Реферату з дисципліни "основи наукового мовлення "Скачати 30.34 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.05.2017
Розмір30.34 Kb.
ТипРеферат

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ З ДИСЦИПЛІНИ
“ОСНОВИ НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ ”
Реферат — науково-технічний документ, що містить вичерпну систематизовану
інформацію за обраною темою і передбачає виклад матеріалу на основі спеціально підібраної літератури та самостійно проведеного дослідження.
Загальні вимоги:

чіткість і логічна послідовність викладення матеріалу;

переконливість аргументації;

стислість і точність формулювань, що виключають можливість неоднозначного тлумачення;

конкретність викладення результатів дослідження;

обґрунтованість рекомендацій і пропозицій.
Реферат друкувати на аркушах білого кольору формату А4 з однієї сторони.
Параметри сторінки: ліве поле — 30 мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє — по 20 мм.
Шрифт — Times New Roman, його розмір — 14, міжрядковий інтервал — 1,5.
Структура реферату:

титульний аркуш;

суть реферату (словник термінів — в алфавітному порядку);

висновки;

список використаних джерел (перелік посилань).
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН
Титульний аркуш
Титульний аркушперша сторінка реферату, що містить такі реквізити:

найменування організації та структурного підрозділу (кафедри), де виконана робота;

назву навчальної дисципліни;

назву роботи із вказівкою на сферу дослідження;

прізвище, ім’я, по батькові автора та його статус (зазначити форму і рік навчання);

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові передбачуваного наукового керівника;

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові викладача;

місто та рік написання роботи.
Увага! Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не проставляють (зразок оформлення титульної сторінки подано нижче).
Основна частина
Суть роботи — укладання словника термінів за темою наукового дослідження
(кандидатської роботи) — 30 ключових понять (слів, словосполучень, усталених мовних зворотів, кліше, шаблонів).

Перелік слів подавати в алфавітному пронумерованому порядку, кожну — із нового абзацу, фіксуючи етимологію терміна (походження) і його наукове визначення
(тлумачення). Обов’язково робити посилання на використані інформаційні джерела, оформлювати які потрібно за допомогою квадратних дужок [ ] із вказівкою номера джерела у списку літератури й сторінки, наприклад: [1], [5;107].
Словник подають безпосередньо після титульного аркуша, з нової сторінки, проставляючи номери в правому верхньому кутку сторінки арабськими цифрами без знака №, крапки і лапок.
Висновки
Висновки розташовують з нової сторінки після викладення суті роботи.
Ця частина містить висновки автора щодо використання в науковій сфері досліджуваних термінів:

зазначити процентне співвідношення питомої та іншомовної лексики, аргументуючи доцільність (недоцільність) 1) уживання в наукових роботах запозичень, 2) розроблення власне української термінології;

наголосити на якісних та кількісних показниках отриманих результатів
(наскільки точно й змістовно, на думку автора реферату, відтворено лексичне значення використаних термінів у науковій довідниково-інформаційній літературі; які труднощі виникали під час добору фахової лексики; чи вдається з метою стилістичної грамотності й різноманітності добирати синонімічні термінологічні пари під час написання кандидатської дисертації);

викласти рекомендації (пропозиції) щодо використання наведених термінів;

спрогнозувати можливий розвиток української лексики в науковому стилі .
Список використаних джерел
Список використаної літератури — елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаних джерел — починають з нової сторінки, він завершує основну частину.
Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь- яких елементів, скорочення назв тощо.
Порядкові номери описів у переліку є посиланнями у тексті (номерні посилання). Список використаної літератури складають із джерел у тому порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті (найбільш зручний для користування).
Увага! Організаційні вимоги
Реферат подавати в електронному вигляді (на дискеті 3,5 дюйма або компакт- диску) в редакторі Word 97-2003, збереженому у форматі *.doc, разом із примірником
роздрукованого тексту, вміщеного в папці. Назви файлів (латинською мовою) мають відповідати прізвищу автора.
Виконані роботи надавати до відділу аспірантури, докторантури та підготовки здобувачів управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів
Національної академії державного управління при Президентові України для реєстрації та подальшої передачі на кафедру україністики.
Кінцевий термін здачі реферату — 12 травня 2014 року.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Кафедра україністики
Основи наукового мовлення
Словник термінів
за темою кандидатської дисертації
“_________________________________________”
(спеціальність __.00.0_

______________________ )
Уклав аспірант першого року навчання без відриву від виробництва
(кафедра ______________________________)
Прізвище, ім’я, по батькові __________________
Науковий керівник
– ______________________________
Викладач

Плотницька Інна Михайлівна

Київ

2014


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал