Рішення №. 2012 року сесія 6 скликанняСкачати 249.3 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір249.3 Kb.
ТипРішення
ПРОЕКТ

У к р а ї н а

Хмільницька районна рада


Р І Ш Е Н Н Я №

_____. 2012 року _ сесія 6 скликання

Про положення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності
територіальних громад Хмільницького району.
Відповідно до частин 4 та 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення у відповідність до чинного законодавства положення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальних громад Хмільницького району затвердженого рішенням № 120 сьомої сесії районної ради 6 скликання від 01.11.2011 р. відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Наказів Фонду державного майна України від 14.11.2005 р. № 2975 та від 13.10.2004 р. № 2149 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності» та «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна», рекомендацій постійної комісії районної ради з питань зміцнення законності, правопорядку, регулювання комунальної власності від 19.01.2012р., районна рада ВИРІШИЛА:


  1. Затвердити положення про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальних громад Хмільницького району в новій редакції (додаток № 1).

  2. Положення про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальних громад Хмільницького району затверджене рішенням № 120 сьомої сесії районної ради 6 скликання від 01.11.2011 р. вважати таким що втратило чинність.

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

районної ради з питань зміцнення законності, правопорядку, регулювання

комунальної власності (Войцещук А.І. ).

Голова районної ради В.А. Чмелюк

Додаток № 1

до рішення ___ сесії районної ради

6 скликання від _____2012 року


ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок оренди майна, що належить до комунальної

власності територіальних громад Хмільницького району
Це Положення регулює суспільні відносини по оренді майна, що належить до комунальної власності територіальних громад Хмільницького району (надалі комунальне майно).
1. Загальні положення

1.1 Право на оренду комунального майна набувається відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", інших нормативно-правових актів з питань оренди та цього Положення.2. Об'єкти оренди та суб'єкти орендних відносин.

2.1. Об'єктами оренди є майно, що належать до комунальної власності територіальних громад, а саме:

а) цілісні майнові комплекси (ЦМК) комунальних підприємств та їх структурних підрозділів;

б) нерухоме майно, в т.ч. окремі ізольовані приміщення, декілька з'єднаних між собою приміщень, окремі будівлі;

в) окреме індивідуально визначене майно, що належить до комунальної власності територіальної громади, що знаходиться на балансі комунального підприємства, організації, установи.

2.2. Не може бути об'єктами оренди майно (будівлі, споруди, приміщення), здача в оренду яких заборонена законодавством України та рішеннями відповідної ради.

2.3. Від імені територіальних громад району, повноваження Орендодавця цілісних майнових комплексів комунальних підприємств та їх структурних підрозділів здійснює районна рада.

2.4. Від імені територіальних громад району повноваження Орендодавця нерухомого та індивідуально визначеного майна здійснюють підприємства та установи, на балансі яких знаходяться об’єкти оренди з дозволу районної ради (далі – Орган управління майном).

2.5. Виготовлення інвентарних справ на майно, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад Хмільницького району, оформлення на них свідоцтв про право власності, їх державна реєстрація, здійснюється за рахунок балансоутримувачів цього майна.

2.6. Орендарями комунального майна можуть бути: господарські товариства, створені членами трудового колективу, підприємства, його структурні підрозділи, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства .

2.7. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

3. Ініціатива щодо оренди комунального майна

Розгляд питань про надання в оренду комунального майна здійснюється за ініціативою осіб, які відповідно до цього Положення можуть бути Орендарями та Орендодавцями.4. Інформаційне забезпечення відносин оренди комунального майна

4.1. Орган управління майном веде єдиний реєстр об'єктів комунального майна, яке може бути передане в оренду та яке знаходиться в оренді (далі - єдиний реєстр).

4.2. Комунальні підприємства, установи та організації, в повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться комунальне майно, що не використовується ними, зобов'язані надати інформацію про це районній раді для віднесення такого комунального майна до об'єктів комунальної власності, які можуть бути надані в оренду, та внесення відповідної інформації до єдиного реєстру.

4.3.Єдиний реєстр ведеться Органом управління майном .

4.4.До єдиного реєстру включається інформація щодо інвентарного номеру, назви об'єкту, його місцезнаходження, вартісних, кількісних та якісних показників, статусу (вільний, знаходиться в оренді, повному господарському віданні, оперативному управлінні тощо), спосіб надання в оренду (на конкурсних засадах або поза конкурсом), інша інформація.

Інформація, включена до єдиного реєстру, є відкритою та надається Органом управління майном на письмовий запит будь-якої зацікавленої особи безоплатно.

4.5. Запитувач зазначає у запиті своє прізвище, ім'я та по батькові, найменування юридичної особи, якщо він її представляє, кількісні, якісні та інші показники комунального майна, яке хотів би отримати в оренду, іншу інформацію, що його цікавить, та адресу, за якою він бажає одержати відповідь.

4.6. Орган управління майном надає відповідну інформацію щодо наявності майна, яке відповідає вимогам запитувача, у письмовому вигляді протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання запиту.5. Порядок набуття комунального майна в оренду

5.1. Цей Порядок поширюється на такі об'єкти оренди: цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухоме майно - будівлі, споруди, приміщення та інше окреме індивідуально визначене майно, що належить до комунальної власності.

5.2. Договір оренди нерухомого майна укладається орендодавцем з дозволу Органу управління майном.

5.3. Фізичні та юридичні особи, які бажають отримати в оренду комунальне майно, подають до районної ради заяву та документи, які визначені наказом Фонду державного майна України від 14.11.2005 № 2975 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності» (далі – перелік).

5.4. У разі надходження заяви про оренду певного об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої - про оренду частини цього об'єкта Орган управління майном повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об'єкта.

5.5. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів

або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книго розповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книго-розповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжної продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

5.6. Протягом п’яти робочих днів з моменту надходження заяви Орган управління майном направляє запит балансоутримувачу з метою отримання висновку, що об'єкт не заборонений до оренди, пропозицій щодо умов оренди, напрямків використання об’єкта та копії свідоцтва про право власності на об'єкт оренди, а також на підставі даних єдиного реєстру та заяв перевіряє таку інформацію:

- наявність в комунальній власності майна, яке відповідає вимогам заявника,

- наявність заяв на оренду зазначеного майна з боку осіб, яким комунальне майно надається відповідно до цього Положення поза конкурсом, а саме бюджетних установ та організацій;

- існування інших обмежень щодо конкретизованого заявником комунального майна, які унеможливлюють надання його в оренду (включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, передача об'єкта комунальної власності під заставу тощо);

- наявність раніше поданих заяв щодо оренди конкретизованого заявником об'єкту комунального майна;

- можливість використання майна за заявленим потенційним орендарем цільовим призначенням згідно санітарно-епідеміологічних та протипожежних вимог.

5.7. Балансоутримувач об'єкта оренди в 10-денний строк після отримання запиту повідомляє Орган управління майном про наявність у підприємства - балансоутримувача на балансі майна, що передається в оренду, та надає в довільній формі довідки про відсутність (наявність) на підприємстві боргу перед бюджетом або податкової застави об'єкта оренди, про загальну площу об'єкта оренди, звіт про оцінку майна.

У разі письмового звернення Органу управління майном балансоутримувач забезпечує огляд об'єкта оренди.

5.8. Протягом 7 робочих днів після отримання висновку та перевірки інформації Орган управління майном публікує у газеті "Життєві обрії" та на своєму веб-сайті оголошення про намір передати майно в оренду.

5.9. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення, Орган управління майном приймає заяви про оренду відповідного майна.

5.10. Після закінчення строку приймання заяв, Орган управління майном за погодженням профільної постійної комісії районної ради приймає рішення про:

- надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна орендодавцеві;

- мотивовану відмову.

5.11. Дозволом на укладання договору оренди може бути рішення районної ради або розпорядження голови районної ради.

5.12. Уразі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і орендодавцем укладається договір оренди із заявником.

5.13. У разі надходження двох і більше заяв, орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

5.14. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на Орган управління майном.

5.15. Оцінка об'єкту оренди здійснюється за рахунок Орендаря чи Орендодавця за згодою сторін.

5.16. Розгляд заяв про оренду цілісних майнових комплексів, що належать до комунальної власності територіальних громад, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про оренду державного та комунального майна".

5.17.У разі надходження заяви від бюджетних установ, організацій, заяви інших осіб не розглядаються.

5.18. Заяви з пропозиціями щодо оренди комунального майна реєструються Органом управління майном у книзі реєстрації заяв.

5.19. Письмовий висновок щодо можливості або неможливості надання конкретного об'єкту в оренду надається Орендодавцем заявнику протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання заяви. Висновок про можливість надання конкретного об'єкту в оренду є підставою для проведення експертної оцінки об'єкту оренди.

5.20. Рішення про надання в оренду індивідуально визначеного майна приймається самостійно комунальним підприємством, організацією, установою згідно вимог діючого законодавства та установчих документів.


6. Оголошення конкурсу

6.1. Конкурс оголошується протягом семи робочих днів з дня надходження інформації та документів від балансоутримувача, оголошення про конкурс на право оренди цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна публікується у газеті "Життєві обрії" не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

- інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження);

- мета використання об’єкту оренди;

- умови конкурсу;

- дата, час і місце проведення конкурсу;

- кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу;

- перелік матеріалів, які подають учасники конкурсу;

- повідомлення про необхідність подання письмових пропозицій відповідно до умов конкурсу;

- іншу інформацію.

6.2. Якщо балансоутримувач не надав висновків (пропозицій) щодо умов конкурсу, Орган управління майном у триденний строк після публікації оголошення про конкурс листом повідомляє балансоутримувача про умови конкурсу.

6.3.Відомості про учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, яку веде Орган управління майном, де зазначається:

- порядковий номер учасника конкурсу;

- найменування та місцезнаходження (місце проживання) учасника конкурсу;

- прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або представника юридичної особи.

6.4. До участі у конкурсі допускаються суб'єкти підприємницької діяльності, які своєчасно подали заяву та документи, передбачені пунктом 7.4. цього Положення.

6.5. Конкурс на право оренди об'єкта (далі - конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена головою районної ради з числа спеціалістів виконавчого апарату районної ради та представників комунальних підприємств, установ і організацій і діє на постійній основі.
7. Умови конкурсу

7.1. Умовами конкурсу є:

- розмір орендної плати;

- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

- дотримання вимог експлуатації об'єкта;

- компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника

на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди.

7.2. Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:

- здійснення певних видів ремонтних робіт;

- виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

- збереження/створення нових робочих місць;

- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

- створення безпечних та нешкідливих умов праці;

- дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

- інші умови, з урахуванням пропозицій Органу управління майном та балансоутримувача.

7.3. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається за Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою сесією районної ради. У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій.

7.4. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

7.4.1. Заяву про участь у конкурсі (додається), проект договору оренди та документи, які передбачені Переліком. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.

7.4.2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- звіт про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;

- декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

7.4.3. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу, та забезпечення виконання зобов'язання щодо сплати орендної плати (завдаток), які включаються до проекту договору оренди.

7.4.4. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу - обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги,

ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості - варіанти поліпшення орендованого майна).

7.5 Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України. Орган управління майном не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс.

7.6. Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 7 днів до початку проведення конкурсу. Інформація про учасників конкурсу та зміст поданих документів не підлягає розголошенню, окрім випадків, передбачених цим Положенням.
8. Конкурсна комісія

8.1. До складу конкурсної комісії (далі-комісія) входять спеціалісти виконавчого апарату районної ради, та представники комунальних підприємств, установ і організацій району. Склад комісії затверджується розпорядженням голови районної ради.

8.2. Комісія утворюється в кількості 5 осіб і діє на постійній основі.

8.3. Основними завданнями та функціями комісії є:

- визначення умов та терміну проведення конкурсу;

- розгляд матеріалів і пропозицій учасників конкурсу;

- складання протоколів та подання їх на затвердження голові районної ради.

8.4. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців, органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта оренди, відповідального представника в районі з охорони навколишнього природного середовища та інших.

8.5. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається розпорядженням голови районної ради. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

8.6. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

8.7. З числа членів комісії призначається секретар комісії, який виконує обов'язки голови комісії, у разі його відсутності, веде протоколи засідань комісії.

8.8. Засідання комісії є закритими, крім засідання, під час якого проводиться конкурс з внесенням пропозицій щодо розміру орендної плати за принципом аукціону. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

8.9. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них не менше трьох чоловік.

8.10. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

8.11. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії і затверджується головою районної ради.

8.12. Питання припинення діяльності конкурсної комісії, внесення змін до її складу вирішуються головою районної ради.


9. Процедура проведення конкурсу

9.1. Конкурс проводиться в один етап і полягає у визначенні на конкурсних засадах за принципом аукціону Орендаря, який запропонував найбільший розмір орендної плати або найкращі умови подальшого використання майна, згідно з умовами конкурсу.

9.2. Пропозиції та інші матеріали учасників конкурсу надаються до Органу управління майном: м. Хмільник, вул. Столярчука,1, тел. 2-02-08, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом "На конкурс", запечатаних печаткою учасника конкурсу. Ці конверти передаються голові комісії і розпечатуються на засіданні комісії.

9.3. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала, укладається договір оренди.

9.4. У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся.

9.5. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди із зазначеним заявником відповідно до законодавства. За наявності кількох пропозицій від таких осіб договір оренди укладається з особою, заява якої надійшла раніше.

9.6. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші зацікавлені особи. Головуючий оголошує засідання конкурсної комісії відкритим, оприлюднює порядок проведення конкурсу, умови конкурсу, та у разі необхідності - іншу інформацію. На цьому засіданні уповноважені особи учасників конкурсу

подають свої конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший базовий місяць оренди в запечатаних непрозорих конвертах. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу, який подав конкурсну пропозицію орендної плати, із зазначенням дати, часу та імені уповноваженої особи, і видає їй картку з номером учасника. На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника.

9.7. Учасники конкурсу (їх уповноважені особи) можуть подати до конкурсної комісії тільки зареєстровані конверти з конкурсними пропозиціями

орендної плати. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин

до початку проведення конкурсу.

9.8. Голова комісії (у разі його відсутності - секретар комісії) в присутності членів комісії та зацікавлених осіб бере конверти з конкурсними пропозиціями, розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначена вартість орендної плати нижча, ніж визначена в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".

9.9. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс проводиться у вигляді торгів "з голосу" головою комісії (у разі його відсутності - секретарем комісії). Початком цього етапу конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найвищої орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою

торгів. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано

більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.

9.10. У процесі визначення учасника, який запропонує найвищий розмір орендної плати, учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером, повернутим до голови комісії, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

9.11. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим за 1% початкової ціни. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню ціну, від учасників конкурсу не надійшли пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії оголошує "Вирішено", називає номер учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди), і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

9.12. Учасник, який під час конкурсу не виконує вимоги цього Порядку, за рішенням комісії позбавляється права на участь в конкурсі, про що робиться запис у протоколі.

9.13. Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні шляхом проведення відкритого голосування. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено у порядку, встановленому чинним законодавством.

9.14. Після закінчення засідання комісії, на якому визначався учасник, який запропонує найвищий розмір орендної плати, складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; встановлена на торгах початкова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результат конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії і переможцем конкурсу.

9.15. Протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих днів після підписання його всіма членами комісії і переможцем конкурсу затверджується головою районної ради. Результати конкурсу секретар комісії публікує у районній газеті "Життєві обрії".

9.16. Балансоутримувач протягом 10 робочих днів після дати затвердження результатів конкурсу заключає договір оренди з переможцем конкурсу відповідно до чинного законодавства.10. Укладення договору оренди.

10.1. Договір оренди комунального майна укладається на підставі:

- рішення Органу управління майном про надання дозволу балансоутримувачу на здачу в оренду майна;

- рішення комунального підприємства, організації, установи про надання в оренду індивідуально визначеного майна.

10.2. Договір оренди на короткотермінову ( не більше 5 днів) або на погодинну оренду майна спільної власності територіальних громад району укладається балансоутримувачем за погодженням районної ради як органу управління майном, на підставі розпорядження голови районної ради, при цьому розмір погодинної орендної плати встановлюється відповідно до методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Хмільницького району.

10.2. Договір оренди повинен містити умови, визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна". До договору оренди, який укладається за результатами конкурсу, включаються також зобов'язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.

10.3. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п’ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.

10.4. Спори, які виникають у ході укладення договору оренди, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

10.5. Передача об'єкту оренди здійснюється в терміни, встановлені за згодою сторін відповідно до договору оренди, та оформлюється актом приймання - передачі, який підписується уповноваженими представниками сторін.

10.6. Надання комунального майна в суборенду дозволяється лише за наявності письмового дозволу органу управління майном, якщо інше не передбачене договором оренди.

10.7. Після укладання договору оренди, орендодавець у п’ятиденний термін надає Органу управління майном один примірник договору оренди та щоквартально надає звіт про діючі договори оренди, з відображенням своєчасності надходження плати за оренду та її використання.

10.8. Орендар має переважне право на переукладення договору оренди за умови відсутності заборгованості по орендній платі на тих же умовах та на той самий строк.

10.9. Продовження терміну дії договору здійснюється з дозволу Органу управління майном.

10.10. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження договору оренди проводиться незалежна оцінка об’єкта оренди.

10.11. При продовженні договору оренди орендна плата визначається з застосуванням орендних ставок, які діють на дату продовження договору, але не менше розміру орендної плати за останній місяць оренди.

11. Поліпшення комунального майна. Право власності орендаря.

11.1.Здійснення орендарями капітального ремонту майна, що належить до комунальної власності територіальної громади , проводиться з урахуванням вимог чинного законодавства та за згодою Орендодавця і відшкодовується орендареві шляхом зменшення орендної плати або звільнення від її сплати на певний період, або компенсуються в грошовій формі.

11.2. Поліпшення орендованого майна, що може бути відокремлене без заподіяння йому шкоди, які здійснені Орендарем за рахунок власних коштів без згоди орендодавця, можуть бути залишені Орендарем собі.

11.3. Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець зобов'язаний компенсувати йому зазначені витрати шляхом зменшення орендної плати або звільнення від її сплати на певний період, а в випадку приватизації орендованого майна третьою особою - в грошовій формі.

11.4. В разі, якщо орендар приватизує орендоване майно, вартість здійснених ним невідокремлюваних поліпшень такого майна компенсуються орендодавцем шляхом зменшення суми викупу на вартість таких поліпшень.

11.5. В разі, якщо вартість здійснених орендарем з дозволу орендодавця невід'ємних поліпшень орендованого майна складає 25% і більше його

балансової вартості, орендар набуває права викупу такого майна. Ця норма не розповсюджується на майно, яке не підлягає приватизації.

11.6. Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди орендодавця, і які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає.

11.7. Згода на проведення або відмова у проведенні капітального ремонту щодо орендованого комунального майна надається Орендодавцем протягом двадцяти робочих днів з моменту отримання заяви орендаря. В цей термін Орендодавець погоджує заяву орендаря з відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації. Відмова у проведенні капітального ремонту

орендованого комунального майна має бути обґрунтованою, містити посилання на нормативно-правові акти та може бути оскаржена у встановленому чинним законодавством порядку.

11.8. Відшкодуванню підлягає вартість капітального ремонту, визначена проектно-кошторисною документацією.

11.9. Відповідні зміни до договору оренди вносяться протягом двадцяти робочих днів з дня отримання орендарем згоди на проведення капітального ремонту.

11.10. Питання використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно вирішуються відповідно до статті 23 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

11.11. Поліпшення об'єкту оренди, які здійснено за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване майно, є власністю Орендодавця та відшкодуванню не підлягають.

11.12. Надання майна в оренду не припиняє права власності територіальних громад.

11.13. При переході права власності на здане в оренду майно до іншого власника договір оренди зберігає чинність для нового власника на тих же умовах і на той самий строк.

12. Контроль за дотриманням прав та інтересів територіальних громад району при виконанні договорів оренди комунального майна

12.1. Контроль за виконанням зобов'язань за договорами оренди комунального майна в інтересах територіальних громад покладається на Орендодавця.

12.2. У разі невиконання або неналежного виконання орендарем зобов'язань за договором оренди комунального майна, Орендодавець повинен оперативно вживати відповідно до чинного законодавства заходів щодо поновлення порушених прав та інтересів територіальних громад.

Керуючий справами районної ради В.В. Мельник

Додаток №1

до положення про порядок оренди майна,

що належить до комунальної власності

територіальних громад Хмільницького району

З А Я В А

на участь у конкурсі на право укладення договору оренди

об’єкта спільної власності територіальних громад сіл району


  1. Об’єкт оренди: ________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Учасник конкурсу:

2.1. Юридична особа ______________________________________________________

________________________________________________________________________

(повна назва)

Адреса:_________________________________________________________________

Керівник________________________________________________________________

(П.І.Б., телефон)

Код ЄДРПОУ ______________________

Ким і коли здійснена державна реєстрація ___________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.2. Фізична особа _______________________________________________________

________________________________________________________________________

(П.І.Б., адреса, телефон)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Паспорт серія______ №____________ виданий "____"_________________р.

_______________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

Ким і коли здійснена державна реєстрація (для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності) _______________________________________________

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

3. З Положенням про оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища району, ознайомлений.

4. Зобов’язуюсь:

- оплатити вартість проведення незалежної оцінки об’єкта оренди;

- своєчасно сплачувати орендну плату;

- утримувати об’єкт оренди у належному санітарному стані, проводити поточний ремонт.

5. Об’єкт оренди планую використовувати під _________________________________ __________________________________________________________________________

6. Пропоную орендну ставку ____ %.

7. До заяви додаються: _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата _______________ Підпис ________________________

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал