Програма usaid лев впроваджується: Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» у партнерстві зСторінка5/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.71 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

Економічні ефекти спрощеної системи оподаткування

3.1 ССО як спосіб надання непрямих субсидій


Спрощена система оподаткування, обліку та звітності є інструментом надання субсидій частині виробників товарів та послуг. В економічній теорії субсидія означає будь-яку фінансову або іншу допомогу, яку держава надає суб’єктам господарювання або їх групам на вибірковій основі.12 Спрощена система оподаткування в Україні є способом надання такої допомоги. По-перше, одним із компонентів ССО є зменшення вимог до обліку та звітності, що зменшує адміністративні витрати тих суб’єктів господарювання, які застосовують ССО. По-друге, ССО дозволяє зменшувати обсяг податків, який сплачують суб’єкти господарювання.

3.1.1 Види субсидій


Субсидії, які надаються суб’єктам господарювання за допомогою ССО, можна поділити на три групи:

  1. зменшення податкового навантаження на суб’єкт господарювання в результаті заміни податку на прибуток підприємств (ППП) або податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) (з підприємницької діяльності), а також податку на додану вартість (ПДВ)13 єдиним податком.

  2. зменшення податкового навантаження на суб’єкт господарювання в результаті заміни ПДФО (з оплати найманої праці) єдиним податком, а також в результаті зменшення зобов'язань зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) (який ФОП-платники єдиного податку можуть сплачувати в обсязі, меншому, ніж наймані працівники).

  3. зменшення фінансового навантаження на суб’єкт господарювання в результаті скорочення витрат на ведення бухгалтерського обліку та звітність (включаючи витрати на навчання персоналу, проходження перевірок та сплату штрафів).

Далі ми окремо оцінимо кожний з цих видів субсидій.

3.1.2 Оцінка економічного ефекту від заміни ППП,ПДФО та ПДВ для підприємців


Застосування ССОдозволяє підприємцям зменшити податкове навантаження за рахунок заміни ППП або ПДФО (з підприємницької діяльності), а також ПДВ (якщо підприємець або підприємство є його платником) єдиним податком (див. Рисунок 3.1). Оцінити загальний розмірсубсидії, яка полягає у зниженні відповідного податкового навантаження, можна за допомогою моделювання, сутність якого полягає у визначенні потенційного податкового навантаження на платників єдиного податку, яке б вони несли у разі застосування загальної системи оподаткування.14 Моделювання базується на узагальнених даних щодо фінансових показників суб’єктів господарювання, даних щодо розподілу доходів платників єдиного податку за групами, а також на низці припущень.15 Результати моделювання свідчать, що застосування ССО скорочує потенційні витрати зі сплати ППП, ПДФО(з підприємницької діяльності) та ПДВ та 33%. Водночас в масштабах економіки обсяг субсидії є невеликим. Розмір економії становить 4,8 млрд грн або 0,3% ВВП. Мала величина субсидій по відношенню до ВВП пояснюється тим, що частка платників єдиного податку у загальному обсязі реалізації суб’єктів господарювання України є невеликою (6,6%).

Рисунок 3.1. Розрахункова сума податків, які сплачуються суб’єктами господарювання, що використовують різні режими оподаткування (станом на грудень 2013 року)

Джерело: власне зображення

3.1.3 Оцінка економічного ефекту від заміни ПДФО та зменшення ЄСВ для працівників


Надання такої субсидії підприємствам не було передбачено розробниками ССО, але вона фактично надається, оскільки суб’єкти господарювання використовують ССО для скорочення податкового навантаження при оплаті праці. Це відбувається у такий спосіб. На вимогу суб’єкта господарювання наймані працівники цього суб’єкта реєструються приватними підприємцями та укладають договір про співпрацю з цим суб’єктом. Відповідно, суб’єкт господарювання скорочує витрати на сплату ЄСВ (замість ЄСВ у розмірі приблизно 40% від зарплати може сплачуватися мінімальний ЄСВ — 422,65 грн на місяць у грудні 2013-червні 2015 років), а також на сплату податку (ставка ЄП становила 4%, ПДФО — 15-17%) (різниця у сумі сплачуваних податків та ЄСВ за різних режимів оподаткування відображена на Рисунку 3.2). Прикладами такого способу організації бізнесу є робота роздрібних магазинів, кожен продавець яких зареєстрований як ФОП, а також робота підприємств автосервісу, працівники яких також оформлені як підприємці.

Оцінка розміру цієї субсидії базується на даних обстеження домогосподарств України, згідно якого у 2013 році кількість осіб, що працюють не за наймом,16 у формальному секторі економіки України становила 740 тис.17 Враховуючи, що кількість активних ФОП (які подають звітність), що використовують загальну або спрощену систему оподаткування становить 1,8-2 млн, можна припустити, що 1-1,2 млн ФОП або поєднують найману працю з підприємницькою діяльністю, або є підприємцями лише формально. Оцінка розміру субсидії побудована на припущенні, що приблизно половина цих ФОП (500 тис.) були найманими працівниками, що зареєстровані як приватні підприємці та використовували ССО.Спираючись на низку додаткових припущень18 можна визначити, що розмір субсидії становить 6,3 млрд грн (зареєстровані як ФОП наймані працівники сплачують єдиний податок та ЄСВ у розмірі 5,1 млрд грн, тоді як без цього статусу вони мали б сплатити ПДФО та ЄСВ на суму 11,4 млрд грн на рік). Водночас розмір цієї субсидії по відношенню до ВВП є невеликим (0,4% ВВП).

Рисунок 3.2. Оподаткування найманих працівників з різним статусом (станом на грудень 2013 року)

Джерело: власне зображення


3.1.4 Оцінка економічного ефекту від скорочення витрат на облік та звітність


Відповідно до Податкового кодексу платники єдиного податку ведуть спрощений бухгалтерський облік. Зокрема, фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку та не є платниками ПДВ, мають вести лише книгу обліку доходів, яка заповнюється раз на день та може існувати в електронному вигляді. Юридичні особи з аналогічним статусом мають вести бухгалтерський облік у спрощеному порядку, який передбачає, серед іншого, збереження первинних документів обліку. Додаткові зобов'язання з ведення бухгалтерського обліку накладаються на тих платників єдиного податку, які є також платниками ПДВ.19

Спрощення бухгалтерського обліку тягне за собою скорочення витрат на оплату праці бухгалтерів або самостійне ведення бухгалтерського обліку, навчання працівників, оплату бланків документів та спеціалізованого програмного забезпечує. Крім цього, скорочуються підставидля проведення перевірок та накладення штрафів податковими органами, а отже зменшуються відповідні витрати часу та грошей. За даними дослідження Міжнародної фінансової корпорації,20 у 2007 році загальна сума витрат одного підприємства на дотримання законодавства, що регулює порядок сплати податків, в Україні становила в середньому від 12 345 грн на рік (для суб’єктів господарювання з річним обсягом реалізації до 300 тис. грн) до 107 439 грн на рік (для суб’єктів господарювання з річним обсягом реалізації більше 35 млн грн), або від 8,2% до 0,1% від обсягу реалізованої продукції. На основі цих даних можна розрахувати обсяг економії видатків на ведення обліку та дотримання законодавства зі сплати податків. Розрахунок базується також на припущенні, що витрати платників єдиного податку на дотримання законодавства, що регулює порядок сплати податків, є удвічі меншими, ніж відповідні витрати суб’єктів господарювання, що використовують загальну систему оподаткування.21 Результати розрахунку свідчать, що розмір такої економіїстановить 7 млрд за рік (витрати платників єдиного податку на ведення обліку, а також інші пов’язані витрати дорівнюють 7 млрд грн, хоча могли б становити 13,9 млрд грн). Розмір цієї економіїстановить 2,4% відобсягу реалізованої продукції платників єдиного податку або 0,5% від ВВП.


3.1.5 Загальний розмір субсидій


Узагальнення наведених вище даних дозволяє зробити висновок, що у 2013 році розмір субсидій, які отримали платники єдиного податку, становив 18,1 млрд на рік. Ця величина є великою порівняно з обсягом продажів платників єдиного податку. При використанні загальної системи оподаткування витрати цих суб’єктів господарювання, пов’язані зі сплатою податків, в середньому становили б 14,0% від обсягу реалізованої продукції. Застосування ССО дозволило скоротити витрати в середньому до 7,7%від обсягу реалізованої продукції. Водночас загальна сума субсидій є невеликою по відношенню до ВВП (1,2%).

Таблиця 3.1. Розмір субсидій платникам єдиного податку в 2013 роціВид субсидії

Витрати на загальній системі оподаткування

Витрати на спрощеній системі оподаткування

Розмір субсидії

до обсягу реалізованої продукції

до обсягу реалізованої продукції

млрд грн

до ВВП

ППП, ПДФО та ПДВ

5,2%

3,5%

1,7%

4,8

0,3%

ПДФО та ЄСВ

4,0%

1,8%

2,2%

6,3

0,4%

Бухоблік, перевірки

4,9%

2,4%

2,4%

7,0

0,5%

Разом

14,0%

7,7%

6,3%

18,1

1,2%

Джерело: власні розрахунки

3.1.6 Доступ середніх та великих підприємствдо субсидій


До субсидій, які надаються за допомогою ССО, можуть отримувати доступ також середні та великі підприємства. Такий доступ може реалізовуватися кількома способами:

  • формальне подрібнення бізнесу (наприклад, шляхом реєстрації продавців у закладах роздрібної торгівлі та закладах харчування як ФОП, що використовують ССО).

  • співпраця з суб’єктами господарювання, що використовують ССО, для ухилення від оподаткування. Приклад: підприємство, що використовує загальну систему оподаткування, продає продукцію ФОП, що використовує ССО. При цьому ціна продукції в документах занижується, а різницю ФОП передає представникам підприємства готівкою. Це дозволяє підприємству занизити виручку, і відповідно зменшити зобов'язання зі сплати ПДВ та податку на прибуток. Підприємство також отримує необліковану готівку, яку можна використати, зокрема, для неформальної виплати зарплати працівникам (з ухиленням від сплати ПДФО та ЄСВ) та дивідендів, а також для фінансування виробничих витрат, сплати хабарів тощо.

  • економія на ПДФО та ЄСВ шляхом оформлення найманих працівників як ФОП, що використовують ССО.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал