Рекомендації до курсових і кваліфікаційних робіт з української літературиСкачати 455.08 Kb.
Сторінка4/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір455.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

2.6. 3ахист кваліфікаційної роботи


Повністю оформлена дипломна чи бакалаврська робота здається науковому керівнику на рецензування. При необхідності вона доробляється, якщо у керівника виникають зауваження, а потім виноситься на захист.

При підготовці до захисту кваліфікаційної роботи слід враховувати, що питання, які можуть бути задані, стосуватимуться аспектів досліджуваної проблеми.

Слід зазначити, що при оцінці дипломної чи бакалаврської роботи враховується не тільки сама робота і рецензія керівника, але й весь хід захисту. Тому студенту своєму виступі, відповідях на питання повинен показати, що він вільно володіє опрацьованим матеріалом, вміє робити висновки.

Попередній захист проводиться на засіданні, де присутні члени комісії, що призначені кафедрою, керівник і студентська група. Кожному із студентів надається слово, в межах 5-7 хвилин, викладаються мотиви вибору теми, основний зміст, проведене дослідження і висновки. Після виступу студенту задаються питання Потім висловлює свою думку про дослідження керівник кваліфікаційної роботи. В разі успішного проходження попереднього захисту кафедра рекомендує допустити студента-дипломника до захисту роботи перед Державною екзаменаційною комісією.

У Державну екзаменаційну комісію до захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи подаються такі документи:

  • довідка деканату факультету про виконання студентом навчального плану та оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, навчальної практики;

  • дипломна робота;

  • відгук наукового керівника;

  • рецензія на роботу зі школи, де апробувалися результати досліджень.

До ДЕК подаються інші матеріали, які характеризують наукову та практичну цінність кваліфікаційної роботи (друковані статті з теми дослідження, тези наукових доповідей, акти впровадження результатів роботи в практику та ін.) Після завершення кваліфікаційної роботи студент готує доповідь на захист перед Державною екзаменаційною комісією.

Відгук наукового керівника студентської наукової роботи пишеться (друкується) в довільній формі. У ньому відзначають: рівень підготовки дипломника до виконання професійних функцій учителя; ступінь самостійності у виконанні дипломної роботи; новизну поставлених питань та оригінальність їх вирішення; вміння використовувати літературу; ступінь оволодіння методами дослідження; повноту і якість розробки теми; логічність, послідовність, аргументованість, літературну грамотність викладання матеріалу; відповідність вимогам державного стандарту; можливість практичного застосування дипломної роботи або її окремих частин; оцінку кваліфікаційної роботи за чотирибальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; і висновок про те, в якій мірі вона відповідає вимогам, що ставляться перед випускниками.

Рецензія з установи, де апробувалося дослідження, складається (друкується) у довільній формі. Вона може висвітлювати ті ж питання, що й відгук керівника. Особлива увага в ній повинна бути звернена на: визначення актуальності проблеми для навчально-виховного процесу школи; методику дослідження; врахування автором вимог керівних документів про школу; позитивні якості та недоліки; висновки, пропозиції та рекомендації. Рецензент, як і науковий керівник, оцінює роботу за чотирибальною системою, як зазначалося вище.

Для кращого сприймання присутніми матеріалу потрібно намалювати на великих аркушах паперу власні таблиці, діаграми, графіки (якщо вони є).

Коли в роботі багато таблиць, діаграм і графіків, то для захисту можна підготувати декілька – загальним числом не більше 3-4 найбільш цікавих.

Науковий керівник допоможе вибрати які саме таблиці, діаграми чи графіки підготувати до захисту.

Доповідь можна читати з написаного тексту, але ліпше розповідати. Це дасть можливість повніше уявити, наскільки ґрунтовно дипломник опанував свій матеріал.

Після доповіді, звичайно, студентові задають питання члени ДЕК і присутні. Запитання можуть бути пов’язані з темою кваліфікаційної роботи, а можуть бути значно ширші від теми роботи, оскільки захист має своєю метою виявити не лише знання з теми дослідження, але й рівень загальної підготовки випускника з обраної спеціальності. Після відповіді на всі питання голова ДЕК читає відгук про роботу, а рецензент, виділений кафедрою з числа співробітників кафедри або з іншої установи, – рецензію (секретар кафедри за кілька днів до захисту знайомить дипломника з відгуком наукового керівника та рецензією). Після цих обов’язкових офіційних виступів можуть бути ще виступи присутніх.

Хід захисту фіксується в протоколі ДЕК.

Оцінка виставляється на закритому засіданні ДЕК і оголошується її головою випускнику і всім присутнім на відкритому засіданні. При цьому враховуюється:

  • науково-теоретичний рівень змісту, теоретична обґрунтованість теми.

  • прояв навиків по написанню роботи: вміння самостійно працювати з літературними джерелами, виділяти і аналізувати провідні концепції, грамотно оформляти бібліографію.

  • використання методики науково-філологічного дослідження, самостійний і творчий підхід до аналізу літературних явищ, наявність дослідження по темі.

  • уміння студента викладати результати та аргументувати власні висновки під час захисту кваліфікаційної роботи перед державною екзаменаційною комісією.

Звичайно, підряд проводиться захист кваліфікаційних робіт трьома-чотирма студентами і оцінки оголошуються лише після захисту всіх студентів.

Кращі роботи можуть бути рекомендовані на конкурси і виставки, на конференції, а також до друку в студентських збірниках.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал