Пропозиції та зауваження до Навчальних програм з іноземних мов Загальноосвітні навчальні заклади Німецька мова як перша іноземна моваСкачати 110.34 Kb.
Дата конвертації10.04.2017
Розмір110.34 Kb.
Пропозиції та зауваження до Навчальних програм з іноземних мов
Загальноосвітні навчальні заклади

Німецька мова як перша іноземна мова


Клас

Тема, розділ

Зміст зауваження

Пропозиції

1

Свята і традиції, засоби вираження,


Не вказаний точний перелік свят (на відміну від англійської мови, де у розділі «Засоби вираження» є формулювання „Happy birthday“, „Merry Christmas“, „Happy New Year“).

Зміст Програми з німецької мови практично є простою калькою такої Програми з англійської, при цьому не врахована специфіка німецької мови, а саме значно вищий ступінь складності відповідних засобів вираження німецькою, які не зазначені („Alles Gute zum Geburtstag!“, „Frohe Weihnachten!“, „Glückliches Neues Jahr / Guten Rutsch ins Neue Jahr!“).Визначити точний перелік свят, обмежившись двома (Різдво і день народження), оскільки формулювання привітань до них легше дається дітям цього віку.

Додати у перелік засобів вираження формулювання, необхідні для висловлення вітань до свят.1

Граматична компетенція, Займенники

Серед граматичних структур, обов’язкових до вивчення, подаються займенники 1-ої та 3-ьої особи однини (особові ich, er, sie es та присвійні mein, sein, ihr), при цьому займенники 2-ої особи, необхідні для здійснення комунікації між однолітками, не зазначені.

Незрозуміло, яким чином може бути досягнута загальнонавчальна компетенція «співпрацювати у парі/групі», якщо ані у засобах вираження, ані у переліку граматичних форм не подається необхідна для цього форма другої особи (особовий займенник du та присвійний займенник dein).

Разом з тим подаються форми присвійних займенників 3-ої особи однини, які є більш складними і вживання яких «обслуговує» комунікацію «вчитель – учень».

Таким чином, створюється підґрунтя для того, щоб уроки проводилися фронтально, оскільки граматичні структури, за допомогою яких діти могли б співпрацювати один з одним у групах та парах, їм невідомі.Додати особовий займенник du, вилучити присвійні займенники 3-ьої особи (sein, ihr), замінивши їх на відповідний 2-ої особи (dein), оскільки здійснення комунікації неможливе без звертання до однолітка з використанням особового займенника 2-ої особи du та присвійного dein.

Присвійні займенники 3-ьої особи (sein, ihr) перенести до матеріалу 2-го класу.

Додати у перелік засобів вираження формулювання „Wie heißt du? Wie alt bist du?“, необхідні для здійснення комунікації між однолітками і можливості організувати роботу в парах та групах.


1

Компетенції на кінець 1-го класу

У Розділі «Діалогічне говоріння» зазначено, що учні на кінець 1-го класу «висловлюють <…> пробачення», хоча ніде в попередніх матеріалах про це не йшлося і відповідні засоби вираження подаються лише в 2-му класі.

У Розділі «Читання» обсяг матеріалу для читання обмежується лише словами та словосполученнями, в той час як у Розділі «Письмо» додаються ще й короткі речення. Виходить, що діти мають вміти писати короткі речення, не вміючи їх читати.Вилучити формулювання «висловлюють <…> пробачення».

У формулюванні в Розділі «Читання»: «… озвучують засвоєні в усному мовленні слова, словосполучення» додати «та короткі речення».2

Граматична компетенція, особові займенники, присвійні займенники

Якщо врахувати зроблені вище пропозиції щодо включення особового займенника du та присвійного займенника dein до матеріалу 1 класу та вилучення присвійних займенників 3-ої особи (sein, ihr) як надто складних для 1-го класу, логічно було б продовжити знайомство з присвійними займенниками, що були вилучені з матеріалу 1-го класу, а саме sein, ihr. Зазначені у Програмі займенники unser, euer, ihr, Ihr викликають значні труднощі при засвоєнні через досить розгалужену систему особових закінчень у різних родах і через те, що їх використання у зазначених темах ситуативного спілкування дуже обмежене і тому неприродне, тому їх вивчення у 2-му класі недоцільне.

Змінити перелік необхідних для засвоєння займенників, залишивши такі:

Особові займенники: wir, ihr, sie, Sie.

Присвійні займенники: sein, ihr.
Присвійні займенники unser, euer, ihr, Ihr перенести до матеріалу 3-го класу.


2

Свята і традиції, засоби вираження, лексична компетенція

Як і в матеріалі 1 класу, тут знову не вказаний точний перелік свят, відсутні необхідні засоби вираження та конкретні «назви свят».

Визначити точний перелік свят, обмежившись двома.

Додати у перелік засобів вираження формулювання, необхідні для висловлення вітань до свят.

Додати у перелік лексичних тем (Розділ «Лексична компетенція») назви свят.


2

Людина, засоби вираження,

лексична компетенція.

Компетенції на кінець 2-го класу


До теми «Людина» у розділі « Лексична компетенція» вказано лексичний мінімум «Частини тіла» та «Предмети одягу», засвоєння якого передбачає досить інтенсивну роботу над лексикою, оскільки основний її масив містить іменники, які мають вивчатися з артиклями (яких лише в називному відмінку три) та формами множини (5 типів). Однак з Програми не зовсім чітко зрозуміло, які мовленнєві функції можуть виконуватися з застосуванням даної лексики. Серед засобів вираження також не вказано жодного формулювання, за яким можна було орієнтуватися для зразка. І лише серед компетенцій на кінець 2-го класу в Розділі «Письмо» зазначено, що учні «описують себе». Незрозуміло тоді, для чого вивчаються форми присвійних займенників, якщо потрібен лише один, а саме той, що вивчався ще у 1-му класі (ich, mein/meine).

У формулювання компетенцій на кінець 2-го класу у Розділи «Монологічне мовлення» та «Письмо» до зазначених додати ще «описують себе та іншу особу».

3

Свята і традиції, засоби вираження, лексична компетенція

Як і в матеріалі 1 та 2 класів, тут знову не вказаний точний перелік свят, відсутні необхідні засоби вираження та конкретні «назви свят».

Визначити точний перелік свят.

Додати у перелік засобів вираження формулювання, необхідні для висловлення вітань до свят.

Додати у перелік лексичних тем (Розділ «Лексична компетенція») назви свят.


3

Граматична компетенція,

Засоби вираженняПерелік граматичних тем містить форму Futurum I. Ця форма у сучасній німецькій мові здебільшого замінюється на форму теперішнього часу Präsens, оскільки контекстне оточення, як правило, є маркером, який позначає співвіднесеність дії з майбутнім, і тому вживання Futurum І є надлишковим. Крім того, ця форма містить широкий спектр модальних відтінків (обіцянка, упевненість у тому, що все буде саме так, погроза та ін.). Допоміжне дієслово, що використовується у цій формі, належить до неправильних дієслів, і тому його засвоєння викликає труднощі у школярів даного віку.

Вилучити граматичну структуру Futurum I з матеріалу 3-го класу, перенісши її до наступних класів (4 або 5).

3

Граматична компетенція,

Засоби вираженняУ переліку засобів вираження вказано формулювання найвищого ступеня порівняння „Dieses Auto ist das schnellste/…“, серед граматичних тем вказані також ступені порівняння прикметників. Оскільки відмінювана форма der / die / das schnellsteпередбачає ознайомлення з темою «Відмінювання прикметників» і викликає значні труднощі засвоєння, недоцільно включати її до переліку обов’язкових тем.

Обмежити вивчення ступенів порівняння прикметників лише невідмінюваною формою „am schnellsten/besten/…“, яка виконує предикативну функцію в реченні, вилучивши більш складну відмінювану форму, яка виконує атрибутивну функцію в реченні, і перенісши її до наступних класів (4 або 5).

Вилучити із переліку засобів вираження формулювання „Dieses Auto ist das schnellste/…“.4

Свята і традиції, засоби вираження, лексична компетенція

Як і в матеріалі 1 – 3 класів, тут знову не вказаний точний перелік свят, відсутні необхідні засоби вираження та конкретні «назви свят».

Визначити точний перелік свят.

Додати у перелік засобів вираження формулювання, необхідні для висловлення вітань до свят.

Додати у перелік лексичних тем (Розділ «Лексична компетенція») назви свят.


4

Граматична компетенція,

Засоби вираженняСеред засобів вираження міститься прийменник подвійного керування in, однак він не вказаний серед граматичних структур.

Окрім того, серед переліку засобів вираження вказані артиклі у давальному відмінку (Im/ in der / in meinem…), що передбачає ознайомлення учнів з цим відмінком. Однак тема «Іменники в давальному відмінку» не вивчалася раніше і не вказана в переліку тем цього класу, а її засвоєння необхідне для використання прийменників, вивчення яких передбачене Програмою в 4-му класі (auf, in, zu, aus).Додати до переліку граматичних структур прийменник in.

Додати до переліку граматичних структур тему «Іменники в давальному відмінку».4

Засоби вираження

Засоби вираження містять приклад „Mein Lieblingsfernsehprogramm“. Оскільки тема «Телебачення» не входить в лексичний мінімум і саме слово відзначається складністю структури, його використання недоцільне в рамках початкової школи. Крім того, його вживання передбачає контекстне оточення, де потрібно назвати улюблену телепередачу німецькою мовою, переклавши її, що, безсумнівно, є непосильним завданням для учнів початкової школи через складність і необхідність перекладу з української мови німецькою.

Вилучити з переліку засобів вираження слово Lieblingsfernsehprogramm.

4

Засоби вираження

Перелік засобів вираження містить формулювання „Unser Haus ist aus“, доповнення якого передбачає володіння лексикою до теми «Будівельні матеріали». Навіть дорослі люди не завжди можуть сказати рідною мовою, з якого матеріалу їх будинок. Виникає питання – навіщо це дитині у віці 10 років?

Вилучити з переліку засобів вираження формулювання „Unser Haus ist aus

5

Подорож

У Розділі «Тематика ситуативного спілкування» подається тема «Подорож», яка інтерпретується як «загальні відомості про Німеччину і Україну». Однак у Розділі «Лексична компетенція» названа тематика ніяк не відображена, що призводить до різного тлумачення обсягу даної категорії.

Більш чітко визначити, які саме «загальні відомості» маються на увазі, і яким чином вони пов’язані з подорожами.

5

Рідне місто / село

Зазначена тема деталізується через «місцезнаходження, основні історичні та культурні відомості». Оскільки інформація краєзнавчого характеру про історію рідного краю дітям даної вікової категорії навіть рідною мовою відома в дуже обмеженому обсязі, важко очікувати, що вона може бути опрацьована іноземною мовою. Окрім того, лексика, потрібна для висвітлення даної теми, та граматичні структури, серед яких дуже поширені пасивні конструкції, відзначаються підвищеним ступенем складності і аж ніяк не відповідають рівню А1.

Вилучити тему «Рідне місто / село», перенісши її на більш високу ступінь вивчення мови.

7

Харчування

Вказана тема пояснюється через «приготування їжі, сервіровку столу». Така інтерпретація не відповідає віковим особливостям дитини, оскільки у віці 13 років діти, як правило, не цікавляться і не знають рідною мовою, як готуються певні страви. Сервіровка столу відноситься скоріше до галузі «Готельна та ресторанна справа» і не може бути предметом вивчення на рівні А1+ - А2.

Дати інше пояснення до теми «Харчування» (наприклад, страви, посуд).

9

Граматична компетенція

Серед граматичних структур, вивчення яких передбачено Програмою, вказана форма умовного способу дієслів Konjunktiv II лише у поєднанні з дієсловом haben. Такі формулювання (Ich hätte gern) ситуаційно пов’язані з комунікацією в закладах громадського харчування, магазинах, готелях та ін., де пропонуються певні послуги і відвідувачами формулюються їх побажання щодо придбання певного товару чи послуги. Виникає сумнів доцільність включення саме такої форми до матеріалу 9-го класу, адже жодна тема ситуативного спілкування не «виводить» мовця на використання зазначеної граматичної структури.

Разом з тим слід зазначити, що зазначену форму доцільно замінити на форму Konditionalis I (Ich würde gern…),

оскільки вживання такої граматичної структури комунікативно виправдане в тих випадках, коли мова йде про мрії, нахили і здібності (Тема «Робота і професії»), можливості щось змінити чи обрати (Теми «Засоби масової інформації» та «Молодіжна культура»).


Перенести форму умовного способу дієслів Konjunktiv II у поєднанні з дієсловом haben (Ich hätte gern…) до матеріалу інших класів, де йде мова про покупки та послуги.

Замінити на Konditionalis I (Ich würde gern…).
Загальноосвітні навчальні заклади

Німецька мова як друга іноземна мова


5

Свята і традиції

Дана тема пояснюється як «найвагоміші національні свята Німеччини і України». Тут не вказаний точний перелік свят, відсутні необхідні засоби вираження та конкретні «назви свят».

Визначити точний перелік свят.

Додати у перелік засобів вираження формулювання, необхідні для висловлення вітань до свят.

Додати у перелік лексичних тем (Розділ «Лексична компетенція») назви свят.


5

Лексична компетенція: Час

Програма з другої іноземної мови відзначається великим обсягом лексичного та граматичного матеріалу, і тому потребує деякого скорочення. Оскільки лексична тема «Час» не пов’язана безпосередньо з певною тематикою спілкування, що вивчається в межах 5-го класу, вона може бути вилучена з матеріалу 5-го класу через і так значну насиченість лексичним та граматичним матеріалом.

Вилучити лексичну тему «Час» (позначення часу) і перенести її до матеріалу 6 класу, до підтеми «Відпочинок і дозвілля», де вона буде більш доцільною.

6

Свята і традиції

Дана тема трактується як «основні свята Німеччини і України». Тут не вказаний точний перелік свят, відсутні необхідні засоби вираження та конкретні «назви свят».

Визначити точний перелік свят.

Додати у перелік засобів вираження формулювання, необхідні для висловлення вітань до свят.

Додати у перелік лексичних тем (Розділ «Лексична компетенція») назви свят.


7

Спорт (види спорту, улюблений вид спорту)

Слід зазначити, що кількість тем у порівнянні з першою іноземною мовою значно зросла (з першої іноземної мови пропонуються 8 тем, а з другої – аж 11!).

Зважаючи на це, а також беручи до уваги той факт, що тема «Спорт» уже подавалася в матеріалі 6 класу в розділі «Відпочинок і дозвілля» і знову є в 8-му класі, її матеріал можна інтегрувати в матеріал 8 класу.Вилучити тему «Спорт», інтегрувавши її матеріал в таку ж тему 8-го класу.

7

Природа (навколишнє середовище)

Зазначена тема подається у Програмі дуже невизначено, що призводить до різного тлумачення обсягу даної категорії. У Розділі «Лексична компетенція» міститься формулювання «Об’єкти природи», яке аж ніяк не додає визначеності.

Через перенасиченість матеріалу (11тем!) від цієї теми можна відмовитися.Вилучити тему «Природа».


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал