Рекомендації до курсових і кваліфікаційних робіт з української літературиСкачати 455.08 Kb.
Сторінка7/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір455.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Для розкриття духу твору, наукової праці, її головної ідеї, центральної думки автора можна використати епіграф. Але епіграф – не обов’язковий компонент наукової праці.

Він записується відмінним від основного тексту шрифтом, під епіграфом зазначається автор вислову (іноді, крім цього, назва твору, з якого беруть цитату).

Цитати – дослівні уривки зі статті, промови, художнього твору, документа тощо, які наводяться для підтвердження факту чи для пояснення, для ілюстрації до коментарів. Не можна виривати з тексту вислови, які б суперечили загальній тенденції оригіналу, викривляли його ідейну суть. Не потрібно вдаватись до надмірного цитування надто великих уривків.

Слід засвоїти ряд правил:

  • при виписці з оригіналу абзацу, речення, уривка цитата відкривається і закривається лапками.

  • на місці пропущених слів потрібно ставити три крапки і брати їх у квадратні дужки (на відміну від трьох крапок автора). Частина тексту може бути випущена на початку цитати, в середині чи в кінці її. Не рекомендується робити кілька пропусків слів, висловів в одній цитаті – це може призвести до нечіткості передачі думки, навіть до її перекручення.

  • незважаючи на те, чи цитується фраза, що починається з абзацу, чи не з абзацу, початок запозиченого речення записується в рядку основного тексту.

  • якщо випущено слово чи уривок на початку цитати, що продовжується малою літерою, – після лапок і три крапки цитата записується з великої букви, наприклад: „... На загальному фоні, європейської літератури своєї доби, – писав академік О.І.Білецький, – І.Франко все ж таки був письменником, найздатнішим до правильного розуміння перспектив всесвітньої історії.”

  • не рекомендується починати цитату зі сполучника.

  • цитати з віршів у лапки не беруться, сама віршова форма виділяє цитований текст.

  • є видання, які за певних умов студентові не доступні, але використані в працях інших дослідників, У цьому випадку у виносці слід зазначити: „Цитую за виданням: (далі йде опис роботи, яка використовується: автор, назва і т.д.).”

Коли в роботі цитується фраза чи абзац, то у цьому випадку в кінці приведеної цитати вказується не лише номер літературного джерела, але й сторінка з цієї книжки, посібника або журналу. Наприклад, цитата з п’ятдесятитомного видання творів І.Франка: „Повість історична - се не історія. Повістяр користується тільки історичними фактами для своїх окремих артистичних ідеї, для воплочення певної ідеї в певних живих, типових особах” [32; 37; 164]. Цей запис в квадратних дужках означає, що порядковий номер цитованого видання у списку використаних джерел „32”, цитата знаходиться у 37-му томі багатотомного видання на 164 сторінці.

Існують спеціальні правила оформлення списку використаних джерел. За допомогою щодо оформлення студенти можуть звернутися до працівників бібліотеки навчального закладу. Деякі приклади оформлення бібліографії наведено в таблиці (додаток 5).

Кваліфікаційні і курсові роботи повинні бути старанно вичитані автором. Особливо старанно потрібно звірити цитати, дати, цифри, ініціали. Допускаються виправлення чорною пастою та за допомогою коректора, але їхня кількість не має перевищувати 1-2 на сторінку. Перевірена робота нумерується (за сторінку приймається і титульна сторінка), брошурується в спеціальну папку або переплітається. Зовнішнє оформлення роботи повинно бути охайним.
Приклади оформлення

бібліографічного опису списку джерел,який наводять у науковій роботі


Характеристика джерела

Приклад оформлення

1

2

Монографії (один, два або три автори)

Шевченко Л.І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу: Монографія. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2001. – 478 с.

Бандурка О.М., Дзюба Н.В. Первісне нагромадження капіталу в економіці України: Монографія. – X.: НУВС, 2003. – 196 с.

Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник. – Л.: Світ, 1994. – 216 с.

Чотири автори

Літогенез девонських відкладів природобрузького прогину: палеоокеанографія, седиментаційна циклічність формування порід-колекторів: Монографія / В.П. Гнідець, К.Г. Григорчук, Б.М. Полухтович, В.О. Федишин. – К.: УкрДГРУ, 2003. – 96 с.

П’ять та більше авторів

Сучасна українська літературна мова: Підручник /

А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ та ін. ; За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища школа, 1997. – 493 с.

Багатотомні видання

Остап Вишня: Твори в чотирьох томах. – К.: Дніпро, 1988. – Т. 1. – 526 с.

Перекладні видання

Зюскінд П. Парфуми: Історія одного вбивці: Пер. з нім. – X.: Фоліо, 2003. – 287 с.

Стандарти

Український класифікатор нормативних документів: ДК 004 – 2003 (ICS: 2001, IDT) – [Чинний від 2003–10–01]. – К., 2003. – 81 с. (Держспоживстандарт).

Збірники наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика: 3б. наук. пр. – К.: Либідь, 1993. – 99 с.

Словники

Словник іншомовних слів / Укл. С.М. Морозов,

Л.М. Шкарапута. – К.: Наукова думка, 2000. – 680 с.

Складові частини: книги

Герасименко В.Я. Юрій Федькович // Історія української літератури. – К.: Наукова думка, 1968. – Т.3. – С. 315–349.

збірника

Церков Ю.І. Підтекст художнього твору і світовідчування письменника // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса, 1998. – С. 149–180.

журналу

Баранник Д.X. Українська мова на межі століть // Мовознавство. – 2001. – № 3. – С. 40–47.

іноземного журналу

Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix // Oncology. – 1993. – Vol. 7, № 2. – P. 89–96.

енциклопедії

Тараненко О. О. Антономазія // „Українська мова”. Енциклопедія. – К.: „Укр. енцикл.”, 2000. – С. 29.

Дисертації

Ставицька Л. О. Естетика слова у художній літературі 20 – 30-х pp. XX ст.: Системно-функціональний аспект: Дис. ... д-ра філол. наук: 10. 02. 01. – К., 1996. – 308 с.

Автореферати дисертацій

Горошкіна О. М. Методика навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ-го ступеня природничо-математичного профілю: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13. 00. 02 / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 39 с.

Препринти

Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП непрерывных станов горячей прокатки: Препр. / АН Украины. Ин-т кибернетики; 76 – 76. – К.: 1976. – 37с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал