Реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців в НідерландахСкачати 117.52 Kb.
Дата конвертації16.02.2017
Розмір117.52 Kb.
Реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців в Нідерландах
В Королівстві Нідерланди питання реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців віднесено до компетенції Торгово-промислових палат («Kamer van Koophandel»), яких в країні налічується дванадцять.

Фактично, місцеві ТПП є недержавними структурами, що об’єднують юридичних та фізичних осіб з метою здійснення реєстрації підприємств, встановлення ділових контактів, освоєння нових форм співробітництва, участі у реалізації міжнародних програм, ділових зустрічей, бізнес-місій, конференцій тощо.

Безпосереднє управління зазначеною структурою здійснюється Генеральною радою, члени якої призначаються регіональними організаціями роботодавців та Радою з соціальних і економічних питань («SER»), а фінансування ТПП здійснюється за рахунок внесків підприємців. Водночас, на Міністерство економічних справ, сільського господарства та інновацій Королівства Нідерланди покладено функції з загального нагляду за діяльністю ТПП.

Слід зазначити, що протягом 2010-2011 років широко обговорювалося питання щодо реорганізації ТПП Нідерландів, шляхом приєднання їх до складу Агенції з питань сприяння міжнародному розвитку та співробітництва («EVD») Міністерства економічних справ, сільського господарства та інновацій Королівства Нідерланди.

Водночас, під час особистих бесід співробітників ПУ з працівниками торгово-промислових палат останні зазначали, що, на їх думку, можлива реорганізація негативно вплине на діяльність установи та прогнозували збільшення видатків підприємців на утримання новоствореної структури. Відповідно, і представники бізнес-кіл були налаштовані вкрай скептично щодо необхідності підтримання обсягів фінансування державної установи на рівні існуючої структури. Більш того, співробітники ТПП висловлювали занепокоєння тим, що у зв’язку із можливим зменшенням фінансування, відбудеться скорочення кількості персоналу. Проте, зважаючи на наявний дефіцит державного бюджету Королівства, реорганізації та змін у структурі ТПП не відбулось.

Отже, місцеві ТПП є утримувачами та розпорядниками торговельного реєстру Нідерландів, до якого вносяться установчі дані всіх зареєстрованих в Нідерландах підприємств, а саме:

1.назва підприємства;

2.дата реєстрації;

3.реєстраційний номер, присвоєний ТПП новоствореному підприємству;

4.RSIN номер (використовується для передачі даних між органами
влади Нідерландів);


5. фактична адреса підприємства;

6. поштова адреса підприємства;

7. заявлений статутний капітал;

8. сплачений статутний капітал;

9. дата подачі останньої звітності;

10. кількість працівників;

11. сфера діяльності компанії відповідно до SBI кодів;

12. засновники підприємства.

Голландське законодавство пропонує розмаїття корпоративних рішень, таких, як діяльність через постійне представництво, агента або відкриття власного підприємства. У Нідерландах існують також, аналогічні українським, форми здійснення господарської діяльності, як індивідуальний підприємець, комерційне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю.

Нижче наведено перелік основних, передбачених ст. 5 Закону Нідерландів "Про реєстрацію підприємств (2007), організаційно-правових форм для ведення комерційної діяльності в Королівстві Нідерланди.


Найменування

Особливості правового статусу

Індивідуальний підприємець.

Не є юридичною особою. Несе повну відповідальність за комерційними зобов’язаннями.

Комерційне товариство, в тому числі у вигляді сімейного бізнесу.

Не є юридичною особою. Кожний член товариства несе повну майнову відповідальність за комерційними зобов’язаннями товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю.

Не є юридичною особою. Повні члени несуть солідарну відповідальність за комерційними зобов’язаннями товариства; Решта членів ТОВ відповідають лише в розмірі здійснених ними внесків.

Просте товариство.

Не є юридичною особою.
Кожний член несе повну майнову відповідальність за комерційними зобов’язаннями товариства, але не відповідає за індивідуальні зобов’язання інших членів.

Публічне акціонерне товариство
з обмеженою відповідальністю.

Юридична особа. Несе самостійну відповідальність за комерційними зобов’язаннями.

Приватне акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю.

Юридична особа. Несе самостійну відповідальність за комерційними зобов’язаннями.

Фонд.

Юридична особа. Несе самостійну відповідальність за комерційними зобов‘язаннями.

Асоціація
(об‘єднання фізичних осіб).

Юридична особа. Несе самостійну відповідальність за комерційними зобов’язаннями.

Найбільш традиційними й розповсюдженими організаційно-правовими формами юридичних осіб у Нідерландах є: публічне (відкрите) акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю (N.V.) і приватне (закрите) акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю (B.V.).

Акції «N.V.», за загальним правилом, можуть вільно відчужуватися, однак, законодавство допускає наявність обмежень щодо вільного обігу акцій відповідно до установчих документів.

Товариство «B.V.» більш характерно для малого й середнього бізнесу, а також часто використається в різних фінансових схемах. Статут «B.V.» повинен передбачати один з механізмів обмеження вільного обігу акцій: першочергове право на купівлю, одержання письмової згоди усіх засновників підприємства.

Внески в статутний фонд здійснюються як у грошовій, так й у не грошовій формі. Як «B.V.», так і «N.V.» можуть бути засновані навіть однією особою (фізичною або юридичною), у тому числі іноземцем.

У голландському корпоративному праві закріплений принцип, відповідно до якого юридична особа здобуває правоздатність не з моменту реєстрації,


а з моменту її заснування. Таким моментом є підписання в присутності нотаріуса установчого акту, складовою частиною якого є статут юридичної особи. Протягом восьми днів з моменту заснування юридична особа повинна бути зареєстрована в Торговельному реєстрі по місцю свого розташування. Вся процедура створення й реєстрації юридичної особи триває від 2 тижнів до 3 місяців.

Підписанню установчого акту у нотаріуса передують:

1. отримання схвалення (дозволу) Міністерства юстиції;

2. отримання сертифіката про формування статутного фонду;

3. перевірка найменування підприємства на індивідуальність.

Цікавою особливістю законодавства Нідерландів є те, що його положення дозволяють юридичній особі здійснювати комерційну діяльність до моменту її реєстрації. Це особливо зручно у випадках, коли засновникам необхідно якнайшвидше розпочати свою діяльність - укласти договір оренди, лізингу, підібрати персонал і т.д. Водночас, відповідно до Цивільного Кодексу Нідерландів, представники компанії, що знаходиться у стадії реєстрації, мають право укладати будь-які передбачені законодавством угоди та солідарно несуть субсидіарну відповідальність перед третіми особами у випадку невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, аж до моменту остаточної реєстрації компанії.

Особливістю голландського законодавства є обов'язок іноземних засновників підтвердити, шляхом подачі декларації про наміри, що протягом року з моменту інкорпорації вони не будуть відчужувати свої акції, випускати нові акції з метою їхнього відчуження, або іншим способом передавати третім особам фактичне керування створеною юридичною особою. Якщо ж такі наміри існують, іноземний засновник зобов'язаний розкрити ім‘я майбутнього контрагента й надати, на вимогу Міністерства юстиції, іншу інформацію, що стосується вищезгаданої угоди.

Відповідно до положень чинного законодавства, компанія вважається резидентом Нідерландів якщо:

•компанія була інкорпорована в Нідерландах;

•компанія не була інкорпорована в Нідерландах, але центр її управління та контролю знаходиться на території Нідерландів;

•компанія, інкорпорована в іноземній юрисдикції, на деякий час мігрували до Нідерландів, а згодом повернулася в країну інкорпорування, не втратить її податковий статус резидента Нідерландів до тих пір, поки центр її управління буде перебувати на голландської території.
Документи, необхідні для реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців:

•диплом, лише для специфічних видів діяльності (медичні послуги, страхування тощо);

•відомості про засновника (засновників) і директора (директорів) компанії: ПІБ, дата і місце народження, місце проживання;

•дійсний паспортний документ;

•ідентифікаційний номер особи (SoFi numer);

•якщо засновник - юр. особа, вимагаються копії її статутних документів і рішення про створення дочірньої структури/представництва;

•документ про сплату статутного капіталу (мінімальна обсяг сплати 25%);

•назва, види діяльності створюваної компанії.Оформлення нерухомості
В Королівстві Нідерланди питання користування нерухомістю та землекористування та їх реєстрація регулюються Будівельним кодексом Нідерландів, Житловим кодексом Нідерландів, Законом Нідерландів «Про житло/помешкання» та Законом Нідерландів «Про землекористування» та Цивільним кодексом (в частині нотаріату). Зазначеними нормативними актами визначаються загальні стандарти щодо використання та реєстрації будь-яких об’єктів нерухомості на території країни.

Законодавча процедура оформлення нерухомості зазвичай передбачає використання послуг маклерських агентств (брокерів), вартість послуг яких складає 2% від загальної вартості об’єкту. Обидві сторони підписують складений нотаріусом (послуги нотаріусу складають 1-1,5%) «попередній договір купівлі-продажу». Покупець має триденний термін на роздуми, після чого відбувається останній етап: підписання сторонами акту передачі та внесення даних до відповідного державного реєстру в регіональних офісах по реєстрації власності («Kadaster»).

Офіс по реєстрації власності («Kadaster») було засновано у 1994 році, як незалежний адміністративний орган (юридична особа публічного права), що виконує свої функції за погодженням з Міністерством інфраструктури та навколишнього середовища («IenM»). Основним виконавчим органом зазначеної структури є Наглядова рада, очолювана Радою директорів.

«Kadaster» збирає та заносить до реєстру не тільки інформацію щодо місцезнаходження, власників та характеристик нерухомого майна, а і відомості про суміжні права власників та іпотеку. Цікавою особливістю є те, що до компетенції зазначеної структури також належать питання реєстрації морських та річкових суден, літаків (спільно з Національним реєстром цивільної авіації) та підземних комунікаційних мереж.

Зазначена структура активно співпрацює з нотаріальними конторами
та агенціями нерухомості, щорічно надаючи ~ 19000000 відомостей про нерухоме майно. Більш того, переважна більшість нотаріусів у Нідерландах мають безпосередній доступ до реєстру через комп‘ютерну систему "Automatic Cadastral Registration", самостійно вносячи відповідні відомості на підставі завірених ними договір купівлі-продажу (відповідно до статистичних даних щорічно укладається понад мільйон угод). Максимальний строк реєстрації в Нідерландах складає 4 дні з моменту звернення з відповідним проханням.

Документи, необхідні для реєстрації права власності на нерухоме майно:

•відомості про власника;

•дійсний паспортний документ;

•ідентифікаційний номер особи (SoFi numer);

•акт оцінки нерухомості;

•копія акта на право власності нинішнім власником;

•нотаріальний контракт;

•дозвіл на проживання (для іноземців) ;

•витяг з реєстру мешканців із зазначенням адреси проживання на момент підписання контракту (дійсна 3 місяці);

•довідка про сплату податку на нерухомість (податок на нерухоме майно в Нідерландах стягується на щорічній основі місцевими органами влади. Рівень податку на майно базується на ринковій вартості майна та його розмірах (площа у кв.м.). Розмір зазначеного податку зазвичай переглядається
кожні 5 років. Продаж або оренда нерухомого майна звільняється від сплати ПДВ).

Реєстрація політичних партій та неприбуткових організації.
В Королівстві Нідерланди реєстрація неприбуткових організацій (благодійних організацій, об’єднань громадян) здійснюється у наступних двох формах: фонд та об’єднання.

Процедура заснування фонду/об’єднання передбачає засвідчення статуту у нотаріуса. Статут повинен містити: назву фонду/об’єднання, яка має включати в себе слово «фонд» чи «об’єднання», мету та сферу діяльності, процедуру призначення та звільнення членів правління, офіційну адресу, призначення коштів у разі закриття фонду/об’єднання. Фонд повинен мати зареєстрованих членів правління (одного або декількох).

Нотаріальний акт разом із заповненим реєстраційним формуляром направляють до Торгово-промислової палати для обов’язкової реєстрації у торговельному реєстрі. У разі наявності декількох членів правління фонду/об’єднання на кожного з них заповнюються окремі формуляри «реєстрації особи у фонді/об’єднанні».

Відповідно до статей 10, 11 та 12 Закону Нідерландів "Про реєстрацію підприємств" для реєстрації неприбуткових організацій до ТПП подається наступна інформація:

•ідентифікаційний номер, або номер у торговельному реєстрі (для юридичних осіб);

•ім’я засновника або назва організації;

•офіційна адреса;

•поштова адреса;

•дата народження (для фізичних осіб);

•дата заснування фонду/об’єднання (у разі припинення діяльності – дата припинення реєстрації).

Слід зауважити, що об’єднання також можна зареєструвати без звернення до нотаріуса, тобто, як суб’єкт з обмеженою правоздатністю. Його голова та члени правління нестимуть особисту відповідальність за виконання фінансових зобов’язань. У такому разі до Торгово-промислової палати необхідно надіслати статут об’єднання, підписаний усіма членами правління.

Внесення змін та доповнень до статуту також реєструються нотаріальним актом, з урахуванням обов‘язкового інформування Торгово-промислової палати протягом 1 тижня.

Фонд/об’єднання також може здійснювати комерційну діяльність у разі, якщо прибуток витрачається на виключно цілі, зазначені у статуті організації.

Фонд/об’єднання сплачує наступні податки: податок на прибуток та соціальні внески працівників у разі наявності штату, податок на спадок (у разі отримання спадщини).

На сьогоднішній день в Королівстві Нідерланди організації усіх форм власності сплачують щорічний внесок за реєстрацію у ТПП, його розмір залежить від типу організації. Водночас, Урядом було прийнято рішення про відміну з 2013 року
від необхідності сплати щорічних внесків, діяльність ТПП фінансуватиметься з бюджету Міністерства економічних справ, сільського господарства та інновацій Королівства Нідерланди.

Реєстрація політичної партії відбувається за такою ж схемою, як і реєстрація неприбуткового фонду/об’єднання. Для реєстрації політичної партії необхідно засвідчити відповідний статут у нотаріуса та передати нотаріальний акт та реєстраційний формуляр до ТПП. Політична партія повинна бути зареєстрованою як об’єднання з повною правоздатністю.

Подальша реєстрація політичних партій здійснюється Виборчою радою («Kiesraad»), яка складається з семи членів, що призначаються Королівським указом строком на чотири роки (з правом подальшого перепризначення на другий термін), та очолюється Головою (на даний час професор H.R.B.M. Kummeling).

До організаційної структури «Kiesraad» також належить секретаріат, який очолюється Директором (на даний час пан M.Bakker) та забезпечує роботу членів Виборчої ради. З 2008 року допоміжним органом виступає Науково-консультативний комітет, що складається з фахівців у галузі виборчого права та науковців.Реєстрація ЗМІ
Реєстрація засобів масової інформації відбувається на загальних підставах, передбачених для реєстрації будь-якого суб‘єкта господарювання в Нідерландах. Водночас, відповідно до Закону "Про ЗМІ" (2008), така діяльність підлягає
обов‘язковому ліцензуванню Комісаріатом з питань ЗМІ Нідерландів (структурний підрозділ Міністерстві освіти, культури і науки). Ліцензія на здійснення такої діяльності видається строком на 5 років. Комісаріат з питань ЗМІ Нідерландів також здійснює нагляд за діяльністю таких суб‘єктів господарювання та дотримання ними положень Закону "Про ЗМІ".

Нідерландські ЗМІ також сплачують Комісаріату з питань ЗМІ щорічні внески, за рахунок яких у тому числі наповнюються фонди стимулювання діяльності засобів масової інформації.Перелік необхідних документів для реєстрації ЗМІ повністю співпадає з переліком документів, необхідних для реєстрації юридичної особи.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал