Психолого-педагогічні засади організації роботи з обдарованими дітьми в умовахPdf просмотр
Сторінка2/5
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.8 Kb.
1   2   3   4   5
тематику самоосвіти: мотивація навчання створення програм самоосвіти учнів особливості пізнавальної діяльності позитивні та негативні факти у навчанні обдарованих дітей інтерес як мотиваційна передумова обдарованості особливості спадкової основи особистісної обдарованості особливості образотворчої музичної, технічної тощо) обдарованості дитини. Під час розгляду цих та інших питань необхідно передусім виявити психологічну суть проблеми, а вже потім націй основі розкривати дидактичне забезпечення відповідних ланцюжків навчального процесу. Головною умовою при цьому є поступове введення
вчителя у світ наукових знань. Це можливо, якщо школа має
загальну проблему, загальний підхід до планування роботи
над нею, систему методичної роботи.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІВНОГО
Основним принципом роботи загальноосвітньої школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню вжиття цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога, педагогів і батьків. Зміст роботи з обдарованими дітьми містить низку завдань, а саме сприяння розвитку кожної особистості виявлення обдарування дітей і максимальне сприяння їхньому розвитку. Із цією метою впроваджується комплекс заходів медичних, фізіологічних, психологічних, педагогічних, що здійснюються спільно із сім'єю та школою. Важливо використовувати різноманітні методики для виявлення уподобань та здібностей дітей, спостерігати за їхніми подальшими успіхами.

37
На першому етапі виявлення обдарованих дітей враховуються відомості про досягнення дитини в певній сфері діяльності, надані батьками й педагогами. Можуть бути використані також результати групових тестувань, соціологічних опитувань. Це дозволить визначити коло дітей, з якими слід проводити поглиблені індивідуальні дослідження.
Другий етап можна назвати діагностичним. На цьому етапі проводиться індивідуальне оцінювання творчого потенціалу й особливостей нервово-психічного статусу дитини психологом та вчителями. З огляду на результати першого етапу, обстеження дітей проводяться за допомогою набору психологічних тестів, залежно від того, який варіант потенційних можливостей переважає. Якщо переважає інтелектуальна сфера й дитина легко навчається, має гостре мислення і допитливість, виявляючи практичну кмітливість, то використовуються методики, спрямовані насамперед на визначення базових когнітивних і мовленнєвих параметрів у обдарованих дітей, наприклад методика Тест структури інтелекту Амтхауера тощо. У дітей, обдарованих у сфері академічних досягнень, найбільш розвиненими можуть бути окремі здібності домові літератури, математики або природознавства. Тому завдання психолога — не тільки визначити рівень загального інтелектуального розвитку дитини, алей дати оцінку типу мислення. У пригоді може стати «Стенфордський тест досягнень. Діти з творчим і продуктивним мисленням відзначаються незалежністю, розкутістю поведінки, здатністю продукувати оригінальні Ідеї, вмінням знаходити нестандартні рішення, винахідливістю. Таке творче спрямування обдарованості дітей передбачає оцінювання насамперед їхніх творчих здібностей.

38 Використовуються Фігурна форма тесту творчого мислення
Торренса», Тест віддалених асоціацій Медника, вербальний тест творчого мислення Незвичне використовування І.
Аверіної, тест для визначення особистісних характеристик Особистісний опитувальник» Г. Айзенка, «Характерологічний опитувальник» К. Леонгарда-Шмішека, Кольоровий тест М.
Люшера та ін. Контактні, ініціативні, з підвищеною потребою в спілкуванні й лідерстві діти мають високі організаторські здібності. Серед однолітків і дорослих вони почуваються впевнено однолітки завжди обирають їх на головні ролі в іграх та заняттях. Під час досліджень таких дітей використовуються особистісні методики та соціометрія, наприклад Комплексний особистісний соціометричний тест О. Зварикіна. Якщо ж у дитини переважають художні здібності, вона з раннього віку виявляє схильність до малювання або музики, психологічне тестування спрямовується на оцінювання ступеня її емоційної стійкості та рівня нейротизму, оскільки така дитина дуже вразлива і потребує індивідуального психологічного підходу, а часом І психотерапевтичної корекції лікаря-фахівця. Обдарованість у руховій сфері виявляється у високому ступені психомоторних реакцій, спритності, значній фізичній силі, розвитку рухових навичок (біг, стрибки. Діагностика обдарованості у цій сфері проводиться за допомогою методик, що призначені для визначення зорово- моторної координації (наприклад Тест творчих здібностей у дії та русі Торренса). Багато дітей виявляє високий ступінь обдарованості неводній сфері, а у декількох. У цьому разі дуже важливо не тільки виявити таку поліобдарованість, алей удосконалювати, розвивати її.

39
Психорозвивальна робота з обдарованими дітьми може проводитися за такими напрямами розвиток інтелектуальних здібностей формування адекватного самосприйняття допомога дітям адаптуватися до навколишнього світу засвоєння конструктивних форм спілкування з однолітками й дорослими допомога батькам, учителям і дітям в організації навчальної діяльності. Спеціальні програми для роботи з обдарованими дітьми сприяють реалізації цих напрямів.
На третьому етапі роботи з обдарованими дітьми основну роль повинні виконувати педагоги, завдання яких — формування і поглиблення дитячих здібностей.
Планування роботи з обдарованими дітьми
1. Створити інформаційні банки даних "Обдарованість.
2. Взяти участь в обласному конкурсі авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей.
3. Розробити систему адресної підтримки обдарованих дітей, які є переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів.
4. Систематизація матеріалів періодичних видань з проблеми дитячої обдарованості.
5. Проведення проблемних та навчальних семінарів з метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.
6. Удосконалення структури учнівських наукових товариств.
7. Організація відкритого захисту власних проектів із організації роботи з обдарованими дітьми

40 8. Проведення учнівських науково-практичних конференції, конкурсів.
9. Організація і проведення предметних олімпіад.
10. Розробка авторських програм спецкурсів у системі факультативних занять із врахуванням індивідуальних здібностей обдарованих дітей.
11. Формування груп для сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї паралелі.
12. Підготовка до друку методичних вказівок, розроблених вчителями, які працюють з обдарованими дітьми в системі факультативних занять.
13. Організація і проведення творчих звітів за результатами роботи факультативів, предметних гуртків, студій.
14. Введення нових розвивальних курсів.
15. Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей.
16. Організація постійно діючого семінару для класних керівників "Обдаровані діти в умовах масової школи" із залученням лікаря, психолога, спеціалістів управління освіти.
17. Забезпечення участі обдарованих дітей у міських, районних, республіканських конкурсах різного напряму.
18. Удосконалення діяльності шкільного театру.
19. Розробка системи діагностики рівня професійної компетенції вчителів, які працюють з обдарованими дітьми
20. Розробка системи стимулювання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.
21. Забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам обдарованих дітей.
22. Організація роботи з виявлення професійних нахилів обдарованих дітей - учнів 9-их класів.

41 23. Обговорення проблем організації роботи з обдарованими дітьми і визначення подальших перспективна педраді (засіданні науково-методичної ради, засіданнях методичних об'єднань.
24. Розробка пам'яток. алгоритмів для обдарованих дітей, методик самостійної дослідницької діяльності.
25. Створення в навчальних кабінетах картотеки матеріалів підвищеного рівня складності.
26. Оформлення стенду "Організація роботи з обдарованими дітьми
• психолого-педагогічні основи змісту роботи з обдарованими дітьми що таке обдарованість інформаційний бюлетень про новинки психолого-педагогічної літератури зданої проблеми перспективи роботи з обдарованими дітьми.
27. Організація творчих звітів учителів, які працюють з обдарованими дітьми за напрямами гуманітарним
• фізико-математичним;
• природничонауковим;
• художньо-естетичним.
28. Організація семінару для молодих спеціалістів, які працюють з обдарованими дітьми.
29. Ознайомлення педагогічних колективів з міською програмою "Обдарована дитина.
ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ
ЯК ІНДИКАТОР ПОТЕНЦІЙНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ
Згідно з новітніми ідеями вітчизняної педагогічної науки головною умовою розкриття потенціалу креативності учнівської молодіє перетворення традиційного навчально-виховного

42 процесу, побудованого на засадах суб’єкт-об’єктних відносин педагогів у учнями, на освітній простір життєтворчості, насичений різноманітними інтерактивними заходами за всіма можливими сферами самоздійснення особистості. Наведемо коротку характеристику деяких форм та методів роботи з обдарованими дітьми

ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань) – пропонує певний набір прийомів мислення, кінцевою метою яких є свідоме досягнення стану осяяння, підказок інтуїції тощо. Використання алгоритму розв’язання проблемних ситуацій уході навчального процесу виробляє в учнів такий стиль мислення, в основі якого є гнучкість, оригінальність, чутливість до протиріч, вміння свідомо моделювати ідеальний еталон, психологічно орієнтована думка на його досягнення і домагання цього найкоротшим шляхом.

Ейдетика
– технологія формування ейдетичного мислення, в основі якого запам’ятовування інформації через образи, асоціації й відчуття. В учнів розвивається уява та фантазія, гнучкість мислення, здатність створювати об’ємні й яскраві образи. Відбувається стимулювання роботи правої півкулі головного мозку, що забезпечує розвиток здатності створювати варіативність у розв’язанні творчої задачі, що є основою для активізації креативного мислення та використання його у вирішенні навчальних та життєвих задач. Принцип відкритих перспектив будь-який учень, навіть найслабший, може сьогодні спробувати вивчити тільки один сьогоднішній урок, добре написати конспекті відразу одержати свою першу добру оцінку, а там другу, а там третю… Спочатку ці оцінки майже нічого не важать

43 крім того, що учень старається, але хіба цього мало однак поступово приходить і справжнє знання, а разом з ним і інтерес до предмету. Починаючи з будь-якого дня, кожен може вчитися добре, і це зараз же позначиться на оцінках, це негайно відзначить учитель, скільки б у нього не було учнів. Наголошення на будь-яких поліпшеннях. Помічати і відповідним чином відмічати кожен маленький, але успішний крок на шляху до виконання завдання. Повідомлення пробудь які внески. Акцентувати увагу на цінності активності учня в усних відповідях і класних дискусіях, пам’ятаючи, що вони вносять власний внесок у колективну роботу як можуть. Це похвала, висловлена з очевидним ентузіазмом. Ми можемо аплодувати досягненням як навчальним, такі деяким іншим, що мають певне відношення до навчання. Оплески повинні бути без порівнянь з іншими, без очікувань на майбутнє.

Метод роботи з обдарованими дітьми – проблемні запитання. При вивченні різних тем з предмету підбираються проблемні запитання, на які учень у підручнику готової відповіді не знайде. При цьому для вірної відповіді учню потрібно ще застосувати знання з вивчених раніше розділів. Ще в запитання закладається якась проблемна ситуація, розв’язати яку потрібно неординарним способом.

Метод роботи з обдарованими дітьми – побудова гіпотез. Учні висувають власні гіпотези щодо вирішення наукового завдання. Роблять свої припущення, що можуть стати темою дослідження.

Виділяти найкраще – цей метод, відомий як ефект
Розенталя» або ефект Пігмаліона – психологічний

44 феномен, який полягає втому, що очікування особистістю реалізації пророцтва багато в чому визначають характер її дій та інтерпретацію реакцій оточуючих, що й провокує самоздійснення пророцтва, цей термін винайшов американський соціолог Роберт
Мертон уроці для тих пророкувань, які стихійно керують поведінкою людей і призводять до очікуваних ними результатів.
Форма роботи з обдарованими дітьми – інтерактивне навчання запитання – відповідь. Для цього клас поділяється на декілька груп. Кожна група одержує завдання прочитати текст з підручника і скласти запитання до нього. Коли учень замислюється над постановкою запитання, то в його уяві має бути варіант відповіді, це розвиває логічне мислення. Ланцюжок запитання – відповідь сприяє тому, що відповідь породжує нове запитання. Така методика роботи допомагає дитині формулювати певні умовиводи, висловлювати свої думки, доходити правильних висновків.
Форма роботи з обдарованими дітьми інформаційно – пізнавальна суперечність. Характерна особливість полягає втому, що елементами є істинні, але, на перший погляд, суперечливі судження.
Прийом Незавершене рішення – за його допомогою можна визначити рівень пізнавальної активності. Наприкінці уроку вчитель пропонує учням виконати завдання творчого характеру і попереджає, що рішення виявиться досить цікавим і несподіваним. Після обговорення висунутої проблеми учні починають роботу, але не встигають виконати завдання до закінчення уроку. Вчитель, не фіксуючи увагу на тому, що завдання повинно бути завершено, перевіряє його наявність і якість виконання на наступному уроці.

45


46

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД
ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ

МАТЕРІАЛИ З ДОСВІДУ РОБОТИ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ.
МАТЕРІАЛИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ
З ДОСВІДУ РОБОТИ
РІВНЕНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО
КОМПЛЕКСУ КОЛЕГІУМ

Ми народжені для того,
щоб відкрити свої можливості.
А. де Мелло
Обдарована дитина - це дитина, яка виділяється з-посеред
своїх ровесників (однолітків) яскравими успіхами в досягненні
результатів на якісно вищому рівні, що перевищує певний
умовний середній рівень". Важливо мати на увазі, що йдеться не про окремі, випадкові успіхи, а про систематичні, які взагалі притаманні певній діяльності цієї дитини. А якщо результати її діяльності будуть ще й оригінальними, то можна говорити саме про творчу обдарованість... Говорячи про обдаровану дитину, яку саме
дитину ми маємо на увазі? Відповідаючи на запитання не можна обійтися без своєрідного реєстру визначень:

задатки - природжені анатомо-фізіологічні особливості, які є основою для розвитку на їх базі здібностей

схильності - конкретна вибіркова спрямованість

47 індивіда на певну діяльність ґрунтується на інтересах, потребах у виконанні певної діяльності;

здібності - індивідуальні властивості особистості, які дають змогу за інших рівних умов оволодіти певною діяльністю, розв'язувати завдання і проблеми;

обдарованість - специфічне поєднання здібностей, інтересів, потреб, яке дає змогу виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, що відрізняється від умовно середнього рівня»;

талант - система рис, властивостей, які дають змогу особистості досягти значних успіхів в оригінальному виконанні творчої діяльності;

геніальність - найвища форма таланту, системна характеристика особистості, яка свідчить про її надоригінальні досягнення.
Обдарованість багатогранна у своїх виявах. Насамперед такі діти дуже допитливі, у них чудова пам'ять, яка базується на ранньому розвитку мови й абстрактному мисленні. Вони класифікують інформацію, досвід, їхнім хобі є колекціонування, однак тримати колекцію в порядку вони не вміють. Такі діти мають підвищену концентрацію уваги на будь-чому, наполегливі у розв'язанні завдань, які їм цікаві. У психологічній сфері обдарованим дітям властиве почуття справедливості, у них сформована система власних цінностей, почуття гумору. Гумор часто рятує дитячу психіку від ударів долі. Обдаровані діти дуже чутливі, тому їх потрібно оберігати від надмірних стресових ситуацій, але слід робити це обережно, щоб не притупити сприйняття дитиною навколишнього світу, не позбавити її радощів самостійного пізнання.


48

Для успішної роботи з обдарованими дітьми вчителю
необхідно:
- використовувати у своїй роботі систему пошуку обдарованих і талановитих дітей
- виявляти здібності учнів за такими параметрами характеристика уваги,
- особливості мислення, характеристика пам'яті, особливості темпераменту з урахуванням їх в організації навчальної діяльності
- внести зміни до позаурочних і тематичних планів, де передбачалась би цілеспрямована робота з кожною обдарованою дитиною
- використовувати на уроках мотиваційні установки, які орієнтують учнів на навчання хочу все знати, а нехай мене навчать
- використовувати на уроках самостійні творчі завдання, роботи пошукового характеру
- поєднати навчальні знання з науковим пізнанням науковим пошуком істини, експериментування, спостереженням у природі, синтезом і аналізом природних явищ.
Обдаровані діти ознаки, що виявляє спостереження
1.
Обдаровані діти, як правило, дуже активній завжди чимось зайняті. Вони прагнуть працювати більше за інших або займають себе самі, причому часто справами, які не стосуються безпосередньо уроку, частково це стосується і предмету, до якого у них є здібності. Іноді здається, що активності цих дітей не вистачає на всі предмети. їм необхідна особлива увага, щоб розвивати хисту заданому напрямку, не примушуючи їх

49 перенапружуватись і не дозволяючи почуттю незадоволеності перешкодити їх прагненню займатися тим, до чого вони схильні. Вони наполегливо прагнуть розв'язувати поставлені перед ними завдання. Цим вони можуть дратувати вчителя, тому що хочуть знати більше. Дитині необхідно надати додаткову літературу. Вони хочуть учитись і досягати успіху. Навчання приносить їм задоволення, і вони здобувають знання, не сприймаючи заняття як насилля над собою. Завдяки численним умінням вони здатні краще за інших займатися самостійною діяльністю. Особливо часто це виражається в самостійній роботі з літературою, проведенні експериментів з фізики, хімії. Вони вміють критично розглядати дійсність і прагнуть проникнути в суть речей і явищ. Вони не задовольняються поверхневими поясненнями, навіть якщо тій здаються достатніми їхнім ровесникам. Вони ставлять багато запитань і зацікавлені у вичерпній відповіді на них. Урок особливо цікавий тоді, коли використовується дослідницький метод. Інші учні вважають за краще вивчати добре сформульований навчальний матеріал. Завдяки роботі із засобами масової інформації вони вміють швидко вирізнити найголовнішу інформацію, самостійно знайти важливі джерела інформації. Більш, ніж інші, вони зацікавлені в самостійному здобутті знань. Порівняно із своїми ровесниками вони краще вміють розкривати відношення між явищем і змістом, індуктивно і дедуктивно мислити, маніпулювати логічними операціями, узагальнювати.

50 10. Багато з них ставлять перед собою завдання, виконання яких потребує багато часу. Такі завдання спрямовані на застосування здібностей цих дітей у їх професійній діяльності, досягнення високих результатів, творчу реалізацію їхніх здібностей.
Відмінність між відмінниками і обдарованими учнями
Відмінник
Обдарований учень
Знає відповіді Ставить запитання Цікавиться Допитливий Висловлює цікаві думки та ідеї Дикі" думки, ідеї Наполегливо працює Грається, але отримує високі бали, особливо з творчих завдань Відповідальний Дискутує Слухає з цікавістю
Емпатійний Легко вчиться Вчиться самостійно і наперед Потребує шість-вісім повторень
Одного-двох повторень достатньо Розуміє ідеї Конструює абстракції Проводить час з однолітками Більше до вподоби компанія дорослих Виконує домашні завдання Створює проекти Копіює Творить нове Любить школу Любить пізнавати Добре сприймає матеріал Інтенсивно досягає бажаного, налаштовуючи самого себе
Запам'ятовує інформацію Використовує інформацію

51 Має добру пам'ять Добре працює розум Любить послідовність Любить складність Готовий до дії, реагування, відповіді Уважно придивляється до життя і все помічає Задоволений своїми успіхами у навчанні Критично ставиться до себе ідо інших

Пам'ятка вчителю для роботи з обдарованими дітьми Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо обдарованих, вразливих і чуттєвих до всього, що стосується їхнього Я. Допомагайте обдарованим дітям виробити адекватну я- концепцію і самооцінку, розвивати емпатію. Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває емоційного досвіду в процесі взаємодії з людьми. Дотримуйтеся порядку і дисципліни, обдаровані діти, які всі інші, повинні знати межу допустимої поведінки. Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб їх праця приносила користь. У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод, це активізує їхню роботу. Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного набуття знань. Привчайте обдарованих дітей працювати спільно, це допоможе їм легше адаптуватися до соціальних умов. Заохочуйте дітей, це стимулює їх. Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей, щоб розвинути здібності кожної дитини.


52

Пам'ятка батькам обдарованих дітей

Створіть безпечну психологічну атмосферу дитинів її пошуках, де вона могла б знайти розраду у разі своїх розчарувань і невдач,

Підтримуйте здібності дитини до творчості й виявляйте співчуття до ранніх невдач. Уникайте негативної оцінки творчих спроб дитини. Будьте терпимі до несподіваних ідей, поважайте допитливість ідеї дитини. Намагайтесь відповідати на всі запитання, навіть якщо вони Вам здаються безглуздими. Залишайте дитину одну і дозволяйте їй, якщо вона бажає, самій займатися своїми справами. Надлишок опіки може обмежити творчість. Допомагайте дитині формувати її систему цінностей, необов'язково засновану на її системі поглядів, щоб вона могла поважати себе і свої ідеї поряд з іншими ідеями та їх носіями. Допомагайте дитині задовольняти основні людські потреби, оскільки людина, енергія якої скута основними потребами, рідко досягає висоту самовираженні. Допомагайте дитині долати розчарування і сумніви, коли вона залишається сама в процесі незрозумілого ровесника творчого пошуку нехай дитина збереже свій творчий імпульс. Поясніть, що не на всі запитання дитини завжди можна відповісти однозначно. Для цього потрібен час, аз боку дитини - терпіння. Вона має навчитися жити в інтелектуальному напруженні, не відкидаючи своїх ідей. Допомагайте дитині цінувати в собі творчу особистість. Однак її поведінка немає виходити за межі пристойного.

Допомагайте дитині глибше пізнати себе. Виявляйте

53 симпатію до її перших спроб виразити таку ідею словами і зробити зрозумілою для оточення.

Поради вчителю щодо розвитку творчих здібностей
обдарованих дітей
1.Підхоплюй думки учнів та аналізуй їх відразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість.
2. Підсилюй інтерес дитини до нового.
3. Заохочуй оперувати предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі ідеї.
4. Вчи дітей систематичній оцінці кожної думки, ніколи не відкидай її.
5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.
6. Не вимагай запам’ятовувати схеми, таблиці, формули, одностороннє рішення, де є багатоваріантні способи.
7. Культивуй творчу атмосферу – учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.
8. Вчи дітей цінувати свої та чужі думки, цінне фіксувати у записнику.
9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно. Це необхідно не усувати, а попередити. Найкраще здібній дитині пояснити, що це характерно і розвивати у неї терпимість і впевненість.
10. пропонуй цікаві факти, випадки, ідеї. Спонукай до їх аналізу.
11. Розсіюй страх.
12. Стимулюй та підтримуй ініціативу, самостійність. Пропонуй проекти, які можуть захопити.

54 13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативі прогнозування, уяви.
14. Створюй у школі періоди творчої активності : багато геніальних рішень приходить у такі моменти.
15. Розвивай критичне ставлення.
16. Вчи доводити почате до логічного завершення.
17. Впливай особистим прикладом.
Шкільні типи обдарованих
1.
Найкращий учень всі його люблять, робить те, що йому кажуть і як, любить подобатися. Бунтівник сперечається, з ним важко спілкуватися, часто в нього виникає стан емоційно вольового напруження, коли щось загрожує досягненню його мети. Підпільник знає, що за обдарованість не платять, а індивідуальний підхід, як в школі такі всім ї. Діти тим талановитіші та розумніші, чим більше можливостей бути талановитими й розумними ми їм надамо.
О. Грединарова

55
Обдарованість - рівень задатків, схильностей дітей, що є
свідченням високого ступеня інтелектуального, моторного,
сенсорного, перцептивного розвитку. Обдарованість є сплавом
природженого і набутого. Обдарованим треба дати змогу
розвинути свої здібності, талановитим треба створити
належні умови для плекання таланту та самовизначення в
суспільстві.


56

З ДОСВІДУ РОБОТИ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНИЧО-
МАТЕМАТИЧНОГО ЛІЦЕЮ «ЕЛІТАР»
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
Колодійчук Т. В, психолог ПМЛ «Елітар»
Початковим етапом роботи з обдарованими дітьми є їх виявлення, яке можливо здійснити за допомогою діагностики. Сам термін діагностика в перекладі з грецької означає – здатність розпізнавати. Сучасне трактування цього терміну включає дослідження стану об’єкта шляхом вивчення та фіксування його параметрів з подальшою класифікацією, що дає змогу передбачити його поведінку та розвиток виявлених можливостей. Значення діагностики при виявленні та визначені динаміки розвитку обдарованості важко переоцінити. Вона має стати основою для створення навчальних програм, для надання індивідуальної допомоги, для орієнтації на вибір майбутнього виду діяльності. Діагностика обдарованості виконує такі завдання
- виявлення тієї чи іншої обдарованості
- спостереження за її розвитком (конструктивним чи неконструктивним- визначення факторів, які сприяють реалізації потенціалу
- виявлення чинників, які перешкоджають розвитку здібностей
- виявлення особистісних якостей батьків, вчителів.

57 З діагностичною роботою практичного психолога діти стикаються уже при вступі до навчального закладу. Специфіка вступу та психологічного тестування. Навіщо ж необхідне психологічне тестування діагностика) під час вступу до ліцею Воно дає змогу
- виявити особливості мислення підлітка його інтелектуальний потенціал
- визначити інтереси та схильності до теорії та практики обраного профілю навчання
- порівняти результати тестування з педагогічною оцінкою знань і за цим спрогнозувати успішність в оволодінні знаннями та процес адаптації підлітка до нових умов навчання
- рекомендувати профіль навчання, якщо такий вибір ще не зроблено, або скоректувати зроблений вибір, якщо він не відповідає інтересам чи здібностям дитини
- здійснити психологічну консультацію за результатами тестування як з підлітком такі з його батьками, давши рекомендації щодо розвитку уваги, пам’яті, мислення
- задовольнити потребу підлітка у самопізнанні. Презентація вступу, картки вступника, виявлення обдарованих. Діагностика загальних здібностей продовжується в процесі навчання. Підготовка до консиліуму, консиліум, рекомендації педагогам по розвитку різних видів обдарованості та загальні. Індивідуальна картка. Надання психопрофілактичної допомоги обдарованим дітям та їх батькам

58 індивідуальні консультації, виступи на батьківських зборах) – презентація. Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель підтримає її зусилля. Тому і сам вчитель має бути творчим, щоб навчальний процес був цікавим, різнобічним, результативним. Тому в закладі постійно триває робота з педагогами та їх підготовка до роботи з обдарованими дітьми. Це і методичні семінари, тематичні педагогічні ради, індивідуальні консультування, постійне самоосвіта педагогів та психологічна діагностика. Ознайомлення з результатами діагностики педагогів.

Анкета для педагогів
«Оцінювання особистісних та комунікативно-ділових
якостей учнів».
Інструкція. Необхідно оцінити та відмітити знаком „+" позитивні, на Вашу думку, якості учнів, а знаком „-" - негативні. Дисциплінований. Неоднаково, нерівномірно встигає з усіх предметів. Організований. Працює у якомусь власному ритмі, не підпорядковуючись загальному темпу. Ерудований. Дивний, незрозумілий у поведінці та судженнях. Колективіст - вміє підтримати спільну справу. Під час уроку вигукує якісь безглузді зауваження. Стабільно встигає з усіх предметів (вчиться добре. Живе у своєму світі, індивідуаліст. Інформацію схоплює нальоту 12.
Негативіст - конфліктер, не вміє спілкуватися. Приємний у спілкуванні, легко підтримує будь-яку розмову. Іноді не розуміє очевидного, тугодум. Чітко та доступно висловлюється. Не любить коритися більшості або офіційному керівництву.
Саме парні якості характеризують творчо обдарованих
дітей.
АНКЕТА ВИВЧЕННЯ МОТИВІВ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Б. К. ПАШНЄВА
Інструкція Прочитайте запропоновані нижче пари тверджень у вигляді запитань. Виберіть обов'язково з кожної парите запитання, яке найточніше відображає Ваше бажання навчатися. Номер запитання та літеру варіанта відповіді запишіть на аркуші для відповідей. Майте на увазі, що запитання увесь час повторюються, проте кожного разу в новому поєднанні. Тут немає хороших або поганих запитань. Вибираючи одне і відкидаючи інше запитання, Ви тільки проявляєте власну індивідуальність.
1. А) Вас більше спонукає до навчання бажання уникнути покарання за невиконані завдання АБО Б) Вас більше спонукає до навчання бажання мати знання, щоб бути корисним людям
2. В) Вас більше спонукає до навчання бажання думати, пізнавати нове, невідоме, вирішувати складні завдання АБО Г) Вас більше спонукає до навчання бажання бути серед найкращих учнів

60 3. Д) Вас більше спонукає до навчання бажання мати в майбутньому хорошу професію, хороші матеріальні умови АБО Е) Вас більше спонукає до навчання бажання бути грамотною, ерудованою людиною
4. Ж) Вас більше спонукає до навчання бажання будь-яку роботу виконувати якнайкраще АБО З) Вас більше спонукає до навчання бажання, щоб інші не думали про Вас погано, не бути гіршим за інших
5. Б) Вас більше спонукає до навчання бажання мати знання, щоб бути корисним людям АБО В) Вас більше спонукає до навчання бажання думати, пізнавати нове, невідоме, вирішувати складні завдання
6. Г) Вас більше спонукає до навчання бажання бути серед найкращих учнів АБО Д) Вас більше спонукає до навчання бажання мати в майбутньому хорошу професію, хороші матеріальні умови
7. Е) Вас більше спонукає до навчання бажання бути грамотною, ерудованою людиною АБО Ж) Вас більше спонукає до навчання бажання будь-яку роботу виконувати якнайкраще
8. А) Вас більше спонукає до навчання бажання уникнути покарання за невиконані завдання АБО В) Вас більше спонукає до навчання бажання думати, пізнавати нове, невідоме, вирішувати складні завдання
9. Б) Вас більше спонукає до навчання бажання мати знання, щоб бути корисним людям АБО Г) Вас більше спонукає до навчання бажання бути серед найкращих учнів
10. В) Вас більше спонукає до навчання бажання думати, пізнавати нове, невідоме, вирішувати складні завдання АБО

61 Д) Вас більше спонукає до навчання бажання мати в майбутньому хорошу професію, хороші матеріальні умови
11. Г) Вас більше спонукає до навчання бажання бути серед найкращих учнів АБО Е) Вас більше спонукає до навчання бажання бути грамотною, ерудованою людиною
12. Д) Вас більше спонукає до навчання бажання мати в майбутньому хорошу професію, хороші матеріальні умови АБО Ж) Вас більше спонукає до навчання бажання будь-яку роботу виконувати якнайкраще
13. Е) Вас більше спонукає до навчання бажання бути грамотною, ерудованою людиною АБО З) Вас більше спонукає до навчання бажання, щоб інші не думали про Вас погано, не бути гіршим за інших
14. А) Вас більше спонукає до навчання бажання уникнути покарання за невиконані завдання АБО Г) Вас більше спонукає до навчання бажання бути серед найкращих учнів
15. Б) Вас більше спонукає до навчання бажання мати знання, щоб бути корисним людям АБО Д) Вас більше спонукає до навчання бажання мати в майбутньому хорошу професію, хороші матеріальні умови
16. В) Вас більше спонукає до навчання бажання думати, пізнавати нове, невідоме, вирішувати складні завдання АБО Е) Вас більше спонукає до навчання бажання бути грамотною, ерудованою людиною
17. Г) Вас більше спонукає до навчання бажання бути серед найкращих учнів АБО Ж) Вас більше спонукає до навчання бажання будь-яку роботу виконувати якнайкраще

62 18. Д) Вас більше спонукає до навчання бажання мати в майбутньому хорошу професію, хороші матеріальні умови АБО З) Вас більше спонукає до навчання бажання, щоб інші не думали про Вас погано, не бути гіршим за інших
19. А) Вас більше спонукає до навчання бажання уникнути покарання за невиконані завдання АБО Д) Вас більше спонукає до навчання бажання мати в майбутньому хорошу професію, хороші матеріальні умови
20. Б) Вас більше спонукає до навчання бажання мати знання, щоб бути корисним людям АБО Е) Вас більше спонукає до навчання бажання бути грамотною, ерудованою людиною
21. В) Вас більше спонукає до навчання бажання думати, пізнавати нове, невідоме, вирішувати складні завдання АБО Ж) Вас більше спонукає до навчання бажання будь-яку роботу виконувати якнайкраще
22. Г) Вас більше спонукає до навчання бажання бути серед найкращих учнів АБО З) Вас більше спонукає до навчання бажання, щоб інші не думали про Вас погано, не бути гіршим за інших
23. А) Вас більше спонукає до навчання бажання уникнути покарання за невиконані завдання АБО Е) Вас більше спонукає до навчання бажання бути грамотною, ерудованою людиною
24. Б) Вас більше спонукає до навчання бажання мати знання, щоб бути корисним людям АБО Ж) Вас більше спонукає до навчання бажання будь-яку роботу виконувати якнайкраще
25. В) Вас більше спонукає до навчання бажання думати, пізнавати нове, невідоме, вирішувати складні завдання АБО

63 З) Вас більше спонукає до навчання бажання, щоб інші не думали про Вас погано, не бути гіршим за інших
26. А) Вас більше спонукає до навчання бажання уникнути покарання за невиконані завдання АБО З) Вас більше спонукає до навчання бажання, щоб інші не думали про Вас погано, не бути гіршим за інших
27. А) Вас більше спонукає до навчання бажання уникнути покарання за невиконані завдання АБО Ж) Вас більше спонукає до навчання бажання будь-яку роботу виконувати якнайкраще
28. Б) Вас більше спонукає до навчання бажання мати знання, щоб бути корисним людям АБО З) Вас більше спонукає до навчання бажання, щоб інші не думали про Вас погано, не бути гіршим за інших
Опрацювання результатів анкетування Анкета дозволяє виявити переважання певного мотиву серед восьми основних мотивів навчальної діяльності. Кожний з восьми мотивів позначається такими літерами А — мотив зовнішнього примусу з метою уникнення покарання Б — соціально-орієнтований мотив (мотив боргу і відповідальності В — пізнавальний мотив (знання як мета розвитку особи Г — мотив престижу Д — мотив матеріального благополуччя; Е — мотив одержання інформації (знання як засіб самоствердження Ж — мотив досягнення успіху З — мотив орієнтації на соціальне залежну поведінку.

64 Опрацювання результатів відбувається способом підраховування частоти вибору кожної з літеру аркуші для відповідей. Сумарний кількісний показник за кожною з літер є мірою переважання цього мотиву в ієрархії навчальних мотивів учня.
МЕТОДИКА ДЛЯ ОЦІНКИ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ
Мета. Дослідження логічного мислення.
Опис. Досліджуваним пропонується 18 логічних завдань. Кожне завдання складається із двох логічних частин. Букви в них перебувають у якихось взаєминах між собою. Опираючись наці логічні передумови, треба вирішити, у якому співвідношенні перебувають між собою букви, які знаходяться під рисою.
Інструкція. Вам пропонується вирішити 18 логічних задач, кожна з яких має логічні передумови. Ваше завдання - вирішити, як співвідносяться між собою букви, знаходяться під рисою, відмітити це співвідношення за допомогою математичних знаків
«>», «<». Час виконання враховується».
Оцінка виставляється за кількістю правильних відповідей (див. табл.)
Оцінка, бали 9 8
7 6
5 4
3 2
1
К-сть правильних відповідей
18 17 16 14-
15 12-
13 10-
11 8-9 6-7 5


65
Стимульний матеріал
1. А більше Б у 9 разів 2. А менше Б у 10 разів
Б менше В у 4 рази Б більше В у 6 разів
В А А В
3. А більше Б у 3 рази 4. А більше Б у 4 рази
Б менше В у 6 разів Б менше В у 3 рази
ВАВА. А менше Б у 3 рази 6. А більше Б у 9 разів
Б більше В у 7 разів Б менше В у 12 разів
А ВВ А
7. А більше Б ураз. А менше Б у 3 рази
Б більше В ураз Б більше В у 5 разів
А ВВ А
9. А менше Б у 10 разів 10. А менше Б у 2 рази
Б більше В у 3 рази Б більше В у 8 разів
В А А В
11. А менше Б у 3 рази 12. А більше Б у 2 рази
Б більше В у 4 рази Б менше В у 5 разів
В А А В

66 13. А менше Б у 5 разів 14. А менше Б у 5 разів
Б більше В у 6 разів Б більше В у 2 рази
В А А В
15. А більше Б у 4 рази 16. А менше Б у 3 рази
Б менше В у 3 рази Б більше В у 3 рази
В А А В
17. А більше Б у 4 рази 18. А більше Б у 3 рази
Б менше В у 7 разів Б менше В у 5 разів
В А А В
Ключ
1. В<А 10. А>В
2. А<В 11. В<А
3. В>А 12. А<В
4. В<А 13. В<А
5. А>В 14. А<В
6. В>А 15. В<А
7. А<В 16. А<В
8. В<А 17. В>А
9. В>А 18. А>В

67
Етапи виявлення обдарованих дітей і робота з ними
1 етап - аналітичний, проводиться на першому ступені навчання, де при виявленні обдарованої дитини враховуються їхні успіхи в певній діяльності.
II етап - діагностичний, на другому ступені навчання проводиться індивідуальна оцінка творчих можливостей та здібностей дитини.
III етапна третьому ступені навчання відбувається поглиблення і розвиток неординарних здібностей дитини.

Рекомендації педагогам при роботі з обдарованими дітьми
- Вчитель не повинен повсякчас розхвалювати кращого учня. Не слід виділяти обдаровану дитину зашвидкі успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми.
- Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина буде частіше від інших переможцем, що може викликати негативне ставлення до неї.
- Учитель не повинен робити з обдарованої дитини вундеркінда. Недоречна демонстрація винятковості найчастіше породжує роздратованість, ревнощі друзів, однокласників, інша крайність — зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей і навіть сарказм збоку вчителя, звичайно, недопустимі- Учителеві потрібно пам'ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.

68

З ДОСВІДУ РОБОТИ РІВНЕНСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ГІМНАЗІЇ
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО
ПСИХОЛОГА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Світлана Баранюк, практичний психолог
Рівненської української гімназії
Проблема розвитку дитячої обдарованості останнім часом не була настільки популярною, але таким популярним стало слово вундеркінд. Був період, коли проблемами обдарованих дітей займалися набагато активніше й у загальнодержавному масштабі, і нарівні окремої родини, кожної дитини. Існує думка, що обдарованість і сама може проторувати собі шлях, наукові ж дослідження це заперечують. Обдаровані діти — дуже цінна, але досить тендітна частина нашого суспільства й у своєму розвитку наражаються на особливий ризик. Вундеркінд — це не лише радість усім ї, не лише можливість похвалитися перед знайомими видатними досягненнями своєї дитини, це і специфічні проблеми, пов'язані з її вихованням, організацією взаємодії з її однолітками із дорослими. Робота з освіти обдарованих дітей — завдання, що вимагає узгоджених дій багатьох фахівців, центральне місце серед яких посідають психологи. Цікавий такий факт. Число дітей, що розвиваються в більш швидкому темпі, ніж їхні однолітки, складає приблизно 10% — у віці до трьох років, 2—3% — у віці до 7 років, 1% — у шкільний період.

69 Тому виявлення обдарованих дітей ще в ранньому віці є завданням першорядним. Як показують спостереження, діти раннього віку часто приховують свої здібності, якщо дорослі батьки, вихователі) не оцінили їх належним чином. Діти швидко (внаслідок пластичності нервової системи цього віку) привчаються поводитися як треба, як усі, тому що за це вони отримують емоційну винагороду (похвалу. Сучасна особистісно-орієнтована тенденція пов'язана з висуванням на перший план цінності особистісного розвитку і самореалізації. Такий підхід більшою мірою пов'язаний із принципом гуманізму, що ставить у центр індивідуальну особистість. Робота з обдарованими дітьми виступає одним із варіантів реалізації права особистості на індивідуальність. У рекомендації 1248 Парламентської Асамблеї Ради Європи (Психологія обдарованості, с. 8), присвяченій освіті обдарованих дітей, є такі положення Асамблея знову підтверджує, що освіта є фундаментальним правом людини, і що вона повинна бути якомога більш пристосованою до специфічних потреб кожного. Хоча із практичних причин необхідні такі системи освіти, що забезпечують задовільний освітній рівень для більшості дітей, завжди будуть існувати діти зі спеціальними потребами, для яких потрібно вживати особливих засобів. До цієї групи належать і обдаровані діти. Обдаровані діти повинні користуватися пристосованими до їхніх потреб умовами освіти, що дали би змогу їм вповні реалізувати свої можливості яку своїх інтересах, такі в інтересах суспільства.

70 Жодна країна не може дозволити собі розтратити таланти, а не виявляти вчасно інтелектуальні чи інші потенціали це означає марно витрачати людські ресурси. Робота практичного психолога в системі освіти насамперед асоціюється з важкими дітьми і підлітками — тими, хто потерпає від соціальних і психологічних труднощів у навчанні і поведінці або створює їх навколишнім. Рідше згадують про дітей педагогічно успішних, але психологічно неблагополучних тривожних, замкнутих, невротизованих тощо. В останню чергу вихователі, педагоги, шкільні адміністратори, та й самі практичні психологи пов'язують свою професійну діяльність з обдарованими дітьми. На жаль, звертаються до цих дітей найчастіше в контексті вже сформованих, виражених проблем обдарованої дитини або підлітка. Що ж сьогодні може зробити психологу плані розуміння актуальних задачі проблем обдарованої дитини й організації практичної роботи при навчанні такої дитини. Масова освіта є одним з найбільш важливих інститутів сучасного суспільства. Ця освіта за самою своєю природою зобов'язана турбуватися, в першу чергу, про більшість учнів. Однак орієнтовані на середній рівень дошкільні і шкільні установи виявляються недуже добре пристосованими до тих, хто сильно відрізняється від цього середнього рівня яку бік менших, такі більших здібностей. Труднощі з навчанням дітей, що відстають у своєму розвитку від вікових норм, проявилися в неуспішності і змусили суспільство вжити невідкладних заходів. Для навчання таких дітей організовано спеціальні навчальні установи (шкільні і дошкільні.

71 На жаль, поки що значно менше зроблено для дітей, які перевершують вікову норму. З обдарованістю дитини психолог звичайно зустрічається удвох ситуаціях благополучна обдарованість і обдарованість як проблема дитини і її оточення. Обдарованість може органічно вписатися в життєдіяльність, а може породити безліч складних соціально- психологічних і внутрішніх протиріч. У першому випадку йдеться про благополучну обдарованість, у другому — як про проблему.

Якою постає перед психологом благополучна обдарована
дитина?
Вона знає на доступному їй віковому рівні про свої здібності, приймає їх у собі, спирається на них у процесі свого розвитку і самореалізації. Якості, дані дитині природою, є предметом її самоповаги, але це не позначається негативним чином на її ставленні до людей, що ними не володіють. Така дитина не створює своїм близьким серйозних проблем через свою унікальність. Завдяки їй або навіть усупереч цьому дитині вдалося встановити з однолітками і дорослими позитивні відносини. Дитині вдалося пристосуватися до наданих їй освітніх можливостей беручи з них максимум користі для себе, вона активно просувається вперед. Цим дитина шкільного віку зобов'язана, насамперед своїм батькам, обраному ними стилеві виховання і спілкування, тим дорослим, з якими її звела доля в дошкільному віці, а також властивостям своєї нервово-динамічної організації, що дала їй поряд з активністю споконвічну організованість психічної

72 діяльності, стійкість до навантажень. Часто важливим фактором є і її міцне фізичне здоров'я. Які ж особливості роботи практичного психолога вданій ситуації Його роботу можна охарактеризувати як підтримуючу, що гармонізує психопрофілактичну.
У роботі з педагогами і батьками обдарованої дитини
можна виділити такі напрямки
контроль за нервово-фізичним навантаженням
дитини, створюваним діяльністю і вимогами вихователів, вчителів і батьків. Обдаровані діти часто зовні досить стійкі до перевантажень, і дорослим важко перебороти спокусу вкласти в дитину якнайбільше інформації, навичок, уявлень тощо. Тимчасом перевантаження для неї так само небезпечні, які для будь- якого іншого школяра
• консультативна і просвітницька робота з дорослими, що має такі завдання дуже важливо стежити затим, щоб дорослі не експлуатували здібності дитинина шкоду іншим її інтересам і віковим потребам, не перетворювали її у вузькоспеціалізовану високопродуктивну машину. У цьому плані психологові необхідно стояти насторожі інтересів дитини як особистості, яка має безліч потреб, спокус, яка вирішує різноманітні віковій індивідуальні задачі, навіть якщо вони заважають розвиватися її основному таланту необхідно орієнтувати дорослих і педагогів на

73 цілісний розвиток дитини, зокрема тих сторін її психіки, її «Я»-концепції, в яких вона не виявляє себе яскраво. Як показує досвід, це завжди легко сприймається батьками звичайної дитини, але часто викликає протесту дорослих, що опікуються обдарованим школярем.
* консультативна допомога психолога повинна бути
спрямована на вироблення педагогами і батьками стилю
ефективного спілкування з обдарованою дитиною, адекватної оцінки її вчинків, розуміння її поведінкових проявів. Це завжди ускладнюється тим, що дорослі несвідомо порівнюють таку дитину з її однолітками, бачать її особливості і не завжди готові внутрішньо погодитися з її правом бути не такою, як усі (ефективністю
відзначається активна співпраця педагогів РУГ та
психолога
на
засіданнях
тематичних
психолого-
педагогічних
консиліумах
«Особливості
адаптації
п’ятикласників до нових умов навчально-виховного процесу
у середній ланці, Поговоримо про дев’ятикласників:
особливості дітей раннього юнацького віку, Організація
профільної
освіти:
деякі
аспекти
адаптації
десятикласників» тощо.
методична допомога педагогам у підготовці і реалізації індивідуальної програми навчання обдарованої дитини. Не можна сказати, що сьогодні психолог повною мірою забезпечений достатнім технологічним знанням організації процесу навчання обдарованих дітей. Однак його допомога може бути корисною вихователеві і вчителеві. За допомогою діагностики і спостереження за дитиною психолог може з'ясувати найбільш сильні сторони пізнавальної діяльності

74 дитини, її інтереси і тим самим допомогти педагогові орієнтуватися у виборі матеріалу і доборі його змісту. Психолог може брати участь у виробленні загальної логіки навчання обдарованої дитини послідовності тем, темпі їх ускладнення тощо.
У роботі з обдарованою дитиною можуть бути виділені
наступні завдання
консультативна, тренінгова робота з дитиною або
підлітком, спрямована на розвиток самосвідомості, широкого і поглибленого розуміння своїх здібностей і можливостей. Уданому випадку потрібно підкреслити важливість формування в обдарованої дитини ціннісного ставлення до себе і свого таланту, розуміння його соціального й особистісного ціннісного змісту.
навчання соціально-психологічним навичкам, уміння встановлювати і підтримувати стосунки з навколишніми, розуміти свої почуття й переживання у спілкуванні, конструктивно вирішувати конфлікти. Обдаровані діти й підлітки частіше, ніж інші діти, зазнають соціально- психологічних труднощів у спілкуванні, діловій співпраці з людьми, побудові близьких довірливих стосунків. Далеко не завжди в них належною мірою формуються здатність де емпатії, розуміння змісту дій і реакцій партнерів по спілкуванню що створює їм відомі труднощі вже в підлітковому і зрілому віці
Соціально-психологічне навчання, організоване практичним психологом індивідуально зданою дитиною або в груповій формі дасть змогу вирішити або завчасно зняти цю проблему.

75 Саме тому практичним психологом та вихователями гімназійних класів Рівненської української гімназії розроблено і впроваджується система годин спілкування у формі психологічних практикумів, розвивальних інтелектуальних ігор

Клас


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал