Річний план роботи логопедичного пункту Ставищенського дошкільного навчального закладу №2 «Золота рибка»Скачати 125.81 Kb.
Дата конвертації01.06.2017
Розмір125.81 Kb.
ТипРічний план
Річний план

роботи логопедичного пункту

Ставищенського дошкільного

навчального закладу №2

«Золота рибка»

Учитель-логопед

Довгалюк Т.П.

2013-2014 н.р.

п/п

Напрямок

діяльності

Зміст роботи

Відпові

дальний

Термін виконання

1

Діагностичний

1.Провести комплексне обстеження звуковимови вихованців ДНЗ №2, ДНЗ№3:

- перевірка стану фонетико-фонематичного слуху;

- перевірка лексико-семантичної сторони мовлення;

- перевірка граматичної сторони мовлення.

2.Обстеження стану розвитку загальної моторики рук.


Довгалюк Т.П.

Довгалюк Т.П.1-30 вересня

вересень-жовтень2.

Організаційний

1.Сформувати банк даних дітей з вадами звуковимови та зарахувати на логопедичний пункт.

2.Заповнити мовні картки, скласти індивідуальні плани колекційної роботи.

3.Сформувати підгрупи вихованців відповідно мовленнєвих порушень.

4.Скласти графік роботи, ознайомити з ним вихователів,батьків.Довгалюк Т.П.

Довгалюк Т.П.

Довгалюк Т.П.

Довгалюк Т.П.
До 30 вересня

3

Консультативний

1.Консультативна робота з лікарями ЦРЛ

2.Консультування вихователів стосовно характерних особливостей вад звуковимови.

3.Консультації для вихователів,що працюють з дітьми, які мають порушення мовленнєвого розвитку на теми:

«Завдання, зміст та вимоги до організації логопедичних годин».

«Забезпечення оптимального мовного навантаження на дітей у процесі навчальної, ігрової, побутової діяльності».

3.Консультація для музичних керівників

«Використання логоритмики на музичних заняттях ,як ефективний засіб подолання вад мовлення дітей».

4.Консультативна робота з вихователями груп загального призначення щодо збагачення словника, формування граматичної будови мови,розвитку зв'язного мовлення вихованців.

5.Консультації для батьків на теми:

«Сформоване мовлення-запорука успіху навчання дітей у школі».

«Актуальність логопедичної допомоги в дошкільному віці».

«Спільні дії батьків, вихователів, логопеда в роботі для виправлення вад мовлення».
Довгалюк Т.П.

На протязі навчаль

ного року4

Координаційний

1.Узагальнення результатів діагностичного обстеження вихованців дошкільних установ.

2.Координація дій учасників навчального процесу та батьків щодо усунення вад усного та писемного мовлення.
Довгалюк Т.П.

листопад

5

Інформаційний

1.Інформувати вихователів, батьків про анатомо-фізіологічні та клінічні основи виникнення та усунення вад звуковимови.

2.Виступ логопеда на батьківських зборах в ДНЗ №2. Тема доповіді: «Спільні дії учасників освітнього процесу по усуненню вад мовлення»

3.Виступ логопеда на батьківських зборах в ДНЗ №3.Тема доповіді: «Особливості засвоєння дитиною звуків рідної мови».

4.Інформування вихователів, батьків про використання нових підходів щодо корекції загального недорозвитку мовлення молодшого дошкільного віку.

5.Інформування педагогічного колективу щодо запровадження інклюзивного навчання в дошкільних закладах для дітей з особливими освітніми потребами.


Довгалюк Т.П.

Довгалюк Т.П.

Довгалюк Т.П.

Довгалюк Т.П.

Довгалюк Т.П.


Постійно


6

Профілактичний

1.Визначення основних тенденцій та характерних особливостей порушення звуковимови у дітей та своєчасне попередження їх виникнення в процесі здійснення навчального процесу.

2.Профілактика та запобігання виникнення заїкання у дітей

дошкільного віку.

3.Педагогічний всеобуч для батьків. Проведення анкетування .Тема: «Попередження виникнення мовленнєвих порушень у дітей молодшого дошкільного віку».

4.Організація роботи куточка запитань і відповідей під заголовком» Як говорить ваша дитина?»


Довгалюк Т.П.

Довгалюк Т.П.

Довгалюк Т.П.

Довгалюк Т.П.Корекційна робота по розвитку мови, немовних процесів та звуковимови


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Розвиток загальної та спеціальної моторики.

Розвиток моторики артикуляційного апарату та сили голосу.

Розвиток дихання.

Розвиток слухової уваги.

Розвиток фонематичного слуху,виділення фонем на початку і в кінці слова.

Формування мовних стереотипів фонем з поступовим переходом від простого до складного, диференціація рухів артикуляційного апарату.

Виховання слухової уваги та пам'яті.

Орієнтація в часі.

Орієнтація в просторі.

Сенсорне виховання.


Формування правильної звуковимови

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Виховання правильної вимови всіх звуків рідної мови.

Розвиток фонематичного сприймання, уточнення понять:»слова», «звуки», «склади».

Виділення голосних та приголосних звуків із слів.

Використання методів постановки звуків по способу наслідування або механічним, виховуючи правильну звуковимову опираючись на всі мовні аналізатори;

використання спеціальних логопедичних зондів.

Автоматизація правильної вимови з поступовим переходом від простих складів слова до складних.

Диференціація близьких за артикуляцією фонем,яка проводиться на різному мовному матеріалі в усному та писемному мовленні.

Формування уваги на першому етапі щодо засвоєння дітьми поняття «слово» його лексичного та граматичного значення.

Перехід після засвоєння поняття «слово» до роботи з реченням.

Навчання правильно будувати речення, граматично та інтонаційно його оформляти.

Формування зв'язної мови на другому етапі роботи: навчання різним видам переказу, складання речення по серії картинок, по одній сюжетній картинці, по запропонованому плану
Словникова робота

1.

2.

3.


Збагачення словника з урахуванням тематичної єдності.

Збагачення словника з урахуванням основних частин мови.

Робота над ускладненням структури слова:


  • односкладові слова/мак,рак/

  • двоскладові слова/мама/

  • трискладові/машина/Формування фразової мови

1.

2.


З урахуванням структури фрази:

З урахуванням граматичного оформлення:

- дієслово:вид, рід, число

- іменник:правильне вживання в роді та числі

- прикметник: рід, число

Формування звязного мовлення

1.

2.

3.

4.


Формування діалогічного мовлення.

Виховання вміння переказувати почуте та побачене.

Розповідь за серією сюжетних малюнків.

Проста творча розповідь.Вересень


1.

2.

3.4.

5.

6.Діагностика стану сформованості мовленнєвих та не мовленнєвих процесів у дітей, комплектування підгруп за рівнем мовленнєвого та ступенем загального психофізичного розвитку.

Формування вміння спостерігати за предметами та явищами навколишньої дійсності.

Розвиток емоційного контакту з дорослим за допомогою вироблення не мовленнєвих реакцій у відповідь на звертання дорослого шляхом відповідних стверджувальних чи заперечних реакцій –«так», «ні», дій за наслідуванням.

Проведення емоційних ігор-діалогів.

Впізнавання та розрізнення немовленнєвих звуків на матеріалі двох контрастних музичних іграшок (барабан-дзвіночок), контрастних звуків предметів оточуючої дійсності (наприклад, звучання побутових приладів), звучання при маніпулюванні ємкостями з контрастними сипучими продуктами та рідиною (горох торохтить, сіль шелестить,вода хлюпає).

Впізнання предметів і об'єктів за їх призначенням та словесним позначенням.

Розвиток слухомовленнєвої пам'яті, наочно-дійового мислення шляхом виконання простих інструкцій педагога у конкретній ситуації.

Уточнення артикуляцій голосних звуків А,О,У,И, І, Е.

Жовтень

1.

2.

3.4.

5.

6.Розвиток фонематичного слуху та слухової уваги.

Виховання потреби у мовленнєвому спілкуванні як основи формування мовленнєвої активності.

Словарна робота по темам:

- дні тижня, місяці осені, овочі,фрукти;

- дикі та домашні тварини, підготовка птахів до зими;

- одяг,взуття,їжа;

- іграшки;

- золота осінь.

Розвиток розуміння понять «один»-«багато» з опорою на наочність.

Формування граматичної будови мовлення:  • введення означення в словник,

  • вчити правильно узгоджувати іменники з прикметниками в роді, числі, відмінку.

Удосконалювати вміння групувати і класифікувати предмети та об'єкти за ви дородовими ознаками(узагальнюючі слова).

Наслідування та диференціація мовленнєвих звуківМ, Б, Н, В, Ф,П.

Листопад

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.Формування у імпресивному мовленні контекстуального зумовлених лексичних узагальнень на матеріалі прикметників.

Диференціація форми однини та множини дієслів.

Розвиток фонематичного слуху.Виховання зорової уваги та пам'яті.

Словникова робота по темам:

-транспорт;

-домашні тварини;

-пізня осінь.

Удосконалення фонетико-фонематичної складової мовлення:

-розвиток фонематичного сприймання на перцептивному рівні,привертання уваги до звукового оформлення слова,

-визначення смислового значення слова в залежності від його звукового складу шляхом названих педагогом предметів;

-диференціація мовленнєвих та немовленнєвих звуків;

-активізація слухової уваги та пам'яті на матеріалі мовленнєвих і немовленнєвих звуків.

Розвиток лексичної складової мовлення:

-розуміння багатозначного слова;

-формування предметної співвіднесеності слів на експресивному рівні шляхом співвіднесення слова-назвиз реальним предметом чи зображенням.

Формування зв'язного мовлення:

-переказ оповідання по темі»осінь»:

-складання простої розповіді описувального характеру;

-складання розповіді попам'яті.

Формування правильної складової структури шляхом вживання простих односкладових слів. Схема звукового аналізу.Інтонаційне визначення звука в слові.

Правильна артикуляція звуків Т, Д, К, Г.
ГРУДЕНЬ

1.

2.

3.4.

5.


Розвиток лексичної складової мовлення:

-розвиток розумової операції порівняння предметів за величиною(розмір,висота)та формою шляхом накладання та прикладання;

-практичне засвоєння слів на позначення частин предметів(колесо,вушко,ручка)

Розвиток орієнтації в просторі.

Удосконалення фонетико-фонематичної складової мовлення:

-розвиток музичної пам'яті шляхом розрізнення мелодій,контрасних за характером звучання(марш,колискова);

-формування навичок слухового контролю на матеріалі звуків, далеких за акустико-артикуляційними ознаками;

-відпрацювання елементарних форм практичного звукового аналізу шляхом виділення голосного звука з ряду голосних;

-склад,поділ двох і троьхскладових слів на склади;

-звуковий аналіз двохскладових слів;

- удосконалення роботи із схемою звукового аналізу

Словникова робота по темам:»Зима», «Продукти харчування», «Новий рік», «Сім'я».

Формування граматичної будови мовлення:

-введення непрямого додатку;

-вживання іменників в різних відмінках;

-диференціація дій предметів на позначення дієслів чоловічого та жіночого роду.

Формування зв'язного мовлення:

а/переказ;

б/складання описуючої розповіді по сюжетному малюнку;

в/розвиток уміння приймати участь у колективних іграх,спілкуючись з іншими дітьми.

ЗВУКИ :Х, С, И.
СІЧЕНЬ

1.

2.

3.4.

5.


Удосконалення фонетико-фонематичної складової мовлення:

а/голосні та приголосні звуки;

б/звуковий аналіз слів по схемі з поділом звуків на голосні та приголосні;

в/приголосні звуки тверді та м'які;

г/розвиток слухової уваги та пам'яті шляхом вправ із звуковими іграшками,відтворення серії простих ритмів

Розвиток лексичної складової складової мовлення6

-практичне засвоєння слів, ротилежних за значенням, виражених різними частинами мови (прикметники, дієслова) шляхом доповнення речень із протиставним сполучником а,

-розуміння багатозначних слів.

Формування граматичної будови мовлення:

-розвиток розуміння відмінкових закінчень іменників чоловічого та жіночого роду однини;

-формування вміння добирати необхідне слово до головного з урахуванням граматичної форми(іменники та прикметники чоловічого і жіночого роду називного відмінку однини)

Формування зв'язного мовлення:

а/переказ;

б/складання розповіді по серії сюжетних малюнків;

в/формування вміння самостійно ставити запитання і відповідати на них.

Словарна робота по темам :

-зима,зимовий одяг та взуття;

-домашні тазимуючі птахи;

-дикі тварини нашого лісу.

Зуки тверді та м'які приголосні.

Лютий

1.

2.

3.4.

5.


Удосконалення фонетико-фонематичної складової мовлення: уточнення артикуляції звуків

Формування навичок слухового контролю на матеріалі звуків,які дошкільник вимовляє правильно і не змішує у вимові, та слів.

Продовження роботи над сенсорним вихованням.

Формування граматичної будови мовлення:

-практичне засвоєння відповідних родових закінчень дієслів;

-практичне засвоєння узгодження кількісних числівників один,два, три з іменниками називного відмінка у роді та числі(один кубік, дві ляльки)

-практичне засвоєння навичок вживання присвійних займенників з іменниками чоловічого роду(мій котик).

Розвиток лексичної складової мовлення:

-формування розуміння значення названих педагогом синонімів шляхом співвіднесення їх з предметними зображеннями;

-формування у експресивному мовленні контекстуально зумовлених лексичних узагальнень на матеріалі іменників. Практичне засвоєння багатозначних іменників.

-виконання дій,протилежних за значенням, їх коментування;

-формування вміння визначати правильність називання предмета і при потребі виправляти навмисне зроблену педагогом помилку;-практичне засвоєння морфеми іменників із суфіксом –ен- без зміни структури кореня слів.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал