Рішення педагогічної ради від «30» серпня 2013 рСторінка3/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.24 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4   5   6   7

Професійному розвитку та підвищенню ефективності роботи вихователів у 2012-2013 н. р. найбільше сприяли такі форми методичної роботи:

 1. інструктивно-методичні наради, які щотижня проводила ЗВР Рева М.М.;

 2. опрацювання нормативно-правової документації, що супроводжує виховний процес;

3) опрацювання наукової, науково-методичної літератури, що стосується роботи над проблемною темою методоб’єднання і проблемною темою школи;

4) систематичне проведення засідань методоб’єднання, ґрунтовна підготовка до них;

5) взаємовідвідування вихователями відкритих виховних заходів із подальшим аналізом і самоаналізом, обмін педагогічним досвідом;

6) популяризація педагогічного досвіду вихователів нашої школи серед вихователів шкіл-інтернатів Полтавської області шляхом проведення відкритих занять для слухачів курсів вихователів шкіл-інтернатів при ПОІППО, зокрема:

— проведення семінару-практикуму «Виховна система «Школа-родина» в дії» (ЗВР Рева М.М.);

— заняття загальношкільного батьківського університету «Вплив сучасного інформаційного простору на моральний розвиток дітей і сімейне виховання» (голова методоб’єднання вихователів Гарбера Н.Ф.);

— майстер-класу «Формування й розвиток в учнів здоров’язберігаючих компетентностей» (Дзюба Р.Д.);7) вивчення й запозичення вихователями передового педагогічного досвіду вихователів школи-інтернату №2 і школи-інтернату для дітей з обмеженими можливостями, організоване методистом ПОІППО Тимошенко Н.П.;

8) курсова перепідготовка вихователів;

9) самоосвіта вихователів з питань методики виховної роботи (у тому числі з методики перевиховання важких учнів), основ загальної психології, соціальної й родинної педагогіки з обов’язковим звітом про самоосвітню діяльність;

10) індивідуальне наставництво, консультації молодим педагогам з питань виховної роботи.

У нашій школі, де діти не тільки навчаються, а й живуть, учнів виховують усі: і вихователь, і вчитель, і тренер, і навіть техпрацівник. А. С. Макаренко зазначав: «Не можна виховати колектив учнів, якщо не буде колективу педагогів. Не можна уявити виховний процес, якщо кожен вихователь буде виховувати, хто як уміє і хто як хоче. Там, де вихователі не мають єдиного тону, єдиного точного підходу до дитини, там не може бути ніякого виховного процесу». Тому , щоб виробити єдину систему педагогічних впливів усіх учасників педагогічного процесу на учнів, систематизувати знання з методики виховання й перевиховання, у листопаді місяці 2012 року Гарбера Н.Ф. провела відкрите засідання методоб’єднання у формі семінарського заняття з теми: «Актуальні методи, прийоми і засоби виховання учнів». З метою результативності роботи було проведено ґрунтовну підготовку до семінарського заняття. Заздалегідь вихователі ознайомилися з планом семінару, літературою, яку можна використати для опрацювання тем заняття. Цікавими, глибокими за суттю були виступи вихователів, зокрема:

Іващенка Р.М. («Методи формування суспільної свідомості і практичне застосуванням їх у своїй педагогічній діяльності»);

Федорченко О. С. («Використання методів, що сприяють формуванню досвіду суспільної поведінки в учнів»);

Штабровського О.М. («Застосування методів стимулювання й оцінки поведінки»);

Сердюк В.С. («Як здійснювати індивідуальний вплив на учнів»);

Лісманової В.В. («Застосування гальмуючих прийомів педагогічного впливу»);

Корольової С.П. («Яку виховну роль виконує режим школи»);

Жадан Л.І. («У чому полягає виховна сила учнівського колективу»);

Гарбери Н.Ф. («Роль праці як основного засобу виховання учнів. Позакласна робота як засіб виховання учнів»).

На це семінарське заняття були запрошені всі педагоги школи, але, на жаль, були присутні лише вихователі. Приємно відзначити, що ця робота вихователів була висвітлена на сторінках Всеукраїнської педагогічної преси. Методична розробка семінарського заняття, яку Гарбера Н.Ф. написала у співавторстві із ЗВР Ревою М.М., була опублікована у Всеукраїнському науково-методичному журналі «Виховна робота в школі» за 2013 рік, травень місяць.

Щоб виростити гармонійну, гуманну, творчу людину, яка відповідає новим вимогам часу, необхідно, щоб педагоги та батьки діяли як союзники, оскільки головною, обов’язковою умовою успіху виховних впливів і заходів є взаємодія батьків і педагогів, педагогізація сім’ї . Вихователі у своїй педагогічній діяльності керувалися розробленою методоб’єднанням, цілісною системою роботи з батьками, а саме: у кожній виховній групі проводилися

• психолого-педагогічна діагностика сімей (анкетування, тестування);

• індивідуальні та групові консультування батьків;

• організація зустрічей батьків з психологом школи Решетило О.О. і лікарем Ткачем В. Г.;

• виготовлення тематичних посилок (порад, пам’яток) , функціонування «Батьківської пошти»;

• проведення тематичних батьківських зборів, організація роботи батьківських комітетів у виховних групах;

•заняття загальношкільного батьківського університету (Гарбера Н.Ф.)

• родинні свята, організація спільного з батьками дозвілля;

• організація самоосвіти батьків з питань родинної педагогіки;

• превентивна соціально-педагогічна робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах; підтримка виховного потенціалу сімей.

У цьому навчальному році результативність роботи вихователів з батьками стала значно вищою, про що свідчить рівень педагогічної грамотності батьків, високий відсоток їхньої присутності на відкритому занятті загальношкільного батьківського університету з теми «Вплив сучасного інформаційного простору на моральний розвиток дітей і сімейне виховання», який провела Гарбера Н.Ф. Матеріали цього заняття у редакції Всеукраїнського науково-методичного видання «Виховна робота в школі» готуються до друку.

З метою обміну педагогічним досвідом на високому методичному і змістовному рівні вихователями були проведені такі відкриті атестаційні заходи:

— виховна година «Маленькі історії про велике кохання» та пізнавально-розважальна програма «Обрядові свята на Україні. Сватання». (Дудка В.О.);

—слайд-шоу «Полтавщина очима дітей» (за результатами проведених екскурсій) (Князєва О.В.);

—інтелектуально-розважальна програма «Якими мовами говорить м’яч» (Іващенко Р.М.);

—пізнавально-розважальна програма «Подорож до країни Ввічливість» (Онуфрієнко А.В.).

Методоб’єднання спрямовувало свою діяльність на створення всіх умов для виявлення, розвитку, реалізації природних здібностей учнів. Вихователі поставили перед собою важливе завдання: зробити все для того, щоб у виховній групі не було нещасних дітей, дітей, душу яких ятрить думка, що вони ні на що не здатні. Вихователі нерідко спільно з дітьми беруть участь у творчих справах, постійно залучають школярів до цікавої діяльності за інтересами: до участі в гуртках, шкільному міні-тетрі «Маска», спортивних секціях, клубах, до ігор у шашки; діти залюбки танцюють, малюють, займаються музикою. Два роки назад був створений фольклорно-музичний ансамбль «Дружня родина», який у цьому навчальному році на обласному конкурсі зайняв ІІІ місце. Активними учасниками цього ансамблю є не тільки учні 6 класу, а й вихователі Нестеренко А.М., Гарбера Н.Ф. та вчитель музики Слизька О.П. Так у атмосфері співпраці, взаємоповаги спільно з учнями вихователі разом з учителем не тільки задовольняють природну потребу дітей в розвиткові, а й виховують повагу до народних традицій, народної культури, формують духовність в учнів.

Під час бесід, виховних заходів, екскурсій, індивідуальної роботи з учнями, репетицій до шкільних свят вихователі протягом року системно, послідовно розвивали пізнавальну активність, творчі, комунікативні здібності, моральні почуття, формували позитивні інтереси, створювали умови для саморозвитку й самовиховання учнів, збагачували духовний світ дітей. Ефективність такої роботи залежить від знань, умінь і навичок самого педагога виховувати спрямованість особистості (потреби, мотиви, переконання, ідеали, систему цінностей), які орієнтують життєдіяльність учня зараз і в майбутньому.

Важливо знати, що за законами розвитку психічних процесів найголовнішою умовою формування спрямованості особистості, моральних, естетичних, інтелектуальних почуттів є формування духовності людини. Тому з метою сприяння удосконаленню виховної системи кожного вихователя і загальної виховної системи інтернату, з метою збагачення досвіду методичної роботи школи методоб’єднання спрямовувало свою діяльність на засвоєння вихователями необхідних знань, умінь і навичок не тільки з методики виховання, а й з основ загальної психології, соціальної та інтернатної педагогіки. І як наслідок цієї роботи – виховательський колектив головним напрямком виховної роботи визначив: удосконалення системи роботи з формування духовності вихованців на основі відродження національних традицій українського народу, широкого використання ідей народної педагогіки і психології, пропаганди й виховання позитивного ідеалу, практичного застосування педагогічної спадщини А.Макаренка і В.Сухомлинського.

Тож завдяки систематичній роботі методоб’єднання постійно створюється атмосфера, яка сприяє професійному зростанню вихователів, їхньому особистісному розвитку. Результати роботи вихователів (психолого-педагогічні дослідження, власні методичні розробки) зайняли достойне місце у педагогічній пресі, а саме:

Величкова Н.І., Дудка В.О., Довгуля Н.А. підготували збірки своїх методичних доробок;

Салагубова О.А. була учасником Всеукраїнської науково-педагогічної конференції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України», яка відбулася з 16 по 19 квітня 2013 року в м. Сімферополі. Виступ вихователя з теми «Життєві цінності й навчання вихованців інтернатного закладу освіти» висвітлений на сторінках Таврійського економічного журналу № 3/2013 Кримського інституту бізнесу. Також надруковано збірник тестів для вихователів, класних керівників, батьків «Пізнай дитину», підготовлений Салагубовою О.А.;

Дзюба Р.Д. підготувала методично-довідковий матеріал «Система роботи з охорони праці в загальноосвітньому навчальному закладі інтернатного типу». Роботи Дзюби Р.Д. опубліковані на сторінках журналу «Наукові записки» ПОІППО за 2011-2013 роки. За представлену на обласний конкурс «Краща модель розвитку компетентностей», організованого ПОІППО у 2013 році, робота Дзюби Р. Д. «Розвиток професійних компетентностей успішного вихователя» отримала І місце;

у 2012-2013 н. р. на сторінках Всеукраїнського науково-методичного журналу були надруковані три роботи Гарбери Н.Ф.: методична розробка заняття батьківського університету з теми «Як стати авторитетом для своєї дитини» (2012 р., №7), стаття «Українська народна педагогіка про шляхи та засоби попередження інфантильності й аморальності дітей» (2012 р., №8) і методична розробка семінарського заняття методичного об’єднання вихователів, яку Гарбера Н.Ф. написала у співавторстві з ЗВР Ревою М.М. «Актуальні методи, прийоми і засоби виховання учнів» (2013 р., №5). Методична розробка заняття батьківського університету Гарбери Н.Ф. з теми «Вплив сучасного інформаційного простору на моральний розвиток дітей і сімейне виховання» готується до друку у цьому журналі.

Як відомо, одним із найефективніших принципів педагогічної взаємодії є співпраця. Тому вихователі максимально залучали школярів до спільної (учень, вихователь, учитель, батьки) діяльності під час підготовки та проведення виховних заходів, самопідготовок, свят, дозвілля, під час організації життя дітей після уроків, намагалися не допускати відчуження вихованців інтернату від реальних життєвих проблем з метою попередження у них розвитку інфантильності та полегшення їхньої соціальної адаптації до дорослого життя у відкритому соціумі. Однак потребує поліпшення робота над розвитком сімейних форм виховання у школі-інтернаті з метою формування в учнів цінності сім’ї, навичок сімейного спілкування, умінь правильно будувати відносини зі старшими людьми, правильно будувати своє життя, поважати людей, відповідати за власні вчинки. Це дуже складна проблема, вирішення якої залежить від розуміння її суті всіма педагогами школи, тренерами, врахування ними взаємозв’язку педагогічних процесів. Цю проблему неможливо вирішити без органічного поєднання навчальної і виховної роботи, без забезпечення єдності педагогічних впливів усіх учасників педагогічного процесу: вихователів, учителів, тренерів, батьків, учнівського колективу, бо результат виховної роботи залежить від духу школи, цінностей, способу життя учнів, традицій спілкування у школі, від атмосфери, яку створює увесь колектив навчального закладу.


Основний напрямок роботи практичного психолога Решетило О.О. та соціального педагога Неділька І.О. полягає в психолого-соціальній допомозі і забезпеченню якісного психологічного супроводу процесу навчання і виховання учнів школи. Практичний психолог та соціальний педагог приймали участь в організації навчально – виховної роботи, спрямованої на підвищення ефективності педагогічного процесу, забезпечення умов для особистісного розвитку учнів, збереження повноцінного психологічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: учнів, педагогічних працівників.

Пріоритетні напрями роботи практичного психолога зазначені в «Положенні про психологічну службу системи освіти України» .

Тож природно, що діяльність практичного психолога школи – інтернату має бути спрямована на оптимізацію навчально – виховного процесу та розвиток особистісної зрілості й соціальної компетентності дітей та підлітків.

Проблема, над якою працює практичний психолог школи – інтернату – це «Профілактика та корекція емоційних та поведінкових розладів».

Решетило О.О. здійснює науково – методичну та науково – дослідну діяльність: має власні методичні розробки, авторські програми, які пройшли соціально-психологічну експертизу в Обласному центрі практичної психології і соціальної роботи, та використовує їх на заняттях з дітьми школи – інтернату:


 1. Навчальна програма факультативних занять з психології «Основи психології», оформлена у відповідності до вимог Обласного центру практичної психології і соціальної роботи, затверджена рішенням Обласної експертної комісії Полтавського обласного центру практичної психології і соціальної роботи ПОІППО. Програма курсу розроблена для використання учнями школи-інтернату на заняттях психології, на яких учні ознайомлюються з основними психологічними поняттями, отримують інформацію про особливості психічних процесів та станів, оволодівають психологічними знаннями, які сприяють самореалізації та самовдосконаленню, формуються навички конструктивного спілкування, навчаються ефективному вирішенню конфліктних ситуацій.

 2. Програма тренінгових занять «Розвиток емоційно – вольової сфери підлітків», оформлена у відповідності до вимог Обласного центру практичної психології і соціальної роботи, затверджена рішенням Обласної експертної комісії Полтавського обласного центру практичної психології і соціальної роботи ПОІППО. Програма тренінгових занять спрямована на формування та розвиток навичок саморегуляції емоційно – вольової сфери підлітків. На заняттях учні навчаються вирішувати особистісні проблеми, оволодівають навичками саморегуляції емоційної сфери, опановують навички конструктивного спілкування, ефективного вирішення конфліктних ситуацій.

Програми рекомендовані до використання у навчальних закладах комісією при ЦППСР ПОІППО ім. М.В.Остроградського, розміщені на сайті ПОІППО http://www.ipe.poltava.ua

Решетило О.О. виявляє і обстежує учнів, які потребують соціально-психологічної корекції, надає їм психолого-педагогічну допомогу. Має власні методичні розробки корекційно – розвивальних занять, спрямованих на профілактику та корекцію емоційних та поведінкових розладів.

За результатами своєї діяльності готує аналітичні звіти, висновки і рекомендації для педагогів, батьків, учнів.

Практичний психолог школи-інтернату виступає на педагогічних радах з пропозиціями та рекомендаціями стосовно виховання та навчання учнів школи:

Виступала на батьківських зборах по запрошенню класних керівників та вихователів школи на тему: «Особливості поведінки дітей з емоційними розладами», «Соціально-психологічна адаптація першокласників до шкільного життя»

Практичний психолог школи приймала участь в організації та проведенні семінарів, конференцій, тренінгів поза навчальним закладом, зокрема: • Обласному центрі практичної психології та соціальної роботи;

 • Обласній та міській психолого – медико – педагогічній консультації ;

Корекційно – відновлювальний та розвивальний напрямок роботи практичного психолога був спрямований на корекцію та розвиток пізнавальних процесів учнів школи, корекція шкільної дезадаптації , зниження рівня агресивності, жорстокості та насилля серед учнівського колективу, розвиток емоційно – адекватних контактів з навколишнім середовищем, розвиток комунікативних навичок необхідних для ефективного спілкування школярів.

Практичний психолог школи проводила інформаційно – просвітницьку та консультативну роботу серед учасників навчально – виховного процесу. Тематика звернень до практичного психолога з боку педагогічних працівників , учнів та батьків була різноманітна.

Робота практичного психолога Решетило О.О. також була спрямована на налагодження співпраці з державними та недержавними організаціями , зокрема: Обласним психоневрологічним диспансером, співпраця з Обласною психолого – медико –педагогічною консультацією, Полтавським міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді.
Одним із завдань методичної роботи школи є інформаційне забезпечення освітнього простору. Основним осередком такої роботи у школі-інтернаті є шкільна бібліотека, яку очолює відповідальна і добросовісна людина Жиліна Н.О. Загальний фонд підручників складає – 23057прим. Фонд художньої літератури – 14395прим. Фонд підручників –8662 прим. Періодичні видання : Газет – 21 , з них методичних : 12 . Часописів : 47, з них методичних : 32 Кількість читачів : 451 З них : учнів – 348 Вчителів – 64 Інших – 39. Кількість відвідувань : 6405. Книговидача – 1865
Школа підключена до мережі Інтернет. Вирішується питання вайфай покриття всього закладу. Традиційним стала робота комп’ютерного класу в після урочний час в системі «Інтернет-клуб» яким активно користуються не тільки учні, а й педагогічні працівники. Така організація методичної роботи позитивно впливає на ріст професійної майстерності учителів, якість організації навчально-виховного процесу.

У методичній роботі школи-інтернату пріоритетними у 2012-2013 навчальному році залишаються творчий пошук, дослідницька діяльність, спрямована на розвиток особистості учня, робота з обдарованими дітьми, узагальнення досвіду роботи вчителів, педагогічного колективу з питань експериментальної діяльності, зокрема впровадження системи розвивального навчання в середню ланку освіти та проектування навчально-виховного процесу.
У річному плані роботи школи наявний модуль «Зміцнення матеріально-технічної бази». Відповідно до запланованих заходів у плані-завданні підготовки навчального закладу до навчального року у школі за рахунок планового фінансування та спонсорської допомоги проводяться поточні та капітальні ремонтні роботи. Так на протязі 2012-2013 навчального року проведено повний ремонт м’якої покрівлі спального корпусу, завершений ремонт даху навчального корпусу, завершуються ремонтні роботи на другому поверсі спального корпусу. Будівля школи-інтернату, спального корпусу, їдальні та її приміщення забезпечують оптимальні умови для організації педагогічного процесу, відпочинку та харчування учнів. За минулий навчальний рік завдяки належному фінансуванню навчальний заклад поновив частково обладнання кабінетів, спальних кімнат. Працівниками бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає.

У школі наявні у повному обсязі основні нормативні та офіційні документи, що регламентують питання охорони праці і техніки безпеки в навчальному закладі. Санітарні правила і норми виконуються згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. Відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29 січня 1998 р. № 9 розроблено і затверджено інструкції з охорони праці на кожного працівника, дотримання яких постійно контролюється. У річному плані роботи школи у проекті «Безпека життєдіяльності» наявний модуль «Охорона праці та техніка безпеки», передбачені заходи якого забезпечують дотримання учнями техніки під час навчально-виховного процесу та у побуті.

Виконання трудової дисципліни регламентується Правилами трудового розпорядку, колективним договором, зареєстрованим виконкомом Полтавської міської ради 31 травня 2011року. Наказом по школі визначено режим роботи закладу. Навчання відбувається в одну зміну, уроки розпочинаються о 08 год.30 хв, встановлено дві великі перерви по 20 хвилин та маленькі по 10 хвилин. Відповідно до режиму закладу уроки в 1 класах проходять по 35 хвилин, в 2-4 класах по 40 хвилин, в 5-11 класах по 45 хвилин. Розклад навчальних занять відповідає чинним нормативам і вимогам та затверджений районною СЕС.

Розроблено циклограму роботи закладу, де встановлено періодичність проведення організаційно-педагогічних заходів: педрад, нарад при директорові, методичних рад, психолого-педагогічних семінарів, конференцій, засідань шкільних методичних об’єднань, творчих групи, ради профілактики, занять батьківського всеобучу, батьківських зборів тощо.

Всього в школі-інтернаті функціонує 11 предметних кабінетів, спортивна, актова, танцювальна зали; 3 майстерні,, їдальня, спальні кімнати, кімнати для проведення дитячого дозвілля, методкабінет, учительська кімната, медичний пунк, бібліотека з читальною залою та книгосховищем. Крім кабінетів, у школі використовується 4 класних кімнат для учнів початкової школи, та 15 класних кімнат для основної школи. Навчально-матеріальна база школи використовується за призначенням і дозволяє забезпечити виконання навчальних планів і програм.

6 кабінетів та навчальний клас початкової школи укомплектовані новим сучасним інтерактивним обладнанням. Навчальні кабінети мають типове обладнання, забезпечені необхідним технічним оснащенням для виконання лабораторних, практичних робіт. У визначених кабінетах, майстернях, залах ведуться журнали обліку інструктажів з техніки безпеки. Матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, спортзалів, спортмайданчика знаходиться в задовільному стані.

Комп’ютеризація навчального закладу розпочалась з 1988 року і продовжується. Так влітку придбано для кабінету інформатики 5 комп’ютерів. З 2003 року створено кабінет інформаційно-комунікаційних технологій, який діє відповідно до Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 р. № 81 та встановленими санітарними нормами. У кабінеті обладнано 15 робочих місць. При вивченні інформатики у 10-11 класах використовується поділ на групи. Забезпечення комп’ютерною технікою складає 10 учнів, які вивчають інформатику, на 1 комп’ютер. Кабінет інформатики підключено до мережі Інтернет через Укртелеком. В зв’язку із запровадженням нового стандарту початкової освіти в плані закладу відкриття ще одного комп’ютерного класу для учнів молодшої школи.

1.2. Фінансове забезпечення діяльності закладу

Фінансове забезпечення навчального закладу здійснюється завдяки ефективного використання бюджетних коштів, залучення додаткових джерел фінансування. Адміністрація закладу приділяє велику увагу вирішенню фінансово-господарських питань, а саме: • заходам, спрямованим на збереження шкільного майна;

 • плануванню придбання шкільного обладнання, устаткуванню кабінетів;

 • поточним ремонтам навчальних кабінетів, майстерень, спортивної та актової зали, їдальні, спального корпусу;

 • поповненню шкільної бібліотеки, щорічній передплаті періодичних видань;

 • заходам щодо дотримання світлового та теплового режимів;

 • протипожежній безпеці;плануванню позабюджетних джерел фінансування;

 • поліпшенню стану навчальної бази, спортзали, майстерень, спортивного майданчика.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал