Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвиткуСкачати 497.33 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації10.03.2017
Розмір497.33 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

Вимоги до знань та вмінь учнів на кінець навчального року:

Учень:


ЗНАЄ:

  • знає терміни, які визначають характер музики (5-6 визначень);

  • терміни, пов’язані з перешикуванням;

  • знає назви танцювальних кроків, танців;

УМІЄ:

  • уміє користуватись з 4-5 музичними інструментами окремо;

- вільно рухатись під музику різного темпу, характеру, ритмічного малюнку;

- бере участь у 5-6 нових танках.3-й клас

68 годин (2 години на тиждень)

1

2

3

4

5
1.

2

Теоретичні знання

Повторення раніше вивченого
2.

18

Ритміко-гімнастичні вправи

Основні рухи під музику на 3/4, з двух- і чотирьохдольним розміром. Відтворення плесканням чи іншими рухами сильних долей такту, розпізнавання чергування розмірів у творах. Чергування бігу і підскоків, кроку і присідання, різних видів ходьби – відповідно до змін у музиці.

Загальнорозвиваль-ні вправи, (які містяться у програмі з фізкультури) під музику,

Вправи на рівновагу, вироблення красивої постави, розвиток спритності.

Вправи з гімнастичним приладдям (на лаві, шведській стінці, з м’ячами, кільцями, стрічками. Точний початок і закінчення руху за сигналом.


Учень:


- відтворює плесканням й іншими рухами сильні долі такту;


- виконує і чергує різні види рухів;

- виконує загально розвивальні вправи під музику;


- виконує вправи на рівновагу, вироблення красивої постави.


- виконує вправи з гімнастичним приладдям (на лаві, шведській стінці, з м’ячами, кільцями, стрічками.  • - починає і закінчує рух за сигналом.

Корекція уточнення знань про вивчені розміри, недоліків ходьби, бігу, стрибків.

Коригування і розвиток дрібної і загальної моторики.

Розвиток зосередженості, уваги під час виконання вправ.


Розвиток уваги, мислення, кінестетичної пам’яті.

Коригування загальнорозвивальних вправ.

Формування звички правильної постави під час виконання ритміко-гімнастичних вправ.

Розвиток рівноваги, координації рухів.

Чеська народна пісня «Аничка», обр. В.Рибакова, «Марш», муз. Є. Парлова, «Потупаємо-покружляємо», рос. народ. мелодія «Ой вулиця, вулиця широка», обр. Т.Ломової,


«Крок з високим підніманням ноги і підскоки», муз. Т.Ломової, «Побігаємо-пострибаємо», муз. Т.Сосніна, «Бадьорий крок та біг», муз. Ф.Надененко, «Ходити бадьорим та спокійним кроком», муз. Т. Ломової,

Муз. матеріал – на розсуд вчителя.

«Вправи з прапорцями», муз. Л. Бетховена, «Легкий біг зі стрічками», муз. Т. Ломової, «Де прапорці», муз. І Кишка.

3.

12

Ритмічні вправи з дитячими музичними інструментами
Використання різних ритмів на дитячих шумових інструментах в повільному і швидкому темпах. Визначення лексичних понять ансамбль, оркестр. Узгодження звучання інструментів в ансамблі.


Учень:

  • - виконує різні ритми на дитячих шумових інструментах в повільному і швидкому темпі;

- знає терміни ансамбль, оркестр;  • узгоджує своє звучання із звучанням інших виконавців в ансамблі;


Розвиток здібностей диференціювання на слух різні ритмічні малюнки в різних темпах.

Уточнення назв та їх значення (ансамбль, оркестр)

Розвиток узгодженості, координації своїх дій з іншими.

Підвищення уваги учнів та почуття відповідальності перед товаришами за якість виконання музичних творів.

Укр.. народні пісні: «Диби-диби», «Сорока-ворона», «Іде-іде дід, дід.4.

18

Імпровізація рухів на музичні теми, ігри під музику

Самостійний добір вільних природних рухів під музику різного характеру на певну тему. Передача динамічних відтінків різними рухами (підсилення чи розслаблення м’язового напруження; в музиці. крещендо, димінуендо Визначення регістру звучання і вибір рухів відповідно в нижньому, середньому і високому регістрах.

Наслідувальні рухи,

об’єктів живої і неживої природи, людей. Визначення їх особливостей.Учень:


- самостійно добирає вільні рухи під музику різного характеру на певну тему;
- передає динамічні відтінки в музиці (крещендо, димінуендо);

- визначає регістр звучання і підбирає рухи відповідно нижньому, середньому і високому регістрам;

- наслідує рухи тварин, птахів, людей, явищ природи;

Розвиток кін естетичної пам’яті, уваги, самостійності.

Подальший розвиток відчуття ритму, здатності своєчасно включатися в музично-ритмічну діяльність.

Конкретизація понять регістрове звучання


Уточнення рухів живої й неживої природи, людей.

Розвиток здатності пристосовувати свої дії до наявних умов.

Формування власного емоційного сприймання музичного образу.

«Тепловоз», муз. А. Філіпченка, «Прилетіла пташка», муз. О. Тилічеєвої, «Збираємо гриби», муз. О. Шутенко, «Прогулянка і дощик», муз. А. Філіпченка, «Поїзд», муз. М. Мітлова, «Бабуся, квіти і діти», білоруська народ. мелодія.

Інсценування пісень: «Антошка», муз. В. Шаїнського, сл. Ю. Ентіна, «Пісня Червоної Шапочки», муз. А. Рибникова, сл. Ю. Кіма.

Імпровізування рухів різних казкових персонажів (лисиці, зайця, кози, ворони, ведмедя, вовка, журавля та ін.) в різних ігрових ситуаціях під музику відповідного характеру (за вибором вчителя).
5.

18

Народні танці і сучасні танцювальні рухи

Удосконалення танцювальних рухів, опрацьованих в попередні роки. Ознайомлення з новими елементи танцю і рухами:

присідання і напівприсідання на місці і з просуванням.

Крок вальсу правий і з поворотом. Різноманітні поєднання відпрацьованих кроків з рухами рук і плесканням.


Різні поєднання рухів українських народних танців. Індивідуальні і парні танці.Учень:


- виконує танцювальні рухи, опрацьовані в попередні роки;
- знає назви різних нових елементів танцю і танцювальних кроків;

- виконує крок вальсу парний і з поворотом;

- поєднує відпрацьовані кроки з рухами рук і плесканням;
- поєднує рухи українських народних танців;

- бере участь у виконанні вивчених танців.Корекція постави, координації рухів, плавності, гнучкості.


Формування вміння точно розпочинати і завершувати рух.

Формування вміння уважно ставитися до партнера, знаходити з ним спільний ритм руху.

Формування вміння рухатися вільно й невимушено.

Розвиток танцювальних здібностей.
«Полька», муз. А. Жулинського, «Галоп», муз. І. Дунаєвського,

«Пружина» на укр.. народ. пісню «І шумить і гуде», укр. народ. танець „Гопак”.

«Вальс», муз. І. Дунаєвського, «Вальс», муз. П. Чайковського, «Вальс», муз. Т. Соколовського, «Вальс» з кінофільму «Тарас Шевченко», муз. Б. Лятошинського, «Український танець, укр.. народ. мелодія,


«Полька», муз. М. Глінки, Укр.. народний танець, укр. народ. мелодія «Ой лопнув обруч», «Танець парами» на укр. народ. мелодію.
Вимоги до знань та вмінь учнів на кінець навчального року:

Учень:


ЗНАЄ:

- терміни, які зазначені за програмою (дво- і тридольний розмір, ансамбль-оркестр);

- назви різних нових елементів танцю і танцювальних кроків;

УМІЄ:


- використовувати кілька музичних інструментів в одному творі;

- підбирати самостійно вільні рухи під музику різного характеру;

- узгоджувати звучання інструментів в ансамблі;

- бере участь у виконанні вивчених танців.


4-й клас

68 годин (2 години на тиждень)

1

2

3

4

5

6

1.

2

Теоретичні знання

Повторення раніше вивченого
2.

18

Ритміко-гімнастичні вправи

Розпізнавання на слух дво-, три- і чотиридольних розмірів.


Удосконалення рухів під музику зі зміною темпоритму.

Ходьба і біг під музику із зміною темпу руху, з переходом від помірного до швидкого чи повільного темпу.

Відображення плесканням чи притупуванням ритмічних малюнків мелодії, виконання при підскоках нескладних ритмічних малюнків.

Вправи на рівновагу з підніманням на носки, з різними рухами рук, з почерговим підніманням ніг.

Виконання загально розвиваючих вправ у різних темпах, ускладнення вправ (відповідно контингенту), які сприяють розвитку сили, гнучкості, правильної постави. Вправи на розслабленню певної групи м’язів.
Ланцюжки вправ, вправи із приладдям.


Учень:


- розрізняє на слух дво-, три- і чотиридольний розмір;

- виконує будь-які гімнастичні вправи з предметами і без них під музику різного характеру, темпу;


- виконує ходьбу і біг під музику з різними динамічними і темповими переходами.

- відображує плесканням і притупуванням ритмічного малюнка мелодії;

- виконує у підскоках нескладні ритмічні малюнки;

- виконує вправи на рівновагу з підніманням на носки, різними рухами рук, з почерговим підніманням ніг;

- виконує загально розвиваючі вправи у різних темпах.

- виконує вправи на розслаблення певних груп м’язів


- виконує ланцюжки вправ з приладдям.

Формування здатності диференціювати на слух.


Корекція, розвиток відчуття змін темпоритму та відповідні їм зміни рухів. Зміцнення м’язів шиї, плечового поясу, рук і ніг, тулуба.

Виховання зосередженості в процесі сприймання різних динамічних і темпових змін в музиці; коригування помилок.

Виховання уважності, організованості, уточнення, корегування відтворення ритмічних малюнків мелодії.


Корекція постави, координації рухів, розвиток рівноваги.

Корекція загальної моторики.

Розвиток вміння розслабляти певну групу м’язів. Уточнення прийомів виконання вправ.

Розвиток уваги, зосередженості, відповідальності за власні дії (під час виконання вправ з приладдям). Виправлення помилок при виконанні вправ з приладдям.

Розрізнення на слух:

«Каченя», муз. Ю.Соколовського, «Вальс», муз. Ф. Бургмюллер, «Піонерський марш», муз. М. Жербіна,


Зміна темпоритму:

«Марш», муз. Б.Троцюка, «Пісенька мамонтеняти», муз. В.Шаїнського, сл. Д.Непомнящої,Ходьба, біг:

«Крокувати бадьорим і спокійним кроком», «Марш», муз. М. Роберта, «Швидкий крок та біг», муз. Ф. Надененко, «Побігаємо-пострибаємо», муз. С. Сосніна, «Легкий біг», муз. Т. Ломової,Ритмічний малюнок:

«Вершники», муз. В. Вітліна, «Вертушки», укр.. народ. мелодія, муз. Я Степового, «Півник», рос. народ. мелодія, обр. Т. Ломової, «Полоскати хустинки», рос. народ. мелодія «Ой, утушка луговая», обр. Т. Ломової,


Муз. матеріал – на розсуд вчителя.


„Цуценя”, „Маленька ніжка”, „Вчимося плавати”, „Жива рибка”, „Радість” (із альбому „Влітку біля моря”, муз. О. Герра.Вправи з предметами:

«Вправи з стрічками», муз. В. Моцарта, «Передача м’яча», муз. С. Сосніна, «Передача хустинки», муз. Т. Ломової.3

12

Ритмічні вправи з дитячими музичними інструментами

Розуміння і передача на різних дитячих шумових інструментах основних ритмів знайомих пісень.


Гра в ансамблі нескладних ритмічних малюнків дитячих пісень.

Учень:

- передає на різноманітних дитячих шумових інструментах ритмічний малюнок знайомих пісень;


- розуміє, що таке грати в ансамблі; грає в ансамблі, виконує нескладні ритмічні малюнки.

Розвиток відчуття ритму та його відтворення на дитячих шумових інструментах. Коригування ритмічного відчуття та його адекватне відтворення.

Уточнення уявлень про ансамбль. Корекція відтворення ритмічних малюнків в ансамблі. Формування почуття відповідальності за свої дії при грі у ансамблі

Укр. народ. пісні «Іде, іде дід, дід», «Сорока-Ворона», «Галя по садочку ходила», обр. Л. Ревуцького, «На зеленом лугу», рос. народ. пісня.


Укр. дитячі народні пісні (за вибором вчителя).

4.

16

Імпровізація рухів на музичні теми, ігри під музику

Удосконалення вільних і природних рух під музику різного характеру.


Передача різними рухами: динаміки, і ритмічного малюнків музики, її темпоритму, темпу.


Наслідувальні рухи, ігри під музику, ігри із співом, інсценування пісень, сценічне зображення казки,
Учень:


- імпровізує рухи під музику різного характеру;

- відображає зміною руху будь-які зміни в характері, темпі, темпоритмі, регістрі звучання музики;


- вміє відтворювати за зразком рухи певних живих і не живих об’єктів, казкових персонажів, може інсценізувати нескладні дитячі пісні.


Розвиток емоційної сфери - власного емоційного сприймання і відтворення музичного образу. Корекція, уточнення відповідних засобам музичної виразності рухам.

Формування відчуття ритму, здатності своєчасного і відповідного його відтворення. Коригування неадекватних музичному матеріалу рухів. Розвиток зосередженості уваги впродовж виконання вправ.

Формування пам’яті на основі запам’ятовування правил безпеки під час ігор. Уточнення характерних рухів живих і не живих об’єктів, казкових персонажів. Розвиток почуття колективізму, здатності пристосовувати свої дії до наявних умов, ситуацій.Імпровізування рухів різних казкових персонажів (лисиці, зайця, кози, ворони, ведмедя, вовка, журавля та ін.) в різних ігрових ситуаціях під музику відповідного характеру (за вибором вчителя).Інсценування пісень: «Грушка» укр.. народ. пісня, «Діалог вовка і козенят», муз. А. Крилато ва, сл. Ю. Ентіна. А. Філіпенко. "По малину в сад підем", дит. укр. пісні: "Галя по садочку ходила", "Подоляночка" та ін. (твори для інсценізації вчитель підбирає відповідно контингенту).

5.

20

Народні танці і сучасні танцювальні рухи

Удосконалення рухів попередніх років.

Удосконалення вправ на координацію рухів рук і ніг при виконанні окремих па і вивчених танців.

Розширення обсягу танцювальних рухів. Різні композиції рухів з українського, російського танцю, танці інших народів, сучасних масових танців.Учень:


- бере участь у різноманітних композиціях рухів із вивчених танців.

- виконує вправи на координацію рухів рук і ніг при виконанні окремих па і вивчених танців.

- виконує різні композиції рухів з українського, російського танцю, танці інших народів, сучасних масових танців.


Корекція правильної постави, плавності рухів та подальше їх удосконалення.
Корекція та подальший розвиток рухів, координаційних здібностей учнів.

Розвиток танцювальних здібностей. Розвиток рухової пам’яті, уточнення рухів різних народних танців.
рос. народ. мелодія «Выйду ль я на речечку», обр. Т. Ломової,

Укр. танець, укр. народ. мелодія, рос. хороводний танок,


«Танець парами» чеська народ. мелодія, «Гопак», укр.. народ. мелодія, обр. Н. Метлова, «Віденський вальс», обр. Ю. Соколовського,


Вимоги до знань та вмінь учнів на кінець навчального року.

Учень знає:

- усі вивчені терміни і назви видів музично-ритмічної діяльності та танців, що вивчалися протягом року;

- як виконувати відповідні вправи і рухові дії, танцювальний матеріал, інсценізувати пісні;

- як відтворювати ритм на дитячих шумових інструментах.Учень вміє:

- виконувати будь-які гімнастичні вправи з предметами і без них під музику різного характеру, темпу;

- відображати зміною руху будь-які зміни в характері, темпі, темпоритмі, регістрі звучання музики;

- передавати на різноманітних дитячих шумових інструментах ритмічний малюнок знайомих доступних виконанню пісень;

- інсценізувати дитячі пісні, зображувати персонажі в казках під музику;

- виконувати різні композиції рухів із вивчених танців.________________________________________________________________________________________________________

1/ Вчитель сам повинен визначати зміст, об’єм, кількість навчальних завдань, підбирати музичний матеріал відповідно до особливостей музично-ритмічного і рухового розвитку дітей класу. Музичний матеріал в програмі подається як зразок, а не як строго обов’язковий.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал