Психолого-педагогічні засади організації роботи з обдарованими дітьми в умовахPdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.8 Kb.
1   2   3   4   5
3 клас


4 клас


5 клас


6 клас


7 клас


8 клас


9 клас


10 клас


11 клас
112

Рівень обдарованості
Усп
ішніст
ь
з
предм
ет
ів

О
ста
то
ч
ни
й
р
ів
ень
об
да
р
ов
ан
ос
ті
1.
За результатами
опитування
вчителів
За результатами
опитування
батьків
За результатами
тестування учняСпівбесіда

Анкетува
ння

Співбесіда2.

Опиту-
вальник

Тест
(
схильність і спрямованість дитини до певного виду діяльності
)

Тестування
(
Діагностика інтересів і схильностей особистості
)

3.


Тест-
анкета
(
виявлення здібностей дитини
)НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КЛАС
ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТА
ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРА
ПРІЗВИЩЕ________________________________________________
ІМ’Я________________________ПО-БАТЬКОВІ____________________

113 ДАТА НАРОДЖЕННЯ
Склад
сім’ї
Ім’я,
по-батькові
Рік
народження
Освіта
Професія
БАТЬКО

МАТИ


БРАТ


СЕСТРА

СТАН ЗДОРОВ’Я (ГРУПА КРОВІ
_____________________________________________________________ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
_____________________________________________________________
________________________________________________________ ПОЗАУРОЧНА, ПОЗАШКІЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

114


Параметри
КЛАСИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
П
ІЗН
А
В
А
ЛЬН
І
П
Р
ОЦ
ЕСИ

РО
ЗУ
М
ОВ
І ЗДІБ
Н
ОС
ТІ

15 квадратів
*Логічне мислення
*
*

Зорова пам’ять

*
*

Слухова пам’ять

*
*

Смислова пам’ять

*
*

Асоціативна пам’ять

*
*

Теоретичне мислення вербальне, Фурман)

*
*

Коректурна проба

*
*

Вербальна креативність

*


Здібності


* * * *
Тип обдарованості батьки)*
Модальність сприйняття
*
ШТРР
*

115 Загальні розумові здібності
(Вандерлік)
*
Переважаючий тип запам’ятовування

*
СМ
ИСЛО
В
О

ОТ
ИВ
А
Ц
ІЙ
Н
А
С
ФЕ
РА

Навчальна мотивація
*
* *


Соціометричний статус
*
*

* Улюблені навчальні предмети

*
*
*
* Самооцінка. Рівень домагань

*
*

Пізнавальна потреба

*
*

Рівень адаптації
*

*

* Самооцінка здібностей*
Ціннісні орієнтації у навчальній діяльності*

Самооцінка психічних
станів: тривожність
*
фрустрація


116 ригідність
агресивність

Професійне самовизначення
ДДО*

ЙОВАНШІ
* Провідні мотиви профдіяльності

*

Параметри
Класи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
ЖИ
ТТЄТВ
О
РЧ
ІСТЬ

Предметна олімпіада
Мовний конкурс
Конкурси з образотворчого мистецтва
Вокальні конкурси
Спортивні змагання
МАН


117
Інші
конкурси:
Кенгуру
БоберІН
ДИВ
ІД
У
А
ЛЬН
О
-ТИП
ОЛ
ОГІ
ЧН
І
ОСОБ
ЛИ
В
ОСТ
І
Темперамент
*

Акцентуація характеру
*ЕМ
ОЦ
ІЙ
Н
О

ОЛ
Ь
ОВ
І ПР
ОЦ
ЕСИ

Шкала депресії Е. Бек)

*


118


119
ТРАЄКТОРІЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРА
КЛАС
НАПРЯМОК
РОЗВИТКУ
ПОРАДИ
ПСИХОЛОГА
КОЛОНКА
КЛАСНОГО
КЕРІВНИКА
КОЛОНКА
ВЧИТЕЛЯ-
ПРЕДМЕТНИКА
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11120

ЛІТЕРАТУРА

1.
Демченко В, Рабченюк Т. Виховання обдарованої дитини в сучасному навчальному закладі /РОІППО.- 2004.
2.
Настенко Н. Творча обдарованість учнів характерні особливості / Психологічна підтримка творчості учня.-Київ,2003.
3.
Онацький В. Всі діти обдаровані Обдарована дитина. – 2001.-
№5. – С.
4.
Апостолова Г.В. Робота з обдарованими дітьми / Обдарована дитина. — 2006. — С. 12—18. Карне Ми другие. Многогранность одаренности / Обдарована дитина. — 2004. — С.
6.
Кульчицька О.І. Творча обдарованість. Специфіка дитячої обдарованості / Обдарована дитина 2001.—№ 1. — С. З. Липова Л, Морозова Л, Луценко Л. Специфіка навчання обдарованих дітей / Рідна школа. — 2003. — № 7. — С. 8—11.
8.
Науково-методичні засади діяльності психологічної служби навчально-методичний посібник В 2 т. / За ред. В.Г.Панка,
І.І.Цушка. — К Ніка-Центр, 2005. Т. 2. — С. 85—106.
9.
Савенков А.И. Ваш ребенок талантлив: Детская одаренность и домашнее обучение / Художник Левина Л.И., — Ярославль
Академия развития. 2002. — С. 352 – 379 10.
Савенков А.И. Одаренный ребенок дома и в школе. —
Екатеринбург: У-фактория, С. 29—61.
11.
Савенков А.И. Путь к одаренности: исследовательское поведение дошкольников. — СПб.: Питер, 2004. —272 с.
12.
Юркевіч В. Особистість і проблеми обдарованої дитини / Завуч. — 2003. — № 17— С.
13.
Юркевіч В. Про окремі типи обдарованості / Завуч. — 2003.
— № 17—18. С. 9— 10.
14.
Пашнєв Б. Психодіагностика обдарованості. – Харків, 2007. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - СПб.:
Питер, 2010. - 368 с.

121 16.
Моляко В.А. Проблеми психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности /Вопр.психологии, 1994. - №5.
- С.
17.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В х т. - М
Педагогика, 1989.
18.
Теплов Б.М. Избранные труды: В2-хт. Т.1.-М.: Педагогика, С. 198 – 328 19.
Галузінська М.Г. Самостійна навчальна діяльність учнів – перший крок до творчості / Обдарована дитина. – 2005.- № 10.
20.
Здібності. Обдарованість. Таланти. Система роботи з обдарованими дітьми. К. Шкільний світ - 2009. – С.
21.
Климчук С. З досвіду роботи з обдарованими дітьми / Директор школи. № 42.
22.
Липова Л, Морозова Л, Ренський С. Концепція обдарованості та її види. / Рідна школа. – 2003. № 4. – С.
23.
Липова Л, Морозова Л, Луценко Л. Специфіка навчання обдарованих дітей / Рідна школа. – 2003. № 7. – С.
24.
Липова Л, Морозова Л, Бондарів І. Діагностика дитячої обдарованості та психолого-педагогічної особливості обдарованих дітей. / Рідна школа. – 2003. № 5. – С. 9-11.
25.
Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - Мс. Попович О. Обдарованість і її значимість для розвитку особистості / Завуч. – 2004. - № 23-24. – С.
27. Овчаренко К. Організація роботи з обдарованими дітьми / Психолог. – 2004. - № 37. – С.
28. Савенков А.И. Диагностика детской одаренности как педагогическая проблема / Педагогика. – 2000. - № 10.- С- 94.
29. Складаємо програму навчання обдарованих дітей / Обдарована дитина. – 2005. № 10.
30. Коваль І.І. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей школярів / Обдарована дитина. – 2009. № 8. С 31. Малішевcька А.П. Розвиток творчого потенціалу учнів / Обдарована дитина. – 2009. №4. С 32. Лебіга О.І. Система науково-дослідницької роботи з розвитку обдарованої дитини / Обдарована дитина. – 2009. № 10. С

122 33. Слободенюк Л. Система психолого-педагогчіного пошуку обдарованих дітей / Психолог. – 2003.-№ 56. – С.
34. Сорич І. Організація роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах Психолог. – 2006. № 25-28. – С.
35. Трофімчук С. Педагогічні здібності вчителя / Завуч. –2005.
№ 28. – С.
36. Дуб’яга Л.А. Система роботи з обдарованими дітьми / Завуч.
– 2011.№ 11-12. – С. 2-6.
37. Денисенко Т.В. Удосконалення рівня професійної майстерності педагогів, які працюють з обдарованими дітьми в умовах гімназії / Завуч. – 1012. № 1-2. – С 38. http://www.osvita.com.ua/
39.
www.1september.ru

40.Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. – М. : Наука, 2005. – 96 с.
41. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе / М. Р. Битянова. – М. : ГЕНЕЗИС, 2000. – 298 с.
42. Божович Л. И. Психология формирования и развития личности / Л. И. Божович. – М. : Наука, 2000. – 368 с.
43. Главник О. І. Корекційна робота психолога / О. І. Главник. – К. : Шкільний світ, 2006. – 109 с.
44. Дружинин В. Д. Развитие и диагностика спосібностей / В. Д. Дружинин. – М. : Наука, 2006. – 181 с.
45. Реан А. А, Коломинский ЯЛ. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, ЯЛ. Коломінський. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 416 с.
46. Мартиненко СМ. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи навчально-методичний посібник / СМ.
Мартиненко. – К Сім кольорів, 2010. – 262 с.

123


124


125


126Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал