Програма вступних випробовувань для вступників до Новоушицького коледжуСкачати 72.21 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації20.02.2017
Розмір72.21 Kb.
ТипПрограма

Затверджую: директор Новоушицького коледжу Подільського ДАТУ
___________ Альльонов О.М.
«____»___________ 2016 року
ПРОГРАМА

вступних випробовувань для вступників до Новоушицького коледжу
ПДАТУ за ОКР «Молодший спеціаліст» на базі ОКР «Кваліфікований
робітник»
Галузь знань 27 «Транспорт»
Спеціальність 275 «Транспортні технології»
Програму вступного випробовування складено на основі державних стандартів з підготовки кваліфікованих робітників за професіями:

7213 Рихтувальник кузовів;

7231 Слюсар з ремонту автомобілів;

7239 Авторемонтник;

7241 Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;

8322 Водій автотранспортних засобів;

8332 Машиніст крана автомобільного.
Програму склав:
Шмегельський Броніслав Іванович, викладач фахових дисциплін
Новоушицького коледжу Подільського ДАТУ.
Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії спеціальних дисциплін транспортно-енергетичного відділення
Протокол № ___ від ___________ 2016р
Голова комісії __________ А.В.Свинар
Нова Ушиця
2016р.

Пояснювальна записка
Програма вступних фахових випробовувань розроблена для абітурієнтів на базі
ОКР «Кваліфікований робітник», які вступають до Новоушицького коледжу
ПДАТУ за напрямом підготовки 275 «Транспортні технології» на навчання за
ОКР «Молодший спеціаліст».
Програма складена на основі робочих навчальних програм з предметів, які вивчалися при підготовці кваліфікованих робітників автомобільного транспорту і складається з чотирьох розділів.
Розділи містять основні питання з будови, технічного обслуговування, діагностики технічного стану автомобілів, що увійшли до тестових завдань.
Складені тести є системою завдань, визначених програмовим змістом зростаючої важкості, що дозволяє об’єктивно оцінити рівень підготовленості абітурієнтів.
За рівнем засвоєння знань, умінь та навичок вступні тести є письмовими тестами – завданнями з вибірковими відповідями.
У тестовому завданні формується умова завдання та всі необхідні вихідні дані, а у відповідях подано кілька варіантів результатів рішення в числовому вигляді.
Абітурієнт повинен розв’язати завдання і визначити одну правильну відповідь із запропонованих варіантів.
Під час вступних випробовувань (тести) абітурієнт повинен показати чіткі знання з:

будови основних вузлів, агрегатів, механізмів і систем основних марок автомобілів;

основ технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

основ діагностування та регулювання окремих деталей, механізмів автомобілів;

техніки безпеки, охорони праці та довкілля при виконанні робіт пов’язаних з експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом автомобільного транспорту.
Обсяг вимог до знань абітурієнтів
Повинен знати:
- конструкцію і призначення складових одиниць та агрегатів автомобілів середньої складності;
- правила складання автомобілів, способи і прийоми ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів і приладів;
- основні прийоми розбирання, складання, знімання та встановлення приладів і агрегатів електроустаткування;
- типові несправності системи електроустаткування, способи їх виявлення та усунення;
- призначення і основні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту;

- відповідальні регулювальні і кріпильні роботи;
- основні властивості металів;
- своєчасно виконувати регулювальні роботи й технічне обслуговування;
- виявляти й усувати несправності в процесі експлуатації;
- оцінювати технічний стан і методи діагностування;
- досконало знати будову автомобіля;
- основні властивості паливо-мастильних матеріалів;
- охорону довкілля при експлуатації автомобільного транспорту.
Метою тестового випробовування є з’ясування рівня знань теоретичного матеріалу, передбаченого програмою підготовки кваліфікованого робітника за професіями:
7213 Рихтувальник кузовів;
7231 Слюсар з ремонту автомобілів;
7239 Авторемонтник;
7241 Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;
8322 Водій автотранспортних засобів;
8332 Машиніст крана автомобільного.
Програма вступних випробовувань
1.

Будова автомобілів
Класифікація автомобілів за призначенням, ходовою частиною, остовом, двигуном. Робоче обладнання автомобілів. Будова двигуна і призначення його механізмів і систем.
Призначення, будова та робота кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів ДВЗ. Обслуговування кривошипно-шатунного механізму. Основні несправності та способи їх усунення.
Система пуску двигунів внутрішнього згоряння. Обслуговування приладів пуску. Несправності та їх усунення.
Система охолодження та мащення двигунів внутрішнього згоряння. Повітряне і рідинне охолодження двигуна, їх переваги і недоліки. Обслуговування системи охолодження та мащення, несправності та їх усунення.

Електрообладнання автомобіля. Джерела струму і споживачі електричної енергії автомобіля. Освітлення і сигналізація, допоміжне обладнання.
Обслуговування джерел струму, вимірювання рівня та густини електроліту в акумуляторній батареї і доведення його до норми, пошук несправностей та їх усунення.
Система запалювання, призначення і типи. Контактно-транзисторна система запалювання, будова, принцип дії. Прилади контактно-транзисторної системи запалювання. Безконтактна система запалювання (датчик Холла). Несправності в системах електричного запалювання та їх усунення.
Трансмісія автомобіля, основні механізми, їх призначення і робота. Зчеплення, будова, робота,регулювання. Обслуговування зчеплення, карданної передачі і проміжного з’єднання. Несправності та їх усунення.
Коробка передач автомобілів. Класифікація, будова, робота. Обслуговування коробок передач, роздавальних коробок, ходозменшувачів. Несправності та їх усунення.
Будова механізмів ведучих мостів. Диференціал, принцип роботи. Кінцева передача. Обслуговування головної передачі, диференціалу і кінцевої передачі.
Несправності та їх усунення.
Ходова частина автомобілів. Рами, колеса і підвіски автомобіля.
Обслуговування ходової частини автомобіля. Несправності та їх усунення.
Механізми керування автомобілів. Типи рульових механізмів, будова і робота рульового керування. Призначення основних деталей рульового приводу.
Несправності, регулювання та обслуговування рульового керування.
Будова і дія гальмівних систем автомобілів. Типи гальмівних систем. Переваги
і недоліки гідравлічного приводу гальм. Будова пневматичного приводу гальм.
Обслуговування гальмівної системи автомобіля, регулювання. Несправності та
їх усунення.
Паливо і мастильні матеріали для двигунів автомобілів. Основні марки автомобільних бензинів. Використання газоподібного палива. Марки моторних
і трансмісійних олив, мастил для шарнірних вузлів, підшипників ковзання та кочення, що застосовуються в автомобілях.

2.Експлуатація автомобілів
Види автомобільних підприємств, їх структура та призначення.
Порядок видачі, оформлення та здачі дорожніх листів.
Перевірка технічного стану та укомплектованості автомобіля.
Заправка автомобіля паливом.
Особливості експлуатації автомобілів у районах з особливо низькими температурами повітря, глибоким сніговим покровом, частими хуртовинами та сніговими заносами на шлях, у жарких і пустельних районах, погано розвинутою дорожньою мережею, сильного забруднення повітря, значними змінами температури повітря за добу, в гірських районах, в умовах бездоріжжя, під час переправи вбрід та по кризі.
Обов’язки водія під час постановки автомобіля і причепів на зберігання.
Зберігання паливно-мастильних матеріалів.
Паливна економічність автомобіля.
Вплив основних несправностей на витрати палива і мастильних матеріалів.
Екологічна безпека автомобіля.
3.Технічне обслуговування автомобілів
Поняття «Технічне обслуговування», його призначення та види.
Види технічного обслуговування та періодичність його проведення.

Організація технічного обслуговування автомобілів.
Умови експлуатації, які впливають на технічний стан автомобіля.
Види робіт, які проводяться при щоденному обслуговуванні.
Прилади, обладнання, інструменти, які використовуються при проведенні технічного обслуговування.
Періодичність проведення ТО-1. Перелік робіт при їх проведенні.
Основні несправності двигуна.

Контроль технічного стану автомобілів.
Основне призначення діагностування і технічного обслуговування.
Періодичність проведення ТО-2 і види робіт, які при ньому виконуються.
Правила техніки безпеки при проведенні технічного обслуговування.
Обслуговування і регулювання привода розподільного вала легкового і вантажного автомобілів.
Обслуговування і регулювання газорозподільного механізму автомобіля ГАЗ-53
Підготовка автомобіля до проведення технічного обслуговування.
Періодичність і види робіт, які виконуються при сезонному технічному обслуговуванні.
Охорона праці при проведенні технічного обслуговування в пунктах ТО.
Технічне обслуговування системи мащення вантажних автомобілів.
Причини зниження тиску оливи в двигуні.
Технічне обслуговування системи живлення вантажних автомобілів.
Технічне обслуговування та основні несправності карбюратора.
Технічне обслуговування системи охолодження вантажних автомобілів.
Технічне обслуговування та основні несправності відцентрового водяного насоса.
Технічне обслуговування електрообладнання.
Обслуговування і налагодження системи запалювання автомобіля ГАЗ-53.
Основні несправності й технічне обслуговування приладів освітлення.
Основні несправності й технічне обслуговування приладів пуску двигуна.
Технічне обслуговування та основні несправності механізму зчеплення.

Технічне обслуговування та основні несправності коробки передач.
Технічне обслуговування та основні несправності карданної передачі.
Технічне обслуговування та основні несправності головної передачі та диференціалу.
Технічне обслуговування та основні несправності ходової частини автомобіля.
Технічне обслуговування та основні несправності рульового керування.
Технічне обслуговування та основні несправності гідравлічної та пневматичної гальмівних систем автомобіля.
4. Ремонт автомобілів
Поняття «Ремонт» автомобіля.
Поняття «Зазор, Допуск» в ущільнюючих, обертових та спряжених деталях.
Способи ремонту й відновлення спрацьованих та з іншими дефектами деталей і спряжень.
Відновлення деталей зварюванням, наплавленням і паянням.
Основні несправності блоків і гільз циліндрів.
Технологія ремонту блоків і гільз циліндрів.
Основні несправності кривошипно-шатунного механізму.
Ремонт деталей кривошипно-шатунного механізму.
Основні несправності головок циліндрів.
Ремонт головок циліндрів.
Основні несправності газорозподільного механізму.
Ремонт газорозподільного механізму.
Основні несправності деталей і вузлів системи мащення.
Ремонт деталей і вузлів системи мащення.

Основні несправності деталей і вузлів системи охолодження.
Ремонт деталей і вузлів системи охолодження.
Основні несправності деталей і вузлів системи живлення карбюраторного, дизельного двигунів та двигунів, які працюють на скрапленому, стиснутому газі.
Ремонт деталей і вузлів системи живлення.
Основні несправності приладів електрообладнання автомобіля.
Ремонт приладів електрообладнання автомобіля.
Основні несправності механізму зчеплення автомобіля.
Ремонт механізму зчеплення автомобіля.
Основні несправності коробки переміни передач автомобіля.
Ремонт коробки переміни передач автомобіля.
Основні несправності карданної передачі автомобіля.
Ремонт карданної передачі автомобіля.
Основні несправності головної передачі автомобіля.
Ремонт головної передачі автомобіля.
Основні несправності ходової частини автомобіля.
Ремонт ходової частини автомобіля.
Основні несправності рульового керування автомобіля.
Ремонт рульового керування автомобіля.
Основні несправності гальмівної системи автомобіля.
Ремонт гальмівної системи автомобіля.


Рекомендована література.
Бабіч Б.С.
Лущик В.В.
Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів – К: Либідь. 2001-460ст. Підручник.
Бандрівський М.І.
Приймак Є.Є.
Правила і безпека дорожнього руху. Навчальний посібник
Львів: Світ. 2004-216ст.
Боженко Л.
Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. Львів: Афіша. 2001-353ст.
Будіщев М.
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка.
Львів: Афіша. 2001-424ст.
Іващенко М.
Будова й експлуатація вантажних автомобілів. К: Знання.
2000-199ст.
Кисликов В.Ф.
Лущик В.В.
Будова й експлуатація автомобілів. Підручник. К: Либідь.
2004-400ст.
Костів Б.І.
Експлуатація автомобільного транспорту. Підручник.
Львів: Світ. 2004-496ст.
Лудченко О.
Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. Підручник.
К: Знання. 2003-511ст.
Малиновський С.
Загальна електротехніка. Львів: Бескід-Біт. 2003-640ст.
Строков О.П.
ТО та ремонт вантажних і легкових автомобілів, автобусів.
Основи будови та експлуатації автопоїздів. Підр К: Грамота
Токаренко В.М.
Практикум по устройству, техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта – К: Урожай. 1989
Гандзюк М.П.
Желібо С.П.
Основи охорони праці. К: Каравела. 2010-384ст.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал