Програма usaid лев впроваджується: Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» у партнерстві зСторінка4/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.71 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

2.2 Застосування спрощеної системи оподаткуванняв Україні

2.2.1 Цільова група суб’єктів підприємництва


Відповідно до Господарського кодексу суб’єкти підприємництва в України поділяються за розміром на три основні групи — великі, середні та малі. До малих відносяться підприємства-юридичні особи та ФОП, річний обсяг реалізованої продукції яких не перевищує 10 млн євро на рік, а середньорічна чисельність працівників становить не більше 50 осіб. У групі малих суб’єктівпідприємництва виділяється підгрупа мікробізнесу — це підприємства та ФОП, річний обсяг реалізованої продукції та кількість працівників яких становлять відповідно не більше 2 млн євро та 10 осіб (опис інших груп міститься у Таблиці 2.2). Варто також зауважити, що ФОП в Україні не обов’язково відносяться до малого бізнесу — вони можуть також належати до середнього бізнесу (див. Таблицю 2.3).

Таблиця 2.1. Ставки єдиного податку за групами платників


1 група

2 група

3 група

4 група

Організаційна форма

ФОП

ФОП

ФОП/ЮО

ФОП/ЮО

Обсяг річного доходу

до 300 000 грн

до 1,5 млн грн

до 20 млн грн

не обмежено

Ставка ЄП

до 10% від мінімальної заробітної плати(на місяць)

до 20% від мінімальної заробітної плати (на місяць)

4% доходу для тих, хто не платниками ПДВ, 2% доходу для платників ПДВ

від 0,09% до 3% від суми індексованої нормативної оцінки с/г угідь

Наймані працівники

немає

не більше 10

не обмежено

не обмежено

Податковий період

Рік

Рік

Квартал

Рік

Можливі види діяльності

1) роздрібний продаж товарів на ринках, 2) побутові послуги

1) послуги, 2) виробництво та/або продаж товарів, 3) ресторанне господарство

будь-які види діяльності, дозволені у разі використання ССО

сільське господарство(частка с/г виробництва складає не менше 75% від обсягу реалізації)

Споживачі

Послуги можуть надаватися лише населенню

Послуги можуть надаватися лише населенню чи іншим платникам ЄП

не обмежено

не обмежено

Джерело: Податковий кодекс України, ст. 291-293, станом на 30 червня 2015 року

Наведені вище визначення дозволяють окреслити цільову групу підприємств та ФОП, на використання якими була розрахована ССО: це суб’єкти мікробізнесу, а також частина суб’єктівмалого бізнесу (ті, у яких обсяг реалізованої продукції становить не більше 20 млн грн на рік, але чисельність працівників перевищує 10 осіб).

Таблиця 2.2. Поділ суб’єктів підприємництва на групи за розміром в Україні

Група

Обсяг реалізованої продукції, на рік

Середня кількість працівників протягом року

Організаційно-правова форма

Мікро

не більше 2 млн євро

не більше10

ФОП та ЮО

Малі

не більше 10 млн євро

не більше50

ФОП та ЮО

Середні

суб’єкти, що не належать до великих та малих

ФОП та ЮО

Великі

більше 50 млн євро

більше 250

ЮО

Джерело: Господарський кодекс України, стаття 55

2.2.2 Роль малого бізнесу в економіці


Суб’єкти малого бізнесу становлять переважну частину суб’єктів підприємництва в Україні, проте їх роль у виробництві товарів та послуг є порівняно невеликою. За даними Державної служби статистики (Держстату), в 2013 році в Україні працювали 1 722 070 суб’єктів підприємництва, з яких 95,07% належали до суб’єктів мікропідприємництва, 3,78% — до малих суб’єктів підприємництва(за виключенням мікро), 1,12% — до середніх, а 0,04% — до великих. Розподіл за обсягами реалізованої продукції був протилежним. Частка суб’єктів мікропідприємництва у загальному обсязі реалізованої продукції складала лише 10,6%, частка малих суб’єктів (за виключенням мікро) дорівнювала 10,9%, середніх — 38,8%, а великих — 39,6%. Основні показники підприємств та ФОП цих груп наведені у Таблиці 2.3.

Статистичні дані, які дозволяють оцінити частку малого бізнесу у валовій доданій вартості суб’єктів підприємництва, відсутні, оскільки Держстат не оприлюднює дані про додану вартість у ФОП. Однак якщо припустити, що співвідношення доданої вартості до обсягів реалізованої продукції є однаковим для підприємств та ФОП, що належать до однієї групи за розміром, то у 2013 році частка малого бізнесу в валовій доданій вартості (ВДВ), створеній українськими підприємствами та фізичними особами-підприємцями, становила 19,8% (в тому числі частка мікробізнесу — 8,7%). Це значно менше, ніж в країнах, що перебувають на вищому рівні економічному розвитку. У ЄС частка малого бізнесу у ВДВ суб’єктів підприємництва становила 39,4% у відповідний період (в тому числі мікробізнесу — 21,1%).Таблиця 2.3. Характеристики суб’єктів підприємництва за розміром та організаційною формою у 2013 році

Група за розміром

Великі

Середні

Малі (без мікро)

Мікро

Форма

ЮО

ЮО

ФОП

ЮО

ФОП

ЮО

ФОП

Кількість ЮО та ФОП

659

18 859

351

55 332

9 689

318 477

1 318 703

Середня кількість працівників, осіб

3 617,1

159,7

119,9

22,0

16,6

2,5

1,6

Середній обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2 606 056,6

88 157,7

59 199,1

8 207,7

1 952,0

678,6

185,4

Частка доданої вартості у обсязі реалізованої продукції

24,8%

30,3%

н/д

27,5%

н/д

22,2%

н/д

Витрати на персонал до обсягу реалізованої продукції

10,2%

8,6%

н/д

8,6%

н/д

9,9%

н/д

Необоротні активи до обсягу реалізованої продукції

63,4%

54,9%

н/д

65,0%

н/д

158,6%

н/д

Оборотні активи до обсягу реалізованої продукції

55,8%

67,7%

н/д

90,6%

н/д

265,6%

н/д

Капітальні інвестиції до обсягу реалізованої продукції

6,1%

4,5%

н/д

6,5%

н/д

4,3%

н/д

Джерело: Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва 2013». К.: Видавництво «Консультант», 2014. — 498 с.

2.2.3 Використання спрощеного оподаткування малим бізнесом


Спрощену систему оподаткування використовує значна частина підприємств та ФОП, що належать домалого бізнесу. За даними Державної фіскальної служби (ДФС) у 2013 році платниками єдиного податку були 159,5 тис. підприємств-юридичних осіб. Це становило42,7% від загальної кількості малих підприємств-юридичних осіб, наведеної Держстатом.

Визначити частку ФОП, що застосовуютьССО, складніше через наявність розбіжностей у даних Держстату та ДФС. Відповідно до даних Держстату, у 2013 році в Україні працювали 1 328,7 тис. ФОП, при цьому 1 328,4 тис. з них належали до малого бізнесу. У даних ДФС, отриманих у відповідь на різні запити, кількість ФОП-платників єдиного податку в 2013 році варіюється від 1 100 тис. до 1 315 тис. Крім цього, за інформацією ДФС того року в Україні декларували дохід також 678,3 тис. ФОП, що використовували загальну систему оподаткування. Якщо взяти до уваги останні дані, то кількість ФОП, що використовують ССО, становило 62-74% від сукупної чисельності ФОП.

За даними Державної фіскальної служби у 2013 році загальний дохід ФОП-платників єдиного податку становив 246,7 млрд грн, ЮО-платників єдиного податку — 39,6 млрд грн. В сумі це становило 30,7% від обсягу реалізованої продукції малих суб’єктів підприємництва та 6,6% від загального обсягу реалізованої продукції всіх суб’єктів підприємництва (обсяги реалізованої продукції за даними Держстату).

Потрібно також взяти до уваги, що зареєстровані ФОП становлять лише частину самозайнятих в Україні. За даними Держстату у 2013 році в Україні було 3,9 млн осіб, що працювали не за наймом,10 що в 2-2,5 рази перевищувало кількість ФОП та юридичних осіб, які подавали звітність до державних органів (включаючи як платників єдиного податку, так і тих, що застосовували загальну систему оподаткування). Є кілька пояснень такої розбіжності. По-перше, частина самозайнятих, які не зареєстровані як ФОП, можуть бути селянами, які працюють в особистих господарствах. Відповідно доПодаткового кодексу доходи селян, які вирощують продукцію на відносно невеликих ділянках землі, не обкладаються податком з доходів фізичних осіб, тому реєстрація у якості ФОП їм не потрібна.11 По-друге, частина самозайнятих проводить свою діяльність неформально (тобто в «тіні»).

З іншого боку, скористатися перевагами ССО мають можливість середні та великі підприємства, що не передбачалось при розробці ССО в Україні. У Розділі 3 міститься опис деяких способів, які дозволяють великим та середнім підприємствам зменшувати зобов'язання з оподаткування за допомогою СОО, а також наведено результати дослідження, що дає уявлення про чутливість підприємств до наявності різних режимів оподаткування (частини3.1.6 та 3.2.4).

2.2.4Галузевий розподіл платників єдиного податку


За даними Державної фіскальної служби у 2013 році 56,5% ФОП, які використовували ССО, працювали у сфері торгівлі та побутового обслуговування населення, 10,7% — у секторі транспорту та зв’язку, 9,7% — у сфері послуг для бізнесу (професійні послуги, операції з нерухомістю). 5,6% ФОП-платників єдиного податку працювали у промисловості, 2,2% — у сфері громадського харчування та готельних послуг, 1,4% — у сільському господарстві. Галузевий розподіл доходу ФОП-платників єдиного податку в основному відповідав наведеному вище розподілу числа ФОП.

Розподіл реалізованої продукції ФОП, що використовували ССО, був також подібним до загального розподілу реалізованої продукції у малому бізнесі. Але у реалізованій продукції ФОП-платників єдиного податку частка торгівлі та послуг була дещо більшою, ніж у реалізованій продукції малого бізнесу в цілому, а частка промисловості та сільського господарства — меншою (див. Рисунок 2.1).Рисунок 2.1. Розподіл реалізованої продукції малого бізнесу в цілому та ФОП-платників єдиного податку за секторами економіки у 2013 році

Джерело: Власні розрахунки на основі даних Держстату, ДФС


  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал