Програмові вимоги з курсу «політологія»Дата конвертації16.01.2017
Розмір45 Kb.
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З КУРСУ

«ПОЛІТОЛОГІЯ»

 1. Політика як соціальне явище та об’єкт вивчення політології.

 2. Сутність, структура та функції політики.

 3. Структура, об’єкт та предмет політології.

 4. Основні категорії, методи і функції політології.

 5. Місце політології в системі суспільних наук.

 6. Політична думка Стародавнього Сходу.

 7. Античні політичні вчення (Греція, Рим).

 8. Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя.

 9. Вчення про політику Н.Мак’явеллі.

 10. Політичні ідеї мислителів періоду німецької класичної філософії (Кант, Фіхте, Гегель).

 11. М.Вебер як класик західної політології. Вчення Вебера про ідеальні типи влади.

 12. Пам’ятки політичної думки Київської Русі.

 13. Конституція Пилипа Орлика як втілення української державницької ідеї.

 14. Києво – Могилянська академія як головний осередок культури і освіти в Україні.

 15. Назвіть характерні особливості соціальних і політичних поглядів М. Драгоманова, М. Костомарова, Т. Шевченка, І. Франка. В чому полягає їх актуальність у житті сучасної України?

 16. Кирило-Мефодіївське товариство (1846-1847р), та його роль у розвитку української суспільної думки в ХІХ столітті.

 17. Д. Донцов – представник національно-державницького напрямку.

 18. Духовно-моральні виміри політики у поглядах Г.Сковороди.

 19. Політичні ідеї І.Франка та Л.Українки.

 20. Теорія національного самовизначення М.Грушевського.

 21. Державницька ідея В.Винниченка.

 22. Націоналізм Д.Донцова.

 23. Монархічно-гетьманська концепція В.Липинського.

 24. Влада як явище суспільного життя. Принцип розподілу державної влади та її історичні форми.

 25. Сутність соціальної політики, специфіка її формування в сучасних умовах України.

 26. Державна влада як вища форма політичної влади, її основні функції.

 27. Ознаки та ресурси політичної влади

 28. Проблема легітимності політичної влади

 29. Політична влада в Україні: риси та особливості.

 30. Взаємодія законодавчої, виконавчої і судової влади у демократичному суспільстві. Проблема розподілу влади в Україні.

 31. Поняття політичної системи суспільства, механізм її функціонування.

 32. Структура, функції та типологія політичної системи.

 33. Основні напрями, особливості та проблеми розвитку політичної системи України.

 34. Походження держави, її сутність, ознаки і функції.

 35. Форми державного правління, їх характеристика.

 36. Форми державного устрою, їх характеристика.

 37. Визначте основні ознаки правової держави та громадянського суспільства, розкрийте їх зміст.

 38. Поняття про демократію, її витоки, зміст та основні форми.

 39. Проблеми розвитку демократії у сучасній Україні.

 40. Політичні режими як способи реалізації політичної влади. Основні види політичних режимів.

 41. Тоталітарний і авторитарний політичні режими, їх типові риси, різновиди, перспективи розвитку.

 42. Демократичний політичний режим: сутність та критерії визначення.

 43. Особливості переходу від тоталітаризму до демократії в Україні.

 44. Поняття, типологія та функції політичних партій.

 45. Основні сучасні партійні системи.

 46. Громадсько-політичні об’єднання і рухи: поняття, функції, класифікація.

 47. Вибори та їх роль у політичному житті.

 48. Вибори як демократичний спосіб формування та позачергової зміни персонального складу органів державної влади.

 49. Вибори президентські, парламентські і муніципальні. Виборі чергові та позачергові.

 50. Стадії виборчого процесу.

 51. Типи виборчих систем. Мажоритарна виборча система. Пропорційна виборча система. Змішана виборча система.

 52. Виборча система України. Етапи трансформації виборчої системи.

 53. Абсентеїзм і його причини.

 54. Лобізм як політична практика.

 55. Політичні еліти: сутність, типологія та механізм формування.

 56. Політична еліта сучасної України.

 57. Політичне лідерство: сутність, ключові якості та типи поведінки.

 58. Імідж політичного лідера. Зовнішні фактори, що впливають на формування політичного лідера.

 59. Політична свідомість і політична культура, як важливі елементи політичної системи.

 60. Політична ідеологія як найважливіший стрижень політичної свідомості людини, її структура (ідея, гіпотеза, концепція, теорія, ідеал, гасло, програма політичного розвитку).

 61. Рівні та типи політичної культури.

 62. Політична соціалізація.

 63. Особливості формування політичної культури в Україні, її стан в сучасних умовах.

 64. Сутність, типи та функції політичної свідомості.

 65. Етнонаціональні процеси в сучасному світі: тенденції, проблеми, перспективи.

 66. Особливості етнонаціональних відносин в сучасній Україні.

 67. Природа, місце і роль міжнародної політики та міжнародних відносин у житті сучасного суспільства.

 68. Міжнародні організації (урядові, неурядові, глобальні, групові, регіональні) і рухи, їх функції, завдання та тенденції розвитку в сучасному світі.

 69. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та її місце в сучасному геополітичному просторі.

 70. Міжнародні конфлікти, причини їх виникнення та шляхи вирішення.

 71. Міжнародні відносини і міжнародна політика. Національний інтерес та національна безпека.

 72. Україна в геополітичній стратегії світового співтовариства.

 73. Глобальні проблеми сучасності та їх політологічний вимір, шляхи їх розв’язання.

 74. Тероризм – нова глобальна проблема сучасності її сутність та вирішення.

 75. Україна в геополітичній стратегії світового співтовариства.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал