Психолого-педагогічні засади організації роботи з обдарованими дітьми в умовахPdf просмотр
Сторінка4/5
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.8 Kb.
1   2   3   4   5
Наукове підґрунтя психолого-педагогічного супроводу
організації роботи зо бдарованою учнівською молоддю
У своїй роботі учасники творчої групи виокремили поняття, які подає Мартиненко СМ, а саме
«Діагностування (від гр. «dia» - прозорий » та «gnosis» - знання) означає пояснення, розпізнавання. Його можна тлумачити і як отримання інформації про стані розвиток контрольованого об’єкта, його відхилення від норми. Діагностування перебуває у нерозривному зв’язку з прогнозуванням та проектуванням, які логічно завершують ланцюжок дослідницької процедури.
Діагностика – система технологій, засобів, процедур, методик
і
методів
висвітлення
обставин,
умов
і
факторів

91
функціонування педагогічних об’єктів, перебігу педагогічних
процесів, встановлення їх ефективності та наслідків у зв’язку із
заходами, що передбачаються або здійснюються» . Варто зауважити, що педагогічна діагностика – це нова
галузь. Кожен із педагогів, хто старанно здійснював свою професійну діяльність, намагався визначити плоди своїх зусиль. Справжній фахівець перш ніж розпочати свою роботу визначить всі можливі позитивні сторони і невдачі, чітко спланує хід своїх дій, з’ясує усі обставини, зробить експертизу своїх намірів, поставить діагноз, використає свій вплив на учнів з урахуванням усіх сприятливих і несприятливих чинників. Тільки в таких учителів, на нашу думку, навчально-виховний процес матиме найкращі результати. Проаналізувавши різні наукові джерелами з’ясували, що існує значна кількість тлумачень поняття педагогічна діагностика. Отримані матеріали дали можливість згрупувати всі запропоновані поняття і визначити, що
педагогічна діагностика – це вид професійної діяльності ,
спрямованої на аналіз навчально-виховного процесу вивчення і
розпізнавання стану об’єктів виховання , що діагностуються
визначення основ для організації планомірного навчального
процесу і пізнання це сукупність методів і прийомів
спрямованих на вивчення внутрішнього світу вчителя та учнів. Педагогічну діагностику здійснює вчитель, і вона є поряд з іншими видами його діяльності самостійним видом, який має власний зміст. Складовими змісту педагогічної діагностики є мета та мотиви.

** Мартиненко СМ. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи навчально-методичний посібник / СМ.
Мартиненко. – К Сім кольорів, 2010. – 262 с.

92 Як показав аналіз, мета діагностичної діяльності вчителя полягає у виявленні інформації, яка допомагає йому зрозуміти проблему, виробити критерії аналізу педагогічної ситуації, визначити зону пошуку педагогічних рішень і їх конструктивну розробку, регулювати дії учнів і власну професійну діяльність, оцінювати результати педагогічної взаємодії. Варто зауважити, що мотиви діагностичної діяльності можуть бути збудниками іншого виду педагогічної діяльності. Кожна з цих видів в нинішньому освітньому процесів якому формуються нові педагогічні ідеали, полягає втому, щоб вести дитину, створювати ситуації, в яких вона зможе самореалізуватися, виявляти свою активність. Саме ці ідеали мають бути покладені в основу мотивів діагностичної діяльності. Описаний матеріал підводить нас до розуміння того, що кожен учитель має створювати найкращі умови для формування особистості кожної дитини, забезпечувати можливості реалізовувати її здібності, задовольняти інтереси та індивідуальні потреби, і таким чином готувати до навчання в основній школі. Як показує практика, співпрацюючи, в учителя та учнів розвиваються як ділові, такі міжособистісні стосунки. Така ситуація вимагає від кожного педагога пильної уваги до кожної дитини, адже за таких умов відбувається вивчення особистісного і діяльнісного розвитку учнів, визначення їх інтересів, потреб, перспектив особистісного розвитку, передбачення і подолання труднощів у навчально-виховному процесі тощо. Діагностичний супровід професійної діяльності спрямовує вчителя на співпрацю з кожним з учнів, здійснення особистісно орієнтованого навчання і виховання, що дозволяє педагогу краще пізнавати і спрямовувати в правильне русло кожну особистість дитини.

93
Початкова школа
І. СТОРІНКА Я “
Привіт! Це – яМене звуть ____________________________ Мені ______________ років Найбільше я люблю
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________Фото або
Малюнок

94
ІІ. СІМ’Я
Тест Не прогав вундеркінда
Кожна дитина має свої, лише їй притаманні риси, які розпізнаються в ранньому віці, тому обов’язок батьків – виявити та розвинути приховані здібності та задатки. У цьому може допомогти такий тест. Ваша дитина навчилася рано, до шестирічного віку, читати самостійно – 7 балів за допомогою когось – 5 балів. Читає багато книжок, причому досить швидко – 2 бали. Сама або за допомогою когось зацікавилася словниками та енциклопедіями – 2 бали. Легко навчилася читати, але відчуває труднощі під час читання – 1 бал. Займається, зазвичай, за зачиненими дверима, а друзів має старших за себе – 2 бали. Розмовляє зі старшими на рівних – 2 бали. Ставить багато різних каверзних запитань, інколи заганяючи дорослих у глухий кут – 2 бали. Має готові відповіді навіть на несподівані запитання –
1 бал. Іноді неуважна, але завжди вміє робити цікаві повідомлення (скажімо, після перегляду кінофільму, телепередачі чи спостереження за чим-небудь) – 2 бали.
10. Із задоволенням вступає в бесіду про навколишній світ, самостійно оцінює суспільні явища – 1 бал.

95 11. Одноманітні справи (миття посуду, легкі навчальні вправи, які не потребують особливих зусиль) викликають нудьгу – 1 бал.
12. Чутлива до несправедливості, навіть якщо це не стосується її особисто – 2 бали.
13. Має багатий словниковий запасі вміло застосовує під час спілкування різні терміни – 2 бали.
14. Любить складні ігри (шахи тощо, які потребують кмітливості – 1 бал.
15. У ранньому віці цікавиться тим, що вивчають старшокласники – 1 бал.
16. Любить різні заняття, причому хоче робити все самостійно – 2 бали.
17. Її цікавить Всесвіт, вона цікавиться питаннями світобудови й усім, що стосується давньої історії – 2 бали.
18. У школі навчається без особливих зусиль, швидко схоплює матеріал та має власну думку з багатьох питань – 2 бали.
19. Має розвинуте почуття сприймання музики, образотворчого мистецтва, навколишнього світу і в усьому знаходить гармонію – 2 бали. Чиє ваша дитина вундеркіндом, залежить від того, скільки балів вона отримає під час підрахунку. Слід врахувати, що об’єктивність тестування залежить від чітких відповідей на запитання. Якщо ви набрали від 10 до 13 балів – це свідчить проте, що ваша дитина має певні здібності, атому вам слід потурбуватися проте, щоб організувати її навчання та спрямувати розвиток її здібностей у потрібне русло.


96
ІІІ. СТОРІНКА ПСИХОЛОГА
1 клас
o
Шкільна мотивація Діагностичний зріз (рівень розвитку зорового, слухового, просторового сприйняття)
2 клас
o
Вивчення операцій логічного мислення o
Соціометрія
3 клас
o
Дослідження пам`яті Самооцінка. Рівень домагань Пізнавальна потреба школяра (анкетування педагогів) Анкета Улюблені навчальні предмети
4 клас
o
Теоретичне мислення Рівень розвитку уваги Розвиток вербальної креативності Шкільна мотивація Рівень соціальної адаптації

97

Анкета для учнів 3-4 класів
1.
Що ти вважаєш в школі найголовнішим Який день тижня ти найбільше любиш і чому Що в школі тебе найбільше цікавить Якби ти міг обирати, які уроки (який урок) ти вибрав би, якби в розкладі був тільки один урок Мені цікаво
___________________________________________________ Я люблю __________________________________________
__________________________________________________ Мені важко (у мене викликає труднощі, коли __________
_____________________________________________________ Коли я стану дорослим ______________________________
__________________________________________________


98

ІV. СТОРІНКА ВЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ
Особливості розвитку обдарованої дитини
Обдарована дитина

ставить запитання допитлива продукує дикі думки та ідеї грається, але отримує високі бали, особливо з творчих завдань дискутує, додає деталі виявляє гаряче сприймання, чутливість уже знає. І коли вінце вивчив

1 – 2 повторення достатньо конструює абстракції більше до вподоби товариство дорослих прагне скласти умовивід створює проекти творить нове любить пізнавати інтенсивно досягає бажаного, підсилюючи самого себе перетворює інформацію добре працює інтелект любить складність уважно приглядається до життя і все помічає критично ставиться до себе й до інших

99

Ознаки творчого мислення
( за К. Торренсом, Дж. Гілфордом) Наявність новизни в результаті
- оригінальність
- вміння комбінувати з багатьох можливостей
- вміння синтезувати та пов’язувати ідеї оригінальним шляхом
- вміння шукати, ставити та вирішувати проблему
- мотиваційна спрямованість дитинина здобуття нових знань
- готовність до реалізації творчих потенцій.
В
процесі
формування
творчого
мислення
рекомендується дотримуватися таких принципів ставлення
до дітей, які дозволяють
- створити безпечний психологічний простір
- ставитися до дітей, ніби вони мають якості, які необхідно розвинути
- без оціночно ставитися до результатів роботи дитинине говорити дитині В тебе не виходить, Погано, Не так
- розвивати самооцінювання своїх вмінь „ А як ти думаєш, А тобі подобається
- не порівнювати з іншими дітьми, а тільки із собою.

Принципи та особливості організації занять
- від простого до складного
- від наочності до уявлення

100
- глибоке опрацювання всіх напрямків, вказаних в програмі, закріплення нарізних видах вправ
- мотивація кожного виду діяльності (викликати здивування та зацікавленість
- зміна видів діяльності на одному занятті та зняття емоційної там язової напруги
- на кожному занятті давати щось нове. Ефект новизни. Ефект Зейгарник;
- постійний музичний супровід, що гармонізує психічний стан
- вислуховування кожного, заохочення похвалою.
Тест на виявлення творчих здібностей у школярів
Правила проведення тесту
1. Уважно прочитайте кожне запитання.
2. Обведіть кружечком слово Так, якщо Випогоджуєтесь з тим, що написано, якщо це задовольняє Вас.
3. Обведіть кружечком слово Ні, якщо з написаним не погоджуєтесь. Так Ні
1 Я люблю писати свої пісні Так Ні
2 Я люблю гуляти сам Так Ні
3 Мої тато імама полюбляють гратися зі мною Так Ні
4 Я ставлю чимало запитань Так Ні
5 Скласти оповідання чи казку безглузда справа Так Ні
6 Мені подобається мати одного чи двох друзів Так Ні
7 Я не заперечую, коли змінюються правила гри Так Ні
8 Я маю кілька хороших ідей Так Ні
9 Я люблю малювати Так Ні 10 Я люблю речі, які складно виготовити

101 Так Ні 11 Сонечко на малюнку завжди має були жовтого кольору Так Ні 12 Мені більше подобається розмальовувати малюнки в книжці, ніж малювати їх самому Так Ні ІЗ Легкі загадки - найцікавіші Так Ні 14 Іноді тато з мамою займаються чимось зі мною Так Ні 15 Я цікавлюся новинками про тварин Так Ні 16 Мій тато любить працювати по господарству, а я йому допомагаю Так Ні 17 Я не люблю, коли інші діти ставлять надто багато запитань Так Ні 18 Нелегко знайти собі заняття , коли залишаюся сам Так Ні 19 Мій тато вважає, що я загалом поводжуся правильно Гак Ні 20 Я люблю розповіді про далеке минуле Так Ні 21 Я із задоволенням граю у старі ігри Так Ні 22 Коли я хочу щось зробити, але мені складно, я відмовляюсь від цієї ідеї та займаюсь чимось іншим Так Ні 23 Я люблю гуляти з друзями, асам- ні
Підбиття підсумків
За кожну позитивну відповідь (обведене слово Так) зараховується один-бал, за обведене слово Ні" 0 балів.
Увага! В пунктах 5. 6, 1 1 , ІЗ, 14, 18, 19, 22. 23, 24 оцінювання відбувається таким чином замість 1 бала зараховують 0, а замість 0 балів 1 бал. Це робиться тому, що у вказаних пунктах стверджується ознака, протилежна оціненій. Іншими словами, в цих пунктах за відповідь Так" зараховується 0 балів, а за відповідь Ні" 1 бал. Схильність дитини до творчості виявляється через розмаїття інтересів, пластичність розуму, зацікавленість,

102 наполегливість. Нарешті, суттєве значення мають умовив сім'ї дитини. Проаналізуємо деякі з них.
Розмаїття інтересів Підрахуємо загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 1, 5, 9, 16, 21. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження розмаїття інтересів дитини
І ступінь 0-1 бал (погано виражені
ІІ ступінь - 2-3 бали (посередньо виражені
ІІІ ступінь - 4-5 балів (добре виражені,
2. Незалежність
Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 2, 8, 11, 13, 19, 24. Кількість набраних балів відповідає вираженню незалежності дитини І ступінь - 0-1 бал (погано виражена
ІІ ступінь - 2-3 бали (посередньо виражена
ІІІ ступінь - 4-5 балів (добре виражена.
3 . Гнучкість, пристосування Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 6, 7, 22. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження зацікавленості дитини І ступінь - 0-1 бал (погано виражена
ІІ ступінь - 2 бали (посередньо виражена
ІІІ ступінь - 3 бали (добре виражена.
4. Наполегливість Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 10, 14, 23. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження наполегливості дитини І ступінь - 0-1 бал (погано виражена

103
ІІ ступінь - 2 бали (посередньо виражена ІІІ ступінь -- 3 бали (добре виражена.
5. Допитливість Підрахуйте загальну суму балів за відповіді в пунктах 4,
12, 18. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження допитливості дитини І ступінь - 0-1 бал (погано виражена
ІІ ступінь - 2 бали (посередньо виражена ІІІ ступінь --3 бали (добре виражена.
6. Відомості про сімейне оточення дитини в пунктах 3, 15.
17. 20. Кількість набраних балів відповідає ступеню оточення для розвитку творчих здібностей дитини І ступінь - 0-1 бал (погано виражена
ІІ ступінь - 2-3 бали (посередньо виражена
ІІІ ступінь - 4 бали (добре виражена. Підрахуйте загальну суму балів за відповіді

V. ДРУЗІ

Мої друзі ________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ Мої друзі про мене _______________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

VІІ. СТОРІНКА УСПІХУ
Моя мрія :

104 У навчанні ( в школі
__________________________________________________ Вдома (серед друзів
________________________________________________
3. Особиста мрія (наприклад, мрію навчитися грати на гітарі і ті
____________________________________________________ Як варіант – можна запропонувати визначити мрію на семестр (за тими ж критеріями)

Тест “Який у тебе характер
1.
Чи поважаєш ти дружбу Чи приваблює тебе все нове Чи надаєш ти перевагу старому одягу перед новим Чи видаєш ти із себе задоволеного без будь-якої причини Чи змінював ти раніше більш ніж 3 рази вибір майбутньої професії Чи полишає тебе впевненість у собі, коли потрібно вирішити важке завдання Чи колекціонуєш ти щось Чи частоти змінюєш свої плани в останній момент


105

ДОДАТКИ.
ЗРАЗКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КАРТОК ОБДАРОВАНИХ
ДІТЕЙ

ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА
психолого-педагогічного вивчення особистості обдарованої
дитини
Прізвище учня
Дата народження, клас
Особливості сімейного
виховання______________________________________________
____________________________________________________
Діагностичний блок
Назви
методик
Навчальні роки
8-й клас й клас й клас й клас


Опитувальник інтересів

Провідний мотив навчання


Шкала прогресивних матриць
106
Равена Тест технічного мислення
Беннета


Тест математичного інтелекту


Тест Числові ряди

Тест логічного мислення

Шкільний тип обдарованостіВисновки та рекомендації


107

ІНДИВІДУАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА КАРТКА
ОБДАРОВАНОГО УЧНЯ
1. Загальні відомості про учня
Прізвище ________________Ім’я_______________ По батькові ____________ Рік, число, місяць народження ________________________________________ Домашня адреса учня ________________________________________________
1.1. Стан здоров’я (заповнюється із даних медичної картки вказується
діагноз хвороби, наявність хронічних захворювань зміни та доповнення
вносяться щорічно на підставі медичних оглядів)
___________________________________________________________________

1.2. Дані про сім’ю та особливості сімейного виховання
Батько (П.І.Б., рік народження) _______________________________________ Мати (П.І.Б., рік народження) _________________________________________
1.3. Інформація про дошкільний заклад, який відвідував(ла)
________________________________________________________________
2. Психолого-педагогічна готовність до школи (заповнюється при вступі дитини до го класу)
1.
Психосоціальна зрілість Мислення Логічне мислення
5.2.Наочно-діюче мислення
2.Пам’ять слухова Сприйняття Зорове сприйняття Слухове сприйняття Увага стійкість, переключення) Біологічна зрілість (кісткова зрілість) Рівень розвитку аналітико-синтетичних
Загальний рівень готовності: високий, середній, низький

108 умінь

3. Особливості психічної адаптації в шкільному середовищі.
3.1. Рівень психічної адаптації учня до навчальної діяльності в школі,
характерний для 1 кл. Високий, середній, низький (
підкреслити та
конкретизувати
)
_________________________________________________________________
3.2. - для 5 кл. Повна адаптація, виражений рівень адаптації, помірний рівень адаптації, початковий рівень адаптації, відсутність адаптації
(підкреслити та
конкретизувати)___________________________________________________________
4.Соціальний статус в класному колективі (заповнюється до 1 квітня поточного року.
статус
клас
Лідер
Популярний
Мало
популярний
Ізольований
1 клас


2 клас


3 клас


4 клас


5 клас


6 клас


7 клас


8 клас


9 клас


10 клас


11 клас
109


5. Індивідуально-психологічні особливості
5.1.
клас
дослідження
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


5.2. Інтереси та здібності (заповнюється до го квітня поточного року)
Клас
Інтереси та
здібності
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.110
Навчальні

Трудові

Ігрові

Спортивні

Правові

Наукові

Математичні

Фізичні

Хімічні

Біологічні

Екологічні

Конструктивно-
технічні

Технологічні

Організаційні

Економічні

Мовні (лінгвістичні)

Літературні

Педагогічні

Психологічні

Образотворчі

Вокальні


111
Музично-виконавчі

Хореографічні

Акторські


6. Участь в загальношкільних, районних та регіональних освітніх заходах
Клас/Захід
Олімпіади
Конкурси
Турніри
Змагання
Мала
академія
наук
1 клас


2 клас
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал