Публічного управління medzinárodná vedecká konferenciaСкачати 60.58 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір60.58 Kb.
5 2 7
VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS

FAKULTA VEREJNE POLITIKY A VEREJNEJ SPRÁVY
УНІВЕРСИТЕТ ДАНУБІУС

ФАКУЛЬТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА
публічного УПРАВЛІННЯ
Medzinárodná vedecká konferencia

«Realita a perspektívy vývoja spoločnosti:

sociálne, psychologické a politické aspekty»
Sládkovičovo, Slovak Republic

28–29 októbra 2016

Міжнародна науково-практична конференція

«Реалії та перспективи розвитку суспільства:

соціальні, психологічні і політичні аспекти»
м. Сладковічево, Словацька Республіка

2829 жовтня 2016 р.
До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері публічного управління, суспільних, політологічних та психологічних наук.
Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою Університету Данубіус.
Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.
Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до 5.4 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.
Мова конференції: словацька, українська, російська, англійська.
У рамках конференції планується робота наступних секцій:


 1. Актуальні проблеми публічного управління (теорія та історія державного управління, механізм державного управління, державна служба, місцеве самоврядування, соціальна та гуманітарна політика);
 1. Актуальні проблеми соціології (теорія та історія соціології, методологія та методи соціологічних досліджень, соціальні структури та соціальні відносини, спеціальні та галузеві соціології);
 1. Актуальні проблеми психології (історія психології та загальна психологія; практична психологія; соціальна психологія та психологія соціальної роботи; вікова та педагогічна психологія);
 1. Актуальні проблеми політології (теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, політична культура та ідеологія, політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку).


Порядок реєстрації

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 26 жовтня 2016 р. (включно) наступні документи: 1. заповнену за зразком заявку;

 2. тези доповіді;

 3. відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Коваленко_Заявка, Коваленко_Тези, Коваленко_Внесок


Електронна адреса: social@danubius-uni.sk

Вимоги до тез доповіді

 • Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman № 12, праворуч)

 • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, жирний.

 • Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

 • Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.


Приклад оформлення тез доповіді
3. Актуальні проблеми психології
ДО ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНОГО ВИМІРУ ПАМ’ЯТІ
Коваленко В. В.

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

психолого-педагогічних дисциплін

Національного університету «Острозька академія»

м. Острог, Україна
У статті на основі теоретичного аналізу узагальнено параметри метапам’яті…
Література:

1. Lichtenstein S. Training for calibration / S. Lichtenstein, B. Fischhoff // Organizational Behavior & Human Performance. – 1980. – № 26. – Р. 149–171.


Організаційний внесок
Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 400 грн.

Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції та сертифікатом, які буде направлено на поштову адресу учасників, вказану у заявках,


23 грудня 2016 року.
Порядок оплати організаційного внеску
Учасникам з України організаційний внесок необхідно оплатити за наступними реквізитами:

Транзитний рахунок 29244825509100 ПАО КБ «Приватбанк»

МФО: 305299

ЄДРПОУ: 14360570

Призначення платежу: Поповнення СКР № 5168 7556 2816 1677 Сабової Оршолі Іванівни

Перерахунок організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні.


Банківським переказом через ПриватБанк необхідно вказати картковий рахунок

№ 5168 7556 2816 1677 Сабова Оршоля Іванівна


Зразок оформлення заявки


 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника

 2. Назва секції

 3. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)

 4. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна

 5. Контактний телефон

 6. E-mail

 7. Поштова адреса для направлення збірнику матеріалів конференції


Організатори конференції:
ФАКУЛЬТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, УНІВЕРСИТЕТ ДАНУБІУС, м. Сладковічево, Словацька Республіка
FAKULTA VEREJNE POLITIKY A VEREJNEJ SPRÁVY, VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS, Sládkovičovo, Slovak Republic, Richterova č. 1171, 925 21
Голова організаційного комітету конференції:
Ректор Університету Данубіус, д.ю.н., проф. Станіслав Мраз
Rektor Vysoká škola Danubius Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
www.vsdanubius.eu
Представництво організаційного комітету конференції в Україні:
Ужгородський національний університет

88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 3


Електронна адреса: social@danubius-uni.sk

Телефон: +38 095 43 202 53

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал