Реалізація національних проектів розпочнеться вже сьогодніСкачати 200.05 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.01.2017
Розмір200.05 Kb.
Реалізація національних проектів розпочнеться вже сьогодні
Президент України Віктор
Янукович візьме під свій патронат реалізацію пріоритетних національних проектів. Таку пропозицію глава держави висловив на засіданні Комітету з економічних реформ, повідомляє офіційний сайт Президента
України. Сьогодні, переконаний Президент, потрібно сконцентруватися на реалізації проектів,
що можуть якісно змінити обличчя України, відкриють для неї нову перспективу, матимуть вирішальне значення для економічної безпеки та гуманітарного розвитку. За його словами,
проекти отримають статус національних, і кожен із них буде доведений до успішного завершення Без сумніву, ці
проекти будуть неодмінно реалізовані, і їхня реалізація почнеться, умовно кажучи, вже сьогодні. Завтра буде створено відповідні механізми».
Віктор Янукович підкреслив,
що триматиме це питання під жорстким контролем Я буду також нести відповідальність за ці проекти і працюватиму над
їхньою реалізацією — з одного боку, як Президент, з іншого як виконавець».
Керівник робочої групи з національних проектів Комітету з економічних реформ Владислав Каськів зазначив, що зароки роботи цієї групи від її
діяльності очікується приріст
ВВП України на 4,7%. Основна стратегія — невикористання бюджетних коштів. Понад коштів, залучених до реалізації
національних проектів, будуть
інвестиційними», — підкреслив він.
Серед національних проектів, що пропонуються до реалізації найближчим часом, спорудження на чорноморському узбережжі терміналу з прийому скрапленого газу будівництво вітрових і сонячних електростанцій зведення доступного житла, сучасних комплексів із переробки твердих побутових відходів програма забезпечення населення якісною питною водою створення національної інформаційно комунікаційної мережі на основі технології формування стратегічного плану та проектів розвитку міст нова якість охорони материнства і дитинства та інші.
Міністр освіти і науки Дмитро Табач
ник стверджує, що для прийому до школи не
потрібно буде жодних документів про
закінчення дошкільного закладу. Про це він
повідомив під час прес конференції, якій пе
редувало засідання розширеної колегії МОН
«Про підсумки розвитку загальної середньої
та дошкільної освіти у 2009/2010 навчаль
ному році та завдання на 2010/2011 на
вчальний рік.
За його словами, після запровадження
обов’язкової дошкільної освіти з п’яти
річного віку порядок прийому до загально
освітніх закладів не зміниться, тому, які за
раз, для прийому в перший клас школи не
обхідно буде пройти співбесіду з учителем.
Відповідаючи на запитання журналістів
щодо скорочення педагогічних працівників у
зв’язку з демографічною ситуацією в Украї
ні, міністр наголосив, що цей процес відбу
ватиметься поступово. Ми пишаємося
тим, що на сьогоднішній день у нас практич
но на 100 відсотків укомплектовані школи,
чого не було в минулому році, — сказав він.
Попри те, Дмитро Табачник стурбований
іншою проблемою. Щороку в країні змен
шується кількість учителів у віці до 30 років:
за 4 роки — на 4% (із 21% до 17%). І навпа
ки — кожного року зростає кількість педа
гогів із більш високим віковим порогом, тоб
то пенсійного віку. Це, безумовно, поглиб
лює протиріччя між поколіннями і звужує
можливість впровадження нових технологій
в освіті, — зазначає міністр освіти і науки.
Що ж до можливого скорочення у вищих
навчальних закладах, то він вкотре повто
рив: Україні 862 ВНЗ непотрібні і непо
сильні для бюджету. Оскільки скорочується
кількість тих, хто закінчує середню школу,
не зростає кількість випускників минулих
років, які бажають здобути вищу освіту, я
переконаний, що ми будемо впроваджувати
оптимізацію мережі вищих навчальних за
кладів. Будемо пропонувати на добро
вільних основах об’єднання в регіонах ВНЗ
у потужні регіональні університети.
На його думку, ще більша проблема очікує
приватні ВНЗ, тому що вже в цьому році вони
відчувають гостру нестачу бажаючих одержу
вати освіту. Міністр зазначив, що в законі,
який спрощено називають законом про 11 річ
ку, вдалося відстояти можливість формування
освітніх округів — добровільне об’єднання
різних закладів освіти, різних профілів і різних
ланок. Це прогресивний крок, бо дасть змогу
професійно орієнтувати молодь саме напри bbродничий і математичний фах, а також ство
рювати при університетах гімназії та ліцеї.
Чи збільшиться навантаження для учнів 10
класу? Міністр Дмитро Табачник переконує,
що не збільшиться, адже є граничні межі наван
таження, встановлені МОН спільно з фахівця
ми МОЗ. На розглядів Кабінеті Міністрів Ук
раїни знаходяться нові навчальні плани і плани
навантаження, які визначають граничнодопустимі навантаження з урахуванням вікових особ
ливостей для кожного класу. Але це не виходи
тиме за межі того, що існувало, і відповідатиме
5 денному робочому тижню. Більш того, за роз
рахунками, в 11 річній школі для дітей це на
вантаження складатиме близько 10,5 тис. на
вчальних годин. Якщо говорити про загальну
середню освіту, то Україна за цим показником
перебуватиме в групі кращих країн Європи.
н а у к а
н а у к а
о світа biibо світа biibт ех ні кат ех ні к а
п р о г ре с
п р о г ре с
Т Е М А
Закінчення на 4 стор.
Назустріч Країні Знань. Фото Євгена ЧОРНОГО
Співбесіда з учите
Співбесіда з учителем єдиний лем — єдиний прохідний бал для п прохідний бал для п е
е ршокла ршокла сників сників
СВІТ
СВІТ
№ 31—32 (634—635) серпень 2010
Газета заснована у квітні 1997 р.
С Ь О ГО ДНІВ НОМЕРІ стор. Сучасні аспекти

життя української мови
4 стор. Увага Оголошено
конкурси
4 стор. Баклажани —
для здорового серця
і стрункої фігури
У Міністерстві освіти і науки відбулася зустріч міністра Дмитра Табачника з Надзвичайним і Повноважним Послом Франціїв Україні Жаком Фором. Вони обговорили можливості розширення співпраці між Україною і Францією та окреслили перспективи підписання додаткових двосторонніх договорів про співпрацю та взаємне визнання дипломів провищу освіту.
Жак Фор констатував, що сьогодні все більше навчальних закладів Франції цікавляться Україною. Саме тому, на думку Дмитра
Табачника, одним із найбільш перспективних векторів українсько французької співпраці
має стати навчання та стажування магістрів
України у Франції і навпаки. А також — підготовка франкомовних стюардів до Чемпіонату
Європи з футболу 2012 року спільними зусиллями обох держав. Не менш актуальним питанням розмови сторін стали плани на плідну співпрацю у сфері науки та культури. За результатами зустрічі МОН працюватиме над проектом рамкової угоди між державами для розширення співпраці у сфері
підготовки багатопрофільних спеціалістів,
навчання аспірантів, подвійного наукового керівництва дипломних та дисертаційних робіт, розробки спільних міжнародних програм тощо.
Україна—Франція: розширення співпраці в освіті, науці, культурі
О Ф І ЦІЙ Н О

2
№31—32 серпень 2010
світ
Вибір без вибору
«Загальновизнана істина, що формування мовної особистості
починається з дошкільного, шкільного віку, — каже завідувач відділу стилістики і культури мови, член кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор
Світлана Єрмоленко. — Якщо театр бере свій початок із роздягальні, то навчання мови — з якості підручників, які мають назву Рідна (українська) мова. За словами вченого, є в нас уже й інститут підручника, і новий термін з’явився — підручникотво рення. Маємо підручники нового покоління, підручники на вибір,
тобто варіативні. Але всі вони відповідають єдиному загальноосвітньому стандарту, програмі,
затвердженій МОН України. Варіативні підручники створені різними авторськими колективами,
видані в різних видавництвах.
Міністерство освіти і науки проводить конкурси підручників. Це дає змогу вибирати кращий і за змістовим наповненням, і за якістю друку. Але ця можливість теоретична, бо насправді в області, райони надходять підручники за розподілом із центру.
Шкільні бібліотеки незабезпечені варіативною навчальною літературою. А вчитель, коли б і хотів,
через вартість книжок не може донести цікаву інформацію з них до своїх учнів. Такі виходить, що є
вибір без вибору. Для того, щоб була проведена об’єктивна апробація варіативних підручників у різних регіонах України, вони мають туди потрапляти. Яка специфіка написання сучасного підручника Одна з вимог до його якості — науковий рівень.
«Однак, на мою думку, доступному змісту навчального матеріалу часто заважає «занауковленість»,
«затеоретизованість» шкільної
програми і відповідно — текстів підручника, — зауважує член кореспондент НАН України Світлана Єрмоленко. — За програмою виходить, що ми нібито повинні
готувати всіх лінгвістами, бо вимагаємо від учнів розрізняти мову
і мовлення, стилі мови і стилі мовлення, культуру мови і культуру мовлення, знати правила проти пи мовлення, знати всі розділи науки промову, а не виробляємо навичок грамотного письма, автоматичного користування літературною мовою, не виховуємо чуття усного і писемного слова, естетики слова. У сучасній методиці
навчання мови з’являються новій нові терміни то компетентність,
то аудіювання, а тепер ще й креативність. Тимчасом учитель часто змушений працювати з учнем,
який у п’ятому класі ледь ледь прочитує слово. Що вже казати про власне висловлювання і про його грамотне письмове оформлення Яким змістом підручника з української мови можна зацікавити такого учня Тобто надзвичайно важливе завдання — забезпечити доступність викладу навчального матеріалу. Як співавтор підручника з української мови (5—10 клас) професор С. Єрмоленко щоразу перевіряє себе, чи зрозумілі правила для учнів. Крім того, ставить замету наповнити зміст підручника змови українознавчим матеріалом. Для цього добирає
відповідну інформацію з різних галузей природознавства, історії,
культури, мистецтва, спорту, психології тощо. Чому має бути наскрізним у підручнику змови українознавчий стрижень На її
глибоке переконання, тому що саме через мову як українознавство виховується почуття громадянства і національної гідності. Ці
почуття формуються через виховну функцію мови, якою створені
досконалі літературно художні
тексти. Ми звикли до твердження, що художня література віддзеркалює
суспільне життя, засвідчує дуже непросту мовну практику, власне,
моделює мовне обличчя міста,
містечка, села. Тенденція дона вмисної зниженості, приземленості, часто вульгарності мови,
яку спостерігаємо в сучасній художній літературі, стоїть на заваді
використання художніх текстів у підручнику. Вчений зазначає, що треба із свічкою вдень шукати текст, вільний від жаргону, лайки,
текст, що явив би читачеві, конкретно школяреві, зразок української літературної мови початку ХХІ ст. А коли мати на увазі,
що цей текст повинен відповідати віковим особливостям учня, бути справді сучасним, нести пізнавальну інформацію, то труднощі
пошуку мовних джерел подвоюються й потроюються.
Нове в сучасному навчальному процесі — оцінювання знань за тестами. У практиці підготовки тестів теж постає питання яку українську мову і через які методики тестування пропонуємо учням.
Тестові завдання мають бути орієнтовані на літературні стандарти, а не на розмовні, діалектні,
з багатьма авторськими новотворами тексти. Як видно з практики останніх років, найважче виконувати учням завдання, пов’язані з написанням власного висловлювання або з аналізом тексту. Навчати логічності, зв’язності мови мають спеціальні тестові завдання. Шліфування тестових завдань з української мови — це тривалий,
постійний процес, який має забезпечувати якість мовної освіти суспільства, — стверджує доктор філологічних наук С. Єрмоленко.
Писати для дітей — легко Література для дітей — це непросто складова сучасної літератури зауважує старший науковий співробітник відділу лексикології та лексикографії, кандидат філологічних наук, член Національної спілки письменників України Лариса Мовчун. — Насамперед це перетин сьогодення і
майбутнього, адже в процесі читання і сприймання дітьми віршів, казок, повістей формується мовний портрет наступних поколінь. Вірші легко запам’ятову ються, тому поет бере на себе відповідальність зате, чим збагатить словниковий запас дитини,
які вирази закріпляться у свідомості юного читача, чи засвоїться течи інше слово з правильним наголосом і чи в тій граматичній формі, що відповідає нормам літературної норми».
У середовищі письменників
існує крилата фраза писати для дітей треба, які для дорослих,
тільки ще краще, нагадує вчений.
Саме такі зразки високохудожніх і
досконалих з мовного погляду творів для дітей дарують нам письменники старшого покоління, сучасні класики і трохи молодші, але зрілі майстри Анатолій
Качан, Всеволод Нестайко, Василь Василашко, Дмитро Черед ниченко, Ігор Січовик, Зірка
Мензатюк, Володимир Рутків ський та інші, а також представники середнього і молодого покоління Роман Скиба, Іван Анд русяк, Мар’яна Савка, Олександр
Дерманський, Ніна Даценко. Вони дають змогу відчути естетику художнього тексту, гнучкість і багатство української мови, збагатитися справжніми мовними скарбами фразеологізмами, синонімами, антонімами, омонімами та паронімами. Згадаймо книжки
Дмитра Білоуса Диво калинове і
«Чари барвінкові, твори з яких давно стали хрестоматійними. Ігри зі словами двійниками
(так автор називає омоніми) пропонує Анатолій Качан:
Позавчора яв Італію

Написала лист Віталію.
Писати для дітей просто — деякі письменники сприймають як заклик знижувати стиль, вульгаризувати мову:
«Я, — ошкіривсь лис, — баран?
Ти сама — свиня стара!»
Серед письменників, що входять у літературу, трапляються й зовсім випадкові люди, що нема ють елементарних знань української мови — незнайомі з граматикою і мають обмежений словниковий запас. Ось, наприклад, літературний «доробок»,
розтиражований накладом 5 тисяч примірників:
Покірлива синиця сиділа на пеньку,
Куниця всю матерію кремсАла по шматку.
«Ти станеш, як принцеса, кравчиха гомонить.
Синиця, як овечка, понурившись,
мовчить.
Тобі чудовий фАртух я зараз одяг ну,
Себе побачиш в дзеркалі — дівицю
ТИ краснУ.
За ножиці схопилася,
Аж ліс геть зашумів,
Боліла вже потилиця
І нерв коліна звів.
Синиця заворожена
Не бачить нічогО,
Куниця відморожена Добилася свого...
Книжка називається У кривому дзеркалі. Так, справді, мова тут спотворена кривим дзеркалом авторської безграмотності, підсумовує науковець і письменниця
Лариса Мовчун.
Двоякий Інтернет
Інтернет входить ужиття сучасної людини надзвичайно активно. Сьогодні важко уявити розвиток людства без цього засобу масової комунікації. Ми активно послуговуємося Інтернетом, збираючи інформацію, купуючи товари, сплачуючи рахунки. Всесвітня мережа доступна кожному дорослим і дітям. Наше молоде покоління отримало разом з Інтернетом багато можливостей. З одного боку, сьогодні учень має змогу готуватися до уроків,
використовуючи величезну інформаційну базу — електронні
підручники, словники, яких часто не вистачає у шкільній бібліотеці
чи вдома на полиці. І хоч ми значно поступаємося кількості відповідних ресурсів, наприклад,
Росії чи США, такі сайти в українському сегменті Інтернету
існують. До послуг учня — тлумачні словники українською мовою, електронні посібники змови та літератури, тексти художніх творів. Значна частина матеріалу представлена в аудіо та відеоформатах. Водночас практично непредставлені в мережі українські
енциклопедії, тому учні відповідно добирають таку інформацію з російськомовних ресурсів. Однак, на нашу думку, така ситуація з часом зміниться, — говорить старший науковий співробітник відділу стилістики і культури мови, кандидат філологічних наук
Сергій Чемеркін. За його ж словами, з другого боку, учень, на жаль, знайомиться із іншого типу інформацією, яка може зашкодити дитячій психіці. Частина розміщеної в Інтернеті
інформації на окремих ресурсах представлена у повністю готовому вигляді. Так, без проблем можна отримати реферат практично з будь якої теми шкільного курсу,
не витрачаючи зусиль на пошук матеріалу, його аналіз та власне написання. Ця ситуація ставить перед учителем проблему, вирішити яку має сам педагог. Для того,
щоб сформулювати тему реферату,
він повинен бути обізнаним із реферативною базою в Інтернеті. А
визначення теми через конкретний прикладі формулювання завдання через висловлення власної
думки учня повністю нейтралізують можливість використання таких допоміжних матеріалів, якими багатий Інтернет. Безперечно,
цей підхід значно ускладнює роботу вчителя, вимагає від нього бути активним користувачем мережі,
однак ці засоби мовної безпеки»
дадуть учневі змогу працювати над темою самостійно.
Подвійна природа Інтернету виявляється й нарівні спілкування з комп’ютером. У молодих людей значно рідше виникають проблеми у комунікації з комп’ютером, ніжу старших осіб, що пов’язують із відсутністю стереотипів, а також повним сприйняттям логіки комунікації, яка закладена в електронні пристрої. З одного боку, дитина повністю оволодіває ком п’ютерною грамотністю, долучається до тих процесів, які сьогодні продиктовані глобалізацією,
тобто іде в ногу з часом. З другого боку, надмірне спілкування з технікою призводить до негативних наслідків. По перше, актуалізувалося таке поняття, як віртуальна залежність, що поставило нові проблеми перед психологією дитини. По друге, активне використання програм для спілкування у мережі, мобільних телефонів призвело до зниження рівня грамотності у дитини, адже вона широко послуговується в такій комунікації елементами розмовного синтаксису, вживає так звані смайлики, знижену лексику, — зауважує кандидат філологічних наук
Сергій Чемеркін.
На думку вченого, сьогодні
вчителю словеснику, педагогу,
який працює з інформаційними ресурсами мережі Інтернет, варто мати на увазі подвійну природу цього засобу масової комунікації,
а відтак повною мірою використати усі конструктивні можливості
мережі й намагатися відгородити учня від деструктивних явищ.
Візитна картка держави
Провідний науковий співробітник відділу стилістики і культури мови, доктор філологічних наук, професор Надія Сологуб вважає тему, обговорювану на круглому столі, дуже важливою, адже йдеться про національне багатство, візитну картку нашої держави літературну українську мову. Не про всю українську мову в усьому
її розмаїтті вживання (діалектне територіальне мовлення, жаргонне, сленгове арго тощо, а про її
відшліфовану майстрами слова,
унормовану, загальноприйняту частину, пристосовану в усній і писемній формі значною мірою для офіційного вжитку, але не лише.
За словами вченого, літературна мова — це мова правильна. Із суто практичного погляду її можна назвати сукупністю норм (зразків правильного наголошування, слововживання, морфологічних та синтаксичних форм, правильної
вимови тощо, які зафіксовані у правописі, словниках, граматиках,
посібниках з культури мови тощо.
Ця стандартизація вживання об’єднує різні території України,
сприяє зручності спілкування, алей допускає нормативні варіанти.
Варіантність мовних засобів одна з помітних рис сучасного літературного мовлення. Чому це відбувається Із зміною суспільних умов розширилися сфери
А К ТУ А Л Ь Н О
Виступає член кореспондент НАНУ
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Сучасні аспекти життя української мови
Сьогодні українська мова така ж бурхливоплинна, які наше життя.
Відтак досліджувати ті процеси, що в ній відбуваються, дуже складно. Їх,
як то кажуть, не можна вхопити відразу. Та й слово сучасне у
лінгвістиці дуже непевне. За словами директора Інституту української
мови НАН України, доктора філологічних наук Павла Гриценка, тра
диційно під терміном сучасна українська літературна мова маємо на
увазі мову від Котляревського до наших днів. За іншим підходом, сучасна
мова — це мова комунікування між трьома поколіннями батьки діти
внуки. А у вужчому розумінні — це потік мовних змін, що відбуваються сьо
годні і що їх можемо спостерігати. Це, власне, сучасна актуальна ситу
ація. Про аспекти аналізу сучасного стану української мови, зокрема щодо
проблем формування мовлення дитини та мовлення дорослої людини, на
уковці Інституту української мови говорили в Будинку вчених НАН України
під час круглого столу Сучасні аспекти життя української мови.
функціонування української літературної мови, активізувалися процеси її демократизації, інтелектуалізації. З одного боку, під впливом прилучення до світового контексту з’являється багато запозичень, які породжують варіанти (наприклад, засоби масової
інформації і медіа, швидка їжа і
фаст фуд. З другого — немало слів повертаються з пасивного словника і стають модними біб
ліотека і книгозбірня, фотографія і
світлина, разом із тим і водночас,
навколишнє середовище і довкілля,
журнал, газета і часопис, група і
гурт, лікарня і шпиталь, номер і
число (про видавничу продукцію).
Впливає також на варіантність західноукраїнське мовлення. Саме під його впливом виникли варіанти поїзд і потяг, телефонна
трубка і слухавка, одержувати і
отримувати, чекати і очікувати,
карта і мапа тощо.
Який же варіант вибрати Професор Надія Сологуб вважає, що багато в чому це залежить від стильової характеристики слова. Адже відомо, що літературна мова в залежності від сфери функціонування ділиться настилі. Офіційно діловий стиль — це стиль, який відбирає найунормованіше, тому доречнішими в ньому будуть слова те
лефонна трубка, фотографія, карта
тощо, а не їхні, наведені вище,
варіанти. Принаймні так диктує сучасна норма. Однак ми говоримо про варіанти літературної мови, тому кльово (замість гарно), схавати
(замість з’їсти), навар (замість при
буток), прикид (замість одяг) тощо тут абсолютно недоречні.
Як не згадати слова Олеся Гон чара Протягом століть, відбираючи по словечку, по зернятку,
геній народу витворив і передав йому у спадок, у вічне користування неосяжне, розкішне у своїй красі і блиску розуму лінгвістичне багатство майте, гордіться, не будьте німі. А учені філологи додають Дотримуйтеся культури мови, яка орієнтує на оволодіння літературною мовою. Мовотворчість авторів
Нью Йоркської групи
Сьогодні діаспорна література вже повноцінно утвердилася як невід’ємний і водночас самодостатній складник єдиного мовно образного простору української
ментальності. Серед імен, які розширили часопросторові й особистісні горизонти національної
словесності ХХ ст., — В. Барка, В. Лесич, Яр Славутич, Н. Лівиць ка Холодна, Л. Мосендз, представники таких визначних угруповань нарізних просторах еміграційного розсіяння українців, як Празька школа (Є. Маланюк, О. Стефано вич, О. Теліга, О. Ольжич, О. Ляту ринська, Г. Мазуренко) та Нью
Йоркська група (первісна сімка»
Е. Андієвська, Б. Бойчук, Б. Руб чак, В. Вовк, Ю. Тарнавський, Ж. Васильківська, П. Килина, також представники молодшої гілки М. Царинник, Ю. Коломиєць,
О. Коверко, Р. Бабовал, М. Ревако вич). Їх творчість активно повертається до українського читача як живомовне відтворення духовного життя українських авторів у неук раїномовному еміграційному середовищі. Вислову чужомовне середовище щодо авторів Нью Йоркської
групи уникаємо свідомо, — говорить старший науковий співробітник відділу стилістики і культури мови, кандидат філологічних наук Галина Сюта, — оскільки їх особистісне й творче становлення відбувалося вже поза межами України. На цьому неодноразово наголошував, наприклад, Б. Рубчак:
«Українську культуру я вивчив уже в Америці (навіть, до речі, літературну мову. Я приїхав сюди в чотирнадцять років і негайно вріс в американське суспільство. Щодо молодшого покоління Нью
Йоркської групи, яке й народилося в екзилі, то для них, за образним висловом Р. Бабовала, Україна
існувала хіба що в уяві, як якась далека, вимріяна країна, казка, яку я самовистроїв з почутого відро дичів, з прочитаного, з уявленого.
Тому вона на терезах моєї емоційної перцепції настільки важить,
наскільки важливі обіцяна земля»,
«втрачений рай. Як зауважує Галина Сюта, на відміну від поезії представників
Празької школи, а також західно діаспорних авторів старшого покоління, комплекс «втраченої
батьківщини» не став креативною домінантою мовотворчості авторів Нью Йоркської групи. Вони зосередилися на іншій проблемі на потребі засвідчити свою національну самодостатність, свою
інакшість нарівні менталітету, показати, що українська література штучно відмежована від тогочасних модерних естетичних процесів і тенденцій. Вони прагнули довести й довели, що українськомовна поезія цілковито заслуговує
на те, щоб бути вписаною уверти кально часовий та просторово горизонтальний світовий контекст. І для цього обрали позірно простий і водночас нелегкий шлях зберігши основну національно ідентифікаційну ознаку мову — і по модерному осмислюючи загальнонаціональний фонд образів, лексики (адже тільки глибоко українська поетична душа назве небо синьою плахтою, синім
веретищем (Б. Бойчук), сум — роз
трембітаними жалощами (В. Вовк),
надати українському поетичному слову нових смислових вимірів,
відкрити свіжі ракурси моделювання художнього світу по українському. І в цьому сенсі, за образним висловом уже цитованого
Б. Рубчака, поети видовжили територію України, як гуму, аж до
Едмонтону чи Сіднею. Власне кажучи, вже на підставі цього можемо стверджувати,
що мовотворчість авторів Нью
Йоркської групи стала незаперечним і важливим фактом історії української мови та культури, якісно новою формою модерної української мовотворчості, — зазначає науковець Галина Сюта.
Що робити із запозиченнями?
Останніми роками українська мова стрімко наповнилася словами іншомовного походження.
Спостерігаємо парадоксальне явище з одного боку — відстоювання державницьких прав, з іншого мова дедалі активніше вбирає в себе іноземні, переважно англомовні, слова.
На думку завідувача відділу лексикології та лексикографії,
кандидата філологічних наук Ірини Гнатюк, це явище настільки динамічне, що мовознавці не встигають вчасно фіксувати в словниках новітню лексику, яка вже прижилася і широко побутує
в усному і писемному мовленні.
Ми вже нормально сприймаємо слова секонд хенд (бо цілі звалища його звились на наших базарах),
ходимо до супер , міні , мегамар
кетів, робимо шопінг у бутиках і
при цьому їмо хот доги та санд
вічі, а слова видовище, конкурсний
відбір, вихідні, охоронець, творчий
охоче замінюємо на іноземні шоу,
кастинг, уїкенд, сек’юриті, креа
тивний. Маємо навіть український телеканал Сіті, неначе з нашої мови зникло слово місто. Науковець зауважує, що лише модою на вживання іншомовної
лексики пояснити це явище неможливо. Адже нові слова приходять до нас разом із поняттями,
явищами, реаліями, що їх вони позначають брокерство, дилерст
во, менеджмент, дистриб’ютерст
во, франчайзинг — це назви нових видів діяльності, яких раніше не
існувало. Передвиборчі кампанії
останніх років обдарували нас такою новинкою, як білборди, які
народна творчість відразу перейменувала у відомий неологізм,
надавши йому відтінку іронії та скепсису.
Життя не чекає. Гламур і ме
сидж, перформанс і флеш моб,
дрес коді фейс контроль, бізнес
ланч, бізнес вумен і супермен
настійливо стукають у наші двері і
наші словники. Добре це чи погано Чи пускати цих гостей дона шої української хати І такі ні.
Запозичення іншомовних слів один із шляхів поповнення лексичного складу української мови.
Сьогодні життя дуже змінилося.
Ми активно спілкуємося зі світом.
Тому й наша мова не може жити автономно, відрубно, не може обійтися без запозичень. За останні років словниковий склад української мови поповнився майже вдвічі. Ми вживаємо багато термінів, а одна з вимог до терміна — однозначність, тому бажано, щоб він був іншомовний.
Українською мовою офіс мож на перекласти як контора, канце
лярія, служба, але жодне з них не підходить під поняття, яке ми вкладаємо в слово офіс. Не можемо сьогодні відмовитися від слова
ґрант, бо переклад подарунок, дар
не підходить, а пояснення буде дуже багатослівним. Мегаполіс,
менеджер теж мають право на
існування, бо немає однослівних відповідників. Можливо, з часом такі відповідники буде знайдено і
потреба в запозичених словах відпаде, як це трапилося зі словами процент і тираж, які все частіше замінюємо на відсоток,
наклад.
Але не всі запозичені слова, які
широко вживаються, приживуться в українській мові, як, наприклад, бестселер, де нагромадження приголосних звуків стс ускладнює вимову, але поки що немає свого слова зі значенням
«книжка, яка в певний період часу має найбільший комерційний і
читацький успіх».
«Іншомовні запозичення, перш ніж посісти своє місце в загальнонародній мові, мають пройти етап фонетичного й граматичного засвоєння, асимілюватися, — говорить кандидат філологічних наук
Ірина Гнатюк. — І тоді генезис стає
генезою, а запозичення фільм по чинає продукувати деривати —
фільмувати (аналогічно свого часу від телефон було утворено теле
фонувати, а слово дзвонити в цьому значенні набуває статусу стилістичного моветону. Відтак,
переконує науковець, боятися експансії іншомовних слів непотрібно. Адже мова — як море вона здатна до самоочищення, вона,
як море, — здатна відшліфувати будь яку тверду породу, надати їй гармонійних форм.
Багато чужих слів засіялось останніми роками на українському полі, пустило коріння і буйно проростає на шпальтах популярних часописів, на телебаченні, в
Інтернеті. Але стихія української
мови, які кожної розвиненої мови, спроможна прийняти і перетворити відповідно до своїх потреб, свого звучання, артикуляційних особливостей будь яке
іншомовне слово. А зайве мова відторгне. Тому, зазначають вчені,
потрібно виходити зоб єктивноїреальності, враховуючи і традиції,
і прагнення мови до оновлення й розвитку, уникаючи при цьому крайнощів.
Словникові матеріали:
призначення, зміст, принципи укладання
Мовний простір швидко змінюється якісно й кількісно на всіх рівнях, і часто його фрагменти,
важливі для повної картини певного дослідження — соціолінг вістичного, психолінгвістичного,
історії мови, морфологічного тощо, не встигають потрапити у фундаментальні словники. Можливо, деякі з фактів мовної діяльності і не заслуговують із різних причині з різних поглядів на таке вшанування через свою надто виразну оцінність, експресивність,
що часто є наслідком порушення лексичної або словотвірної норми мови, а переважна більшість нео лексемі неосполук залишається поза реєстрами нових нормативних словників української мови розповідає старший науковий співробітник відділу лексикології
та лексикографії, кандидат філологічних наук Оксана Тищенко. Це і веде до появи словників нового типу — словників неологічних або словників мовних інновацій, здебільшого лексико словотвірних». За словами науковця, останнім часом усе нагальнішою є потреба регулярного лексикографічного
«зрізу» мовної ситуації з погляду нової та оновленої лексики, фразеології, оскільки відсутність їхньої фіксації спричиняється до певних прогалину дослідженні
мовних процесів. О. Тищенко перелічує лінгвістичні чинники такої тотальної «інвентаризації»
мовного масиву українського узу су, яка необмежена якістю, нормативністю, частотністю вживання тощо. Це, зокрема, необхідність регулювання нормалізацій них процесів в українській мові.
Відомо, що сьогодні ситуація в галузі вироблення нових і коригування наявних норм літературної
мови не є простою. Одна з причин потужна міжмовна взаємодія,
внаслідок якої українська мова активно поповнюється запозиченими елементами, словотвірними моделями, що потребують адаптування й виструнчення відповідно до вимог і потреб української мови. Також важливим є зсув впливу на формування літературних норм змови художньої літератури на розмовну, мову ЗМІ. Важливим є дослідження в усіх галузях мовознавства, насамперед,
лексикології, фразеології, словотвору, граматики, наприклад процеси термінологізації й детермінологізації, зміна соціально значущих конотацій — деідеологізація,
переідеологізація, реідеологізація тощо, активізація певних словотворчих моделей та ін.
І, звичайно, створення фундаментальних словників мови. Відо бразити фактичний стан лексики на момент виходу словника нездійсненна, на жаль, мрія лексикографа. Адже створення рун товної словникової праці потребує значних часових, фінансових,
людських ресурсів. Саме з цієї
причини активізувалися такі види праць, як словники мовних змін,
словники інновацій, словникові
матеріали, які шляхом суцільної
вибірки фіксували нове у лексиці,
як от, «Новое в русской лексике.
Словарные материалы» (Под ред.
Н. З. Котеловой, М, 1980—1987,
Вып.1—7).
Кандидат філологічних наук
Оксана Тищенко підсумовує, що для раціональної роботи невеликого колективу співробітників над щорічними випусками словникових матеріалів нових слів і
значень доцільно чітко визначитися з обсягом і якістю джерел
(для початку основу складатимуть джерела 2009—2010 рр., серед яких, на думку фахівців, мають бути джерела ЗМІ, сучасна художня література, а також письмові тексти інтернет спілкування та усна мова лексикографічною межею (варто засвідчувати новизну лексеми, звіряючи її з одиницями реєстрів українських словників, насамперед орфографічних, які вийшли до 2008 р. включно якістю реєстрових одиниць (з досвіду Н. З. Котєлової, до матеріалів повинні входити усі без винятку неологізми у широкому розумінні,
не засвідчені досів лексикографічних працях, утому числі,
одноразові, авторські, ненормативні одиниці, скорочення,
власні назви тощо характером лексикографічної інтерпретації
(доцільно звернутися до досвіду колективу під керівництвом Н. З. Котєлової, а також застосувати новітні лексикографічні технології, відомі з робіт Н. Ф. Кли менко, Є. А. Карпіловської, Л. П. Кислюк). Таким чином, варто використати методи комп’ю терної лексикографії з урахуванням багатолітнього досвіду традиційного словникарства.
3
№31—32 серпень 2010
світ

4
№31—32 серпень 2010
світ
Моду на солом’яні капелюхи диктує. Сорочинський ярмарок. Фото Євгена ЧОРНОГО
 îᑺêòèâ³
îñòàííüî¿
ñòîð³íêè
 îîáá‘‘ººêêò
òèèââ³³
îîññò
òààííííüüîî¿¿
ññò
òîîðð³³ííêêèè
ЗАСНОВНИКИ:
Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Державний комітет України з питань науки,
інновацій та інформатизації
Голова наглядової ради —
академік НАН України Борис ПАТОН
Головний редактор Людмила ФІСЮН
Індекс газети Світ — 40744
Реєстраційне свідоцтво КВ №2497 від 4 квітня 1997 р.
Адреса редакції:
01601, МСП, Київ 601, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 111 а
Телефон/ факс 246 39 15
E mail: Відповідальність за достовірність інформації та реклами несуть автори та рекламодавці
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій
Зам. Газету віддруковано у ПП Фірма «Гранмна»
світ
Відповідно до Угоди про співробітництво між НАН України та Українським науково технологічним центром (УНТЦ) оголошується й спільний конкурс
НАН України та УНТЦ за «Про
грамою цільових ініціатив з до
сліджень та розвитку з фінансуванням проектів на паритетній основі.
Напрями конкурсу:
•створення та застосування функціональних наноматеріалів ективні технології економії енергії та заміщення традиційних видів палива;
•інформаційні технології, системи для убезпечення інформаційних ресурсів та прогнозування надзвичайних ситуацій;
•молекулярні та клітинні
біотехнології.
Потенційним виконавцям проектів слід підготувати попередню заявку українською мовою та до 15 вересня 2010 року
подати її на розгляд до науково організаційного відділу Президії
НАН України (Київ, вул. Володимирська, к. 527) для відбору експертними комісіями НАН
України.
Конт. тел.: (044) 239 64 98,
e mail: mgor@nas.gov.ua М. Я. Гороховатська).
Навіщо бігати в аптеку й повертатися зі жменею пігулок,
якщо водному лише баклажані
зосереджено безліч лікарських властивостей. Основне — вміти
їх використовувати.
Головна перевага баклажана здатність виводити з організму надлишки шкідливого холестерину. Саме тому дієтологи радять включати в раціон цей овоч людям, схильним до серце во судинних захворювань. Баклажани багатій мінеральними речовинами, насамперед калієм,
що нормалізує серцеву діяльність. Крім того, фіолетові плоди містять багато залізай міді,
які благотворно впливають на склад крові й поліпшують колір обличчя.
Щоправда, кажуть учені,
скарбницею вітамінів баклажани похизуватися не можуть. У
них є аскорбінова кислота,
вітаміни групи В, каротин, але,
на жаль, у невеликій кількості.
Зате ці овочі — справжня знахідка для тих, хто хоче схуднути.
Багато клітковини та низька калорійність роблять їх чудовим доповненням добудь якої дієти. Бажаючим схуднути варто врахувати тільки одне — баклажани із задоволенням усмоктують жир, в якому смажаться, і,
звичайно ж, після цього перестають бути дієтичними. Але це зовсім не означає, що вони під забороною в тих, хто худне баклажани вбиратимуть у себе менше олії, якщо нарізані кружечки опустити на 10 хвилину холодну воду.
Сік баклажана має високі
бактерицидні властивості, тому він свого роду природний антибіотик, що допомагає організму впоратися з різними
інфекціями. Завдяки цій властивості плоди здавна використовували для загоєння ран. Втім, це далеко неєдине застосування їх як ліків.
Для лікування гіпертонії порошок із попередньо висушеної
шкірки баклажанів, розмеленої в кавомолці, вживають по 1 чайній ложці перед їжею. Для профілактики захворювань печінки й нирок рекомендують щодня з’їдати хоча б одну столову ложку тушкованих баклажанів. А от зміцнити зуби та ясна допоможе такий рецепт 1 столову ложку шкірки баклажанів під сушіть у духовці, подрібніть у кавомолці, залийте склянкою окропу й дайте настоятися.
Після цього додайте 1 чайну ложку солі й полощіть рот цією сумішшю, пише sunhome.ru.
У ВАГА ОГОЛОШЕНО КОНКУРСИ НАН України—УНТЦ: цільові ініціативи з досліджень та розвитку
Національна академія наук
України та Академія наук Чеської Республіки на підставі укладеної між ними Угоди оголошують конкурс українсько чеських проектів на 2011—2013 роки. Заявки приймаються до 30 ве
ресня 2010 року.
Конт. тел.: (044) 234 37 28,
e mail:
petrushenko@nas.gov.ua
(Г. Г. Петрушенко).
Конкурс українсько чеських проектів на 2011—2013 роки
У зв’язку з поновленням плану наукового співробітництва між Національною академією наук України і Хорватською академією наук і мистецтв та НАН
України і Чорногорською академією наук і мистецтв на 2011—
2013 роки оголошується конкурс спільних українсько хорватських та українсько чорногорських наукових проектів, які
будуть реалізовуватись у рамках
Угод між відповідними академіями в зазначений період.
Проектні заявки приймаються до 30 вересня 2010 року.
Наявність електронних версій обов’язкова (надсилати на адресу petrushenko@nas.gov.ua).
Конт. тел.: (044) 234 37 Конкурс українсько хорватських та українсько чорногорських науково технічних проектів на 2011—2013 роки
Національна академія наук
України оголошує конкурсна здобуття премій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітар них наук. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи,
а також за серії наукових робіт з
єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Кінцевий термін подання роботи на конкурс — 15 грудня
2010 року.
Тел. для довідок (044) 239 64 24;
(044) 239 64 63. Національна академія наук
України та Російський фонд фундаментальних досліджень відповідно до укладеної між ними Угоди про співробітництво та
Додаткового договору №2 оголошують конкурсна організацію уроці спільних наукових семінарів, що будуть проводитися на території України чи
Російської Федерації за наступними науковими напрямами) математика, механіка та
інформатика;
(02) фізика та астрономія) хімія та науки про матеріали) біологія та медична наука) науки про Землю) науки про людину та суспільство) інформаційні технології
та обчислювальні системи) фундаментальні основи
інженерних наук.
Основна мета конкурсу — подальший розвиток та розширення співпраці між науковцями двох країн. Проекти приймаються до 15 жовтня 2010 року.
Тел. для довідок:
(044) 239 65 96, 239 68 94,
e mail: atamanenko@nas.gov.ua
Премії для молодих учених та студентів ВНЗ
НАН України—РФФД: спільний конкурс 2011 року
Баклажани — для здорового серця і стрункої фігури УЧЕНІ РЕЦЕПТИ Звичайно, журналістів цікавило, яким чином Міністерство освіти і науки буде розв’язувати проблему забезпечення школярів, особливо десятикласників, новими підручниками.
Як відомо, останнім часом багато говориться про їхні електронні версії. За словами Дмитра Табачника, про електронні
підручники за кошти держави не йдеться, так як ці кошти непередбачені в державному бюджеті. У цьому році МОН зо бов’язане забезпечити лише учнів 10 класу паперовими підручниками (ніяких інших програм в бюджеті не передбачалося. Десятикласники в повному обсязі отримають підручники, які пройшли конкурсне випробування і були затверджені відповідно до процедури. Поки що мова йде лише про частину підручників для 10 го класу терміном на місяць два.
«Ваше наполегливе бажання створити проблему там, де її не
існує, мною не поділяється, сказав міністр під час зустрічі з журналістами. — Аналіз вступної
кампанії цього року показав, що молодь, навіть у сільській місцевості, забезпечена Інтернетом на відсотків. Крім того, думаю,
що в кожному класі переважна більшість 10 класників має
Інтернет. Не є проблемою розд руківка кількох сторінок перших параграфів підручника. Це проблема штучна. До речі, торік її
ніхто не роздував, попри те, що вихід підручників запізнився терміном аж на 7 місяців. До речі, напередодні в Міністерстві освіти і науки України відбулась прес конференція,
присвячена питанням забезпечення загальних навчальних закладів підручниками у новому навчальному році. На ній офіційно оприлюднено перелік сайтів, на яких розміщені
електронні версії перших параграфів підручників для 10 класу.
Також учасники конференції
продемонстрували нові підручники для 1 та 2 класів, проаналізували стан видання шкільних підручників та озвучили орієнтовні терміни забезпечення ними загальноосвітніх навчальних закладів України.
Інф. «Світу»
Співбесіда з учителем — єдиний прохідний бал для першокласників
Закінчення. Початок на 1 стор.
Детальна інформація щодо оголошених конкурсів та порядку
оформлення заявок — на веб сайті НАН України (www.nas.gov.ua)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал