники

9.

Бесіди з дітьми, які мають низький та середній рівні навчальних досягнень.

3

Заступники директора

10.

Нарада при заступниках директора:

1.Виконання навчальних програм за І-й семестр.2.Робота з учнями, які не встигають.

3

Заступник директора з НМР та НВР.

11.

Організація участі дітей у ІІІ-му етапі Всеукраїнських олімпіад.

4

Заступник директора з НМР та НВР.

12.

Виконання єдиних вимог щодо ведення зошитів з математики 5-х – 11-х класах.

4

Заступник директора з НМР.

13.

Контроль за відвідуванням учнями школи, їхньої присутності на першому та останньому уроках, наявність у них шкільної та спортивної форми.

3

Заступники директора з НМР, НВР.

14.

Контроль за організацією повторення навчального матеріалу на уроках

4

Заступники директора з НМР, НВР.
ЛЮТИЙ1.

Засідання педагогічної ради:

 1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

 2. Інноваційні технології. Упровадження в практику передового педагогічного досвіду і вироблення власного досвіду.

3

Заступники директора з НМР.

2.

Творчий тиждень математики, фізики, інформатики.

3

Керівник кафедри

3.

Стан навчально-виховної роботи у 9-их класах (наказ).

1-2

Заступники директора з НМР.

4.

Контроль за станом ведення учнівських щоденників та їх перевіркою.

2

Заступники директора.

5.

Здійснити перевірку ведення зошитів для контрольних та лабораторних робіт з фізики та біології у 10-11-х класах (наказ).

4

Заступник директора з НМР

6.

Тематичний контроль: «Духовно-моральне виховання учнів»

3

Заступник директора з ВР.

7.

Нарада при заступниках директора з НМР та НВР:

1.Підготовка та проведення творчих звітів учителів які атестуються на вищу категорію.2.Стан ведення шкільної документації.

3

Заступники директора з НВР НМР.

8.

Круглий стіл: облік особистих досягнень учнів як необхідна умова їхнього індивідуального розвитку.

4

Заступники директора з НМР НВР.

9.

Участь у 3-му етапі предметних олімпіад (наказ).

3

Заступник директора з НМР

10.

Засідання атестаційної комісії «Попередні висновки щодо роботи вчителів і вихователів, які атестуються».

4

Директор.

11.

Стан навчально-виховної роботи у 5 класі (наказ).

2-3

Заступник директора з НВР.

12.

Контроль за роботою гуртків (довідка).

4

Заступник директора з ВР.
БЕРЕЗЕНЬ1.

Вивчення стану навчально-виховної роботи у 7-х класах. (наказ)

1-2

Заступники директора з НВР.

2.

Творчий тиждень з української мови та літератури.

2

Керівник кафедри

3.

Контроль за якістю навчальних досягнень учнів випускних класів.

2

Заступник директора з НМР

4.

Засідання атестаційної комісії.

Затвердження матеріалів атестації, порушення клопотання про встановлення вищих категорій та педагогічних звань.4

Секретар атестаційної комісії.
5.

Випуск інформаційно-методичного бюлетеня «Готуємося до ДПА»

2

Заступник директора з НМР

6.

Підсумковий контроль: «Участь учнів в олімпіадах, конкурсах, оглядах» (наказ).

4

Заступники директора

7.

Перевірка класних журналів виконання програм, об’єктивність виставлення тематичних оцінок (наказ).

4

Заступники директора з НМР НВР.

8.

Малі педагогічні наради по класах-паралелях: «Навчальні досягнення та відвідування занять».

3

Класні керівники.

9.

Нарада при заступниках директора з НМР та НВР.

1. Ознайомлення з нормативними документами МОН щодо закінчення навчального року.

2. Підготовка випускників до ДПА.


3

Заступники директора з НВР НМР.

10.

Засідання ради школи.

1. Атестація медпрацівників.

2. Інноваційні технології у практиці роботи педагогів.


4

Голова ради школи

11.

Контроль за роботою з батьками.

3

Заступники директора .

12.

Класні батьківські збори:

1.Підготовка класних і спальних кімнат до нового навчального року.2.Профілактика нещасних випадків під час канікул

3

Класні керівники, вихователі.
КВІТЕНЬ1.

Проект наказу «Про порядок закінчення 2013/14 н.року та проведення ДПА у школі».

2

Заступники директора з НМР НВР

2.

Оформити куточок ЗНО та ДПА.

3

Заступники директора з НМР

3.

Збір даних щодо вибору учнями предметів для ДПА.

1-2

Заступник директора з НМР.

4.

Засідання творчої групи з підготовки плану роботи на наступний навчальний рік.

1

Заступники директора з НМР

5.

Скласти графіки проведення річних контрольних робіт для перевірки якості знань учнів.

2

Заступник директора з НВР НМР

6.

Складання графіка навчальних екскурсій у 1 – 4-х класах.

4

Заступник директора з НВР

7.

Творчий тиждень біології, хімії, фізичної культури.

2

Керівник кафедри

8.

Класно-узагальнюючий контроль у 8-х класах (наказ).

1-3

Заступники директора з НМР.

9.

«Методичний діалог» - засідання: звіт молодих педагогів.

2

Заступники директора

10.

Співбесіда з учителями стосовно предметів, де учні можуть знизити свою успішність.

2

Заступники директора з НМР НВР.

11.

Нарада при директорові:

1. Організоване закінчення 2013/14навчального року.

2. Підготовка до ДПА у 9-х, 11-х класах.

3.Організація роботи пришкільного табору відпочинку дітей.4

Директор

12.

Засідання методичної ради:

1.Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами з 2013-2014 н.р.

2.Завдання на новий навчальний рік.


4

Заступник директора з НМР.

13.

Тематичний контроль: «Варіативність навчально-методичного забезпечення змісту початкової освіти» (довідка)

1

Заступник директора з НВР.

14.

Нарада при заступниках директора:

1.Виконання навчальних планів і програм.

2.Проведення навчальної практики та екскурсій.


3

Заступники директора з НМР та НВР

15.

Педагогічний консиліум: «Про готовність учнів 11-х класів до проходження ДПА».

4

Заступники директора з НМР

16.

Підготування проекту наказу про створення та склад атестаційних комісій до проведення державної підсумкової атестації.

3

Заступники директора з НМР
ТРАВЕНЬ1.

Засідання педагогічної ради школи.

1. Виконання рішень педагогічної ради за лютий.

2. Випуск учнів 11-х класів.

3.Нагородження учнів 11-го класу золотими та срібними медалями.

4. Попереднє педагогічне навантаження на 2014-15н.рік.


2

Заступник директора з НМР

2.

Засідання предметних кафедр та МО:

1. Підсумки методичної роботи за 2013/14 н.рік

2. Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік.

3. Планування методичної роботи на наступний навчальний рік.3

Керівники кафедр

3.

Проведення річних контрольних робіт з базових дисциплін. Підготовка проекту наказу «Про виконання навчальних планів і програм».

1-2

Заступники директора з НМР, НВР

4.

Організація літнього відпочинку дітей (наказ).

3

Заступник директора з ВР.

5.

Моніторинг дослідження навчальних досягнень учнів за рік (наказ).

4

Заступник директора з НМР, НВР.

6.

Тематичний контроль: «Підсумки роботи гуртків, спортивних секцій. Зв'язок школи і позашкільних закладів у питаннях естетичного виховання учнів» (наказ).

3

Заступник директора з ВР.

7.

Свято Останнього дзвоника та Свято вручення атестатів одинадцятикласникам.

3

Заступники директора

8.

Перевірка техніки читання у 2-4-х класах (наказ).

2

Заступник директора з НВР

9.

Організація та проведення ДПА та літньої практики.

2-4

Заступники директора з НМР НВР

10.

Проведення консультацій з батьками майбутніх першокласників.

2-4

Заступники директора з НВР, психолог.

11.

Малі педагогічні ради по класах: «Успіхи і досягнення за навчальний рік».

4

Класні керівники, вихователі

12.

Загальношкільні батьківські збори:

1.Підсумки роботи за рік.

2.Організація літнього відпочинку дітей.

3. Збереження здоров’я та життя дітей під час літніх канікул.4

Заступники директора.

13.

Контроль за проведенням ДПА в 11-х класах.

4

Заступник директора з НМР.

14.

Контроль за веденням шкільної документації (наказ).

4

Заступники директора.

15.

Інструктаж учнів щодо безпечного проведення канікул.

3-4

Класні керівники, вихователі.
ЧЕРВЕНЬ1.

Засідання педагогічної ради.

1. Випуск учнів 9-х класів

2. Перевід учнів 1- 8, 10-х класів до наступних класів.

3. Затвердження претендентів на нагородження медалями у 2014-15 н.р.3

Заступник директора, класні керівники2.

Контроль за проведенням ДПА у 9-х класах.

1-2

Заступник директора з НМР

3.

Проведення навчальної практики для учнів 5 - 8-х, 10-х класів та екскурсій для 1-4 класів.

1-2

Заступники директора

4.

Методичний моніторинг проведення державної підсумкової атестації (звіт).

3

Заступники директора з НМР НВР

5.

Складання річного плану роботи школи.

3-4

Заступники директора

6.

Контроль за оформленням шкільної документації.

3

Заступники директора

7.

Організоване проведення конкурсного прийому до 1-го, 10-их профільних та інших класів.

3

Заступники директора з НМР НВР

8.

Засідання ради школи:

1. Підготовка школи до нового навчального року.

2. Діяльність пришкільного табору праці і відпочинку.


3

Голова ради школи.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал