Рішення педагогічної ради від «30» серпня 2013 рСторінка4/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.24 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4   5   6   7

1.3. Ефективність навчально-виховного процесу

В 2012-2013 навчальному році державні програми та навчальні плани виконані повністю. На підставі листа Міністерства освіти і науки України «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році» листа Міністерства освіти і науки України «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 н.р.» проведено аналіз виконання державних програм і навчальних планів у 1-7 та 8-11-х класах, а також перевірено кількість проведених тематичних обліків знань, практичних та лабораторних робіт з фізики, хімії, біології та географії. Усі лабораторні і практичні з вказаних предметів проведені.

Всі вчителі працювали відповідно до календарних планів і програм, затверджених МОН України, вчителі виконали програму як за кількістю годин, так і за практичним мінімумом тематичних та перевірочних письмових робіт.

На кінець навчального року в школі-інтернаті налічувалося 342 учні. Із загальної кількості учнів на кінець року 40 , в порівнянні з минулим роком 29 учнів мають високий рівень знань, 144 в порівнянні з минулим роком 151– достатній рівень знань. 4 учнів: Бенедіс Денис, Дзябенко Альона, Ільченко Вікторія, Луценко Ігор закінчили школу з Золотою Медаллю, Мороховець Марія та Фіцай Оксана закінчили школу із Срібною медаллю. Три учні 9-го класу закінчили школу з відзнакою: Бакулей Микола, Деркач Альона. Луценко Дмитро. 15 учнів-випускників нагороджено похвальними грамотами та листами.

Аналізуючи результати навчальної діяльності найбільший процент має достатній та середній рівень знань учнів.

Тому педколективу школи в 2013-2014 навчальному році слід більше прикладати зусиль на виявлення, розвиток і педагогічну підтримку здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу. Кожен обдарований учень – індивідуальність, яка потребує особливого підходу і це повинно бути головним завданням у навчально-виховному процесі. Сприяння реалізації обдарування потребує організації особливого середовища. На мою думку наш навчальний заклад – повинен стати таким творчим середовищем, де повинна формуватися нова людина, формуватися не як субстант до існуючого суспільства, а як творча особистість.

На виконання Закону України «Про освіту», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності» у школі розроблено систему заходів щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку. Регулярно проводяться рейд «Урок», батьківські збори, співбесіди різного рівня, профорієнтаційна робота, співпраця із працівниками міліції Октябрського райвідділу міліції, та службою у справах неповнолітніх тощо. Результативність цих заходів висока. За звітній період 100% дітей шкільного віку, які зараховані до школи-інтернату охоплено навчанням.

На високому рівні проводиться профорієнтаційна робота серед учнів школи. В основному всі випускників 9-х класів продовжують навчання у 10-х класах,. Не працевлаштованих випускників 9-х класів немає.

Як результат впливу цієї роботи є 100% охоплення дітей навчанням. За останні роки не було випадків невідвідування учнями школи, які призвели б до припинення навчання у школі.

Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії. У школі – інтернаті існують біолого-фізичний, спортивний та технологічний профілі навчання.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у профільних класах, є робочий навчальний план. За рахунок варіативної частини навчального плану у профільних класах збільшено обсяг часу предметів інваріантної частини, які складають ядро професійної освіти. А саме у класах біолого-фізичного профілю збільшено кількість годин на вивчення біології та фізики, у класах технологічного профілю за рахунок годин трудового навчання введено вивчення токарної справи, та народної вишивки, а у класах спортивного профілю - футболу.

Профільному навчанню передує допрофільна підготовка учнів. Так у 8-х, 9-х класах за рахунок варіативної складової навчального плану введено поглиблене вивчення окремих предметів. Питання профільного навчання заслуховуються на нарадах, педагогічних радах, раді школи, широко обговорюються на батьківських зборах. Методичною радою школи слід створити модель профілізації в якій необхідно відтворити перспективу розвитку профільного навчання у школі-інтернаті відповідно вимогам часу, здійснювати науково-методичне, матеріально-технічне, кадрове забезпечення.

Наслідком впливу школи на соціальну поведінку учнів є свідоме виконання учнями основних нормативних документів школи: Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, в яких визначені основні права та обов’язки учнів. На основі цих документів розроблені „Правила для учнів”. Класні керівники тримають на особливому контролі відвідування занять, мають пояснення за кожний пропуск уроку: це медичні довідки, заяви батьків, пояснювальні, що зберігаються кожним класним керівником в окремій папці. Підтримується зворотній зв'язок з батьками.

Відвідування учнями навчальних занять постійно контролюється не лише класними керівниками, але й радою старшокласників, розглядається на раді профілактики правопорушень.
1.4. Результати виховної роботи
На виконання Законів України, освітніх програм Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завдань Національної Програми виховання, та ключового нормативного документу у сфері освітньої політики щодо виховання програми „Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів”, затвердженої наказом МОН, молоді та спорту України від 31.10.2011 р, № 243, виховної системи „Школа-родина” у 2012-2013 н.р. виховательський колектив школи-інтернату основну мету освітнього процесу спрямував на формування необхідних компетенцій та формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинененої, морально і духовно зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ. Навчальний рік проходив під знаком загальнокультурних подій в Україні: футболного чемпіонату „Євро-2012” та Року дитячої творчості.

Якісні показники в роботі вихователів залежать від їх рівня кваліфікації, здатності до самоосвіти. Курси підвищення кваліфікації в ПОІППО пройшли: Федоренко Р.Г, Якименко Л.С., Соломоненко С.О., Сердюк В.С., Ручка О.М., Гарбера Н.Ф., Шиш Н.І., Гагіна О.Г., Пославська І.Л., Лисенко О.В., Корольова С.П., Дзюба Р.Д. За результатами атестації: Дудці В.О. встановлено кваліфікаційну категорію „Спеціаліст вищої категорії”, Довгулі Н.А. підтверджено кваліфікаційну категорію „Спеціаліст І категорії”, Іващенку Р.М., Онуфрієнко А.В. та Князєвій О.В. встановлено кваліфікаційну категорію „Спеціаліст ІІ категорії”.

На високому організаційному та змістовному рівні були проведені атестаційні заходи вихователів:

-виховна година „Маленькі історії про велике кохання” та пізнавально-розважальна прогама „Обрядові свята на Україні. Сватання”, вих. Дудка В.О.;

-пізавально-розважальна програма „Подорож до країни Ввічливість”, вих. Онуфрієнко А.В.;

-інтелектуально-розважальна програма „Якими мовами говорить м”яч”, вих. Іващенко Р.М.;

-конкурсно-розважальна програма „Зимові фантазії”, вих Довгуля Н.А.;

-слайд-шоу „Полтавщина очима дітей” /за результатами здійснених екскурсій/, вих Князєва О.В.

Виступи на засіданнях педагогічної ради, друкована продукція з питань впровадження якісно нових форм і методів, технологій організації виховної роботи, педагогічних систем, моделей, обмін інформацією про сучасні науково-методичні та практичні досягнення, відкриті виховні заходи – це сучасна альтернативна форма підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності та педагогічної майстерності вихователів. Так Величкова Н.І., Дудка В.О.. Довгуля Н.А. підготували збірки своїх методичних доробок, роботи Гарбери Н.Ф. друкувалася на сторінках Всеукраїнського педагогічного видання „Виховна робота в школі”: методична розробка заняття батьківського університету „Як стати авторитетом для своєї дитини” і стаття „Українська народна педагогіка про шляхи попередження інфальтивності і аморальності дітей”. Готується до друку наступні методичні розробки вихователя : семінарське заняття методичного об”єднання вихователів „ Методи, прийоми і засоби виховання і перевиховання учнів” та заняття батьківського університету „Сучасний інформаційний простір і сімейне виховання”.

Салагубова О.А. була учасником Всеукраїнської науково-педагогічної конференції „Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України”, яка відбулася з 16-19 квітня 2013 року в м. Сімферополі. Виступ вихователя на тему „Життєві цінності і навчання вихованців інтернатного закладу освіти” висвітлений на сторінках Таврійського економічного журналу № 3/2013 Кримського інституту бізнесу. Друкується збірник тестів для вихователів, класних керівників та батьків „Пізнай дитину”, підготовлений педагогом. Вихователь отримала запрошення на участь у міжнародних та Всекраїнських науково-практичних конференціях, запрпоновані цікаві напрямки дослідження тем в освіті, над якими будуть працювати окремі вихователі і сама Олена Анатоліївна.

Дзюба Р.Д. нагороджена дипломом ІІІ ступеня перможниці ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник року”, є активним учасником авторської творчої групи вихователів області, неодноразово нагороджувалася подяками ПОІППО та Департаменту освіти і науки за організацію та проведення її засідань. За представлену на обласний конкурс „Краща модель розвитку компетентностей”, організованого ПОІППО у 2013 році, роботи „Розвиток професійних компетентностей успішного вихователя” отримала І місце. Раїса Дмитрівна підготувала методично-довідковий матеріал „Система роботи з охорони праці у загальноосвітньому навчальному закладі інтернатного типу”. Вихователь є активним учасником науково-педагогічних конференцій, її роботи надруковані на сторінках журналу „Наукові записки” ПОІППО за 2011-2013 роки.

Вихователі школи-інтернату залучаються до роботи методоб”єднання вихователів, його семінарських занять, щорічно проводять відкриті виховні заходи, семінари-практикуми та читають лекції для слухачів курсів вихователів шкіл-інтернатів Полтавської області при ПОІППО. У квітні місяці цього навчального року на базі школи-інтернату на високому методичному рівні протягом одного дня були проведені одразу чотири відкритих заняття: семінар-практикум „Виховна система „Школа-родина в дії”, ЗВР Рева М.М., заняття загальношкільного батьківського університету (присутні 80 % батьків), голова методоб”єднання вихователів Гарбера Н.Ф. Слухачі ознайомилися з методикою проведення самопідготовки, заняття провела вчитель Вірченко Л.А., Дзюба Р.Д. показала майстер-клас „Формування і розвиток здоров”язберігаючих компетентностей”. У травні ЗВР Рева М.М. та вчитель Вірченко Л.А. виступили перед слухачами курсів ПОІППО з питань „Планування роботи у виховній групі школи-інтернату” та „Методика проведення самопідготовки”

Вихователі та керівники гуртків беруть активну участь у роботі засідань обласних методоб”єднань: керівників хореографічних, театральних та вокальних студій, організованих та проведених на базі ОЦЕВУМ та навчальних закладів області. Виховательський колектив не тільки працює над вивченням передового педагогічного досвіду, але й продовжує вдосоналювати створену власну виховну ситему „Школа-родина”, робота за якою висвітлюється на сторінках газет, на радіо і по телебаченню.

На виконання наказу Міністерства України у справах сім”ї, молоді та спорту, МОН України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.09 р за № 3754/981/538/49 „Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді” та з метою створення ефективної системи національно-патріотичного виховання, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування в ній почуття любові до народу України, вміння служити йому, вивчення та засвоєння нею простих моральних істин та виховання її суспільних мотивів поведінки у школі здійснюється вивчення Конституції України, формування поваги до неї, використання державної національної символіки при проведенні урочистих свят.

Оскільки Україна на законодавчому рівні визнала важливість утвердження громадянського суспільства – запроваджена громадянська освіта і виховання в навчально-виховний процес нашої школи, мета якого виховати сучасного громадянина в полікультурному середовищі.

Проводяться виховні години, уроки мужності до Дня визволення м. Полтави, річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, Дня збройних сил України, Дня трагедії на ЧАЕС, Дня пам”яті жертв голодомору та політичних репресій, Дня пам”яті подій під Крутами, річниці трагедії Бабиного Яру, Дня людей похилого віку, Дня Перемоги, свято якої учні школи відзначали разом з учасниками Полтавського міського хору ветеранів війни та праці „Пам”ять серця”. 21 річницю з дня виведення радянських військ з Афганістану старшокласники школи зустріли у колі добрих друзів - воїнів-інтернаціоналістів Юрія Щербаня та Володимира Мельника, які вкотре повідали учням про місію захисника Вітчизни як на її території так і за її межами.

Щороку вихователь Гарбера Н.Ф. разом зі своїми дітьми до свята Меланки та Василя готує вітальну програму для всього педагогічного колективу. Діти вчаться поважати традиції та обряди українського народу, ділитися душевною щедрістю з іншими, дарувати людям свято і радість.

Учні 6 класу на чолі з вихователем Чуб В.А. взяли участь у Всеукраїнському конкурсі „Моральний вчинок”. Підготовлений ними проект „Школа-родина-особистість” з питань збереження та захисту суспільної моралі, створення теплих родинних стосунків між усіма учасниками педагогічного процесу в нашій школі висвітлює кінцеву мету виховання – через школу, родину виховати небайдужу до морально-етичних проблем особистість.

Вихователі Бондаренко Г.В., Шиш Н.І., Гагіна О.Г., Якименко Л.С., Корольова С.П., Сердюк В.С., Князєва О.В., Корнєєв К.Ю., класний керівник Бровко С.М. основну свою діяльність спрямували на виховання в учнів почуття патріотизму, національної свідомості, етики та естетичного смаку. Проведені ними програма „Козацькі розваги” , свята „Обереги нашого роду” та „ На рушник розшитий хліб кладемо з сіллю...”, зустріч з козаками Полтавського полку, виготовлення писанок на виставку дитячих робіт до Галереї мистецтв сприяли вихованню в учнях шани і поваги до історії рідного краю, любові до свого народу, його традицій і звичаїв. Вчителі Твердохліб О.О. та Ручка В.А. підготували до виступу на обласному етапі військово-патріотичної гри „Зірниця”збірну команду учнів 7-9 класів.

Педагоги та учні школи взяли участь в благодійній акції „Почуй свій шанс”, організованій та проведеній благодійним фондом „Серце до серця”. Зібрані кошти були перераховані на придбання слухових апаратів для слабочуючих дітей. Учні 10-г класу, на чолі з вихователем Величковою Н.І., організували збір подарунківів та коштів, на які закупили солодощі, і провели свято Миколая для дітей, які мають серйозні вади здоров”я , вихованців д/с № ... Вихованці хореграфічного колективу „Експеримент”, кер. Сердюк В.С., стали учасниками Всеукраїнської благодійної акції „Назустріч мрії”, 20-23 червня візьмуть участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі з аналогічною назвою в м. Києві, кошти з якого будуть перераховані на потреби дітей-сиріт. Старшокласники школи мали змогу відвідати благодійну програму „Уроки доброти” - виступ творчого колективу Германа Юрченка.

Пріоритетним напрямом в роботі з дітьми є підвищення рівня превентивного виховання. Адміністрація школи-інтернату постійно проводить аналіз дотримання учнями школи „Правил внутрішнього розпорядку” та Режиму дня школи-інтернату, здійснює моніторінг ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей, причин їх тривожності та агресивності. Вихователі, спільно з психологом та соціальним педагогом, розробляють індивідуальні програми психолого-педагогічного супроводу учнів „групи ризику”. Проводена профілактична робота з неблагонадійними сім”ями, здійснювалися обстеження умов проживання таких сімей та складалися акти, розроблений механізм екстреного реагування на факти бездоглядності дітей. Так в цьому навчальному році вихователь Сергієнко В.Л. разом з соціальним педагогом Неділько І.О. відвідали сім”ю Перепелиці Андрія, учня 7-а класу. З батьками, в присутності представників органів опіки Давидівської сільської ради Полтавського району, була проведена профілактична бесіда з питання виконання ними своїх батьківських обов”язків. Вирішено питання позбавлення батківських прав матері Рутки Артура, учня 8-а класу. Перебуває на контролі сім”я Іващенка Артура, учня 1 класу та Верхотурова Миколи, учня 10-г класу.

Працівники міської та Октябрської районної прокуратури, служби у справах дітей, КМСД Октябрського району систематично перевіряють стан правовиховної роботи в школі., виступають перед учнівською та батьківською аудиторією з питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед учнів. Особлива увага приділяється спортсменам школи, які є вихідцями з різних регіонів України і прибувають до школи в середні та старші класи та проходять період адоптації. З Дудником Денисом, дитиною-сиротою, учнем 10-в класу, вихованцем спортивної школи „Авангард”, який здійснив крадіжку товару в магазині і притягнутий до кримінальної відповідальності, педколектив школи та правоохоронці проводять індивідуальну роботу.

Старшокласники відвідали тематичну лекцію, яку особисто провів начальник ГУМВС України в Полтавській області, здійснили екскурсію до музею міліції з відвіданням КПЗ та тюремних камер, стали учасниками ігрової програми та екскурсії, присвячених Дню захисту дітей і організованої правоохоронцями. Учні 5 та 8-а класів, вихователь Корнєєв К.Ю., взяли участь в районному конкурсі малюнку на тему „Мій дільничий інспектор”, учні майже стовідсотково отримали призові місця. Організатори конкурсу, працівники Октябрського РВ міліції м. Полтави, особисто вручали нрагороди дітям. Корнєєв К.Ю. залучив учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі малюнку „Мої права” та обласному відбірковому етапі конкурсу малюнків „Дружать діти на планеті”, в якому учні здобули 2 місце у І віковій категорії .

Значну увагу вихователі та класні керівники приділяли екологічному вихованню та формуванню здорового способу життя. Учні школи щоденно робили зарядку, планово відвідували заняття спортивних гуртків: ФК „Молодь”, ЖФК „Ніка”, ФК „Ворскла”, заняття МФ „Дракон”, з боксу, плавання, кікбоксінгу, тенісу, волейболу, заняття школи „Здоров”я” для учнів 1-4 класів, тренажерний зал та ін. Брали участь у різноманітних змаганнях, турнірах, іграх, чемпіонатах, неодноразово здобували перемоги. Долідзе Алфес став чемпіонлм України з вільної боротьби. Учні 1-5 класів відвідували заняття гуртків Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру.

Восени та навесні вихователі проводять бесіди, класні та виховні години з питань профілактики простудних захворювань, захворювань на СНІД та венеричні хвороби, захворювань на кишечно-інфекційні хвороби, на туберкульоз. Велика увага приділялась попередженню захворювань на педикульоз та локалізації цього захворювання.

Вихованці школи-інтернату беруть активну участь в акціях „Майбутнє лісу у твоїх руках”, „За чисте довкілля”:прибирають територію школи-інтернату, шікльний садок, висаджують квіти, дерева та кущі, беруть участь в конкурсі малюнків „Людина та ліс” (1-4 класи), Всесвітніх днів лісу та Довкілля (1-11 класи).

Питання всебічного розвитку та виховання дитини потребує тісної співпраці школи та сім”ї. Соціальний інститут сім”ї є основним у суспільстві, він формує наступні покоління, які забазпечуватимуть розвиток та процвітання як громадянина, так і всієї держави. Потребою часу є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, здійснення такої політики, при якій батьки відчувають свою визначальну роль у спроавах учнівського та педагогічного колективів. Виходячи із завдань виховної системи „Школа-родина” та Положення про батьківські комітети в школі були здіійснені основні напрямки співпраці педагогів і батьків:

-залучення батьків до підвищення якості навчання та виховання дітей;

-вивчення і пропаганда кращого досвіду сімейного виховання;

-спільність дій на розвиток творчої особистості дитини;

-забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;

-профорієнтаційна робота.

Педагоги та батьки працюють над питанням сформованості професійого самовизначення унів 9, 11 класів, їх позитивно-емоційного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізаціїї особистості, здатності до усвідомлення вибору майбутньої професії в ім”я особистого та національно-державного інтересу, уявлення про типи професій. Протягом навчального року у виховних групах старших класів були проведені бесіди та виховні години на теми: „Що потрібно знати, щоб професіоналом стати”, „Професії мого роду”, „Калейдоскоп професій”, „Таємниця майстерності” та ін. Учні 10-г та 11-г класів відвідали програму „Актуальність робітничих професій”, організовану обласним молодіжним центром праці, здійснили екскурсії до ПТУ № 9 та на Полтавське підприємство „Лтава”.

В школі-інтернаті працює батьківський університет, заняття якого проводить вихователь Гарбера Н.Ф. Батьки є активними учасниками цих занять, активно обговорюють болючі питання виховання дітей, радяться як бути далі., пропонують свою допомогу в організації навчально-виховного процесу з підготовки молоді до створення сім”ї як основи, її активної, творчої та самодостатньої життєдіяльності, осередку взаємин, які грнунтуються на засадах культурних норм і цінностей.

Щоп’ятниці працювала школа для батьків: проводилися індивідуальна робота з батьками та дітьми, консультації психолога для них, відбувалися зустрічі батьків з керівниками гуртків, тренерами, здійснювалася координація роботи педагогів та батьків, робота батьківських комітетів, проходили планові, в деяких класах - позапланові, батьківські збори.

Вихователі та класні керівники здійснювали контроль за виконанням опікунами обов”язків піклувальників по відношенню до своїх підопічних: планова перевірка відповідних документів, що підтверджують наявність житла та майна у дітей, використання коштів на дітей, сплата за перебування дітей у школі-інтернаті, участь опікунів у вихованні підопічних, питання працевлаштування та ін.

Вихователі виховували в учнів ціннісне ставлення до культури і мистецтва, формували естетичні почуття, уявлення і знання про прекрасне у житті і мистецтві, розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості, пізнавального інтересу до мистецтв, їх взаємозв”язку, здатності висловлювати власне ставлення до творчої діяльності у мистецькій сфері.

Вихователями здійснювалося виконання основних завдань художньо-естетичного виховання:

-розвиток культури творчого мислення;

-розвиток культури спілкування і соціокультуриних відносин;

-розвиток культури перетворення середовища;

-розвиток культури самоорганізації життя.

На виконання даних завдань педагогом-організатором Сердюк А.В., вихователями та керівниками гуртків були організовані та проведені традиційні святкові програми до Дня вчителя та 8-го березня, програма до Дня СВ.Валентина, вечір вальсу, програма „Знайомтесь-це ми!” та новорічні програми для учнів 1-11 класів. Відбувся конкурс „Полтавки-чарівниці” для учнів 7-9 класів, який організували і провели вихователі Сергієнко В.Л. та Довгуля Н.А. Кращі співаки, танцюристи, читці захищали честь школи-інтернату на обласному фестивалі „Першоцвіт”, здобули ІІ місце серед танцюристів та ІІІ місце серед інструментальних ансамблів, кер ВІА „Мрія” Слизька О.П. та вихователь Лісманова В.В. Учні старших класів відвідали концерт групи ”Скорпіонс” в м. Києві. Вихователі Дудка В.О. та Величкова Н.І. постійно пропонували дітям якісно нові форми цікавого і змістовного відпочинку: відвідання роледрому, льодового катка, боулінга, ігроленду, занять у фітнес-клубі „Спайс”, програми Харківського планетарію та ін. Надія Іванівна неодноразово організовувала зустріч старшокласників з учасниками міжнародної програми виховання лідерів „Флекс”. Сергієнко В.Л. залучила своїх вихованців до участі у Всесвітньому дні обіймів, а вихователь Лісманова В.В. – до Всесвітнього дня танців. Відбулися три вистави міні-театру „Маска”, одна з них присвячена Дню Святого Миколая, кер. Салагубова О.А.

Виховна діяльність вихователів вивчається і аналізується адміністрацією школи, що відображається в наказах по школі. Протягом року були написані наступні накази:

- „Про підсумки виховної роботи школи-інтернату за І семестр”;

- „Про організацію Новорічних та Різдвяних свят у школі-інтернаті”;

- „Про організацію екскурсії на Полтавське підприємство „Лтава”;

- „Про організацію екскурсійної поїздки до м. Київ”

- „Про підсумки участі вихованців школи-інтернату в ІІІ обласному конкурсі „Розмай дитячих мрій”; та „Першоцвіт”

- „Про організацію зимового /літнього/ відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

-„Про участь команди школи-інтернату в ІІ обласному етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри „Зіврниця” та ін.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал