Програма з історії для 5 9 класів загальноосвітніх навчальних закладівСторінка6/8
Дата конвертації23.12.2016
Розмір1.01 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


Дата

уроку

К-ть годин

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ
2

ПОВТОРЕННЯ

Середньовічна спадщина України. Основні події і постаті


ВСТУП

Територія розселення українського етносу. Українські землі у складі різних держав. Особливості ранньомодерної доби в історії УкраїниУчень/ Учениця:

згадує і називає основні події та видатних діячів в історії України у IX–XV ст.;

показує на карті територіальні зміни, що відбувалися на українських землях у IX–XV ст.;

характеризує особливості розвитку України і світу напередодні раннього Нового часу;

називає хронологічні межі та періодизацію історії України в ранній Новий час;

пояснює та застосовує поняття «ранній Новий час»;

характеризує історичні джерела з історії України раннього Нового часу

8

Розділ І. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ ТА ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.
Люблінська унія 1569 р. Суспільно-політичні зміни. Василь-Костянтин Острозький

Магнати і шляхта. Міста і міщани. Фільварки і селяни

Православні братства. Шкільництво (Острозька академія, братські школи, єзуїтські колегії)

Пересопницьке Євангеліє. Книговидання. Діяльність Івана Федорова у Львові та Острозі

Церковні собори в Бересті 1596 р. Утворення Греко-Католицької Церкви. Іпатій Потій
Практичне заняття. Полемічна література дзеркало духовного життя та ідейних шукань українських просвітителів наприкінці ХVІ у першій половині ХVІІ ст.
Легалізація православної церкви. Митрополит Петро Могила, його реформи. Утворення Києво-Могилянської академії

Містобудування, архітектура та образотворче мистецтво


Практичне заняття. Українське суспільство ХVІ – першої половини ХVІІ ст.: соціально-економічне становище та повсякденне життяУчень/ Учениця:

називає дати Люблінської унії, утворення греко-католицької церкви, виходу друком перших книжок, заснування Києво-Могилянської академії, імена найвідоміших діячів культури та церкви;

показує на карті територіальні зміни, які відбулися на українських землях унаслідок Люблінської унії, польські воєводства на українських землях та їх центри;

пояснює і застосовує поняття: «фільварок», «церковні братства», «полемічна література», «греко-католицька церква», «слов’яно-греко-латинська школа», «колегія», «академія», «гравюра»;

розпізнає та описує пам’ятки архітектури й образотворчого мистецтва;

розповідає про перші друковані книжки, повсякденне життя української знаті, міщан і селян, навчання у братських школах;

наводить приклади поширення реформаційних і контрреформаційних ідей в українському суспільстві, впливу гуманізму та ролі історичних діячів доби в розбудові української культури, внеску навчальних закладів у розвиток освіти, діяльності православних братств;

характеризує особливості суспільно-політичного та економічного життя в українських землях, соціальну структуру українського суспільства, особливості розвитку та досягнення культури;

визначає причини, сутність та наслідки Люблінської унії 1569 р., Берестейської церковної унії 1596 р.;

порівнює перебіг процесів Реформації і Контрреформації в європейських країнах та в українських землях;

висловлює судження щодо діяльності В.-К. Острозького, Г. Смотрицького, П. Могили, І. Потія

1

Узагальнення
1

Тематичне оцінювання

6

Розділ ІІ. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.
Виникнення та становлення козацького стану. Перші Запорозькі Січі. Дмитро Вишневецький

Військово-політична організація козацтва. Реєстрове козацтво. Козацтво в боротьбі за свої права

Суходільні та морські походи козаків. Петро Конашевич-Сагайдачний. Військо Запорозьке і Хотинська війна

Практичне заняття. Побут, військово-політична організація та військове мистецтво українського козацтва


Учень/ Учениця:

називає дати першої згадки про козаків у писемних джерелах, утворення першої Запорозької Січі, козацьких повстань, Хотинської війни, а також імена найвідоміших керівників козацьких повстань 90-х рр. ХVІ ст. та другої чверті ХVІІ ст.;

показує на карті територію запорозьких земель, перші Січі, напрямки походів козаків на володіння Османської імперії, перебіг подій козацьких повстань 90-х рр. ХVІ ст. і другої чверті ХVІІ ст.;

пояснює і застосовує поняття: «козак», «Запорозька Січ», «кіш», «козацька старшина», «кошовий отаман», «козацька рада», «козацькі клейноди», «реєстрове козацтво», «низове козацтво», «курінь», «покозачення»;

описує побут, військове мистецтво, традиції та звичаї козаків, морські походи на турецькі володіння;

наводить приклади боротьби козацтва за свої права, військового мистецтва козаків;

характеризує військово-політичну організацію козацтва, участь у Хотинській війні;

визначає причини, сутність та наслідки виникнення українського козацтва, «доби героїчних походів», козацьких повстань другої чверті ХVІІ ст.;

висловлює судження щодо діяльності Д. Вишневецького, П. Конашевича-Сагайдачного, К. Косинського, С. Наливайка

1

Узагальнення
1

Тематичне оцінювання
7

Розділ ІІІ. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.
Початок Національно-визвольної війни

Богдан  Хмельницький. Переможні битви 1648 р.

Розгортання Національно-визвольної війни 1649–1653 рр. Молдавські походи. Гетьманщина наприкінці 1653 р.

Утворення козацької держави – Війська Запорозького. Політичний та адміністративно-територіальний устрій. Зовнішня політика. Соціально-економічне життяПрактичне заняття. Історичні джерела про Військо Запорозьке в системі міжнародних відносин
Військо Запорозьке і Московське царство. Українсько-російський договір 1654 р. Переяславська рада. Воєнно-політичні події 1654–1657 рр.

Практичне заняття. Богдан Хмельницький як людина та історичний діяч

Учень/ Учениця:

називає дати основних битв Національно-визвольної війни, укладення українсько-російського договору 1654 р.;

показує на карті напрямки походів українського війська у 1648–1657 рр., місця основних битв, територію козацької держави – Війська Запорозького та її сусідів;

пояснює і застосовує поняття: «генеральна військова та старшинська ради», «Гетьманщина», «гетьман», «генеральна старшина», «універсал», «полк», «сотня», «протекторат»;

описує перебіг подій в Переяславі 1654 р., роль Богдана Хмельницького в розбудові Гетьманщини;

наводить приклади змін в адміністративно-територіальному устрої та соціально-економічному становищі українських земель після утворення козацької держави; взаємовідносин Війська Запорізького з державами-сусідами;

характеризує роль найбільших битв війни в розгортанні національно-визвольної боротьби, умови Зборівського та Білоцерківського договорів, роль гетьмана й особливості здійснення влади в козацькій державі;

визначає причини, сутність та наслідки Національно-визвольної війни українського народу, українсько-російського договору 1654 р.;

порівнює причини, перебіг та наслідки Національно-визвольної війни українського народу з європейськими революціями у Нідерландах та Англії наприкінці XVI – у XVII ст.;

висловлює судження щодо діяльності Б.  Хмельницького


1

Узагальнення
1

Тематичне оцінювання
8

Розділ ІV. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х рр. ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.
Початок Руїни. Іван Виговський. Гадяцька угода. Андрусівська угода

Правобережна Гетьманщина.  Петро Дорошенко. Турецький протекторат. Чигиринські походи

Лівобережна Гетьманщина: політика гетьманів Іван Самойлович. Козацькі полки Слобожанщини. Чортомлицька Січ. Іван Сірко
Практичне заняття. Між конфліктом та спробами єдності: українське суспільство другої половини ХVІІ ст.
Внутрішня та зовнішня політика Івана Мазепи. Українське бароко: архітектура та образотворче мистецтво. Розвиток освіти

Україна в подіях Північної війни. Пилип Орлик


Практичне заняття. Українські історичні пісні, думи та козацькі літописи ХVІІ–ХVІІІ ст. як історичні джерела

Учень/ Учениця:

називає дати укладення гетьманськими урядами угод з Польщею і Московією, міждержавних угод, що стосувалися українських земель; роки правління гетьманів Лівобережної та Правобережної Гетьманщини; діячів культури, причини заселення Слобідської України;

показує на карті території, підвладні гетьманам Лівобережної та Правобережної України; території, що перебували під контролем Росії, Османської імперії, Речі Посполитої; напрямки найважливіших воєнних походів, центри полків Лівобережної Гетьманщини і Слобідської України;

пояснює і застосовує поняття: «Руїна», «Лівобережна Гетьманщина», «Слобожанщина», «Чортомлицька Січ»; «козацьке бароко», «козацькі літописи», «Малоросія»;

розпізнає та описує пам’ятки архітектури й образотворчого мистецтва;

наводить приклади заходів гетьманів, спрямованих на захист державних прав Гетьманщини та розбудови української культури;

характеризує особливості внутрішньої і зовнішньої політики гетьманів Лівобережної та Правобережної Гетьманщини, зміст політичних угод щодо українських земель, основні положення Конституції Пилипа Орлика; адміністративно-політичний устрій Слобідської України та Лівобережної Гетьманщини; роль Запорозької Січі в історії України другої половини ХVІІ ст., особливості розвитку та досягнення культури;

визначає причини, сутність та наслідки підписання Гадяцького і Андрусівського договорів, «Вічного миру», Бахчисарайського миру, українсько-шведського договору;

висловлює судження щодо діяльності І. Виговського, Ю. Хмельницького, І. Брюховецького, П. Дорошенка, І. Самойловича, І. Сірка, І. Мазепи, П. Орлика

1

Узагальнення
1

Тематичне оцінювання
8

РОЗДІЛ V. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 20–90 рр. ХVІІІ ст.
Полікультурний характер українського суспільства. Церковна еліта, козацька старшина, рядові козаки, селяни Гетьманщини. Шляхта й міщани Речі Посполитої

Освіта в Речі Посполитій та Російській імперії. Г. Сковорода. Архітектура та образотворче мистецтво

Останні гетьмани: Данило Апостол, Кирило Розумовський. Остаточна ліквідація гетьманства та решток автономного устрою Гетьманщини. Скасування козацького устрою на Слобожанщині

Нова (Підпільненська) Січ. Остаточна ліквідація Січі. Петро Калнишевський


Практичне заняття. Російсько-турецькі війни кінця XVIII ст. та їх вплив на Україну. Ліквідація Кримського ханства
Правобережна Україна та західноукраїнські землі. Поділи Речі Посполитої та українські землі
Практичне заняття. Гайдамаки в історичних джерелах та літературних творах: героїзація руху в народній свідомості

Учень/ Учениця:

називає дати остаточної ліквідації гетьманства і Запорозької Січі, поділів Речі Посполитої, закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України; останніх гетьманів і роки їх правління, ватажків гайдамацького й опришківського рухів, діячів культури та церкви;

показує на карті територіальні зміни, що відбулися внаслідок поділів Польщі, ліквідації козацького адміністративно-територіального устрою в Лівобережній Україні, Слобожанщині, на території Вольностей Війська Запорозького;

пояснює і застосовує поняття: «гайдамаки», «опришки», «паланки», «Коліївщина», «Малоросійська колегія»;

описує адміністративно-територіальний устрій запорозьких земель та їхнє господарське освоєння;

розпізнає та описує пам’ятки архітектури й образотворчого мистецтва;

наводить приклади заходів козацької старшини Гетьманщини, спрямованих на відновлення державництва України, розвитку освіти та науки;

характеризує соціально-політичне й економічне становище українських територій, внесок Києво-Могилянської академії в освіту та науку; зміни соціального стану основних верств населення;

визначає причини, сутність та наслідки остаточної ліквідації царським урядом гетьманського уряду та Запорозької Січі, розгортання гайдамацького руху на Правобережжі;

висловлює судження щодо діяльності П. Полуботка, Д. Апостола, К. Розумовського, П. Калнишевського, Г. Сковороди, С. Яворського, Ф. Прокоповича


1

Історія рідного краю1

Узагальнення
1

Тематичне оцінювання
1

Узагальнення до курсу: «Україна у ХVІ–ХVІІІ ст. Здобутки та втрати козацької доби»

Учень/ Учениця:

називає хронологічні межі та періодизацію раннього Нового часу;

◌ дає характеристику історичних діячів, які були причетні до значущих подій, явищ і процесів в історії України XVІ–XVIII ст.;

порівнює їх з основними процесами та тенденціями розвитку європейських країн;

характеризує особливість козацької доби та оцінює роль козацтва в історії України

1

РезервПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал