Рішення №2014р м. КіцманьСкачати 145.79 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір145.79 Kb.
ТипРішення

У К Р А Ї Н А

КІЦМАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


___ С Е С І Я VІ С К Л И К А Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я № ____
_____ 2014р. м. Кіцмань

Про затвердження Статуту Кіцманського районного будинку дитячої творчості у новій редакції

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши клопотання дирекції районного будинку дитячої творчості, враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, охорони прав громадян, праці та соціального захисту населення і соціально-економічного розвитку району, планування бюджету, фінансів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Статут Кіцманського районного будинку дитячої творчості у новій редакції згідно додатку.

2. Директору Кіцманського районного будинку дитячої забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Кіцманського районного будинку дитячої творчості у передбаченому чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, планування бюджету і фінансів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району (В.Голіней) і з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, охорони прав громадян, праці та соціального захисту населення (С.Сандуляк).
Голова районної ради П.Лупул

Додаток


до рішення ____ сесії VІ скликання

районної ради № ___

від ______ 2014 року


С Т А Т У Т
КІЦМАНСЬКОГО РАЙОННОГО

БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. КіцманьЗ м і с т

1. Загальна частина ст. 1

2. Організація і основи діяльності ст. 2 - 3

3. Учасники навчально-виховного процесу ст. 4 - 5

4. Управління та керівництво установою ст. 6 -7

5. Фінансово - господарська діяльність ст. 8 - 9

6. Міжнародна діяльність ст. 10

7. Контроль за діяльністю установи ст. 11

8. Додаток (Структура діяльності) ст. 12

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Кіцманський районний Будинок дитячої творчості - це комплексний позашкільний навчально-виховний заклад, який є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста, району, управління яким здійснює районна рада.
1.2. Заклад покликаний самостійно організовувати свою діяльність згідно до нормативних документів Міністерства освіти України, Закону України «Про позашкільну освіту», інших законодавчих актів, а також даного Статуту.
1.3. Установа створюється, реорганізовується, ліквідується у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
1.4. Кіцманський районний Будинок дитячої творчості - є юридичною особою, має самостійні розрахункові рахунки в банку, гербову печатку та штамп.
1.5. У своїй діяльності установа підпорядкована відділу освіти, молоді та спорту Кіцманської райдержадміністрації.
1.6. Основною метою закладу є виявлення, підтримка, творчий розвиток і реалізація інтелектуальних потенціалів школярів та учнівської молоді.
1.7. За класифікаційним рівнем установа посідає основний рівень навчання. Мова навчання – українська.

Місце знаходження Кіцманського районного Будинку дитячої творчості:


59300

вул. Незалежності, 55

м. Кіцмань

Чернівецька область

тел. 2 – 13 – 01


ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Кіцманський районний Будинок дитячої творчості працює за річним планом роботи, самостійно розробляє і затверджує програму реалізації головних напрямків діяльності установи.


2.2. Кіцманський районний Будинок дитячої творчості діє самостійно, поєднуючи наступні напрямки роботи: художньо - естетичний, науково - технічний, еколого - натуралістичний, туристсько – краєзнавчий та гуманітарний.

2.3. Головним завданням установи є:

- здійснення навчально-виховного процесу в позаурочний час;

- організація масових заходів для вихованців установи, дітей міста та

району;

- участь дітей району в обласних, регіональних та всеукраїнськихмасових заходах.

- надання методичної допомоги педагогам району з питань гурткової

роботи та організації масових заходів.

2.4. Кіцманський районний Будинок дитячої творчості організовує роботу з дітьми віком від 5 до 18 років.


2.5. Навчальний процес здійснюється протягом навчального року, починаючи з 1 вересня поточного року і закінчуючи 31 травнем наступного року.

З 1 вересня по 15 вересня проводиться набір дітей та комплектація гуртків, що вважається робочим часом основних керівників гуртків. Сам навчальний процес розпочинається з 15 вересня.


2.6. Навчальний процес в установі здійснюється у відповідності до навчального плану.
2.7. Планування занять в гуртках проводиться згідно програм рекомендованих Міністерством освіти і науки України та авторських програм, затверджених вченою радою ЧОІППО.
2.8. Наповнюваність гуртків становить від 10 до 15 дітей, в залежності від специфіки роботи гуртка та року навчання:
1 – й рік навчання - 15 і більше дітей;

2 – й рік навчання - 13 - 14 дітей;

3 – й рік навчання - 10 - 12 дітей.
2.9. Зарахування дітей в гуртки здійснюється впродовж навчального року.

Кожна дитина має право, за бажанням, займатись в кількох гуртках і переходити, на протязі року, з одного в інший гурток.


2.10. Тривалість заняття становить:
Для дітей віком від 5 до 6 років - 30 хвилин

від 6 до 7 років - 35 хвилин

від 8 до 18 років - 45 хвилин

Перерва між заняттями є робочим часом керівника.


2.11. Заняття в гуртках можуть проводитись всім об’єднанням, або по групах, а також індивідуально з обдарованими дітьми та з дітьми – інвалідами на дому.
2.12. Враховуючи специфіку роботи, навчання в установі здійснюється як в одновікових, так і різновікових гуртках за інтересами.
2.13. Розклад занять в гуртках складається керівництвом Кіцманського районного Будинку дитячої творчості, з урахуванням оптимального режиму роботи і відпочинку дітей та їх вікових особливостей.
2.14. У канікулярні, вихідні та святкові дні установа працює за окремим планом, затвердженим директором закладу.
2.15. Структура навчального року може змінюватись згідно з рішенням педагогічної ради та за погодженням з відділом освіти Кіцманської райдержадміністрації з урахуванням регіональних особливостей та кліматичних умов.
2.16. Кіцманський районний Будинок дитячої творчості може виносити роботу своїх гуртків на бази загальноосвітніх навчальних закладів та інших освітніх установ району.
ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в позашкільному навчально - виховному закладі є:

- вихованці та учні;

- директор, заступник директора позашкільного навчального закладу,

методисти;

- керівники гуртків, психологи та спеціалісти, залучені до навчально-

виховного процесу;

- працівники підприємств, установ, які беруть участь у навчально-виховному

процесі;
3.2. Вихованці позашкільного навчального закладу мають гарантоване

право на:

- навчання відповідно до своїх здібностей, обдарувань, уподобань та

інтересів;

- заняття у декількох гуртках, групах та інших творчих

об’єднаннях в одному позашкільному навчальному закладі;

- користування навчально-методичною науково-технічною базою

позашкільного навчального закладу;

- участь у різних видах навчальної, виховної та науково-практичної роботи.


3.3. Вихованці позашкільного навчального закладу зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати

загальний культурний рівень;

- дотримуватись морально - етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватись вимог статуту та правил внутрішнього розпорядку установи.
3.4. Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу мають

право на:

- внесення керівництву позашкільного навчального закладу пропозицій щодо

поліпшення навчально-виховного процесу, а також мають право подавати на

розгляд керівництву та педагогічній раді пропозицій про моральне та

матеріальне заохочення вихованців, застосування стягнень до тих, хто

порушує правила внутрішнього трудового розпорядку що діють у

навчальному закладі;

- участь у роботі методоб΄єднань, нарад, зборів, а також в заходах, пов’язаних

з організацією навчально-виховної роботи;

- вибір педагогічно-обгрунтованих форм, методів та засобів роботи з

вихованцями;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у

виконання покладених для них завдань.


3.5. Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу зобов’язані:

- виконувати навчальні плани та програми;

- надавати знання, формувати вміння і навики з різних навиків позашкільної

освіти;


- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей вихованців

дотримуватись педагогічної етики поважати гідність вихованців;

- берегти здоров’я вихованців, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий

спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків, старших за віком людей, до народних

традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

- постійно підвищувати професійний рівень та педагогічну майстерність;

- вести документацію пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали,

плани роботи…);

- виховувати особистим прикладом повагу до державної символіки принципів

загальнолюдської моралі;

- дотримуватись вимог Статуту закладу, виконувати правила внутрішнього

розпорядку та посадові обов’язки;

- брати участь у роботі педагогічної ради установи;

- виконувати накази і розпорядження директора установи та органів

державного управління.


3.6. Керівники гуртків навчального закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором установи.
3.7. Обсяг педагогічного навантаження в установі визначається директором установи згідно із законодавством і затверджується відповідним органом виконавчої влади або місцевого самоврядування.
3.8. Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу підлягають атестації, відповідно до порядку встановленого МОН.
3.9. Батьки вихованців установи мають право:

- звернутись до органів управління освітою, директора позашкільного

навчального закладу з питань навчання та виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності

позашкільного навчального закладу;

- брати участь у заходах спрямованих на поліпшення організацій навчально-

виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази позашкільного

навчального закладу;

- захищати законні інтереси вихованців в органах громадського

самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових

органах.
І\/. УПРАВЛІННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО
4.1.Управління Кіцманським районним Будинком дитячої творчості здійснюється відповідно до даного Статуту, на основі принципів демократизму, поєднання колегіального і одноосібного управління у відповідності до чинного законодавства.
4.2. Кіцманський районний Будинок дитячої творчості розробляє структуру управління і штати у відповідності до Положення про позашкільний навчальний заклад та наказу Міністерства освіти і науки України № 202, від 11.03.2010 року «Про затвердження Примірних Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів». (Додаток №1, №2).
4.3. Районна рада здійснює свої повноваження по управлінню установою безпосередньо або через уповноважені органи.
4.4. Керівництво установою здійснює директор, якого затверджує сесія районної ради за поданням відділу освіти райдержадміністрації, у встановленому порядку.
4.5. Директор установи:
- керує діяльністю закладу і відповідає за результати його діяльності;

- видає накази та інші документи, які є обов’язковими для виконання;

- приймає на роботу і звільняє працівників установи згідно з чинним

законодавством та Статутом;

- формує штатний розклад в межах фонду заробітної плати, укладає

угоди, відкриває банківські рахунки;

- відповідає за збереження контингенту дітей у закладі;

- затверджує посадові обов’язки працівників установи, спільно з

профспілковими органами розробляє правила внутрішнього

трудового розпорядку закладу;  • встановлює розпорядок дня роботи працівників установи та порядок

надання відгулів, вихідних днів та відпусток;

  • застосовує заходи дисциплінарного і громадського впливу до

порушників та заохочує за сумлінну працю;

  • забезпечує охорону праці життя і здоров’я дітей та працівників

установи;

- за згодою районної ради, здійснює відчуження та списання основних

засобів.
4.6. Колегіальним органом управління Кіцманського районного Будинку дитячої творчості є педагогічна рада. Директор позашкільного навчального закладу являється головою педагогічної ради.
4.7. Засідання педагогічної ради проводиться згідно плану, але не рідше ніж 2 рази на рік.
4.8. У період між засіданнями педагогічної ради, проводяться наради при директору, на які виносяться поточні питання стосовно роботи установи.
4.9. При необхідності, в установі створюється батьківський комітет або опікунська рада.
\/. ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Фінансово-господарська діяльність установи здійснюється за рахунок

місцевого районного бюджету та додатково одержаних коштів.


5.2. Додатковим джерелом коштів є :

- кошти державного бюджету;

- кошти з батьківського фонду;

- спонсорська допомога;

- кошти отримані за надання послуг (концерти, ярмарки, виступи і т. д.);

- доходи від здачі в оренду приміщень, туристичного спорядження,

костюмів …
5.3. Кошти, додатково одержані установою, зараховуються на поточний

рахунок спеціальних коштів.


5.4. Нагромаджені кошти вилученню не підлягають і можуть бути використані самостійно, згідно з кошторисом.
5.5. При виконанні робіт та послуг можуть використовуватись договірні ціни і тарифи.
5.6.Кошторис Кіцманського районного Будинку дитячої творчості формується, затверджується та виконується директором установи по узгодженню з відділом освіти райдержадміністрації.
5.7. Майно закріплене за установою належить йому на правах оперативного управління.
5.8. Кіцманський районний Будинок дитячої творчості у здійсненні

організаторсько-господарської діяльності має право:


- користуватись пільгами встановленими чинним законодавством;

  • отримувати будинки, споруди, майданчики, обладнання, транспортні засоби і т.д. від органів державної влади, підприємств, установ, приватних осіб …

  • відкривати рахунки, в томі числі валютні, у банках України.

5.9. Відповідальність за дотримання фінансової дисципліни покладається на

директора установи, за господарську діяльність несе відповідальність –

завідуючий господарством.

5.10.Ведення бухгалтерського обліку та звітності здійснюється

централізовано бухгалтерією районного відділу освіти, відповідно до

чинного законодавства.
5.11.Контроль за фінансово-господарською діяльністю установи

здійснюється відповідними державними органами, а також власником.

\/І. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Державний позашкільний навчальний заклад має право укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами зарубіжних країн, встановлювати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін творчими дитячими колективами, створювати в установленому порядку спільні заклади, навчально – виховні центри, а також проводити спільні навчально-пізнавальні та виховні заходи…
6.2. Позашкільний заклад може, у встановленому порядку, дістати право на зовнішньо - економічну діяльність, заключати від свого імені угоди і здійснювати юридичні акти з іноземцями як на Україні, так і за кордоном. З цією метою, заклад може мати власний валютний рахунок


\/ІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

КІЦМАНСЬКОГО РАЙОННОГО БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

7.1. Діяльність установи безпосередньо підпорядковується Кіцманській районній раді та відділу освіти Кіцманської районної державної адміністрації.


7.2.Основною формою контролю за діяльність установи є атестація, яка проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
7.3. Зміст, форми, періодичність контролю по всіх напрямках діяльності Кіцманського районного Будинку дитячої творчості встановлюється згідно чинного законодавства.

Додаток
СТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ

КІЦМАНСЬКОГО РАЙОННОГО БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ


- Надання методичної

допомоги з

організації

навчально-

виховного процесу в

різнопрофільних

гуртках

установи та ЗНЗ

району;

- Організація та

проведення

районних масових

заходів.

- Здійснення

навчально- виховного

процесу;

- Розвиток дитячих

здібностей;

- Профорієнтаційна

робота;

- Робота з

обдарованими

дітьми;

- Робота з дітьми

пільгових категорій;

- Участь в районних,

обласних,

регіональних та

всеукраїнських

масових заходах.

естетичний

- Виявлення,

підтримка та

розвиток дитячих

талантів;

- Організація

дозвілля для

гуртківців та

дітей міста і

району;

- Методична робота

з педпрацівниками

та дітьми з питань

організації

дозвілля.

ГУРТКОВА РОБОТА
Б Д Т
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

ОРГАНІЗАЦІЙНО – МАСОВА РОБОТА

художньо-естетичний

науково - технічний

еколого-натуралістичний

туристсько-краєзнавчий

Методичне забезпечення

Робота творчих лабораторій
дозвілля для гуртківців

установи

участь в обласних

заходах

районні та міські заходи

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал