Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвиткуСкачати 497.33 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації10.03.2017
Розмір497.33 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

Вимоги до знань та вмінь учнів на кінець навчального року:

Учень:


ЗНАЄ:

 • знає основні правила поведінки в залі;

 • знає терміни: голосно-тихо, швидко-повільно, весело-сумно;

 • знає поняття коло (велике, мале);

УМІЄ:

 • уміє виконувати елементи найпростіших танцювальних рухів;

 • уміє регулювати дихання відповідно виконуваній вправі.


І-й клас

68 годин (2 години на тиждень)

1

2

3

4

5

6

1.

4

Теоретичні знання:

Значення ритміки

для загального та сенсорного розвитку школярів.

Закріплення уявлення про місцезнаходження та назви об’єктів, обладнання, реквізит, що використовуються на уроках ритміки.

Закріплення правил поведінки у залі..


Учень:

- розповідає про значення ритміки для дитячого організму;


- самостійно називає місцезнаходження та назви об’єктів, обладнання, реквізиту, що використовуються на уроках ритміки.

, - знає, може розказати правила поведінки та техніки безпеки при виконанні вправ (за допомогою вчителя);Формування загального уявлення про заняття ритмікою.


Організація уваги, зосередженості, розвиток просторової пам’яті

Розвиток довготривалої пам’яті

Формування почуття відповідальності

.

2.

18

Ритміко-гімнастичні вправи

Основні рухи під музику на 2/4, 4/4:

ходьба, біг, стрибки

Своєчасне виконання початку і закінчення руху одночасно з початком і закінченням музики

Передача в русі різного характеру музики (бадьорий, веселий, сумний), різної сили звучання (голосно-тихо), розрізняє звукову висоту (високо. низько), різного темпу (помірно, швидко, повільно).

Ходьба стройовим чи м’яким кроком, на п’ятках чи носках та ін. Ходьба ( біг) один за одним по одному і врозсип, з використанням усього простору приміщення; з наступним шикуванням в колону по одному, в шеренгу, коло – відповідно до зміни звучання музики.

Виконання під музику загальнорозвиваючих вправ, (які містяться у програмі з фізкультури), з використанням предметів та без них.

Вправи з м’ячем:

кидання, підкидання, ловіння, качання, передача, перекочування та ін. З м’ячем різної величини.

Вправи з обручем, скакалкою у супроводі музики.


Учень:


- виконує основні рухи: під музику на 2/4, 4/4:

ходьба, біг, стрибки

- виконує початок і закінчення руху одночасно з початком і закінченням музичної фрази
- - знає терміни: характер музики (бадьорий, веселий, сумний), різну силу звучання (голосно-тихо), розрізняє: звукову висоту (високо-низько),

--темп музики і рухи (швидко, повільно, помірно);

- відчуває зміни звучання музики і передає їх зміною руху;


- Розуміє команди вчителя і намагається точно їх відтворити ;

- вміє ходити ( бігати) один за одним по одному і врозсип, з шикуванням в колону по одному, в шеренгу, в коло – відповідно до зміни звучання музики.

- знає поняття колона, шеренга, коло;

- вміє шикуватись в колону, шеренгу, коло, знаходить своє місце в них;
-виконує загальнорозвиваючі вправи з предметами і без них під музику на 2/4, 4/4; дотримується вказівок вчителя при виконанні вправ;

- виконує вправи з м’ячем:

кидання, підкидання, ловіння, качання, передача, перекочування;

- виконує вправи з обручем, скакалкою у супроводі музики.Збагачення рухового досвіду дітей шляхом опанування різноманітних вправ. Корекція недоліків ходьби, бігу, стрибків.

Розвиток емоційно-вольової сфери вміння регулювати власні емоції, співвідносити їх з музичним матеріалом.

Розвиток загальної моторики.

Формування уявлення про характер і темп, що передаються музикою та вміння передавати їх в русі.

Виховання спостережливості, уважності, швидкості реакції, удосконалення здібностей до слухового диференціювання.


Розвиток просторового уявлення.

Розвиток уміння ходити, стрибати, бігати.

Розвиток швидкості, спритності, гнучкості.

Розвиток уваги, координації та точності рухів засобами загальнорозвивальних вправ під час виконання гімнастики.

Розвиток координаційних здібностей засобами вправ з м’ячем, обручем, скакалкою.
Ходьба:

«Марш», муз. В. Дешевова,

«Марш», муз. І. Кішко; »Спокійна ходьба», муз. Т. Ломової»;

Біг:

«Біг», укр.. народ. мелодія, обр. М. Йорданського; Стрибки:

«У траві сидів коник», муз. В. Шаїнського, сл. М. Носова;

змінювати рухи зі зміною характеру музики «Ой вулиця, вулиця широка», рос. народ. мелодія, обр. Л. Ломової;

передача в русі сили звучання «Жайворонок», муз. М. Глінки, «Колискова», муз. О. Гречанінова»; передача в русі різного темпу «Вальс», муз. Р. Гліер, «Український танець», муз. М. Сільванського, «Етюд» Ю. Соколовський;

«Спокійна ходьба», муз. Т. Ломової; «Марш» муз. Ю.Рожавської; «Йшло телятко», сл. М. Чопик, муз.В. Войнарського; «Марш», муз. В. Дешевова.


«Марш» з кінофільму «Весна» муз. І.Дунаєвського; « Канава», рос. Народ. Пісня, обр. Л. Кауфмана.

«Спіймаймо м’яч», муз. К. Мяскова, «Передача м’яча», муз. С. Сосніна.

«Вертушка», укр.. народ. мелодія муз. Я. Степового; «Скік-скок» сл. М. Чопик, муз. В. Войнарського.3.

12

Ритмічні вправи з дитячими музичними інструментами

Ознайомлення з барабаном, брязкальцями і подібними до них 2-3 інструментами (кожного окремо) для передачі сильної і слабких долей у знайомих музичних творах.

Повторення даного ритмічного малюнка і передача на інструменті простих пісенних ритмів.


Учні:


 • - має уявлення про зовнішній вигляд і звучання дитячих інструментів;

 • - знає поняття сильна та слабка долі;

 • - повторюють на дитячому інструменті найпростіші ритмічні малюнки.

Формування уявлень про зовнішній вигляд і звучання дитячих інструментів

Розвиток емоційно-вольової сфери - вміння регулювати свої емоції.

Розвиток фонематичного слуху.


Розвиток та корекція загальної та дрібної моторики., відчуття ритму;

Розвиток відчуття ритму, підвищення уваги, швидкості реакції.

Розвиток здібностей диференціювання на слух

«Барабанщик», муз. Г. Гриневича, сл. О. Благініної, укр.. народ. промовки «Іди, іди дощику», «Гоп-гоп», «Пташки дзьобають», муз. О. Телічеєвої.4.

16

Імпровізація рухів на музичні теми, ігри під музику

Засвоєння вільного природного руху під чітко, ритмічно організовану музику.


Засвоєння зміни напрямку чи форми руху відповідно до зміни темпу чи гнучкості звучання музики.

Визначення сильних і слабких долей такту і вільне передавання їх притопами, оплесками у долоні та іншими формами руху.

Найпростіші наслідувальні рухи під музику.

Ігри під музику, ігри типу естафет з мячем, обручем, ігри зі співом.Учні:


- рухається під чітко ритмічно організовану музику.

- знає зміни напряму чи форми руху відповідно до зміни темпу чи гнучкості звучання музики;


- визначають сильні і слабкі долі такту і вільно передають їх притопами, оплесками та іншими формами руху;


- виконують найпростіші наслідувальні рухи;
-- пам’ятають назви і правила декількох ігор;

 • - вміють діяти з дрібними предметами;

- виявляють ініціативу, рішучисть, колективізм.

Розвиток зорового сприймання, фонематичного слуху.

Розвиток почуття ритму, такту.

Розвиток емоційної сфери - вміння регулювати свої емоції.


Корекція та вміння сприймати на слух.

Формування почуття колективізму, рішучості, рорзвиток власної ініціативи.

Подолання скутості учнів, підвищення здатності пристосовувати свої дії до наявних умов, ситуацій.

Формування почуття відповідальності за свої дії перед іншими учнями.

«Тепловоз», муз. А. Філіпченка, сл. Т. Волгіної, «Зайчики» муз. О. Тилічеєвої,


«Півник», лат. Народ. Пісня, обр. В. Зимницького; «Полька», муз. В. Локтєва; Марш», муз. І. Дунаєвський.

«Колискова», муз. О. Телічеєвої, «Маленький жарт» муз В. Селіванова, «Полька», муз . А.Мухи.

«Танцюючі черепахи», сл. М. Чопик, муз. В. Войнарського;

«Пташки та клітка» муз. Л. Кауфмана, «Спіймаймо м’яч» муз. К. Мяскова, «Горобчики та кіт» муз К. Мяскова,5.

18

Народні танці і сучасні танцювальні рухи

Прості танцювальні рухи:

простий крок – м’який, перекатний, гострий, з високим підніманням стегна, на напівпальцях, ступаючи на всю стопу.

Біг на напівпальцях. Притупування однією ногою з оплесками в долоні.


Кружляння через праве плече з піднятими руками, кружляння парами – на місці і в русі.

Приставний і перемінний кроки вперед, вбік, назад. Кроки галопу – прямий, боковий. Перемінний крок. Основний крок місцевого народного танцю.

Розучування танців, за показом.


Учень:


 • знає прості танцювальні рухи, вміє їх виконувати;

- виконує простий крок – м’який, перекатний, гострий, з високим підніманням стегна, на напівпальцях, ступаючи на всю стопу;
- виконує біг на напівпальцях, притупування однією ногою з оплесками в долоні.

- знає сторони „право”, „ліво”, виконує кружляння ( за допомогою вказівок вчителя);


- знає напрями вперед, вбік, назад;

- виконує приставний і перемінний кроки, крок галопу (прямий, боковий);


- бере участь в 4-5 танках.


Формування постави, гнучкості, координації рухів.

Розвиток танцювальних здібностей.

Розвиток емоційної сфери - регуляції власними емоціями.


Розвиток темпоритмічного відчуття. Узгодження рухів з музичним супроводом.

Розвиток ритмічного, чіткого та виразного виконання танцювальних рухів. Корекція правильної постави.

Корекція правильної ходи, подолання моторної напруженості.


Розвиток танцювальних здібностей.

«Потупаємо-покрутимося» на рос. народ. мелодію «Ой вулиця, вулиця широка» , обр. Т. Ломової, «Пружини», рос. народ.мелодія, обр. Т. Ломової, «Туп-туп веселонько» укр.. народ. мелодія, обр. М.Різоля, «Вертушки» укр.. народ. мелодія, обр. Я. Степового, «Полька» муз. П. Чайковського, «Дитяча полька» муз. М. Глінки; «Три білих коня», муз. Є. Крилато ва, сл. Л. Дербеньова.

«Український народний танець» обр. В.Зимницького; укр. народ. мелодія «Гречаники».
«Туп-туп веселонько», укр.. народ. мелодія, обр. М. Різоля; «Полька», муз. Б. Сметани;

«Гопачок», укр.. народ. Мелодія, обр. М. Раухвергера; «Танок маленьких каченят», муз. Т. Вернер, сл. Ю. Ентіна; «Чебурашка», муз. В. Шаїнського, сл. Є. Успенського.
Вимоги до знань та вмінь учнів на кінець навчального року:

Учень:


ЗНАЄ:

-знає групи ритмічних вправ;

-знає терміни: голосно-тихо, високо-низько, характер, темп музики і рухи (швидко, повільно, помірно)

- знає назви простих танцювальних кроків;

УМІЄ:

-уміє виконувати основні рухи і загальнорозвиваючі вправи з предметами і без них під музику;-уміє повторювати на дитячому музичному інструменті найпростіші ритмічні малюнки;

-уміє виконувати наслідувальні рухи;2-й клас

68 годин (2 години на тиждень)

1

2

3

4

5
1.

4

Теоретичні заняття:

Повторення раніше вивченого.
2.

18

Ритміко-гімнастичні вправи

Удосконалення навичок правильного виконання основних рухів під музику на 2/4, 4/4 – ходьби, бігу, стрибків, підскоків.

Збереження і швидка зміна темпу і характеру руху зі зміною темпу чи характеру музичного супроводу.

Включення в рух одночасно з початком звучання музики і припинення руху із закінченням музики. Рухи і вправи, які вимагають уваги і координації руху рук і ніг.

Ходьба, біг в колоні по одному, парами, по чотири – з дотриманням дистанції, врозсип.

Біг між предметами (не торкаючись їх, не наштовхуючись на товаришів). Перешикування на ходу в колоні, зміна напряму руху із зміною мелодії, знаходження відповідного місця в приміщенні.


Чітке і ритмічне виконання під музику загально розвивальних вправ, зазначених у програмі з фізкультури, з використанням предметів і без них.

Вправи з м’ячем, обручем, булавою (кидання, качання, передача), використання скакалок для різних стрибків під музику.Учень:


- виконує основні рухи під музику на 2/4, 4/4 – ходьбу, біг, стрибки, підскоки.

 • - знає терміни, які визначають: зміни темпу, характер музики;

- зберігає і швидко замінює темп і характер руху із заміною темпу чи характеру музики;

 • - включається в рух одночасно з початком звучання музики і припиняють рух із закінченням;

 • - шикується в колони по одному, парами, по чотири;

 • - дотримується дистанції;

- виконує біг між предметами;

- знає терміни, пов’язані з перешикуванням, дотримується відповідної дистанції відносно один до одного; • - знає правила бігу між предметами

 • - знаходять потрібне місце в залі, відповідно до перешикування та зміни напрямку руху колони;

- виконує загально розвиваючі вправи з використанням предметів і без них;


- виконує вправи з м’ячем, обручем, булавою, скакалкою, знає особливості їх виконання.

Зміцнення м’язів шиї, плечового поясу, рук і ніг, тулуба.


Уточнення термінології, корекція сприймання темпу і характеру музики.

Корекція слухової уваги.

Коригування реакції на своєчасну зміну засобів музичної виразності.

Розвиток спостережливості, уважності, швидкості реакцій на відповідні зміни темпу і характеру музики.

.

Розвиток координації рухів, рівноваги.Виховання дисциплінованості
Корекція просторової орієнтації.

Уточнення назв термінів, пов’язаних зі змінами рухів та правил ходьби, бігу з різною кількістю дітей.


Розвиток здатності керувати своїм тілом, загартовувати свою волю.

Корекція правильної постави, виправлення недоліків ходьби, перешикування відповідно до зміни мелодії.

Деталізація правильного виконання вправ під музику.

Уточнення поняття „ритмічне виконання вправ під музику”.

Корегування знань, пов’язаних з виконанням вправ з предметами (м’ячем, обручем, булавою (кидання, качання, передача).
Ходьба: «Канава» рос. народ пісня, обр. Л.Кауфмана, «Марш» муз. Ю.Рожавської, «Марш» з кінофільму «Весна» муз. І.Дунаєвського,

Біг: «Побігали-потупотіли», муз. Л. Бетховена, «Пісня паровозика», муз.Ю. Юрловського, сл. Г. Сап гир і Г. Цифрової, «Біг», муз. Т. Ломової, «На конику», муз. В. Вітліна, «Побігаємо-пострибаємо», муз. С. Сосніна.

Стрибки: «У траві сидів коник», муз. В. Шаїнського, муз. М. Носова, «Пострибаємо», муз. Т. Ломової, «М’ячики», муз. М. Сатуліної, «Хто краще стрибає», муз. Т. Ломової.

Шикування:: »Марш», муз. Е. Парлова; »Марш», муз. М. Богословського.

ходьба: «Ох рано, встає охрана», муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Ентіна; «Марш», муз. Ф. Надененко.

Біг: «Біг», муз. О. Тилічеєвої, «Пісня паровозика», муз. Ю. Юрловського, сл. Г. Сапгир, Г. Цифрової.

«Марш», муз. Ю. Рожавської, «Пісня Віні-Пуха», муз. М. Вайнберга, сл. Б. Заходера.


Муз. супровід, спираючись на педагога.

Вправи з предметами та без них:

«Пружинки», рос. народ. мелодія, обр. Т. Ломової, «Веселі рученята», муз. О. Телічеєвої, «Вертушка», укр.. народ. мелодія муз. Я. Степового, «Поплаваємо», муз. В. Золотарьова, «Вправа з прапорцем», польська народна мелодія, «Спіймаймо м’яч», муз. К. Мяскова, «Передача м’яча», муз. С. Сосніна.
3.

12

Ритмічні вправи з дитячими музичними інструментами

Використання дитячих шумових інструментів з минулого року і нових (маракаси) для передачі сильних і слабких долей у музичних творах. Відтворення заданого ритмічного малюнка та ритму в музичних творах під які виконуються рухові вправи.


Учень:


 • - знає назви цих інструментів та способи користування ними; • - передає рухом чи на інструменті сильну і слабку долі тактів у музичних творах.

- відтворює ритмічні малюнки, задані без музики і в музичному творі.


Коригування назв дитячих шумових інструментів, уточнення способів користування ними.

Корекція і розвиток відчуття ритму, підвищення уваги, швидкість реакції.


Розвиток здібностей диференціювання на слух ритмічні малюнки.

Корекція та розвиток дрібної моторики.
Укр. народні пісні : «Диби-диби», «Печу-печу хлібчик», «Дударики», «Луна», «Гра з бубном», муз. М.Красєва.

4.

16

Імпровізація рухів на музичні теми, ігри під музику

Добір вільних рухів під музику різного характеру під керівництвом учителя

Передача напрямку різноманітними рухами (помахом, стрибком, розслабленням, зміною напряму); динамічними нюансами, штрихами музики, уривчастості (стаккато) зв’язності і плавності (легато) рухів, висхідного чи низхідного напрямку лінії мелодії.

Наслідувальні рухи,


Ігри під музику, ігри із співом, інсценування доступних пісень.
Учень:


 • - вміє самостійно добирати рухи під музику різного характеру під керівництвом учителя;

- передає різними формами руху динамічні акценти музики (уривчастості, зв’язності і плавності, висхідної чи нисхідної лінії мелодії); • - наслідує рухи тварин, птахів, людей, явищ природи; • - знає правила декількох ігор;

 • - бере участь в інсценуванні пісень;


Розвиток мислення, пам’яті, творчої уяви.


Корекція уявлення про: динамічні нюанси, штрихи, характерні рухи, що потрібно передати через музику.

Підвищення відчуття ритму, здатності своєчасно включатися в музично-ритмічну діяльність.

Формування здібностей до активної творчої спільної музично-ритмічної співпраці.


Конкретизація уявлень про відповідні рухи живої і неживої природи, людей, пересувних предметів

Розвиток емоційної сфери, художньо-образного мислення,- вміння керувати своїми емоціями.

Формування почуття відповідальності за свої дії перед іншими, почуття колективізму. Формування ансамблевих навичок.

«Літаки», муз. В. Нечаєва, муз. Т.Ломової, «Автомобілі»,


муз. Т. Ломової «Котик волохатий», укр. колискова, «Кіт та миші», муз. Т. Ломової, «Веселі гуси», укр. народ. пісня, «Курчата та яструб», муз. А. Мухи, «Хоровод в лісі», муз. М. Йорданського, сл. Н. Найдьонової.


«Півник», рос. народ. мелодія, обр. Т. Ломової, «Зайчики», муз. О. Тилічеєвої, «Ведмежата»,

.

Дит; народ. ігри: „Просо”, „Мак”, „Подоляночка” та ін.; А.Філіпенко „По малину в сад підемо”, „На мосту” та ін. твори такого типу.5.

18

Народні танці і сучасні танцювальні рухи

Танцювальні рухи (опрацьовані в минулому році та нові елементи танцю і рухи: біг м’який, перекатний, гострий, з високим підніманням стеген. Пружинний крок і біг, напівприсідання, крок з носка на п’ятку, ковзкий крок, підскок.

Почергове виставлення і викидання ноги на п’ятку вперед і вбік, на носок вперед, вбік, назад. Повороти кистей, плавне піднімання і опускання рук вперед, в гору, в сторони. Кроки польки вперед і назад. Основні кроки місцевих народних танців.
Танцювальні композиції українського народного танцю, кругові танки, рухи під сучасні ритми.


Учень:


 • - виконує прості танцювальні рухи;

 • - виконує біг м’який, перекатний, гострий, з високим підніманням стеген;

 • - виконує пружинний крок і біг, напівприсідання, крок з носка на п’ятку, ковзкий крок, підскок;

 • - почергово виставляє і викидає ноги на п’ятку, вперед і вбік, на носок вперед, вбік, назад; • - плавно піднімає руки вперед,вгору, в сторони;

- виконує кроки польки вперед, назад; • - бере участь у 5-6 нових танках.

Пригадування теоретичного й практичного матеріалу з минулого року та закріплення нового матеріалу по даній темі.

Розвиток емоційної сфери.

Формування почуття колективізму, терплячості.


Розвиток танцювальних здібностей.

Корекція правильної постави та рухів під час виконання різних танців.

Уточнення рухів, що належать до певного виду танців.

Чеська народна мелодія, обр. Ю.Соколовського, «Веселий танець» муз. Ю.Слонова,

«Гречаники», укр.. народ. мелодія; «Пружинка», муз. О. Гнесиної; «Підскок та високий крок», муз. Н. Косенко; «Краков’як», укр.. народ. мелодія.

»Полька», муз. В. Локтєва, «Полька», муз. С.Заславський, «Полька», муз. Б. Сметани,

«Гопак», укр.. народ. мелодія, обр. Н. Метлова; «Танець парами», укр.. народна мелодія, обр. М. Лисенка, «Танок маленьких каченят», муз. Т.Вернер, сл. Ю.Ентіна, «Стукалка», укр.. народ. мелодія, обр. М. Мітлова «Вальс», муз. Ю. Соколовський. .
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал