Римітки до фінансової звітності сфера діяльностіСторінка5/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4   5

Інша поточна дебіторська заборгованість


Станом на 31 грудня інша поточна дебіторська заборгованість включає:
2013
2012

Фінансові кредити надані

1028
0

Резерв сумнівних боргів

0
-

Інша заборгованість

-
7

Разом

1028
7

Станом на 31 грудня, згідно аналізу дебіторської заборгованості щодо дат формування, Компанія має наступні періоди утворення іншої дебіторської заборгованості (без врахування впливу резерву сумнівних боргів:
2013
2012

до 3-х місяців

176
7

від 3-х місяців до року

0
0

більше року

0
-

Разом

176,0
7
 1. Грошові кошти та їх еквіваленти


Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних рахунках банків:
2013
2012

Українські гривні у касі (готівка)

271
0

Українські гривні у банку

3
89

Разом

274
89
 1. Статутний капітал


Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр. зареєстрований (складений) капітал Компанії становив 200000,00 (Двісті тисяч). Частки складеного капіталу Компанії розподіляються між учасниками наступним чином:
2013
2012
Вартість частки, тис.грн.

%
Вартість частки, тис.грн.

%

ТОВ «АГАТ-ПЛЮС»

120,0

60
120,0

60

ТОВ «ВЕКТОР-А»

80,0

40
80,0

40

Разом

200.0

100
200,0

100

Протягом звітного періоду було прийнято рішення про зменшення статутного капіталу .
 1. Резервний капітал


Резервний капітал формується згідно законодавства України з метою забезпечення покриття збитків підприємств. Встановлений законодавством розмір резервного капіталу становить не менше 25 % статутного капіталу. Його формування проводиться шляхом щорічних відрахувань не менш ніж 5 % відсотків з прибутку підприємств.
 1. Забезпечення виплат персоналу


Забезпечення виплат персоналу включають зобов’язання з оплати відпусток працівникам, які Компанія буде сплачувати у майбутньому при наданні відпусток, або у вигляді компенсації у разі звільнення працівників, по яким залишились невикористані відпустки.
 1. Короткострокові кредити банків


Станом на 31 грудня зобов’язання з короткострокових кредитів включають:
2013
2012

Зобов’язання за кредитами

1766
0

Разом

-Зобов’язання за кредитами включає суму заборгованості за кредитом, залученим Компанією у ПАТ «АКТАБАНК». Кредит було залучено Компанією у 2013 р. в доларах США під 10,3 % річних. Остаточний термін погашення кредиту - травень 2014 р. Компанія не сплачувала зобов’язання за відсотками, згідно умов договору. З урахуванням даних обставин, кредит класифікований як короткостроковий. Для залучення кредиту Компанія не надавала кредитору будь-яких забезпечень.
 1. Поточні зобов'язання перед бюджетом та з позабюджетних платежів


Станом на 31 грудня поточні зобов'язання перед бюджетом та з позабюджетних платежів включають:
2013
2012

Зобов’язання перед бюджетом


Податок на землю

0Інші податки

4
0

Всього

4
0

Зобов’язання по позабюджетним платежам


Пенсійний фонд України

0
1

Інші соціальні внески2

Всього

0
3

Разом

4
3
 1. Інші поточні зобов'язання


Станом на 31 грудня інші поточні зобов'язання включають:
2013
2012

Кредиторська заборгованість перед постачальниками

0
1

Інші

1
0

Разом

1
1
 1. Чистий доход (виручка) від реалізації


За рік, що скінчився 31 грудня, доходи від основних операцій за категоріями включають:
2013
Проценти за користування фінансовими кредитами

488,2
Дохід від курсових рызниць

40,7
Разом

528,9 1. Собівартість реалізації


За рік, що скінчився 31 грудня, собівартість готової продукції включає:
2013
Покупні комплектуючіОплата праці та відрахування у соціальні фонди

177,3
Амортизація

57,4
Інші виробничі матеріали

12,1
Послуги сторонніх організацій

258,6
Разом

505,4 1. Адміністративні витрати


За рік, що скінчився 31 грудня, адміністративні витрати включають:
2013
Оплата праці та відрахування у соціальні фонди

82,2
Податки

0
Послуги сторонніх організацій

51,6
Амортизація

7,7
Інші

26,7
Разом

168,2 1. Витрати на збут


  Послуги сторонніх організацій

  22,3

  Амортизація

  5,7

  Інші виробничі матеріали

  34,8

  Разом

  62,8
 2. Податок на прибуток


Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду були наступними:

З 1 січня 2012р . по 31 грудня 2012р.

19%

З 1 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р.

18%


Компоненти витрат по податку на прибуток Компанії за рік, що скінчився 31 грудня, включають:
2013
Поточний податок

2,9
Разом

2,9 1. Операції з пов’язаними сторонами


У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі.

Пов’язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між непов’язаними сторонами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між непов’язаними сторонами.


26. ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Податкова система


На даний момент в Україні діє Податковий кодекс. Він вступив в силу з
1-го січня 2011 року. Даний нормативний документ повністю змінив принцип нарахування податку на прибуток та вніс значні зміни до норм, які регулюють справляння інших податків та обов’язкових платежів. Податки та нарахування, що сплачуються Компанією, включають податок на прибуток, нарахування на фонд заробітної плати, а також інші податки і збори. Також наявна різнополярна судова практика щодо багатьох питань, які виникають в процесі оподаткування. Існують різні точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органів (наприклад, податкової адміністрації і її інспекцій), що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення і валютного регулювання), підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи і пені в значних об'ємах. Перераховані чинники визначають наявність в Україні податкових ризиків значно суттєвіших, ніж існують в країнах з розвиненішою податковою системою.

Юридичні зобов'язання

В ході звичайної діяльності Компанія не має справи з судовими позовами і претензіями.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал