Рішення педагогічної ради від «30» серпня 2013 рСторінка1/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.24 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7


„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішення педагогічної ради

від «30» серпня 2013 р.

протокол №1

Директор школи-інтернату

____________ В.В.Тимошенко

м. Полтава 2013рік
ЗМІСТРОЗДІЛ

ТЕМА РОЗДІЛУ

СТОРІНКА

I

Вступ. Підсумки роботи школи-інтернату за 2012-2013 н.р. та основні завдання і пріоритети роботи у новому навчальному році.

3-31

II

План навчально-методичної роботи на 2013-2014 навчальний рік.

План виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік

Підготовка шкільної будівлі до осінньо-зимового сезону та забезпечення збереження тепло-, енерго-, й водоресурсів.

Охорона праці та техніка безпеки.32-40

ІІІ

ІV
V41-54
55-57

58-69


VI

VII


Зміцнення навчально-матеріальної бази. Фінансово-господарська діяльність.

Медично-санітарно просвітницька робота60

61-62І. ВСТУП

Підсумки роботи школи-інтернату за 2012-2013 н.р. та основні завдання і пріоритети роботи

у новому навчальному році.

Відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Про охорону дитинства», Концепції загальної середньої освіти, Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04 липня 2005 року, Постанови Кабінету Міністрів № 1312 від 31.12.2005р. “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”, Указу Президента № 244/2008 від 20.03.2008р. “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти України” педагогічний колектив Полтавської спеціалізованої школи-інтернату №1 І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради у 2012-2013 навчальному році забезпечував всебічний розвиток творчої особистості учнів шляхом диференціації навчально-виховного процесу, які ґрунтувалися на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, системності, єдності навчання і виховання, на засадах формування у школярів єдності фізичного, психічного здоров’я і духовної культури, гуманізму, демократії, громадської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.1.1. Організація навчально-виховного процесу

В 2012-2013 навчальному році Полтавська спеціалізована школа-інтернат була укомплектована педагогічними кадрами на 98%. З метою соціального захисту учасників навчально-виховного процесу та наданні учням якісних освітніх послуг при розстановці кадрів адміністрація школи-інтернату враховувала кваліфікацію вчителя, результативність його роботи за попередні роки, віковий склад педагогів, досвід їх роботи у загальноосвітніх, профільних класах, в наслідок чого навчально-виховний процес в школі-інтерні протягом року проводився на високому рівні. Із загальної кількості педагогічних працівників педагогічний стаж більше 20 років – 18 чоловік, від 10 до 20 років 20 чоловік, від 3-х років до 10 – 17 чоловік, до 3-х років 8 чоловік, пенсіонерів- 10 чоловік. По категоріях та педагогічному званню спеціалістів – 15, друга категорія – 14, перша категорія – 19, вища категорія – 20, старший вихователь – 1, вихователь методист – 1, вчитель – методист – 8.

Школа-інтернат постійно вивчає результати анкетування батьків та учнів, рекомендації профспілкового комітету. В наслідок цього можна зробити висновок, що адміністрація дбає про високий рівень професійної майстерності педагогів. Одним із видів такої роботи є курси підвищення кваліфікації та атестація педагогів. В минулому навчальному році пройшли атестацію 10 педагогічних працівників. За наслідками атестації присвоєно та підтверджено педагогічні звання: «Спеціаліст другої категорії»- 6, «Спеціаліст першої категорії» - 1, «Спеціаліст»-1, «Спеціаліст вищої категорії» - 4, підтвердили педагогічне звання «Вчитель – методист» - 3.

Внутрішкільна методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на нарощування й оновлення фахових знань, утілення в роботу нових педагогічних ідей і технологій, вивчення, узагальнення й поширення педагогічного досвіду. У школі працювало 7 предметних кафедр та 2 методичні об’єднання (класних керівників і вихователів), творча група вчителів початкових класів та естетичних предметів.

Центром методичної роботи стала педагогічна рада, на засіданнях якої розглядалися такі питання: «Розвиток читацької компетентності учнів початкової школи», «Психологічний клімат у колективі – запорука успішного навчально-виховного процесу», «Оптимізація виховного процесу шляхом впровадження інноваційних форм і методів», «Стан внутрішкільної методичної роботи, як чинника вдосконалення навчально-виховного процесу».

Результатом роботи предметних кафедр і методичних об’єднань є позитивні зміни у професійній підготовці вчителів і вихователів, розробка методик, моделювання уроків і позакласних заходів, презентація досвіду, застосування інтерактивних форм роботи. Заслуговує на особливу увагу робота таких предметних кафедр і методичних обєднань: історії, географії, права (кер. Мороз С.В.) світової літератури та іноземних мов (кер. Ротарь І.Л.), математики, фізики, інформатики (кер. Дмитренко С.В.), вихователів (кер. Гарбера Н.Ф.) Раціональне поєднання колективної та індивідуальної творчості забезпечило якісне розв’язання навчальних і виховних проблем школи. Разом з тим у методичній роботі були і певні недоліки: не розроблена перспективна програма роботи з талановитою молоддю, недостатня допомога вчителям і вихователям, які відчувають утруднення в організації навчально-виховного процесу.

Коротко зупинюся на аналізі роботи окремих кафедр та методоб’єднань.
Ураховуючи пріоритети мовної освіти, учителі української мови та літератури спрямовували свою роботу на реалізацію Державної програми розвитку й функціонування української мови на 2010- 2015 роки. Значення української мови як навчального предмета в середній школі випливає з її суспільних функцій. Вона є державною мовою українського народу , визначальною ознакою нашої держави, скарбницею культурних надбань нації і людства, засобом міжособистісного і міжнаціонального спілкування, єднання громадян України в суспільно-історичну спільноту.

Кафедра вчителів української мови та літератури працювала в такому складі: Шульга Н.І. , Закапко Т.І., Бондарчук О.В., Процун Т.М., Прихідько Ю.Б. Це фахівці, які глибоко знають свій предмет , володіють різноманітними методами і прийомами навчання , чутливо реагують на виклики часу. Їм властивий високий рівень самоорганізації та самодисципліни . Науково-методична проблема , над якою працювали наші словесники,- «Підвищення якості знань шляхом вивчення технологій життєтворчих проектів , упровадження методів нетрадиційної , нестандартної організації творчої діяльності учнів , інформаційного підходу до навчання».

Учителі засобами художнього слова впроваджували у дію «Закон про мову», чим самим пробуджували необхідність говорити рідною мовою. Кожен учитель мав свій план підвищення педагогічної майстерності через вивчення передового досвіду вчителів міста,школи-інтернату,самоосвіту. Проведено 10 засідань, на яких розглянуто важливі суттєві питання, що стосується викладання мови в школі

Основне завдання вчителів-словесників не тільки навчити грамотно писати й читати, а й виховувати вміння постійно вчитися, пізнавати, орієнтуватися в лавині нової інформації нашого життя, учити працювати і від цього отримувати насолоду, а також критично мислити.

Піклуючись про надання всім учням глибоких знань, учитель не повинен забувати і про створення належних умов для самовиявлення обдарованих дітей. У роботі з філологічно обдарованими дітьми зростає роль учителя, головне завдання якого — надихати, спонукати учнів до творчої діяльності. Головними способами самовираження обдарованих дітей у процесі вивчення мови та літератури слід визнати такі, як самостійна творча діяльність, а також конкурсна діяльність. Учителі проводилиь недостатню роботу із обдарованими дітьми. Немає призерів олімпіад та переможців мовно-літературних конкурсів. Хоча беруть участь у 2 етапі багато дітей.

На наступний рік досягти потрібно ще кращих результатів.

Колектив учителів-словесників виявляє творчий підхід до роботи з учнями . Це видно з того, як проходить тиждень

української мови та літератури . Проводилися конкурси літературних газет та малюнків, організовувалася виставка творчих робіт, а відкриті уроки та виховні заходи запам’ятовуються назавжди.n:\тиждень мови\1\dsc01995.jpgn:\тиждень мови\1\dsc01985.jpgn:\тиждень мови\1\dsc01998.jpgn:\тиждень мови\1\dsc02000.jpgn:\тиждень мови\1\dsc01973.jpgn:\тиждень мови\1\dsc01961.jpg

Завдання на наступний навчальний рік:


  • Систематично працювати над підвищенням рівня грамотності учнів під час вивчення державної мови.

  • Збагачувати духовний світ учнів, цілісні світоглядні уявлення, загальнолюдські моральні орієнтири шляхом залучення через мову та літературу до культурних надбань рідного народу.

  • Заняття з української мови будувати так, щоб кожен вид робіт по-своєму сприяв формуванню певного комунікативного вміння, щоб учні успішно оволодівали і монологічним , і діалогічним мовленням.

  • Урізноманітнювати форми роботи на уроках з метою зняття напруження, одноманітності, розподілу уваги.

  • Використовувати в процесі вивчення мови та літератури більше ілюстративного матеріалу, наочності, дидактичного матеріалу.

  • Активніше запроваджувати в практику роботи інноваційні форми і методи викладання української мови та літератури.

  • Кабінет української мови постійно поповнювати методичною, довідковою літературою, необхідними засобами навчання.

  • Активізувати роботу із залучення учнівської молоді до науково-дослідної роботи, до участі в різних конкурсах мовно-літературного спрямування.

Робота вчителів кафедри математики, фізики та інформатики була спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного вчителя. Точні науки завжди вірно служили всьому людству і кожній окремій людині. Їх мовами пишуться закони Природи. Ці науки необхідні для тренування нашого мозку, для розвитку інтелекту та є запорукою розвитку логічного мислення людини.Знайти в дитині щось добре, світле, щире, яскраве, навчити дитину думати, мислити, творити – життєве та педагогічне кредо вчителів кафедри.

Розуміючи ці завдання вчителі прагнули розвивати в учнів – їх творчі здібності та вміння, розвивати учнів як особистостей. Але творчого учня може створити лише творчий вчитель. Тому вчителі постійно застосовали на уроках диференційований підхід до учнів. Адже кожен учень повинен відчувати, що він на щось здібний, що він може щось вивчити, розв'язати ту чи іншу задачу, виконати певне завдання. Робота колективу кафедри була спрямована на реалізацію загальної науково-методичної проблеми школи.

Кафедра вчителів кафедри математики, фізики та інформатики одна з найбільших у школі, членами якої є 7 вчителів з різним педагогічним досвідом.

Нагальною потребою сучасної системи освіти є впровадження нових сучасних методів навчання, тому кафедра працювала над темою: «Застосування інноваційних технологій на уроках». Робота над проблемною темою здійснюється через удосконалення методики проведення уроків.

Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає. А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище».

У цьому полягає основна місія сучасного учителя. Тому кожен вчитель кафедри займався самоосвітою

На протязі навчального року проводилися засідання кафедри згідно плану роботи. З початку навчального року відбулося 7 засідань, на яких розглядалися питання планування роботи; аналізувалися навчальні програми та підручники, підготовка до предметних олімпіад; проводився моніторинг результативності навчання за семестри та рік і намічалися шляхи підвищення рівня знань та вмінь учнів; проводився огляд новинок науково-методичної літератури та висвітлювалися різноманітні питання методичного плану.

У 2012 – 2013 н.р. під час предметного тижня були проведені:пізнавальні уроки:

Урок-семінар «Знайомство із статистикою » (Марфенкова Т.П.)

Урок-конференція «Фізика і мистецтво » (Шило І.М.)

Пізнавальний урок «Соціальні мережі в сучасному житті» (Твердохліб В.В.)

Урок фізики « Геометрична оптика та явища в природі» (Касяненко М.М.)

ігрові уроки:

Урок-гра «Ознаки рівності трикутників» (Марфенкова Т.П.)

Урок інформатики «Ми зможемо та переможемо!» (Попова І.А.)

Урок-гра «Останній герой» (Попова І.А.)

Брейн-ринг з фізики (Шило І.М.)

Урок-змагання «Математичне кафе» (Дмитренко С.В.)

Урок-конкурс «Математична пекельна кухня» (Дмитренко С.В.)

виставки та конкурси:

Конкурс-виставка предметних газет та творчих робіт (Вчителі кафедри)

Виставка «Планети Сонячної системи» (Попова І.А.)

Конкурс «Потренуй інтелект» (Вчителі кафедри)

Виставка творчих робіт «Світ незвичних фігур» (Дмитренко С.В., Твердохліб О.О.)

Інформатичний календар (Попова І.А., Твердохліб В.В.)

Вчителями кафедри випущена збірка «Тиждень математики, фізики та інформатики у школі», де були представлені найкращі уроки тижнів за останні роки.

Учні школи залучаються до участі у проектних та творчих роботах. Вони під керівництвом вчителів проводили дослідницькі роботи з певних тем. Результати робіт представлялися у вигляді презентацій, доповідей, представлених на уроках. Учні 6 класу досліджували історію виникнення чисел, учні 11-А класу на протязі навчального року паралельно з вивченням об’ємних фігур досліджували як і де застосовуються та застосовувалися вони у різних галузях та сферах життя. Результати досліджень будуть надруковані у збірці «Які вони об’ємні фігури?». Учні 11-х класів на економіці створювали бізнес-плани різних підприємств, а на астрономії досліджували та вивчають планети нашої Сонячної системи. Вчителі кафедри постійно аналізують рівень знань учнів та розробляють шляхи їх підвищення.

Аналіз рівня знань з математики (по семестрах)

Однією з ланок роботи кафедри є робота з обдарованими дітьми.

Наші учні приймають участь у різноманітних предметних конкурсах. Так вони були та є учасниками міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

З математики «Кенгру»: «Кенгуру-2011» – 31 уч.

«Кенгуру-2012» – 51 уч.

«Кенгуру-2013» – 88 уч.

У 2013 р вперше до участі були залучені і учні молодшої школи.

З фізики «Левеня»: «Левеня-2011» – 18 учасників

«Левеня-2012» – 25 учасників

«Левеня-2013» – 25 учасників

З економіки «Талановиті кадри України» через інтернет.

Сучасний вчитель – це професіонал. Він має бути і артистом, і художником, і письменником, але при всьому цьому завжди залишатися і учнем. Хороший учитель постійно повинен продовжувати вчитися: вчитися працювати над собою, вчитися спілкуватися з дітьми, вчитися готуватися до уроку. Педагогічна діяльність подібна до мозаїки - образ складається з шматочків, кожен з яких необхідно підібрати по кольору, формі, розміру. Праця кропітка, трудомістка: не завжди частинки співпадають. Іноді доводиться все перекладати по - новому. Тому кожен вчитель кафедри намагається йти в ногу з часом та бути професіоналом своєї справи.Вчителі кафедри математики, фізики та інформатики у 2013-2014 н.р. будуть працювати над такими проблемами:

Наукова проблема: забезпечення безперервного удосконалення якості викладання, підвищення рівня проведення уроків, впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм і методів навчання з метою досягнення високої якості знань, готовності учнів до незалежного зовнішнього оцінювання та розвитку творчих здібностей учнів для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти та з метою реалізації вимог Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти.

Виховна проблема: створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учнів, формування бажання і уміння вчитись, виховання потреб до навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до навчальної праці, інтелектуальний розвиток учнів, виховання позитивних рис характеру у процесі вивчення математики і фізики.

Методична проблема: постійне вдосконалення форм і методів організації уроків математики і фізики через урізноманітнення особистісно орієнтованої системи навчання, застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня.
Вся робота кафедри вчителів природничих наук на протязі навчального року була націлена на те, щоб урок викликав інтерес в учнів, щоб вони отримували фундаментальні знання та зуміли ці знання використовувати у своєму житті.

Свою роботу вчителі кафедри природничих наук будували, враховуючи особливості учнів, поважають її особистість, створюють умови, щоб іскра в душі дитини могла розгорітися. Щоб дитина навчившись працювати й давати творчу оцінку іншим, вчилася оцінювати й свою власну роботу.

Для вирішення цієї мети вчителі кафедри успішно реалізують такі прийоми:

Кафедра вчителів природничих наук працювала творчо і злагоджено. На протязі навчального року проведено 6 засідань кафедри, на яких були розглянуто такі питання: про підсумки роботи за минулий рік та основні напрямки і завдання роботи на наступний, про використання активних форм та методів навчання, розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології, підготовка учнів до шкільної олімпіади з біології та хімії, визначення напрямків роботи з обдарованими учнями, огляд та обговорення нових статей та науково-методичної фахової літератури , обговорення творчих доробок вчителів , робота з новими нормативними документами. Окрім засідань, були проведені семінарські заняття.

В своїй роботі вчителі використовували найрізноманітніші інновації: навчально-контрольні тести, ігрові заняття, круглий стіл, мозковий штурм, екологічні читання, уроки – презентації. Окрім того вчителями біології та хімії проводилися позаурочні консультації, на яких учні 9-11 класів завжди можуть звернутися до вчителя зі своєю проблемою чи питанням. Це давало можливість дітям краще підготуватися до державної підсумкової атестації та успішно здати незалежне тестування. Також вчителі кафедри багато працювали над розвитком екологічної культури школярів. Дуже важливо, щоб і учні розуміли закони природи і з самого дитинства формували відповідальне й дуже поважне ставлення до такої гарної природи, мали потребу у спілкуванні з природою, піклувалися про неї. Вчителі фізичної культури виховували спритність та координаційні здібності у дітей, творчо підходили до розвитку доброго фізичного стану кожної дитини, проводили цікаві, динамічні та сучасні уроки.

Учителем Березуцькою Н. О. на високому методичному рівні був проведений урок – презентація «Стовбурові клітини – безсмертний потенціал людства» на якому учні вчились робити висновки щодо значення відкриття стовбурових клітин для людства, оцінювали ситуацію з точки зору етичних норм , які пов’язані з отриманням стовбурових клітин людини.


Урок хімії в 11 – А класі вч. Бенедіс В.Г. « Казковий світ ароматів». На цьому уроці учні розглядали будову естерів, де і як саме використовуються сполуки цього класу, вивчали застосування ефірних олій в аромотерапії. Навчались комбінувати олії з різними ароматами для кращого ефекту та впливу на організм людини.

На уроці була проведена виставка ефірних олій, де всі могли ознайомитися з різними запахами, а також виставка «Мило своїми руками» Урок пройшов уже цікаво, учні проявили глибокі знання, старанно підготувались до уроку, виявили свої творчі можливості у комбінування нових власних ароматів.

Молодий вчитель Тернавська М. М. провела урок – «Подорож до країни Амфібій та Рептилій». Урок був поведений у формі узагальнення знань з вивченої теми. Також діти переглянули відеофільм про зміну забарвлення у хамелеона, а також мультиплікаційний фільм про розмноження і розвиток жабок. Урок був жвавий, насичений

цікавою інформацією. В його підготовці діти опрацьовували не тільки матеріал підручника, але й додаткову літературу, навчились краще розуміти світ маленьких тварин.Завданням вчителів кафедри на майбутній рік є:

впроваджувати у навчання сучасні педагогічні технології

підвищування професіоналізм вчителів

навчати учнів самостійно мислити

розвивати екологічну культуру вчителів, бережливе ставлення до природи

розвивати співтворчість учителя і учня

проводити роботу з обдарованими дітьми

постійно знайомитись з новинками фахової літератури
У 2012 – 2013 н. р. кафедра вчителів історії, географії та права працювала над темою: « Забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, шляхом впровадження освітніх інформаційних технологій». Вся робота вчителів була спрямована на втілення в життя цієї теми.

У складі кафедри шість досвідчених вчителів. Кожен вчитель мав власну тему, яка є частиною загальної теми над якою працювала кафедра.

Протягом року відбулося дев’ять засідань кафедри, на яких розглядалися важливі питання роботи вчителів, що сприяли вдосконаленню роботи, підвищенню фахового рівня. Всі вчителі брали активну участь в роботі кафедри, виступали з актуальними питаннями, з пропозиціями, з думками щодо хвилюючих їх питань.

На засіданнях були розглянуті такі основні питання як : «Аналіз роботи кафедри за 2012-2013 н. р. : здобутки та прорахунки»,«Календарне планування з урахуванням допрофільного і профільного навчання», «Про важливість державного стандарту у викладанні історії, географії та права», «Про ведення шкільної фахової документації, дотримання основних вимог», «Про матеріально-технічне забезпечення навчального процесу», «Про підвищення фахового рівня. Основні вимоги до атестації», «Про розвиток предметних компетенцій учнів», «Про особливості проведення шкільних олімпіад», «Національне виховання громадян України…», «Нові тенденції у викладанні історичної та географічної наук на сучасному етапі», «Мої права – права людини», «Словникова робота на уроках», «Робота з обдарованими дітьми», «Соборна Україна – моя Україна», «Індивідуальна та групова робота на уроках… Сучасні педагогічні технології», «Патріотичне виховання, його місце в сучасному житті», «Про оформлення документації для атестації вчителів», «Про підготовку до ДПА та ЗНО», «Про стан виконання навчальних програм, стан вивчення предметів»…

Зупинюсь на роботі вчителів цієї кафедри:Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал