Програма вступного іспиту Підготовки доктора філософії Галузі знань 08 Право Спеціальності 081 ПравоСторінка2/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.51 Mb.
ТипПрограма
1   2   3
Тема 15. Конституційний Суд України

Поняття конституційної юстиції. Співвідношення понять «конституційна юстиція» та «конституційна юрисдикція».

Склад Конституційного Суду України. Порядок формування Конституційного Суду України. Конституційно-правовий статус судді Конституційного Суду України. Функції та повноваження Конституційного Суду України. Структура та організація (порядок) діяльності Конституційного Суду України. Основні організаційно-правові форми діяльності Конституційного Суду України.

Тема 16. Конституційно-правовий статус судів загальної юрисдикції в Україні

Поняття та елементи конституційно-правового статусу судів загальної юрисдикції. Принципи побудови системи судів загальної юрисдикції. Завдання та функції судів загальної юрисдикції в Україні. Система судів загальної юрисдикції в Україні.

Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції: поняття та елементи. Принципи діяльності суддів судів загальної юрисдикції. Функції, права та обов’язки суддів судів загальної юрисдикції. Порядок обрання та призначення на посади суддів судів загальної юрисдикції. Відповідальність суддів судів загальної юрисдикції. Гарантії діяльності суддів судів загальної юрисдикції.

Поняття та ознаки конституційних засад судочинства в Україні. Система конституційних засад судочинства.

Поняття та елементи конституційно-правового статусу Вищої ради юстиції. Принципи діяльності Вищої ради юстиції. Завдання, функції та повноваження Вищої ради юстиції. Порядок формування Вищої ради юстиції. Склад Вищої ради юстиції.

Тема 17. Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні

Поняття та елементи конституційно-правового статусу прокуратури України. Принципи організації та діяльності прокуратури України.

Система органів прокуратури України. Функції та повноваження прокуратури України. Акти органів прокуратури.

Тема 18. Конституційні основи територіального устрою України. Конституційний статус Автономної Республіки Крим

Поняття та ознаки територіального устрою. Поняття та види принципів територіального устрою. Поняття та ознаки адміністративно-територіального устрою України. Система адміністративно-територіального устрою України. Поняття та види адміністративно-територіальних одиниць. Столиця України: особливості конституційно-правового статусу.

Функції та повноваження Автономної Республіки Крим. Конституційно-правові основи організації та функціонування органів влади в Автономній Республіці Крим.

Поняття та ознаки Конституції Автономної Республіки Крим. Порядок прийняття і затвердження Конституції Автономної Республіки Крим. Структурна характеристика Конституції Автономної Республіки Крим.Тема 19. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні

Місцеве самоврядування – як політико-правова категорія. Основні теорії та сучасні моделі місцевого самоврядування. Європейська хартія про місцеве самоврядування. Становлення та розвиток інституту місцевого самоврядування в Україні.

Поняття та зміст місцевого самоврядування в Україні. Поняття та види принципів місцевого самоврядування України. Система та структура місцевого самоврядування в Україні. Поняття та зміст функцій місцевого самоврядування в Україні. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні. Поняття та ознаки гарантій місцевого самоврядування в Україні.

Тема 20. Конституційно-правова відповідальність

Поняття та ознаки конституційно-правової відповідальності. Підстави конституційно-правової відповідальності. Суб’єкти конституційно-правової відповідальності. Характер, зміст та види конституційно-правових санкцій.


МОДУЛЬ 3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Тема 1. Поняття кримінального права як самостійної галузі права. Наука кримінального права.

Ознаки кримінального права та його соціальна обумовленість. Завдання та функції кримінального права. Конституція України та її значення для кримінального права.

Система кримінального права. Загальна і Особлива частини. Поняття і структура Загальної частини.

Наука кримінального права, її предмет і методи. Завдання науки кримінального права.Тема 2. Кримінальна відповідальність та її підстава

Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності, її поняття та ознаки. Форми реалізації кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність і кримінально-правові відносини (суб’єкти, об’єкт і зміст). Момент виникнення та припинення кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність і покарання, Підстава кримінальної відповідальності, її закріплення у Кримінальному кодексі України

Дія в кримінальному праві конституційного принципу: ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Тема 3. Вчення про злочин.

Соціальна природа злочину. Історично мінливий характер поняття злочину. Криміналізація і декриміналізація суспільно небезпечних діянь.

Поняття злочину. Ознаки злочину. Суспільна небезпечність як матеріальна ознака злочину. Протиправність як формальна ознака злочину. Винність як ознака злочину, її значення. Караність як невід’ємна ознака злочину. Органічна єдність ознак злочину.

Тема 4. Склад злочину

Поняття складу злочину і його значення. Вичерпний перелік складів злочину в КК України. Співвідношення понять злочину і складу злочину. Елементи та ознаки складу злочину, їх зміст і органічна єдність Поділ ознак загального складу злочину на обов’язкові та факультативні; значення такого поділу.

Види складів злочину. Конкретний склад злочину і кваліфікація злочину. Поняття кваліфікації злочину та її значення.

Поняття об’єкта злочину. Значення об’єкта злочину для характеристики суспільної небезпечності злочину і його кваліфікації. Суспільні відносини як об’єкт злочину. Класифікація (види) об’єктів злочину, їх значення. Види безпосереднього об’єкта.

Поняття предмета злочину та його місце у структурі складу злочину. Відмінність предмета злочину від об’єкта злочину. Способи описання предмета злочину в диспозиціях статей Особливої частини КК.

Поняття об’єктивної сторони злочину. Ознаки, які характеризують об’єктивну сторону: обов’язкові та факультативні.

Поняття суб’єкта злочину у кримінальному праві. Види суб’єктів злочину. Загальний суб’єкт злочину та його поняття.

Фізична особа як обов’язкова ознака суб’єкта. Проблема визнання юридичних осіб суб’єктами окремих злочинів у науці кримінального права.

Осудність як обов’язкова ознака суб’єкта злочину. Поняття осудності та її критерії. Поняття неосудності за кримінальним правом. Критерії неосудності: медичний (біологічний) та юридичний (психологічний). Обмежена осудність, її значення.

Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Загальний і знижений вік кримінальної відповідальності. Критерії встановлення зниженого віку кримінальної відповідальності.

Поняття суб’єктивної сторони злочину та її значення. Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину.

Вина. Поняття вини і її значення. Форми вини у кримінальному праві, їх значення для кваліфікації злочину і призначення покарання. Мотив і мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину. Значення мотиву і мети, їх вплив на кваліфікацію злочину та покарання. Емоційний стан. Фізіологічний афект.Тема 5. Співучасть у злочині

Поняття співучасті. Її значення. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. Спільність участі декількох суб’єктів злочину у вчиненні злочину. Особливості інтелектуального та вольового моментів умислу співучасників. Питання про можливість одностороннього суб’єктивного зв’язку між співучасниками. Види співучасників.

Форми співучасті. Питання про форми співучасті в науці кримінального права і в КК України.

Кримінальна відповідальність співучасників. Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників. Кваліфікація дій співучасників та їх відповідальність при різних формах співучасті.Тема 6. Множинність злочинів

Соціальна та юридична характеристика повторності, сукупності, рецидиву злочинів. Поняття та види одиничного злочину.

Сукупність злочинів. Її ознаки. Види сукупності злочинів. Відмежування ідеальної сукупності від одиничного злочину. Відмежування сукупності злочинів від повторності злочинів і конкуренції норм. Кваліфікація злочинів при сукупності.

Рецидив злочинів. Його ознаки та значення. Види рецидиву.

Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочину.

Тема 7. Обставини, що виключають злочинність діяння

Поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння.

Необхідна оборона. Конституція України про право кожного громадянина на захист від протиправних посягань. Поняття необхідної оборони, її підстави та ознаки. Ознаки захисту при необхідній обороні. Кримінально-правова оцінка використання технічних та інших пристосувань, що вживаються для захисту від посягання. Своєчасність захисту. Кримінально-правова оцінка заподіяння шкоди при так званих “передчасній обороні” та “спізнілій обороні”. Вплив сильного душевного хвилювання, викликаного суспільно небезпечним посяганням, на кримінально-правову оцінку дій того, хто захищається.

Перевищення меж (ексцес) необхідної оборони: поняття, ознаки, види та відповідальність.

Спеціальні види необхідної оборони, передбачені ч. 5 ст. 36 КК. Уявна оборона. Поняття та ознаки уявної оборони. Види помилок при уявній обороні, їх значення для вирішення питання про відповідальність за шкоду, заподіяну у стані уявної оборони

Затримання особи, що вчинила злочин. Межі заподіяння шкоди при затриманні злочинця. Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця: поняття, ознаки та види.

Крайня необхідність. Ознаки правомірності заподіяння шкоди у стані крайньої необхідності. Мета, своєчасність, межі заподіяння шкоди у стані крайньої необхідності. Перевищення меж (ексцес) крайньої необхідності: поняття та ознаки. Кримінальна відповідальність за ексцес крайньої необхідності. Відмежування крайньої необхідності від необхідної оборони.

Характеристика інших обставин, що виключають злочинність діяння.Тема 8. Поняття покарання та його мета

Положення Конституції України та їх значення для визначення соціальної природи покарання та його поняття. Поняття і ознаки покарання за кримінальним правом України. Суть покарання. Мета покарання та її визначення у КК.Тема 9. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх як прояв гуманізму кримінального законодавства України.

Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру. Підстава та умови такого звільнення. Поняття та ознаки примусових заходів виховного характеру.

Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх, та особливості їх призначення. Вичерпний перелік основних і додаткових покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітніх, та особливості їх змісту.Тема 10. Злочини проти основ національної безпеки України

Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України. Родовий об’єкт цих злочинів. Види злочинів проти основ національної безпеки України та їх характеристика.Тема 11. Злочини проти життя та здоровя особи

Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров’я. Родовий об’єкт цих злочинів, значення його охорони. Види злочинів проти життя та здоров’я особи.

Поняття вбивства. Об’єктивна сторона вбивства. Момент закінчення. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Види вбивств.

Умисне вбивство. Поняття та види. Умисне вбивство без обтяжуючих і пом’якшуючих обставин. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. Види обтяжуючих обставин. Кваліфікація вбивства за наявності кількох обтяжуючих обставин. Умисне вбивство при пом’якшуючих обставинах, його види. Вбивство через необережність. Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. Вік відповідальності. Доведення до самогубства. Погроза вбивством.

Здоров’я людини як об’єкт злочинів. Загальна характеристика злочинів проти здоров’я та їх види.

Поняття тілесного ушкодження. Поняття умисного тяжкого тілесного ушкодження і його види. Критерії визнання тілесного ушкодження тяжким: медичний, соціальний, економічний, естетичний. Відмежування тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, від умисного та необережного вбивства. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Умисне легке тілесне ушкодження. Побої і мордування. Катування. Інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини.Тема 12. Злочини проти власності

Поняття і загальні ознаки злочинів проти власності. Об’єкт злочинів проти власності. Предмет злочинів проти власності. Його ознаки: юридична, економічна. фізична. Загальні об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочинів проти власності.

Система та види злочинів проти власності. Корисливі злочини проти власності, пов’язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб. Корисливі злочини проти власності, не пов’язані з обертанням чужого майна на свою користь або на користь інших осіб. Некорисливі злочини проти власності.

Тема 13. Злочини проти громадської безпеки

Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. Родовий об’єкт, його поняття, значення охорони. Специфіка об’єктивної і суб’єктивної сторін. Система та види злочинів проти громадської безпеки.Тема 14. Злочини проти громадського порядку та моральності

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності. Родовий об’єкт зазначених злочинів. Характеристика понять «громадський порядок» та «моральність».

Злочини проти громадського порядку. Групове порушення громадського порядку. Масові заворушення. Хуліганство.

Злочини проти моральності Наруга над могилою. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості. Створення або утримання місць розпусти і звідництво. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.Тема 15. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Поняття службового злочину та його основні ознаки. Поняття службової особи та її види. Система і види службових злочинів. «Загальні» юридичні склади службових злочинів.

Зловживання владою або службовим становищем. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Невід’ємні ознаки корупції. Форми корупційних кримінальних правопорушень. Поняття пропозиції, обіцянки, неправомірної вигоди. Види неправомірної вигоди. Основний безпосередній об’єкт складу злочину. Матеріальний та нематеріальний характер предмета складу злочину. Кваліфікуючі ознаки складу злочину. Момент закінчення злочину.

Незаконне збагачення. Зміст діяння. Об’єкт злочину. Предмет злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки складу злочину. Зловживання впливом. Об’єкт злочину. Предмет злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Кваліфікуючі ознаки складу злочину. Провокація підкупу. Поняття провокації та контрольованого вчинення. Характеристика діяння: поняття та способи провокації підкупу. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки складу злочину.

Тема № 16. Поняття, ознаки, завдання та структура кримінального процесу. Кримінальний процесуальний закон України та межі його дії.

Поняття та особливі ознаки кримінального процесу. Завдання кримінального судочинства. Кримінально-процесуальна форма. Види кримінальних проваджень. Система стадій кримінального провадження. Кримінально-процесуальні функції та гарантії. Кримінальне процесуальне законодавство України. Дія КПК у просторі, в часі, за колом осіб. Застосування аналогії закону у кримінальному судочинстві.Тема № 17. Загальні засади кримінального провадження.

Поняття та значення засад (принципів) кримінального провадження. Верховенство права. Законність кримінального провадження. Рівність перед законом і судом. Повага до людської гідності. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. Недоторканність житла чи іншого володіння особи. Таємниця спілкування. Невтручання у приватне життя. Недоторканність права власності. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення. Забезпечення права на захист. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Безпосередність дослідження показань, речей і документів. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Публічність. Диспозитивність. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами. Розумність строків кримінального провадження. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження.Тема № 18. Учасники кримінального провадження.

Суд. Здійснення правосуддя судом. Склад суду. Слідчий суддя, його повноваження у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення. Прокурор, його повноваження у кримінальному провадженні. Призначення та заміна прокурора. Органи досудового розслідування. Керівник органу досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування. Оперативні підрозділи.

Потерпілий і його представник. Законний представник потерпілого.

Сторона захисту. Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений.

Законний представник підозрюваного, обвинуваченого. Захисник, його повноваження та обов’язки, Залучення захисника. Обов’язкова участь захисника. Відмова від захисника або його заміна.

Інші учасники кримінального провадження. Заявник. Цивільний позивач та цивільний відповідач, їх представники. Законний представник цивільного позивача. Свідок. Адвокат свідка. Перекладач, експерт та спеціаліст: права та обов’язки, відповідальність. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник. Понятий. Заставодавець. Поручитель.

Відводи та самовідводи: обставини, що виключають участь особи в кримінальному провадженні. Заявлення та вирішення відводів та самовідводів.Тема № 19. Заходи забезпечення кримінального провадження.

Поняття, цілі заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні підстави та обмеження для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Види та особливості застосування, припинення окремих заходів забезпечення кримінального провадження, які не є запобіжними заходами. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Накладення грошового стягнення. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади. Тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення майна. Арешт майна. Прокурорський нагляд та судовий контроль за застосуванням запобіжних заходів.

Поняття, мета запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Підстави застосування запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Особливості застосування, припинення окремих запобіжних заходів. Особисте зобов’язання. Особиста порука. Застава. Домашній арешт. Тримання під вартою. Затримання особи. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Застосування електронних засобів контролю. Зміна та скасування запобіжних заходів. Прокурорський нагляд та судовий контроль за застосуванням запобіжних заходів.

Тема № 20. Докази і доказування у кримінальному процесі

Докази та їх процесуальні джерела. Види доказів. Належність доказу. Допустимість доказу. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого. Визнання доказів недопустимими. Достовірність доказу. Достатність доказів для прийняття процесуального рішення.

Предмет доказування. Обов’язок доказування. Збирання (формування) доказів та їх джерел. Форми фіксування кримінального провадження. Перевірка доказів. Оцінка доказів. Доказування при обґрунтуванні та оформленні процесуальних рішень у кримінальному провадженні.

Поняття показань як процесуального джерела доказів. Висновок або думка особи, яка дає показання. Пояснення особи. Особи, які дають показання. З’ясування достовірності показань свідка. Показання з чужих слів.

Поняття та ознаки речового доказу. Види речових доказів. Процесуальне закріплення предметів як речових доказів. Зберігання речових доказів та вирішення питання про них.

Поняття документу як процесуального джерела доказів. Види документів. Гарантії достовірності документів, які залучаються як джерело доказів. Процесуальний порядок оформлення документа як джерела доказів. Зберігання документів та вирішення питання про них.

Поняття висновку експерта як процесуального джерела доказів. Види висновку експерта. Гарантії достовірності і допустимості висновку експерта. Форма та зміст висновку експерта. Перевірка та оцінка висновку експерта.

Тема № 21. Загальні положення досудового розслідування.

Початок досудового розслідування. Форми досудового розслідування. Підслідність органів досудового розслідування. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. Місце проведення досудового розслідування. Строки досудового розслідування, їх продовження. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. Використання спеціальних знань та науково-технічних засобів у ході досудового розслідування. Дистанційне досудове розслідування.

Поняття та загальні підстави для проведення слідчих (розшукових) дій. Вимоги та обмеження до проведення слідчих (розшукових) дій. Характеристика підстав, порядку проведення та процесуальних гарантій учасників окремих слідчих (розшукових) дій, особливості їх оформлення. Поняття і підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Прийняття рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії слідчим, прокурором. Судовий контроль за негласними слідчими (розшуковими) діями.

Тема №22. Загальні положення судового розгляду.

Строки і загальний порядок судового розгляду. Незмінність складу суду. Запасний суддя. Головуючий у судовому засіданні. Безперервність судового розгляду. Наслідки неприбуття учасників судового розгляду. Право осіб перебувати в залі судового засідання та відповідні обов’язки. Заходи до порушників порядку судового засідання. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, запобіжного заходу під час судового провадження. Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження. Зупинення судового провадження. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження. Межі судового розгляду, процесуальний порядок їх зміни.

Підготовчі судові дії. Відкриття судового засідання. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу. Повідомлення про права і обов’язки. Видалення свідків із залу судового засідання. Початок судового розгляду. Роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Розгляд судом клопотань учасників судового провадження. Дослідження доказів та їх джерел судом та сторонами кримінального провадження. Допит обвинуваченого, свідка, потерпілого. Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого. Пред’явлення для впізнання. Проведення експертизи, допит експерта в суді. Дослідження речових доказів, документів. Консультації та роз’яснення спеціаліста. Огляд на місці. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами. Судові дебати. Обвинувальні промови прокурора, потерпілого, цивільного позивача, їх представників та законних представників. Захисні промови обвинуваченого, його законного представника, захисника, цивільного відповідача, його представника. Право на виголошення репліки. Останнє слово обвинуваченого. Вихід суду для ухвалення судового рішення.

Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. Порядок ухвалення судових рішень. Проголошення та роз’яснення судового рішення.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал