Реферат виконується (пишеться від руки) у зошиті на 12 аркушів з розрахунком 3 5 сторінки на питання. Питання заданих варіантів рефератів подані у таблиці Кожний реферат складається ізСкачати 105.36 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації27.03.2017
Розмір105.36 Kb.

Питання для рефератів з ПМЕМ №3

***
Реферат виконується (пишеться від руки) у зошиті на 12 аркушів з розрахунком 3 – 5 сторінки на питання. Питання заданих варіантів рефератів подані у таблиці 1. Кожний реферат складається із 6 питань. Шосте питання є задачею. Умови задач наведені нижче, а їх дані подані у таблицях 2 і 3. Нижче також показані приклади розв’язання задач.
Перед написанням реферату необхідно знайти питання заданого варіанта. Наприклад питання 7 варіанту будуть 8, 29, 49, 71, 93, 113; а 23 - 3, 41, 62, 84, 102,
109 і так далі.
При написанні реферату спочатку вказується номер питання (згідно варіанта), назва питання, а потім відповідь. При необхідності рисунків та схем можна використовувати ксерокопії із підручника.
1.Паливно-енергетичні ресурси в Україні та їх роль у розвитку автотракторобудування. 2.Призначення і класифікація палива (на конкретних прикладах), які застосовуються в сільськогосподарському виробництві. 3.Елементний склад палива, перерахунок палива на різні його стани. 4.Теплота згоряння палива, методи визначення нижчої і вищої теплоти згоряння. 5.Коефіцієнт надлишку повітря і його значення для різних видів палива. Як він розраховується? 6.Заходи щодо зниження шкідливої дії відпрацьованих газів на навколишнє середовище. 7.Які основні групи вуглеводнів входять до складу нафти і як вони впливають на властивості нафтопродуктів. 8.Вплив будови вуглеводнів (насичених, ненасичених, нормальної будови, ізобудови) на властивості різних палив (бензину і дизельного палива). 9.Способи отримання моторного палива і нафти, їх суть і вплив на якість палива. 10.Способи отримання рідкого палива з ненафтової сировини, їх суть і недоліки. 11.Сучасні способи очистки палива (переваги, недоліки, вплив на якість палив). 12.Суть сучасних способів очистки олив (переваги
і недоліки, вплив на якість олив). 13.Види синтетичних олив, їх властивості, переваги і недоліки порівняно з мінеральними оливами, місце застосування.
14.Загальні фізико-хімічні показники нафтопродуктів (густина, в’язкість, вміст механічних домішок і води,водорозчинних кислот і лугів), їх вплив на надійність і довговічність автотракторної техніки. 15.Умови роботи та основні експлуатаційні вимоги до бензинів. 16.Які стандартні точки характеризують криву розгонки бензину і який їх вплив на режими роботи двигуна? 17.Суть детонаційного згоряння та зовнішні ознаки детонації. 18.Способи визначення октанового числа.
Які властивості палива воно характеризує. 19.Способи підвищення октанового числа бензину. 20.Стандарти, види і марки автомобільних бензинів, їх коротка характеристика. 21.Основні експлуатаційні вимоги до дизельного палива. 22.Визначення цетанового числа. Які властивості палива воно характеризує і як його визначають? 23.Основні фізико-хімічні властивості дизельного палива для високошвидкісних двигунів. 24.Марки і позначення (з поясненням) дизельного палива для високошвидкісних двигунів. 25.Марки і характеристики палива для середньо- і малошвидкісних двигунів. 26.Переваги і недоліки газоподібного палива порівняно з твердим і рідким. 27.Горючі і негорючі складові газоподібного палива, їх характеристика. 28.Стиснені гази для газобалонних автомобілів, схема переобладнання системи живлення. 29.Характеристика зріджених газів, які використовуються в ДВЗ, схема переобладнання системи живлення. 30.Перевага газоподібного палива, що застосовуються у ДВЗ, порівняно з рідкими. Що таке біогаз?
31.Особливості використання газоподібного палива для газобалонних автомобілів і заходи безпеки при їх використанні. 32.Суть процесу газифікації і місце генераторного газу. 33.У чому суть сухої перегонки твердого палива? Як отримують і де використовують кокс, напівкокс і деревне вугілля. 34.Призначення мастильних матеріалів та вимоги до них. 35.Визначення тертя ковзання (сухе, рідинне, граничне) і тертя кочення. 36.Суть гідродинамічної теорії мащення.
Вплив в’язкості на утворення шару мастильного матеріалу. 37.Види мастильних матеріалів, їх характеристика та галузь застосування. 38.Призначення присадок у мастильних матеріалах та їх види. 39.Які присадки називають протиокисними і антикорозійними, який механізм їх дії? 40.Які присадки називають мийно-диспергувальними, який механізм їх дії? 41.Які присадки називають протизношувальними, протизадирними і антифрикційними, який механізм їх дії?
42.Які присадки називають в’язкісними, депресорними і протипінними, механізм їх дії? 43.Що таке багатофункціональні (комплексні) присадки та композиції присадок? Яка між ними різниця? 44.Яким показником оцінюються в’язкісно-температурні властивості олив і як його визначають? 45.Якими показниками характеризуються термоокислювальна стабільність та антикорозійні властивості олив, як їх визначають? 46.Якими показниками оцінюються протизношувальні та проти- нагарні властивості олив, як їх визначають? 47.У чому суть спектрального аналізу олив, для чого і де їх застосовують? 48.Вимоги до моторних олив, їх суть. 49.Процеси, які відбуваються в оливі під час роботи двигуна, бракувальні показники. 50.Позначення моторних олив для автотракторних двигунів відповідно до ГОСТу 17479.1-85 та вітчизняне позначення. 51.Основні властивості, стандарти і марки моторних олив для бензинових двигунів. 52.Якими шляхами підвищують працездатність олив у двигунах? 53.Перерахуйте основні властивості, стандарти і марки моторних олив для дизельних двигунів.
54.Суть процесу “старіння” оливи і вплив якості палива на нього. 55.Шляхи економії моторних олив, їх суть. 56.Як встановлюється строк (періодичність) зміни оливи в двигунах? 57.Які вимоги ставляться до трансмісійних олив? 58.Наведіть позначення трансмісійних олив відповідно до ГОСТу 17479.2-85.
59.Марки трансмісійних олив, які використовують у трансмісіях тракторів і автомобілів, їх коротка характеристика. 60.Оливи, які застосовують для гіпоїдних передач і рульового керування, їх відмінність від інших трансмісійних олив, коротка характеристика. 61.Індустріальні оливи, основні вимоги до них, позначення відповідно до ГОСТу 17479.4-87, коротка характеристика. 62.Вимоги до гідравлічних олив, їх позначення відповідно до ГОСТу 17479.3-85, їх характеристика.
63.Властивості, марки і застосування олив для холодильних установок. 64.Властивості, марки і застосування електроізоляційних олив. 65.Вимоги до пластичних мастильних матеріалів, їх основні показники якості. 66.Класифікація, найменування і позначення мастил. 67.Призначення, властивості і марки консерваційних мастил, місце застосування. 68.Призначення, властивості, основні марки та застосування антифрикційних мастил. 69.Призначення і загальні експлуатаційні вимоги до холодильних рідин. 70.Основні показники якості води як холодильної рідини та способи їх визначення. 71.Класифікація води за твердістю. Чим вона обумовлюється? Яку воду можна використовувати в системі охолодження без попередньої обробки? 72.Як утворюється і впливає накип на техніко-економічні показники двигунів внутрішнього згорання? Способи запобігання накипу і пом’якшення води, їх суть. 73.Склад і властивості низькозамерзаючих холодильних рідин (антифризів), місце їх застосування. 74.Склад і властивості низькозамерзаючих холодильних рідин (тосолів), місце їх застосування. 75.Заходи безпеки при застосуванні низькозамерзаючих холодильних рідин. Особливості їх використання порівняно з водою. 76.Основні властивості та марки гальмівних рідин, місце застосування. 77.Основні властивості і марки рідин для амортизаторів. Як їх можна при необхідності приготувати?
78.Які рідини називають пусковими? їх властивості, марки, застосування. 79.Які є рідини для видалення нагару? їх властивості, марки, застосування.
80.Призначення, властивості та марки плівкоутворюючих інгібованих нафтових сумішей (ПІНС). 81.Найпростіші способи визначення якості нафтопродуктів за допомогою ручної (РЛ) та польової (ПЛ) лабораторій. 82.Наведіть (на конкретних прикладах) шляхи раціонального використання нафтопродуктів.
83.Суть економії нафтопродуктів під час їх транспортування і зберігання. 84.Суть економії нафтопродуктів при заправці та технічному обслуговуванні техніки.
85.Суть регенерації відпрацьованих олив, установки, які для цього застосовують. 86.Суть якісних втрат нафтопродуктів і шляхи їх скорочення. 87.Раціональна періодичність заміни моторних олив, її суть. 88.Перевірка нафтопродуктів на наявність у них води і механічних домішок, допустима їх кількість у нафтопродуктах. 89.Обов’язки інженерно-технічного персоналу (головного інженера, інженера з експлуатації МТП, бригадира тракторної бригади, завідуючого нафтобазою) з контролю за якістю нафтопродуктів. 90.Мета і суть перевірки в’язкості нафтопродуктів в умовах сільськогосподарського виробництва.
91.Мета і суть перевірки густини нафтопродуктів в умовах сільськогосподарського виробництва. 92.Заходи безпеки при роботі з паливно-мастильними матеріалами. 93.Протипожежні заходи при роботі з нафтопродуктами та їх заправці. 94.Заходи безпеки при транспортуванні нафтопродуктів. Позначення транспортних засобів, що перевозять вогненебезпечні вантажі (поясніть символи, букви, цифри). 95Призначення, позначення та застосування нафтових розчинників. 96.Призначення та компоненти основних лакофарбових матеріалів (плівкоутворювача, пігмента, сикатива, ініціатора, активатора, наповнювача).
97.Призначення, позначення та застосування основних видів емалей при виготовленні та ремонті сільськогосподарської техніки. 98.Призначення, позначення та застосування основних видів ґрунтовок, що використовуються при виготовленні та ремонті сільськогосподарської техніки. 99.Призначення, позначення та застосування основних видів шпаклівок, що використовуються при ремонті сільськогосподарської техніки.
Таблиця 1 Варіанти рефератів
Десятки
Одиниці
0 1
2 3
4 5
6 7
8 9
0 1, 22, 44, 65,
87, 106 2, 23, 45,66,
85, 107 3, 24, 43, 67,
88, 108 4, 25, 46, 68,
89, 109 5, 26, 47, 64,
90, 110 6, 27, 47, 69,
91, 111 7, 28, 48, 70,
92, 112 8, 29, 49, 71,
93, 113 9, 30, 50, 72,
94, 114 10, 31, 51,73,
95, 115 1
11, 32, 52, 74,
96, 116 12, 33, 53, 75,
97, 117
ІЗ, 34, 53, 76,
98, 118 14, 35, 54, 77,
99, 119 15, 36, 55, 78,
100, 120 16, 37, 79, 56,
101, 121 17, 38, 57, 80,
101, 122 18, 39, 58, 81,
102, 123 19, 40, 59, 82,
103, 124 20, 41, 60, 83,
104, 125 2
21,42, 61,84,
105, 106 1,43, 64. 86,
104, 107 2, 42, 63, 85,
103, 108 3, 41, 62, 84,
102, 109 4, 40, 61, 83,
101, 110 5, 39, 60, 82,
100, 111 6, 38, 59, 81,
99, 112 7, 37, 58, 80,
98, 113 8, 36, 57, 79,
97, 114 9, 35, 56, 78,
96, 115 3
10, 34, 55, 77,
95, 116 11, 33, 54, 76,
94, 117 12, 32, 53,75,
91, 118 13, 31, 52, 74,
93, 119 14, 30, 51,73,
92, 120 15, 29, 50, 72,
90, 121 16, 28, 49,71,
89, 122 17, 27, 48, 76,
88, 123 18, 26, 47, 70,
87, 124 19, 25, 46, 69,
86, 125 4
20. 24, 45, 68,
105, 107 21.23, 44, 67,
104, 106 9, 29. 49, 79,
99, 108 8, 28, 48, 78,
98, 109 14, 34, 54, 74,
104,110 7, 27, 57, 77,
97, 111 5, 25, 45. 65,
85, 112 3, 23, 43, 63,
83, 113 1, 21, 41, 61,
81, 114 17, 37, 47, 67,
87, 115 100.Призначення, позначення та застосування основних марок водорозчинних фарб, що застосовують при виготовленні та ремонті сільськогосподарської техніки.
101.Призначення та застосування основних видів матеріалів для догляду за лакофарбовим покриттям. 102.Властивості, найбільш поширені композиції,
рекомендації щодо застосування клеїв для усунення тріщин, пробоїн, нерівностей при ремонті автотракторної техніки. 103.Властивості та основні марки клеїв- герметиків, що застосовуються для герметизації та фіксації різних з’єднань? 104.Позначення та застосування гуми, гумотехнічних виробів (пластирів, манжет), аптечок для ремонту камер та шин автотракторної техніки. 105.Матеріали для спорядження інтер’єру кабін автотракторної техніки та салонів легкових автомобілів і автобусів, їх коротка характеристика.

Задачі № 106-115
Дизельне паливо зберігається у металевій циліндричній ємності, діаметр якої d, рівень дизпалива в ємкості h, густина дизпалива при t
1
становить
(дані наведені у таблиці 2). Визначити кількість (кг) дизельного палива при густині, що відповідає температурі дизпалива t
2
= 20°С
Таблиця 2 Дані до задач 106 - 115
Приклад розв’язання задач 106-115
Дизельне паливо зберігається у металевій циліндричній ємності, діаметр якої d, рівень дизпалива в ємності h, густина дизпалива при t
1
становить ρ.
Визначити кількість (кг) дизельного палива при густині, що відповідає температурі дизпалива t
1
= 20°С.
Розв’язок
1.
Знайдемо об’єм дизельного палива, застосувавши формулу:
= π

d
2

h/4
, (1) де d - діаметр циліндра, h- висота циліндра, м. Підставимо значення в формулу 1.
=3,14·0,9 2
·1,7/4 =1,08
м
3
. 2. Знайдемо відносну густину при температурі t
2
= 20°С за формулою: ρ
20
=ρ + γ (t-20), (2) де γ - температурна поправка на 1°С
(змінюється в межах (0,515 - 0,910). Приймаємо γ = 0, 810. Підставимо значення в формулу 2.
ρ
20
= 890 + 0, 810

(7 - 20) = 878,7
кг/м
3 3. Знайдемо кількість (кг) дизельного палива при густині, що відповідає температурі t
2
= 20°С за формулою:
ρ
20
= m/
, звідси m = ρ
20 .
(3).
Підставимо значення в формулу 3. m = 878,7

= 949
кг
Задачі 116 -125
Визначити нижчу теплоту згоряння і дійсну кількість повітря для спалювання 1кг палива. Елементний склад палива за горючою масою поданий у табл. 3.
Таблиця 3 Дані до задач 116 – 125
Елементний
склад,
відсоток
Номер задач
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
С
г
84,3 76,0 75,0 85,5 84,4 84,5 67,5 79,0 79,5 82,5
Н
г
5,2 5,7 6,7 4,0 5,8 5,7 5,7 5,6 5,2 5,8
N
г
3,0 1,5 1,5 2,9 2,4 2,4 2,4 2,3 1,4 2,6 о
г
7,3 14,5 14,5 7,2 6,7 6,7 20,8 12,7 11,2 8,6
S
Г
0,4 2,3 2,2 0,4 0,7 0,7 3,6 0,4 2,7 0,5
А
р
12,1 35,9 36,0 12,0 13,2 13,2 30,8 6,3 23,6 9,8
W
р

8,4 8,0 8,0 8,5 6,0 6,0 23,0 10,0 10,5 8,0 1,1 1,1 1,1 0,9 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
Приклад розв’язування задач № 116 – 125
Визначити нижчу теплоту згорання і дійсну кількість повітря для спалювання 1 кг палива такого елементного складу за горючою масою.
Дано: С
n
= 91,5 %, О
n
= 2,3 %, Н
n
= 3,
5
%, S
n
= 0,7 %, N
n
= 2,0 %, W
n
= 6,5 %; А
p
= 8,6%,
= 1,2.
Розв’язок
1.Перерахуємо склад палива на робочу масу за формулами для перерахунку елементного складу палива.. Для вуглицю :
С
р
= С
n
·(1-
)
Підставимо значення в формулу
:
С
р
= 91,5·(1-
) = 77,75 % .
Для водню :
Н
р
= Н
n
·(1-
)
Тоді:
Н
р
= 3,5·(1-
) = 2,97.
Для азоту
:
N
р
= N
n
·(1-
)
Тоді:
N
р
= 2,0·(1-
)=1,71
Для кисню :
О
р
= О
n
·(1-
) = 1,95
Для сірки:
S
р
= S
n
·(1-
)
Тоді:
S
р
= 0,7·(1
-
) = 0,59 .
Перевіримо:
77,75 + 2,97+1,71 + 1,95 + 0,59 + 8,6 + 6,5 = 100%.
Перерахунок зроблено правильно.
2. Обчислюємо нижчу теплоту згорання палива за формулою:
Q
н р
= 339С
р
+1030Н
р
-109·(О
р
-S
p
)-25W
p
Тоді:
Q н
p
= 339

77,75 +1030

2,97 -109

(0,59) - 25

6,5 = 29106
кДж/кг. 3. Визначаємо теоретично необхідну кількість повітря для згорання 1 кг палива за формулою:
L
т.н
= (2,67·С
р
- 8· Н
Р
- S
P
- О
р
)/30
,
L
т.н
= (2,67·77,75 - 8· 2,97-0,59-1,95)/30
=
6,05 м
3
3. Визначаємо дійсну кількість повітря для згорання 1 кг палива за формулою:
L
д.п
= L
т.н

,
тоді
L
д.п
= 6,05·1,2 = 7,26 м
3
/кг.

Пара-
метри
Номер задач
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115 d, м
1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 h, м
0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 t, °С
-2
-4
-6 0
1 2
3 4
5 6
ρ , кг/м
3 840 845 850 860 865 870 875 855 880 885


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал